İzleyipbatanna

27 Kasım 2008 Perşembe

Cin Mısdıva Tokdoru Gidiyoru

Cin Mısdıva 'nın örtmenne günü beg dayı geşmiş gari....örtmeni Mısdıva'nın aldıvı farfime beg bi seviniveemiş..hemen orecigde sıkınıveemiş...Mısdıva da örtmeni hediyesine beyendi deye beg bi gubarıveemiş....Nevzed de farfim almışımış emme örtmen onunkene sıkınmamış...Nevzed de gısgancından Mısdıveene küsüşmüş.....Mısdıva o gün beg bi sevinşliyimiş beg bi eyiymiş emme övlen evi varası bi gırgınnıg çöküvemesing mi çucuu....höle göz gapagnarına bilen açımeceg haalı geliveemiş yorgunnugdan....Ha'ma ovlanın halını bakası annımış...."dün hediyi aacez deyi yavmırdı Bazarisdanı gidesi yavmıra yimişing sen yalım.....bovazlaan hile gızarıgomuş...varen bi ilimon gayneden seni " deyireg mı'lagı gi'miş...gelesi bi di ni göösüng...Mısdıvacıg makedin üsdündü gıvrılıg uyuyugalıvemiş....ööten deye yanna vaamışımış yavrıcag ataşla içindi yanmeyo mu....hemen ilaş içiimiş Mısdıvee, ataşı düşsüng deye alnını yaş bezlee gomuş....ya'a işi yarımeyomuş....eccig düşceg gibi olyomuş emme gini yüüseliyomuş ataş cavırı...needsing Ha'ma gocası Amaadı telifon edmiş.....bi yandan da Aliksanı çekişmiş "yavmırdı ni vaadın çucuu Bazarisdanı götüüceg" deye.....Aamad düggene gonşulaanı amaned edig geemiş baraba tokduru gi'mişlee....tokduru vaamışla emme beklime odası bi galibeşlig....avleepbatan böbeglee mi deesing, ataşlanmış çooklaa mı deesing, gabagulag olana mı araasıng, hönk hönk öösürene arasıng....o galıbeşligde Ha'tma gucaanda Mısdıva höle gıyıda bi goltuvu erişmiş....yanlaanı da höle güleş yüzlü , gözlüglü. avır avır gonuşuveren genş bi garı oturuveemiş gucaanda böbeenen.....böbecig hiş hasdee benzimeyomuş...cin gibi gözleenen oyneşigduruymuş ( aman maşşallah deyen....nazarım ilee biyoda)...Ha'ma dı marag edmiş " hu garı hu böbeecii niden getriggeedi" deye....ing songunda dayanımamış soomuş " sen önkü savlam böbee ni getiiding ayabam bure...hasdalıg gapaa aman diyen biyoda " ....Bildiyiniz Asıman mı desem Beni Bak Biyo mu desem ( çift gişiligli ya bizimgız) " ya'a savlam deyili.....beg hasdı dı sayılmaz emme diş çıkarıpba benim ovlan...eyiydin emme dünden bereli bi amel gidiyoru sormu gigsing...bez yetişdirimeyyon eyer ossun...hana bi di heeşeyle yimeyi başlayası eesi pis gokuyoru gari....issanın burnunun diregleene zızıladceg...hana höle bi şurup hilen yazdıren tokduru deye geedim gari " deye Ha'me aydınnaddıgdan kari " sening ovlanın dı ataşı vaa yalım" demiş...Ha'ma tee örtmenne günü Bazarisdanı gi'me işinden başleereg olannarı annadıveemiş....o sırı Mısdıva eccig kendini gelii gibi oomuş...Ege böbeen oyneşmesini bakmee başlımış....sonurtda Asımanı soomuş " deze sening böbeng adı ney?" ....Asıman " Ege...senke ney bakem " ..."Cin Mısdıva" ...Asıman buna duyası..."aboo dedileridin de inanmadııdım....hagget Cin Mısdıva deye bi ovlan vaa mıymış" deye saşırıg gaamış....tam Ha'ma " noluyoru? ne dimeg isdeyon sen " deye sorcee sırı Asımangilin tokdur sırısı geligomuş Asıman da böbeene gucagleep içeri gi'miş....Ha'ma hiş bişee annımamış bu işden...Mısdıva dı bişee annımamış ....saten umurunu ga'ceg halı da yovumuş...yummuş gözleene övretmening farfim sıkınışına düşünüg daklı üryaları dalıgomuş

24 Kasım 2008 Pazartesi

Cin Mısdıva Örtmenini Hediyi Alıyoru

23 Gasım zabaa Cin Mısdıva'nın abesi Aliksan " Mısdıva yarınke gün örtmenne günü...ben örtmenimi hediyi aacem sen aameceng mi ? " deye soomuş....Mısdıva'nın örtmenne gününgden habarı yovumuş...."annaaa örtmenne günü dü ney abe...ööle bi gün mü vaa " deye soomuş...abesi Aliksan 6. zınıfı gidesi bilyomuş gari herşeylere.....bilgiş bilgiş annedmee başlımış...." sening habarın yog mu üle....tee bizmanna Atatürk yaşeyokan ona Başörtmen seşmişle, Atatürk milled megtepleene başladıg issannarı okumu yazma övredivemiş....ondan keri di 24 gasım günneri örtmenne günü oluveemiş"....Mısdıva diggatinne dinnimiş " eee" demiş "nedilyo o gün?"...Aliksan cuvap veemiş...." şiyir okunuu, okuldu tören edilii, saygı duruşu edilii, örtmenneri hediyi verilii" ....Aliksan ööle deyesi Mısdıva " ben di hediyi alen ozman" demiş...iki gadeş el eli yapışmışla, parıları da cepleeni ga'mışla vaamışlaa Bazarisdanı....anı bi girmişlerimiş çeşid çeşid işeele ışıldeepduru ...bi di bi galıbeşlig...talibelee bazaatesi örtmenne günü deye yaamır yavış dememişle doluşuvemişlee Bazarisdanı.....Aliksanınan Mısdıva höle bi bakınmışla....Aliksanın örtmeni adam olduvundan Aliksan örtmenini bi tıraş golennesi aamış emme Cin Mısdıva bi garaa verimeyomuş.....Mısdıvanın örtmeni garıyımış ....höle mı'lag herşeesi alen demiş emme beg hoşunu gidmemiş...ing songunda farfim almee garaa veemiş....garaa veemiş emme ni annasın Mısdıva farfimden...ordeeke raflara dovru bakaakan höle güleş yüzlü, gözlüglü, daklı dilli bi genş gız göömüş....Gıı Esra dı o gün akedeşleenen Bigboyus da buluşug ondan geri Şampiyon kokureşde kokureş yimegden geliggeliimiş...evi gigmiden Bazarisdanı girig " bi farfim alen...havılaa sovudu..bakaasıng zobu hilen yakılceg oluu...farfimsiz necep yagcen ben zobee" deye düşünmüşümüş.....Cin Mısdıva vaamış Esra gızın yanna " aba beni bak biyo...ben örtmenimi farfim alcem nankına alen beni bi akıl vee gari...bilimedim ben" deye sorası Esra gız dı bagmış hööle boncug göznü daklı bi ovlan kendini bakıpduru...."niden akıl veemiyen seni ben...beg akllı bi ovlanı benzeepdurrun sen ya...adıng ney bakem sening"...."Cin Mısdıva"....Esra gız cuvaba duyası eyicen saşmış..."ana gı ben sene hikaya gahrımanı sanıpdurudum ya...gerçeg ming sen " deye saşgınnına belirdmiş..Mısdıva olannarı hiş annımamış ....Esra gız bagmış Mısdıva halenda bi cuvap begleepduru, onu güze bi farfim tavsiyi edmiş....Mıdıva farfime aldıgdan keri abesi Aliksanına baraba Bazarisdandan çıgmışlaa....yoldu gidekeni Aliksan "sening gonuşubatdıvın gız kimidin? tanıyyong mu sen ona ?" deye soomuş....Mısdıva " ya'a tanımeyyodum emme o bene tanıyyodu yalım...hikaya gahrımanı hilen dedi ya hiş annımadım" deyiregden abesinin elini yapışıg evin yoluna dutmuş

20 Kasım 2008 Perşembe

Cin Mısdıva İnkilisçe Övrenipbaa

Günneden bi gün, Mısdıva'nın bubası Aamat "maşşallah subanallah işleemiz beg güze böönnede...müşderiden başımızı alımeepbaaz...yetişimeyoz eyer ossun gelen gideni....bi di yaz gelesi eyicen çovaldı gari müşderilee...Mısdıva, ovlum sen bo havtı songu dükgene bene yardımı gee balim...abeng dersaneyi gidiyoru SBS zınavını hazırlanıpbaa...gelimez hindi " deyesi Mısdıva beg seviniveemiş gari...Aamad, Bubadağlaa İşşanında havlı, nevrisim dakımı, zofrı bezi, fisgos, mı'lag dakımı, fitrin dakımı, zeepa dakımı, kırlent, bike hilen satıpduruymuş...eee Bubadağlaa İşşanı maalım...beg güze heeşeylee va gari önkürde...biyo bi giding di bakın siz di...işleee de gari açılası müşderiden gafasına alımaz oomuş gari....Havtısongu Cin Mısdıva bubasınıng elini yapışmış baraba düggene vaamışla....Aamad bismillah deep düggene sav ayavınan giimiş...Mısdıva da bubası gibi edmiş ....bubasının düggen gonşuları da Mısdıva'ya göresi beg sevinmişle...Irza Abe " hoşgeeding bakem Mısdıva...okul nassı gidiyoru....eyi mi övretmening" deyireg Mısdıveenen diyalog guren demiş....Mısdıva aleekeye göresi beg bi sevinmiş...gubarı gubarı bi hal oluveemiş gari....dakikelee ilerledigce müşderilee gelmiye başlımış....dezeenin biri gızını çenizlig heeşeyle aamış, başga bi garı İsdanbollu musafirleene düggeneere gezdire geemiş....türlü türlü müşderile gelik giddikce Mısdıva bubasının ni gıda zorlugnan parı gazandıına taa eyi annımış...övle yimeende bubası Mısdıvee lokantıdan kööte getirdiveemiş...ayranına baraba bi güze yimişle...tam gari yimeg tepsisine gapıya goyası höööle sarı saşlı, cılbag geyimni bi garı belirivemesing mi düggenin önde....Mısdıva taa öncü hiş o gıda sarı saşlı bi issan göömemişimiş " aboo" demiş "neyi gari bo".....garı düggenin öndeeke yerli dokumuları, otantik heeşeyleri bakıyorumuş...Mısdıva "müşderi yalım bo..gaçırmiyen ben buna " deep garının yanna seyidmiş...." buyur deze ni bakdıng " deye soomuş emme garı denişig denişig nafnaa ediyorumuş...."hav maç iz dis" deepduruymuş....Mısdıvacıg ni bilsing onun turis olduvuna...gatliyen anneymemiş garının dedigleene....ööle bakıg gaamış gari...bu arıdı Aamad da eline yüzüne yuvmegden gelikgeliimiş...bagmış düggenin önde covur bi garı....gumeşlere sorupduru emme necep cuvap veeceg gari öngü garıya...kendi kendini gızmış..." üle Aamad ni vaadın liiside İnkilisçe dersleene egceg...hindi bag turis garıynan gonuşumeyosung"....Aamadcıg elinen golunan meram annaden deeken Gubarıg Gısmet dedigneri bi İnkilisçe övretmeni oodan geçmesing mi....o gün de Gubarıg Gısmedin derslee eeken bitiveemişimiş de hööle bi çarşılaada ni va baken deye gezee geemişimiş....tam Cin Mısdıvagilin düggenin önden geçeeken olaya şayid olası "du biyo hu issannarı yaadım eden" deye vaamış yannaana....turis garıynan Aamadı tercümennig edivemiş gari de garı 2 metre gumeşinen 2 dene fisgos alıggigmiş....turis gidesi Aamad " Allah senden irazi ossun gaadeş.....sen olmıseng yaadımcı olumeecedig garıya....naha işdi gafa vakdında övrenmedig inkilisçeye...hindi çilesine çekipbarız " demiş...Gubarıg Gısmet de " nolceg gaadeş...tişeggür edceg bişee yog...anaaa bu daklı ovlanın adı ney bakem" deep Mısdıvanın gafasına ooşamış...."benim di senin gıda bi gızım vaa...bag bubeng övrenimemiş İnkilisçeye sen balim övren oldu mu....inkilisçe heekesi nazım...haden bakem bene musaade...sizi hayırlı işlee " deep gigmiş...Gubarıg Gısmet gidesi Mısdıva bubasını...." buba bene kursu gaydeddir...ben di İnkilisce övrencem...deminke deze gibi güze güze gonuşcem" demiş....Aamad o günke yaşadıglaandan keri çooklaana needip edip İnkilisce kursunu yollumee gara veemiş....Cin Mısıdva da bu işi beg sevinmiş....bundan keri cumeetesi günneri kursu gidmee başlımış....hindikden "my name is Mısdıva" demesine övrenmiş.

19 Kasım 2008 Çarşamba

MAYMİYON PERİ

Zamanıng biringde bi padişahılan üç dene yağışıglı boylu poslu filinta gibi ovlanları birlikte yaşeebduruymuş.Everme zamannarı geldiğinde bubaları ovlanlaanı edrafına doplemiş.

"Bakın gocuman adamnar oldunuz gari.Evlenme yaşınız da geldi.Emme ben bu işe heç garışmeycem, sonurtdan benim başıma ağrıtman deye sizi bi yöntem deyveecen.Üçünüz de ellenize oklaanızı alceesiniz fıydırdıktan keri ok ne yakaya düşerse o evin gızını size alıvecem." Ovlanlaa gabıl etmiş.

Böyükçe ovlan okunu germiş,düştüğü yer vezirin evi olmuş.Padişah vezirin kızına ovlunun talib olduvunu deyveemiş.Gız da bi güzelmiş,cakasını göösen sanırsın padişahın gızı.Bakanna bi tek daha bakıbbalaamış.Elinden de her iş gelirmiş.Hamaratça bi gızmış.Portıkallı Pekin Ördevini bek dayı bişiriymiş.
Vezir gabıl etmiş.Gızını saraya gelin yollamış.Muklu mesud yaşantıları olmuş.

Sıra ortanca ovluna gelmiş.Ortanca ovlu da gısmetini bulabilmek için germiş yayını,salmış okunu.Ok gide gide varmış vekilin evine.Padişah hemen adamnarını yollamış.Gızına talip olduklaanı açıklamış.Vekil de gabıl etmiş.Vekilin gızı da vezirin gızını aretmeyomuş hani.Gapgara ceylan gibi gözleri,bugle bugle zülüfleri,süt gibi beyaz teniyle bek gadın bi gızımış.Onun da elinden gelmeyen iş yokmuş.Hele yasdıgeçte bi yufka yazarmış hööle zar gibi olurmuş.Bakdın mı arka yannı görebilisin o gadaa yani.Neyise bu çift de gırk gün gırk gece düvünne evlenmişle.Muklu mesud geçinmeye başlamışla.

Eee sıra en güccük ovlancığa gelmiş.Abesigille bek gözel hatunnarı alıp muklulukdan uşcek gibi oldukça onu da bi heyecan basagomuş.Almış eline oku germiş yayı.Emme gerilen sankim yay değil de gönül teliymiş.Tam oku bırakacakken bulutlaan arasından güneş çıkıveemiş ovlancığın gözüne ilmiş.Hööle gözünü gaçıren deeken ok fıydırıp gitmiş.Gide gide ormanın içine düşmüş.
Abesigil gülüşmüşle:
"Naha seni Mısdıva ata ata ormanın içine mi addın güpgüzel oku."

Varmışla okun düştüğü yere.Morelleri hilan bozulmuş bizim Mısdıvanın.Ormanda oku bulduklaanda bi bakmışla ok bi maymiyonun elinde, oyneşipduru.Maymiyon ne bilsin okun ne olduvunu,ağzına hilan götürüpduru.Abesigille zaten gopcek yer areyola, güleeken uvunmuşla;
" Mısdıva çöle gitsen gutub ayısı da buluusun sen bu şansılan.Emme senin gısmetin bu gari evlenceesin bunuylan."

Netsin bizim ovlan çaresiz gabıl etmiş.Maymiyonna bir yaşemeye başlamış ormanda.Kimseye garısını gösderememiş.Emme abesigille ııraat durcek mi.Haber etmişlee gardeşleene:

"Bubam evinize gelmek isdebba" deye.

Mısdıva telaşlanmışVaamış maymiyon garının yanına."Durum bööleyken bööle bubam gelceg olmuş.Nedcem ben hinci bi akıl vee bene" demiş.Maymiyon gayet kuul bi şekilde heeç de husalanmadan:

"Bubana sööle gardeşleeni,isdediği adamnarı alsın hu garşıdaki dağa vaasın gitsin."Gabıl etmiş Mısdıvacıg.Habar yollamış bubasına.

Padişah adamnarıylan barabaa vaamış dağa.Dağda her at için altın birer gazık çakılıbduru.Yemek saati gelmiş o gadaa eşsiz bi zofra göömemişle gocu sarayda hilan.Gaşşıkla çatallaa altından.Tabaklaa desen altın işlemeli bardaklar hele göömen de yanında gıvrılın.O gadaa eşsiz bi zofra.Yemekten keri altın gazıklaa,tabaklaa sahiplende galmış.Herkesle sevinmiş daveddeki.Emme abesigil fesatlanmış.Olaya çomak sokceklee illa ki.

"De gidi Mısdıva hee.Senin zofra bek dayı olmuş.Zaa garını da getirir de gösderirsin bize.Bubamın bi elini öpsün hayır duvasını alsın bakam.Görgüsüz mü yoğsam senin garın" demişle.

Mısdıvanın elleri ayakları dolanmış birbirine.Vaamış garının yanına.
"Bubam seni görmek isdebba nedcen ben hinci" demiş.
Maymiyon gene larc bi vaziyette: " Heç tasalanma sen gucacım.Hu uca doğru var git Aaşanaaa deye bağır" demiş.
Mısdıva varmış maymiyonun dediği yere tüm gücüyle "Aaşanaaaaaa" deye bağırmış.Ovlancık bağırasıya güpgüzel bi peri oluveesin bu çikin maymiyon.Mısdıva küt deye bayılmış.Gollarının arasında ayıltmış onu peri gız.Mısdıvacık gözleeni açmış bakmış gerçek bu peri.Peri gız yüzünü oğşayarak:
"Mısdıva, bene nalet bi cadı büyü eddiydi.Beni maymiyona çevirdi.Şehzade ile evlenmem ve gocamın da Aaşana deye çığrınması gerekibbadı.Hinci bu maymiyon postundan gurtuldum.O postu heç gaybetmeceesin yoğsam ben gaybolurun" demiş.

Mısdıva garısıylan bubasının yanına vaamış.Abesigille şog olmuşlaa.Mısdıva durumu annatmış.Sonurtdan onlaa da muklu bi şekilde sareyde yaşemeye başlamışlaa.
Mısdıva postu yıllarca sıkı sıkıya saklamış.Garısından bek memnun bi şekilde yaşlanıb gitmişle...

Gene erenler oldu muradlarına varam biz de çıkam gari kerevetleene :)

16 Kasım 2008 Pazar

güçcük deniz gızı

eveli zamanın birinde bibirinden göze altı dene gızı olan bi gıral varımış. gral dedisem gafeniz garışmasın. bu gıral iysannarın gralı hilen deyilmiş. grallık edipbattıgı memniket gocaaa denizlerin içinde, balıgların ıldır ıldır parılepdurduğu bi memniketmiş. bu gralcıgın garısı öleli epiy olmuş. gızcazlarına annannileri böyütmüş. annannileri gızlara yeyüzüylen ilgili masalla annadıverimiş, gızla da bu masalları beg sevemiş. annannileri masallada bacak deye bi şeyden bahsedemiş, gızcıklada merag edelemiş bu bacak dene işey nasıl oluyo deye. neden deseniz bunna dengizin altındı yaşadıglarından iysanna gibi bacakları yogumuş balıglarınke gibi guyrukları vamış. guyrugun içindi de normal olurak isgiled deyil gılçık vamış tabi. bu altı gızın altısı da beg bi güzelimiş emme içindi en gözeli en güççük gızımış. saşları altın irenginde gıvır gıvır gıvrışıp duruymuş, dodagları almi gibi gısgırmızıyımış. sesi desen bülbül sesi gibiyimiş. gonuşdumuyudu hekez şarkı çekiyo zannedemiş. bu gızcaz annannesinin annattıglarına gömeye çok isdepdurumuş. emmi annannesi demiş ki “gızım onbeşini gelmiden yeyüzüne çıkımazsın. ancı onbeşine gelesi gidibilisin yeyüzüne” demiş. gızların en böyügünün yaşı gelesi çıgmış vamış yeyüzüne, ooda gödügü işeylere dönüncü gardeşlene birbir annadıvemiş. gadeşleri eyiden marag edmişle yeyüzüne. arıdan epeyi bi zaman geşmiş. bizim güçcük gızın da yaşı onbeş olmuş, annannesi “ hada gızım demiş gitcesen git, bak bakam biyo o gıda marag etçek bişey vamıymış”demiş. bizim güçcük gız heyicannanna başlamış yokara doru yüzmüye. yüzü yüzü vamış gelmiş yeyüzüne. geldiyindi güneş batcem deye uraşıp duruymuş. çıkdıgı yerin yakınında gocuman bi gemi vamış. geminin güvertesinde gardeşim olsun yakışıklı bi prens durupduruymuş. deniz gızı bi bakmış bu yakışlı bi deligannıya. “abooo, ni gıda yakışıklı bu adam yafu” demiş, “de gidi güçcük deniz gızı de ni gıda şanslıymışım ya ben dünnaya varı vamaz beg göze bi prensi göregodum” deye düşünmüş. yakışıklı prensin denizgızının kendine gödüyünden habarı olmamış. bu arıda güneş batagomuş, hava gararıvemiş. hava gararasıya bi rahmet bi fırtına, allah afatından saglasın ortalık bibirini girmiş. prensin gocu gemisi ceviz gabıı gibi sallanmeye başlamış. fırtınıdan yelkenneri parçılanmış, diree gırılmış, gosgoca gemi suyu gömülegomuş. yakışlı prens yüzmesini de bilmeyyomuş, başlamış cıpbıldımeye. gocu derya prensi dibini dovru çekmiyi başladıgındı. prens allah canıma alcek yalım benim bali mekanım cenned olsun deye başlamış şahadet getirmesine. O sırı da deniz gızı yanındı bitivemiş, prense gapdıgı gibi gucaklamış sahili gada gucaanda yüzdürmüş. nası oluyo da narin, kiba bi denizgızı boylu poslu dalyan gibi prense gucakleyyo deye şaşırmen hindi bu denizgızı aççık balık soyundan dı geldiyinden gılçıklarında omegı üş denen işeyden çoğumuş. öle olası beg güşlü guvvatlıymış. neyise yüzü yüzü çıkamış prensi sahile gumlan üsdünü yatırmış, başucundu beglimiyi başlamış. o sırı da bi kaç göz gız gelmiş. prens de uyanasıya uyku sersemnigi mi desem yosa ölümden dönmenin vediyi şaşgınnık mı gari ne olduysa deniz gızına gömemiş öbürke gızları gömüş, onarılan almış başına gitmiş. güçcük deniz gızı dinelmiş galmış. sonakı günne denizgızı her allahın günü yeyüzüne çıkıp prensi gömüye çalışmış emmi nafile bi türlü iras gelmeyyomuş prense. tak sonunda su cadısına gidip fikir danışmıya gara vemiş. su cadısı deniz gızına göresiyi çikin çikin gülmüş: “neden bulunup geldiyine bilipdurum, iysana dönüşüp prensilen dahı yakın olmag isdepdurusun” demiş. “ben büyü ediverem sene iysanı dönüşmü büyüsü emme bunun bi bedeli va, onu du başdan deyiverem” demiş. denizgızı prensin yanına varmak için her şeyi razıymış. “bedeli neyise ödümeyi hazırın” demiş. demiş emme su cadısının dediyi bedel beg bi ağırmış: “garşılıgında o göze sesine isdeyyon.eyer iysana dönesen o gözel sesin benim olcek, sendi iki bacaklı iki ayaklı gözel bi gız olcen gılçıklanın yerini isgeledin olcek. emme sakın unutma kendine sevdircesin prense, prens sene bütün galbiylen seve de evlenise ölesiyi gada mutlu olusun emmi evlenmeycek olusa deniz göpüyüne dönüşüsün” demiş. karısevda deniz gızının aglını başından almış bi yo. mantıglı düşüncek durumdu deyilimiş gızcaz “eyi, ben gararımı çokdan vediydim saten, sen bene çabıcak çevirive iysana” demiş. su cadısı deniz gızına bi badak suyula bi dene hap yutdurmuş. hapı yutası deniz gızı iysandan bi gızı dönüşmüş. sonacıma denizgızı gidmiş prensin yanını vamış. prens buna beg beyenmiş önündü arkasında beg dolanmış emme bi türlü evlenmi teklifi hilen etmeyyomuş. denizgızı da üzülüp duruyomuş bu duruma. bi gün prensin bubasıgil prense gomşu ülkenin prensesine isdeycek olmuşla. erkeg milleti deyil mi prens gomşu ülkenin prensesine de beyenmiş, evlenmiye gararına vemiş. Bi di kırk gün kırk geci düyün etmiş. hekez yimiş işmiş eylenmiş düyünde. bi tek deniz gızının moralı bozugmuş. denizin gıyısında sessiz sessiz avlepduymuş. bu geci deniz göpüyü olurum gari deye düşünüken denizden bıllıları çıkmış gelmiş. bi bakmışımış hepisinin gafası üş numura tıraşlı. bıllıları “saşlarımıza su cadılozunu vedik bıllam garşıgında bu bıçaga aldık, sen eye bu gece prensin galbine bu bıçaga saplasan büyü bozulcek” demişle (demiye gereg va mı bilmeyyon da bıçak dedikleri has yatan bıçaa). deniz gızı bıçaga almış almıyı emme bilipduruymuş bölü bi şey edimeyceni. sabalen güneş doğası bıçagı bi yana fıydırmış. kendine denizi atmış. atmış emme denizi düşümemiş. kendine havalada uçakan bulmuş. etrafını bagmış altın rengindi ışıkla dans edipduruymuş. “biz havanın gızlarıyız, senin durumuna bilipduruz, sen gari biziylen yaşeycen burdu. hem burdu sene üzen kimsi olmaz ” demişle. Deniz gızı ondan sona hava gızı olmuş. havada mutlu yaşamış. yaz günnerinde aşamüsdü güneşin batdıgı yerden höle gırmızımsı bi işey olu ya işdi o esgi deniz gızı yeni hava gızıyımış.

5 Kasım 2008 Çarşamba

eşşeg şakası

Saşmı sapan habarlaa göşesi için böğün Yasemen deezem areyip höle höle bi habaa va ona yazıbiliiisin demiseydi önkü habaarı a'leyceedim maazallah. Savolasın benim bi denecik deezem.
Şincik habarımız teee İngilterileeden. Bu covurların caddileende soka'laanda bizinkeyle gibi umumi helaala va, e covurlaan da işeycee dutuyo taabi, gıraliçening memliketi deye olmeycek mi, heç. Hindi bunla biz gibi çömeşip de edimeyolaa illakine otrak olcek. Neyise, şaka etcem deye donguzun teki önkü otrağın oturulcek işeysine capon icadı yapıştırmaç sürüveememiş mi ay abam? Adamceezin teki de oturasıya yapışıvememiş mi! Geliverin gari. İtfayelee aranmış adama gurtaralım deye, ya a mıh gibi yapışıgomuş gapak götünge. Höle edem bööle edem demişlee emme edimemişlee. Ondan kelli ambulans çavırmışlaa, otrağa da üsdündeyki adamnan birlik yerinden sökmüşlee de öylesi götüümüşle hastaneyi. Dokturlaa ilaşlaalan hilan bek zo sökmüşlee gari adamceezin gıçından helaya. Olcek işey mi hindi bo! Töbü tööbüü. Helada edilcek şaka öylesi mi oluu? Tahret musluuna eğiveriisin, suyu açasıya pantolu neyin ıslanıı ona anleycen. Veyatta gapaan videlerine söküveriisin, oturunca gayıverii şappıdak yeri yapışıı ona da anleycen emme endeeki gibi oluu mu ga? Bu akideş evini bizim çömelmeni helalaadan yaptırıı gari.
Umumi helalaadan gonuşunca a'lımı geliveedi, övrenciykene Beşi'taşta bi hela varıdın, helaanın sahıbı gral deyorudun kendinge, boyu devrilesici herif, gapıya gocuman bi ırobot goydurugomuş hööle tenikeden, tam yanından geşçeesin ırobot "öncü fiş sonru çiş" deyoru iisanın a'lına hoplattırıyodun. Bi di deyyus, içeedeki gapıların iç gısmına, tamı da hööle çömeşince gabak gibi görceen gibi ayna goydurmuş, eyi gari, kendi kendinge seyredipoturuyon ayonna! Gahpanalı, niden seyre'cez kendimize, "amanin bek de gadın işeemişim" mi deycez gari, dürzü! Bu gıda mı ireklam delisi olunu abam, gaç! Gızdım hindi biyo da. Neyise başgı başkı saşmı habaalada buluşubilmek üzüre savlıceklen galın çoşcaklaam.

2 Kasım 2008 Pazar

Şivir göşesi

A guyzlaa duyduk duymadık demeen garii.Müfdü Gızı bundan kelli şivir köşesine bilog sakineleenin hizmetine açıpduruuu.
İlk evveli goyceem şivir ıromantik bir şivir olcek.Hisleenize dokuncem acık.
De bakaam besmeleeelen buyurung.

YALINIZ GOMA GARİ BENE

Ildızıdın ülen sen bene gara geceleede
Parleepduruudun hu fakirin gövünde
Eleğemsağmamıdın ney gününg göbeeende
Gel otuuu hureee,yamacıma,dibime
Yalınız goma gari benee

Gelcem üzümlee doplanııken
Deyibatırıdın saçlaaana asmı yapraa dakcen
Küfeleee doldu daştı be'leeken
Üzümleen dadı acık sirkeye gaçtı
Çarda'laa gelipduruu üstüme üstüme
Gel biyo yalınız goma gari bene

İki satıı habee çızıktıısan ölüümün?
Be'le be'le göbee saraadı gözümüng
Ersözü dutumeeceemin sen cavırın dölümün?
Gısmetlere deptim gancık eşşek gibin
Gız gurusu ölüüsem gına mı yakceklee senee
Gelivee de yalınız goma gari benee

1 Kasım 2008 Cumartesi

Garısından zeepa ediveedi!

Benim gıymatlı çoşcaklaam,
Bi vakıttır acar gazatacıngız habarlara takip edimeyodun hindi yesyenice bi haba düşüvedi önümü de yazen dedim.
Hu Amarikelilere ırabbım bicik akıl fikii ihsan eyleyiveseydi bek gadın olceemiş. Amarikeli herifin teki garısı ölesiye "edimeycem,ben helalımdan ayrılımeycem" deye dutmuş, garısına camdan bi dene zeepanın içini goydurmuş, evining de oota yerini goyugoymuş zeepaya. Annaa gari, ödüm sıddı da ensemdeeki tüylee hilan gırmaştı, gaç. Üsdünü bi di önkü manyaan abeesi ölüvememiş mi, "ya a ben abeciimden de ayrılımam" deyesiye ona da masa eddiimemiş mi, geliverin gonşulaa. Neyi gari bo? Aaşam aş yiyem deye oturcen masıya dabaktaki fıransa aşını bakaaken aşarıdan hööle çipil çipil ölü cesedi de seni bakcek. Bi çay içem deyceesin yimeği yidikten kelli, veyatta inar, darı, ayve hilan yiyem deye oturceesin, ölmüş garı da dizining dibi sıra yatıgoycek ayonna! Eyi bakam. Bubasından goltuk ettirivesin maydam, hemi de adama hööle oturuu vazıyatta goysunna da içini goltuğun, bu dürzü de bubamın gucaanda oturuyom gari deye seviniveesin. Anasından da maket etsinlee goynunu gıvrılsın yatsın ni deyem gari abam önkü işe. İçleem bi hoş oluveedi. Bi allaahü laa'ynan, üş gulhü bi elam okuyem balim.

31 Ekim 2008 Cuma

altın yımırtı yımırtlıyan tavıg

Eveli zamanın birinde Mommed deye bi çivdçi yaşeyyomuş. Çivdçi Mommedin bi dene forazınnan bi dene tavıgı varımış. Emme bu forazınnan tavık bildiyiniz forazılan tavık deyilimiş. Foraz gocuman bi Denizli forazıymış. Zabahları bi ötmüyü başladımıydı avazı tee öteki kövdekilere gada yetemiş. Tavık desen eyce bi başgaymış. He zabah gocası öteken o bi dene yımırtı yımırtlamış. Yımırtası ööle bildiyiniz içindi beyazınnan sarısı gonupduran yımırtıdan deyilimiş. En eyisinden som altın bi yımırtıyımış yımırtladıgları. Çivdçi beg sevinirimiş bu işe. He zabah kümese gire tavıgın yenice yımırtladıgı ıscacık altın yımırtıya alımış. Alıken de gus gus gubarımış sankı gendi bi iş dutmuş da altın gazanmış gibi...
Günneden bi gün bu çivdçinin aglına bi fikir gelivemiş. “Bu tavığın içindi gömü va yalım” demiş. “Ben he zabah boglu kümesi girip durcem mi. Kesiverem de hu tavıga gömünün kendisini ulaşen. He zabah bokun püsürüün içini girmegden di gurtulen” demiş. Mommed’in garısı Iraz “adam şaşdın yalım sen. Hu gidenne de başgı altın yımırtlıyan tavık mı va? Cenaballah sene en gözelinden bi tavık vemiş ona kescem depdurusun” demiş. Demiş demiyi de bu gaba Mommed’e naf geçcek mi. Evelden beri dediyim dedik çaldığım düdük bi adamımış zati, garısına “Yılık yılık gonuşmu da ve oodan yatıgan bıçana bene. Sen çaya ocaa goyugo, iki dilim egmege de sanaylan salçı çalıverego ben kümese varcem gelcem” demiş. Demesinnen evden çıgması bir olmuş. Dahı ortalıg şavkırmadıgından forazınnan tavık forul forul uyupdurlamış. Mommed’in seyidip geldiginden heş habarları olmamış. Mommed tavıga dutdugu gibi kümesden çıkamış, dahı uyanasıyı galmıdan dayamış bıçaa tavıgın ümügüne. Orecigde canına alıgomuş. Sonura bıçagınnan içine deşmiye goyulmuş. Deşmiş emme zandetdigi gibi altın hilen çıgmeyyomuş tavıgcıgın içinden. Normel tavıklarınke gibi ciyer bavırsak yüreg hilen çıkıyomuş emme zir gada altın çıgmeyyomuş. O sırıda garısı goşduru goşduru geemiş. “Ciyerinden yanasıca adam ne etdin dilbarım tavıgı kesdin atdın dı dinnendin mi” deye gızmış. İşdi o zuman Mommed annamış ne gıda aşgözlü olduvuna. Kendi kendine beg gızmış. Gızmış gızmasını da son bişmannıg faydı ede mi? Olan olmuş gari, iş işden geşmiş. Hem bi de forazcık bu olayın üzüntüsünen bi dahı ötmemiş. Böylüce Mommed aşgözlülüyünden hem tavıgına hem di forazının göze sesine gaybedmiş.

23 Ekim 2008 Perşembe

BENİ BAKING BİYO

Merıba ço'la. Bizim yiyen bene de bu biloga gatmış savolsung emme üş gündür ni yazen deye düşünüpdurun. Eng eyisi kendime tanıden. Ben bildiingiz gibi Gader Abengizing deezesiyim. Evliyin, bi gızım va. Benim adam otuduunguz evleen pirocelerine çiziboturu. Gızım da bubası gibi oldu. Beng ni gada ev gadınıyım disem de benim adam bene evde oturtmeyo. Ço' vakıt onu yardım ediyon. Sizleden eççik(?) böyügün. Ne eden deezem sizlelen akıdeşlik edesem belikim genşleşirin didim.Dün biloga aşdıdım bi de ni gören bizim dayı gızı da(müfdü gızı) burda deemi? Anna dimişim bek gadın oldu garim.Bütün ça'la'la burda. Müfdü gızı bi ça'lak, gader bi ça'lak, beng en gocuman ça'lak. Bu iki gız bizim sülalede ölülere güldürü yeming ossung. Neden ötüre ça'ladık bilimeyom. Bu Gader abengiz benim gadeşim gibiydin. Benden 14 yaş daa güççük( ana yaşım ortee çıkıbatırı); neyse işti bu gader savolsun güççükkene benim guyruumdan heç ayrılmezdi. Aşam olunce avleene damlaana gi'mez beniilen galen deye uyudu numırası ededi. Beniilen yatcek ya. Bizim zamanlarımızda a'mışlı ye'mişli yıllaan müzi'le vaadı tabii. Bu yavrım annamı dı annamazmı dı bilmem ben dinleyom deye onnarı bek sevedi. Bide bene taklit ederidi hep sankim beniilen yaşıt töbü töbü. Beng medinoz sevmeyom deyi yimezidi şaşgın. Emme höle 14-15 yaşını geliverinceye gada bi di baktı medinozu bek sevipbatırı. Gari bene singir e'mek için garşıma geçip ilimanları da sıkıp şapır şapır medinozları yeyo. Beng bi üzülüveren ço'la, bene kendini örnek eden bi yiyenim vaadı netcem deye bene bi husa aldı. Ben de genştim emme canım o vakıtla. Hinci gari gocadık kemala erdik gari bunlara tasa etmeyon. Ona bek severin ben. O da bene...
Müfdü gızı da dovdugunda bubası bene "bak güççük hala oldung" didiydi. Ana ben bi tasa ediveren ben gocadım deye. Bi gızdıydım emme sormeng gitsing. Heç 10 yaşında ço'laadan hala oluumu deye.Ben de didim "hala"dimesing bene aba deyen yokkine bu gız aba desing. Ondankeri gari bu müfdü gızı da gardaşı da bene aba didile. Haşşöleee deemi? Amanıng bunnada bi fı'rala vadır sormeng gi'sing. Bene annadıveriyoola emme benim gafeye yazılmeyo gari. Ezberimiz accıcık zayıflemiş. Hu cavırıng alete bile öğrenesi nelee çekibatırım bi bilsengiz. Bek haves etdiidim eyi oldu gafasına gözüne yara yara etcez gari. Huncaaz yazıya yazcen deye ruhumu teslim edibatırın. Bi saat olupduru başleyeli. Ondan ötüre benden gıvrak gıvrak yazen deye be'lemeng. Sizle üş dene ben bi dene emi yavrılarım.
Hu bilok kiming a'lına geldiise çoola binle yaşasıng, bek güldürüşlü şeyler yazıpbatırıngız gıı. Bizim bu iki delifişe'le bene her vakıt güldürüle emme önkürdee yazıbattıklarıngız da bek gomedi işeylee. Bene bek güldürüyonguz gocuman ırabbım da sizlere güldürsüng. Ben hepiciingizing deezesi oluveren gari.
Eeee deezengiz böyünlük bu gada yazcek gusura ba'meng gari e mi? Güldürüşlü şeyle a'lıma gelise yazarın. Hepingizi selamla, bene de aldııngızdan ötüre savolung.......

21 Ekim 2008 Salı

gatgılı yeycekleee

Hincik,bizimgızlaaa,bizimoğlanlaa,

Geçennede bizim halagızı Gader Aba bene üynedi "beni bak biyo "deyilek.

Gafeyi döndeedim ba'tım ne görem,yarılcek seniyki gülme'deen.
"Guuuyzz çatleecen didim ne gülüpdurn?"
"Anı gıız ,o bizim blog neyin işeesi "didi.
"Neysi gıız?" didim.
"İsmi len ismiii"didi gooveedi kahkıheyi.

Soona annattı kim,çızıktırıbatırımışıngız burlaada ööölü ,bene de irice ediveedi yazam deyi.
"
"Ne yazcem gııız naha gözzü körolmeye" didim ben de kıkırdedim duudum.

"Gatkıdı bulunceen gıı ettirivee hureee "didi.

"Halagızı "dedim "sen eccik gafeyi yidin herhal,bas bas baarttırıp durulaa habaalada, gatgılı yeyceklee götü hastalık işeydeemiş deyi,heç birinizing kulaaa duymeyo mu da bene diyonguz gatkı gat deyi.Naha Irabbım bildii gibi etsin hepsinize".
Ediveceem ,höküle sırçıdan kaada ,hanı bilgisaray mı ne deyolaa işte ona ,organik işeyler çızıktırıveemek olcek.Amanın Irabbımın kulaandan ırak,kötü hastalıktan neyin gurtaren deyom guzulaama.
Eh bene müsaade gari hindilik gıyın gıyın gaçem ben.
Soranlara selam edeee, güççükleen gözleenden,gocumanlaan elleenden öperin..

Naha sene doktoo!

Bizman ara veedikdi emme acaa mohabiringiz Gader Abangız sahılara döndü.
Böğünkü habarımız Alamanya'dan. Herifin teki 48 yaşını gelinci bi di ba'mış ki gadın deel miymiş? Anı gari..Hunu bak... Bu herif aslındı gancıkmış emme yeniye'meyken apandisi alıncek olmuş, doktoo apandise alcem deeken irahmine yumurtalaana ni vaasa temizlemiş çıkıveemiş. Ondan kelli de önkünün vicudu erkeg hormonlaa salgılıyıveemiş. Üş beş tel sakal bilen çı'mış garıda. Bu du erkeg sanmış gari kendine. Te 48 yaşını gadaa "ule endeeki işdi bi bokluk vaa" dimemiş covurun dölü, doktura dava açasıymış hindi. Habarın neresine dutsan depesining dasını attırıyo iisanın bıllam. Tööbü tööbüü. Hindi haydin önkü doktur şaşı deyem, apandis işeysiylen irahme garıştırıyo, veyatta doktur yerini baytarı gi'miş bu garı yalım deyem, a gahpe, ergenli' çağını geemişin maydam, hiş mi bilmeyon sen adammın gızmın? Üş dene sakalı göresiye erkeg oldum deyceene aşarılarda görüken veyatta görükümeyen (!) işeylere bi incileme mi iisan? Tovulete hilan da mı gitmedin a gızım? Gööya, amaliya'laa oomuş, iğnilee oomuş dasdamam erkeg oluveesin deye (bak gari, bilipduruula yani de annımazdan mı geliyola?) sonurtdan bi di ba'mışlaa, "ayonnaa! garıymış ule bo!" demişlee. Geliverin gari gonşulaa. Bi di gazatacı olcek deyyusun teki habaa deye yazmış gari buna.
Hindi ben size söyleyiverem işin aslına. Bu gazatacı olcek gahpanalı, gaavede iddaaydın, beegir yarışıydın oynaakene habar neede bulcek di yazcek? Başkı gastalaadan aşırsa bilce'le. O du alıveemiştir bi dene alamanca gazata, çünke alamancı ayleden geemişdir, alamancası vaadır, hayta olduundan okulu gikmemişdir, covurca liisanım vaa benim deye danıdıklaanan hilan iş bulmuşdur emme haytalığından da geri galmeyodur. Taabi, gözü beegirleede, a'lı fidboldaykene okuduğu habara da yannış annamışdır. Belikim alt alta habarlara garıştıımış da olubilii donguzun dölü, el işde göz oyneşte nolcek. İşdi Gader Abangız olurak, bööle habarlara inanıveemeyin deye sizi ışılda' dutuyom, aydınnanın deye. Gader abangız hep size düşünüpduru.

13 Ekim 2008 Pazartesi

parılara nası biriktiribilcez?

Benim gözel akideşleem, hindi gocu dünya dombalak açıpduru Amerikelee , Avropalaa depesi da'la' geligodu, ben de düşünüveedim daşınıveedim parılara nası idare e'mek ilazım gelii yaaşenmedim araşdırdım. Amerikede bek sevdiğim bi tilivizyoncu vaa, bek gomik bi garı, yaşı böyük benden emme bugıda mı benzee iki iisan bilimeyom ben, nafnara ağzımdan alıyoru ben söyleyesiye, benden çok yaşeycek gahpecik yalım. İşdi geçennede o du annadıyodu pirogamında, bek hoşumu gitti gari söyledi'leri. Ben di kendi düşüncüleemi yazem balim dedim.
Parılara biri'tirmenin yolları hööle olubili:
1- Harcımeyceengiz. En bi yareyişli yöntem bu.
2- Gaber abam netting sen deyosangız ozuman ikinci şıkkı deneyceesingiz: Her Allaan günü akideşleringizle buluşup yimeğe gitçeesingiz emme cüzdanınıza yanınıza almeyce'singiz. "Anııı unuduveemişim gı cüzdana, sen ödeyigo ben sene yarın verem" deycesingiz. Akideş çevresi geniş olanna dahı şanslı haliynen niden,çünkü bi daha görüşümeyceengizden doleyi.
3- Gıyafatlara hilan aldı'tan keri giyeekene etketlerine sö'meycesingiz, bicik keyip sonurtdan dükkana geri götüceesingiz "olmeyoru bu" deye. (Babışlara da ööle edibiliisingiz emme yörüüken boku hilan basmen.)
4- Su fatırlarına azaldabilmek için gullandığıngız heeşeylere ööle bi kere gullanıp yıkımeyin, ni vaa nolcek, el mi evdekilee? Oğlunuzun südü bitesiye o barda'tan siz gave içeesengiz hem sütlü gavenize işmiş oluusunguz hem de ilaşdan sudan tasarruf edilibili. Gocanız aaşamcıysa yalınız tikkat edin, çocuğu südü hilan veriiken gokleyiverin bardağa biyo da çoşcak sarhoş oluverii.
5- İlantrik fatırları için hööle gıvrışgan, eccicik yakan ampulleden alceesingiz emme onlara bile ya'meyce'singiz, aaşam ezanında yimeğingize yidikten kelli yatceesingiz. Ödevlere bitirsin çoçcaklaa, yalınız üyüyümeyosangız tehlikeli olubilii, herif galkıp da "avrat maydam üyüyümeyoz ge baken biyo" deyverii deye necap gonturol işeysi gullanceesengiz garar veemek ilazım gelii, davşan gibi dovuruusunguz da dilbarım parılaa gine saçılıı gari.
6- Çayınıza gaavenize ööle gökgöömediklee gibi şekere doldurmeyceesingiz. Zaten bok mu vaa çay gaave içikdurcek hallaa böyleeken?

İşdi böğün de sizi akılla fikirlee veedim gari, Gader Abangız her daim size düşünüpduru. Haden galın sağlıcekle.

9 Ekim 2008 Perşembe

Dazecik dedigodulaa..

Benim gözel çoççaklaam bayrama deviresiye bazırertesi günü dönüvedik işimize gaydımıza emme birikigomuş işlee güşlee, biloglara hilan girimedim günneedir gusura bakman gari. Böğün sizleri en dazecik daraflaandan dedigodu habarlaana yazıveecem. Yaaşenmedim gazatalara daradım hepiciğinin magazin sayfalaana baktım.
İng evvela habarımız Nilay Dorsa deye bi gancıktan. Danımeyom ben. Kimin neysidir bilimeyom. Neyise bu gızımız hayvan ha'larına goruycem deye cıscıbıldek soyunugomuş otuumuş, fotraplaa çekinmiş. "Hayvanlara bek sevdiimden necap olsa yaparım gari" deyesiymiş. "Avropalaada da soyunuyo iisanna hindi ben soyundum deye dimedikleri naf galmaz gari" deye de olubilcek eleştirilere göğsünü geriveemiş , gazatacı öyle deypbatırı. Göğsüne nası gerivediyse artık gazatacı baş sayfılara daşımız gızımıza. Hindi bu gahpecik hayvannara bu gada seviyokene sormak ilazım gelii, evinde hayvan bakıyomuymuş, yollaada gezinipduran itlere kedilere alıp baytara hilan götürüyomuymuş, veyatta damını bi das guş yemi goyuveriyo muymuş? "hayvannara bek seviyom du bakem biyo soyunukdökünem de cıscıbıldak fotrap çekinen" Eyi gari. Ben di ağaşlara seviyom nerleemi açem gari kimleri garşı? Tööbü tööbüüü.. O soyunan covurlaa bu gancık gibi durdu'ları yerde soyunmeyola, varıverip baksan parılaa dopleyola, hööle denişik sana'çılalan gompozisyonna yapıyolaa da öylesi. Yoğsam heekesle "onu goruyom, hunu seviyom" deye götünge başına aşçeksee işimiz va.
Acar gazatacınız Gader Abanız başkı habaalar doplamak üzere hindilik hoşçugalın deyoru.

6 Ekim 2008 Pazartesi

Cin Mısdıva Galiçinde

Cin Mısdıva'nın anası Ha'ma hee seni salçee fazır saçılaadan alıı ööle guruduumuş... biyo gine salçılara ziniye dökük gurutcee sıra gonşusu Nesibi Deze " anıııııı gız Ha'ma sen öngü fazır salçılara alıkgeliisin emme onnan içindi gatgı maddeleri oluyorumuş...allah edmesing çikin hasdalıg edipbatıymış öngünne issandı ya....ingeyisi tometi alıg kending edmeg.....hööle yakasıng ataşa gaynediverising tometi sulaana baaçada....içingi sini sini yeesing" deyesi Ha'manın içi ıraat edmemiş gari....garaa veemiş...gocasını dı demiş "adam, ben yarın galiçini gidig bi gazan aacen geecen...Nesibi Deze içimi bi gurt düşürüveedi gari"...bo nafnara duyası Cin mısdıva dutdurmuş " anaa bene de götürüvee galiçini" deye...o ööle dee de Sunu duru mu ....o du dikduruveemiş ben di geecen deye......eetesi gün Ha'ma Mısıdveenen Sunu'ya alıg galiçini gikmiş.....dolmuşu minesi çooklanı tembih edmiş " aman diyen çookla yamecimden ayrılman...elimi yapışmıdan bi yakee gikmeeng...beg galıbeşligdiir gari böön galiçi....bazaatesi ya böön...gayboluusunguz onu göre haa" ...çookla söz veemişle " eline hiş bıragemecez" demişlee
Galiçini varası bizim çooklan gözleri pörtdideg açılıgomuş.....heli gari Suna denişig denişig fisdannara, irengli irengli babışlara göresi başlımış " anacım gazan almıyam da bene fisdan alam, babış alam " deye galgımee...Cin Mısdıva " anaa saşdıng yalım Suna....taa bayram yeni geşdi ....ni güzee heşeylee alıveedile seni ya ...emmesing ha hiş doymeyong mu sen fisdana babıca....hem gazan daa önemni ...fazır salçıdan ganser oluveriiseg allah muhfaza necep keyceng önkü fisdanınan babıca"....deye gaadaşına akılla veemiş....yörüyü yörüyü vaamışla gazancılaan olduvu yakee...Ha'ma hu gazan mı ke bo gazan mı ke deye bakaakana çooklaan ellene bıragıveemiş...çooklaa da gazancıdeyke denişig işeelere bakaken analaan yandan yitmişleee....hööle gafalana galdırası bagmışlarımış anaları yog meydanda...ordeke babışcılaadan birini demişlee " abee biz yitdig yalım...anamız gazan alıkduruydun...bize gazancılan ore götürüveseng ya" deye...babışcı onnara ore götürüveemiş emme Ha'ma yog..ordeyke gazancılara soomuşlaa onna da demişlee "az evveli burdeydin emme çooklana arımee giddi"....." bu bööle olmeceg demiş babışcı ingeyisi ben bu çooklara galiçi garagolunu götüren" ...garagol nafına duyası bizimkenne başlımışlaa aalımee...Cin Mısdıva yalvarıımış "aman abecim bizim ni suçumuz vaa...biz bişe edmedig....veemeng bizi pulisleri" ...Cin Mısdıva bööle deyesi başlımış bütün esnaf gülmeyi..." üle deli oolan biz sene bişee edding dedig mi ke bööle anırı anırı avleyosung...biz hana aneng sizi areyodur necibolsa...o du pulisleri soraa deyiregden ore götürem size dedig" ....bo nafnaadan keri Mısdıva ıraatlımış...babışcı Sülümanınan baraba galiçi garagolunu gikmişle...içeri giresi gömüşlee ke Ha'ma bi gıyıda aaleepduru...yandeeke dovara dı gocu gazana dayeeveemiş...
" neede benim çooklam....körolasıcının gazanı....gazan deeken çooklaama gaybetdim...ben hindi Aamada necep hasap veecen" ....deyorumuş...pulisleen bi denesi de " sen marag edme yinge....az sonura getirii onnara esnaflaa" ...pulis nafını bitirmiye galmıdan Suneenen Mısdıva analaan boynunu sarılıgomuşlaaa.. ..Ha'ma "yavrılam benim...siiz o gıda tembih eddim bıragmen elime deye emme ben bıragıveedim sizleen ellene...naha benim gafee...eyike gavışdım sizi " deye sevincine belli ediveemiş...sonura da hem babışcı Sülümanı hem de ordeyke pulisleri " Allah sizleeden ırazı osuun " deyireg tişeggür edmiş...gazanlaana da alıg evi gidmişlee...yoldu gidekene Suna fisdannarınan babışlara, Cin Mısdıva da pulislere düşünüpbatıymış

Gemeli Gasıbanın Gavalcısı

Eveli zamannarın birinde mu'luluk içinde yaşayen ıısannarla dolu bi gasıba varımış.Masel bu ya günneden bi gün bu gasıba da üş beş on deeken gemelee çokçuna dovurmaya başlamış he yaka gemeden geçilmez olagomuş.Gasıbanın bütün evleene gemelee dolagomuş.Yatık odısınga gitsele ordan çıkıbbamış geme,mutlakda hilan herbişeleen üsdünde fing adıp durulaamış.Çoşlaan bırınnarını hilan gemelee kemirir olmuş.analaa tela e'mişlee.Veba salgını hilan çıkaa biyo da hunun önnemini alam biran eveli deye garar alınmış ve gasıbanın mukdarına vaamışla.(o gasıba da bilidiye başganı yerine mukdar vaamış.)

Mukdar emmi bu gasıbanın adı gemeliye çıkdı gari nişleecesek edem hu meredleeden gurtulam balı yoğsa gasıbayı terk e'cez diye halg şıkayatcı olmuş.

Mukdar düşünmüş: Zefir goyyoz olmeyo,nafdanin goyyoz olmeyo e'medimiz işey galmadı.İyisimi çevrelere habar salam da çare bilen gessin de hu gemelere dengeldsin.

İntirnetteki forumnardan hilan haralda olayı duyan gelyomuş. Bi gün gasıbaya bi çalgıcı gelmiş.Vaamış mukdarın yanına."Bene bi kese altın verin hu gemeleeden size gurtaren " demiş.

Mukdar düşünmüş.Cingen midir cabar mıdır ne olduvu belli deel.Mukdar: "Sen hele bi hu gemeleeden bize gurtar ondan keri altınını al " demiş, halg da gabıl e'miş.

Çalgıcı heebesinden çıkarmış gavala, başlamış hüfürmeye .Sesi duyan gemeleen hebisi çalgıcının yanına varıb, nere gideese o yöne dovru gidiyolaamış.Çalgıcı adam yörüye yörüye vaamış dereye.Derenin garşına yörüyerek geşmiş derenin sulaana gapılan gemeleen hebisi bovulub gi'miş.

Çalgıcı doykura doykura gururla gasıbaya dovru yörürken hayelee guruyorumuş."Ulaa hinci altınnarıma alırın şehre gidee iş de gurarın oohh gari" Hayallee içinde mukdarın yanına vaamış "Gemeleeden gurtardım size vee baken altınnarıma" demiş.

Mukdar da cavır haa "gemeleeden kurtulduk altınnarı veemeesem nolcek ki nee edibilcek ki" diye a'lından geçiryoomuş.Oyunbozannıg edip altınnara veememiş çalgıcıya.

Çalgıcı haggından vaz mı geçee heç.Başlamış yine gavalına hüfürmeye gavalın sesine duyan gasıbanın çoşları dakılmışlaa çalgıcının ardına.Çalgıcı ormannıg bi yerde goyveemiş ço'ları .Anala bubalaa başlamış telaşaya.Mukdara çekiş e'mişlee."Neye veemeyong elin adamının haggına sening yüzünden gayıb oldu ço'laamız".

Çalgıcı adam ço'lan yanından ayrılıb mukdarın yanına gideekeen gavalına ço'laan orda unukmuş.Masal bu ya bizim Cin Mısdıva da o ço'lan arasındaymış.Başlamış gavala hüfürmeye, ço'ları da beşine da'mış, gasıbanın yoluna du'muş.Analaa bubalaa ço'lamıza gavuşduk deye bek sevinmişlee.Mukdara da çalgıcının haggını veemesi içün uyarmışlaa.

Çalgıcı, haggına almış şehre gidip iş gurmuş.Bu gasıba halgı da hem gemeleeden gurtulduk deye hemi de ço'laamız bulundu deye epeece bi şennik e'mişlee..Muklu mesud yaşamışlaa gari ondan keri de..

Bu masal da ing ço' üzülennee kedilee olmuş...

5 Ekim 2008 Pazar

Osduruga Dışa Gaçırtmıyen Don

ben di dün gazatalaada hööle bi habarı raslıdım....Amarigadeyke bazı işi gücü bıragmış bilimadamnarı osuruga dışı gaçırtmıyen don icad edmişlee...yannız hindilig irkeg donu olurag edibilyolarımış, garı donu edmemişlee... (irkeglee taa çog mu osdurpbatı acıba)...hindi öngü donun gumaşı özelimiş...işleendi de mi mekanizıma varımış adam osurdugnan gokuya içindi hapsedigoyyomuş...annecengiz isdediyin gıda osdur goku çıgmeyomuş...yannız dona çıkarası ortee necep bi goku davılıı bilimecen gari....bi di öngü bilimadamnarı hunu tusa ediyolarımış...deyyolarımış ke " hindilig goku mesilesine çözübildig emme ses mesilesine halenda çözümedig....hana gokuya sa'leebilyoz emme sese sa'lemeyyoz...adamnna osdurası goku çıgmayoru emme ses duyulubotu...işdi bunu da bi çözüm bulunuveese ıpırraatediveecez"....ee işdi hanımlaa gocengiz eyer çog osdurupbatıysa, özelligne guru fasiile , nofud gibi yimeglee bişiidiniz vakıtla keydiring öngü donnadan adamnara deye yazıveedim gari bo habara

4 Ekim 2008 Cumartesi

İtden Garı Olu Mu Heş?

Amanin dosla…Gini denişik bi haba okumadım mı ya? Geçen günü Gader Abanıng yazdııı habarın bi denişiii gari.(Saaten başlıına da aynısına goyvedim bellolsun deye) Geliven gari biyo da köpeyinen evlenipbaala…
Memliket gini aynı. Hindistan..Bu sefe gahrımanımız gız deyil gosgocu adam.. Adamın adındı hayır yok:Selvakumar. Hindistanıng tarlalanda ireşberlik ederimiş bu . Ta işdi o zamanla , bu gumarcı deyyus it daşlamışımış. Daşladıkdan sonuru bi felş iniyoru bunu… Bi zaman kakameyoru yerinden. Deyola ki bunu : “ Bizim olan deyola filen yede bi falcı va ing iyisi sen onu gid .” Bu du seyirdip gidiyoru ,falcı deyyoku bunu: “Abem sen itleri daşlayısıya naletlenegomuşung. Naleting geşmesi için varceng bi itinen nıkahlanceng” Yetişiveng gari..
Gikmiş bi sokak köpee bulmuş. Dişisingden tebe. Geneneksel düvünlenden e’mişle. Bi di resmini gomuşa gastaya iting boynunu ziynet dakaakan. Amanın Yarebbim o du sırıdmış gari ıısana varıyom deye.
Hoş dutuyodur za garıyı ısdırıveri deye. Gonum gonşuyu du irezil edee gari havlaakan.. Aşam yemende de “Bey eti sening kemi benim deyodur haralde” Töbülerim oossun arılaandaki muhabbete siz düşününg gari.

Gurba Prenz

Bi varımış, bi yoğumuş. Eveli bi zamanda ülküleden birinde gralıla graliçenin göze bi gızları varımış. Bu gözel prensesin ne bi gadeşi ne bi yoldaşı vamış. Oyun oyneycek, gonuşcek kimsesi yoğumuş. Bubası içi sıkılmasın deye ona altından bi top dökdürmüş. Prenses zabahdan aşama gada bu altın topunan oynamış. Altın topa havaya ataa sona gapamış. Bütün günü topa atıp gapmaglan geçemiş. Gine günneden bi gün altın topunanan sarayın bahçasındakı derenin gıyında oynepdurumuş. Altın topa havaya atıp gapakan yalan olmasın fızlı mı atıvedi yosa gafası dalgınıdı da başgı yerimi bakıvedi ne olduysa altın topa suya düşüregomuş. Altın topa suya gaçırası “altın topum allah altın topum, altın topum allah altın topum” deye bagırmeye başlamış. Prenses ünü çıkdıgı boydan bagırıken suyun içinden pörtleg gözlü mü pörtleg gözlü yapışag mı yapışag çikin mi çikin bi gurba çıkıp gemiş. “Prensez beni bak” demiş. Prensez gurbayı göresi ing evele saşırmış. “Ne depdurun sen bene, benim derdim bene yetip duru seniyle gonuşumaycan” demiş. Gurba “Ben bilipdurun senin başını gelene, senin derdine çözüvecek gişi di benim. Hindi bi dalıvesem suyu, senin topa getiri gelirin” demiş. Prensezin gözleri parlamış. “Hada al dı gelive madem, çabık ol” demiş. Gurba “Ööle yaama yog” demiş (çikin olduğu gada ağzı dı beg bozugumuş pis gurbanın). “Bazı şardlarım olcek: ingevele bene tabaandan yimeg yidircesin, sona bene yatanda yatırcesin, son olurak da bene bi yo öpdürcesin” demiş. Prensezin şart şurt düşüncek halı yogumuş zaten. “Oluu” demiş, “Oluu oluu, hada al gel gari topuma”. Gurba bu söze duyası hemen suları dalmış. Dediyi gibi altın topa çiyinnemiş gelmiş. Prensez topa göresi beg sevinmiş, hemen gurbanın çiyninden topa gapmış. “yaşasın göze topuma gavuşdum” deye goşdura goşdura sarayı gidmiş. Gideken “aman deyen bi da dış yakılada fıydırı fıydırı oynumeyen hu topa, gayıbedesem bi da nirden bulcem” deye düşünüyomuş.
Prensez sözüne dutmadan gidesi gurba dinelmiş galmış. “Ben hindi gide söze dutmamak nacap oluyomuş gösderirin o prenseze” demiş. Galgıyı gaglıyı sarayı gidmiş. “Allah muhafaza gapıdan giresem hızmatçıla bene çiyner atar” deye düşündüyünden sarayın pençiresinden içere girmiş. Gurba gelesiye gada prensezgil aşam yemene oturmuşlarımış. Prensez gurbaya göresi başlamış bağırmeye “buba hızmatçılara haba ve, pençireden bi gurba girdi, öldürsünne hu gurbaya” demiş. Gurbada gendine öldürtçek göz va mı “gral hazratları bene dinnen biyo” deye bağırmış. Gral benim garşımdı böle bağırdığına göre önemli bişey annatcek heralda diye gurbaya gulag vemiş. Gurba olan bitene bir bir annatmış. Gral gızını dönmüş “gızım niden sözüne dutmag istimedin?” deye sormuş. Prensezin –gıybat olmasın anası bubası beg şımarıg yetişdirdiyinden- vediyi söze dutmanın ehemmiyedinden habarı yogumuş, ükela ükela “Her verdiğim söze dutçek deyilim ya” demiş. Bubası “gızım sene biz beg ırhat alışdırdık emme yarın ele çatınca bu gıda ırhadı bulumeycem, bu olaydan sona gendine bi toparla gari” demiş. Prensez “buba garşımdı iysan olsu neysi de garşımdı bi gurba va, onu vediğim söze niden dutem. Bi top alıvedim deye fırsadçılık yapıpba, gurbanın sözüne dutmeg isdimiyom” demiş. Bubası “ A benim gaba gızım" demiş, "sen bu gurba kısmına bilmeyyon. Bu kerıtıla siyil ata. Sene biz seslenmedik emme deze gızın Melaata bi gurba siyil atmış, senin habarın bilen yok” demiş. Böründen bacaklarına gada olan yere gösdemiş “gösdemeg gibi olmasın Melaatın hurları cılk siyil olmuş, heş bi şeylen iyi edimedile, geci uyuka gaşımış gaşımışda siyilleri ziril ziril ganapduruymuş” demiş. Bu naflar Prenseze beg gorkudmuş. İsdimiye isdimiye “eyi o zuman dutam maydam vediyim söze” demiş. Bu nafa duyası gurbanın içini su sepilmiş.
Gurba "hazır yimegdesiniz maydam ben prensezin tabaandan yimek yimegle başlıyen işi" demiş. Prensezin tabana ecik dahı yemeg gomuşla. Gurba başlamış bu tabagdan yimeyi. Gırılmış gibi ni va ni yoksa silmiş süpürmüş. Gralıçe prenseze “gızım sen di yisen ya yimegden, bu aşam hırlı belli bi şey yimedin” demiş. Prensez “anacım midem bulanıpba, bu gaderime gahredipdurum bi sunak dahı yeyemeycen” demiş. Yimekden sona yadma vahdı gelmiş. Gurba galgımış çıgmış prensezin yatanı. “Aboo demiş beg di yumuşagmış, beg di dayıymış bu yatag” ve gafeyi yasdıga goduğu gibi forul forul uyumeye başlamış. Prensez ağlımayı beyenimeyip durumuş. Geci gurba gaz çıkarıp durdugundan prensez kokudan övüre övüre sabaha gada uykusuz galmış.
Sabah forazla öteken gurba aşmış gözüne “günaydın prensez” demiş. “ hada gari sırı ing son şartıma dutmaya geldi, gelivede bi yo öpüverem” demiş. Prensez tiskine tiskine göze dudaglarına gurbanın yapışak dudaglarına doru uzagmış. Dodakları bibirine deyesi bi yıldızla çagmış, bi ışıkla çıkmış, bi işeyle olmuş. Prensez ne olduvuna bilimeden bi bakmış karşısındı öpüpbattığı gurba deyil, gavıniçi pelerinni yakışıglı bi prenz. Prensez “üzüntüden öldüm yalım öte dünyaya gitdim garşımdı da bi melaike va heralde” demiş. Garşısındaki prenz gülüvemiş “ölmedin prensezim” demiş. "Zamanında ben bi ülkenin eyi galpli bi prensiyidim, bene gıcıg giden götü galpli bi cadı gurbaya çevirivedi bene. Esgi halimi dönmem için bi prensezin tabandan yimek yimem, yatanda uyumam ve ona öpmem gerekiyodu. İşdi hindi büyü bozuldu, ben esgi halıma dönüvedim." demiş. Gurba prenze dönüşesi dili di bi daglanmış kı sorman gitsin. “ Prensesim beniyle evlende sene dünyanın en muglu gadını edem, bi dediyine iki etmiyem” demiş. Prensez bu teglifi de beg sevinmiş. Beraba gidip duruma gralıla graliçeyi annagmışla. Onna da duruma beg sevinmişle. Prenz “ben bubamgili de yılladır gömeyyom onnara habar salam düvün işine en göze şekildi ayarlasınna” demiş. Grallan graliçi de “gını gecesi gız evinindir biliyon, gını gecesini de biz ederiz” demişle. Gını gecesi de düvünde beg göze geşmiş. Prenz ile Prensez ölesiy gada muglu muglu yaşamışla.

Cin Mısdıva Kövde

Masalları dalıgodug Mısıdvamıza unuduveedig gibi oluveedi eccig emme unuduu muyuz ona.....Bayramın geemesini 2-3 gün gala Mısdıva'nın bubası Aamad abe "haden gızanna toparleeng eşyalamıza...bayram gelip geli ...kövü gigcez...nenenizinen dedengiz be'lepduru bize " demiş....Mısdıva " anıı buba neneminen dedem borda Dengizli'di ya ...niden bize kövde begleyola önkünne " deye soomuş.... Mısdıva'nın bubası " a benim salag ovlum...hee bayram annadıveryon gine unuduyong...sening bi dene neneninen bi dene dedeng mi vaa....Hörüyi neneg ilen Irmızan dedeng borda yaşeyolaa emme Ömmü neneng ilen Mısdıva dedeng kövde yaşeyolaa ya....heee bayram gidigdurruz işdiya....saten neneg gızıp duru bizi...."böyüg gıza hada Hatce godunguz güççüg gıza niden benim adıma gomadıngız da Sunu deye isim godunuz" deyyo....bayramdı da gigmeziseg eyicen küsee gari" ....bööle bööle gonuşuregden eşyaalana toparleevemişle....hazır olası tomafili minig yolu düşmüşleee
Kövü varası Mısdıva'nın nenesi Ömmü nene beg seviniveemiş gari.....hepisine gucaklımış...ing çog da gocamın adı deyiregden Cin Mısdıvee gucaklımış....Suna'ya az gucaglımış...niden desengiz halenda içindi gırgınnıg varımış gızın adını Ömmü Su gomadılaa deye.....Cin Mısdıvagil kövü varası duyan hekesle goşug geemiş....Mısdıva'nın amcası Halilibraam, yingesi Havana, halası Gadiriye, enişdesi Alirza, guzenneri Yussuuh, Yügsel, Aşaanur, Durdane bi di Hülla....Cin Mısdıva böyügleenin ellene öpmüş....güççüglenin gözlenden öpmüş....yaşıd olanlarınen de tokuleşmiş ...sonura hepbaraba Ömmü nenenin evini gigmişlee.... çogleşip hepbaraba e'meg yimişle...Ömmü nene musafirleem geeceg deye guru fasille, tarınaaşı, tavıglı pilav, guzu göveci bişiimiş....yanna salıta edmişle...datlı olurag da ev baklıvası varımış....bi güze yemişle işmişlee...yemegden kari gelinne buleşiglere yuumuşlaa...ocaga çay furmuşlaa...beg güze vakıt geçirivemişleee
Etesi gün Ömmü nene " bayram geliise edimeyiz....bayram geemiden bekmeznere gaynadam" demiş ....hepbaraba gollara sıvımışlaa...Cin Mısdıva taa evveli hiş bekmez gaynadılıkan göömedivinden bek heyecannanmış...dikkatlı dikkatlı bagmış neelee ediyola deye....evin garıları gocu gocu gazannara alıkgemişlee....gocu gocu ataşlara ya'mışlaa....gazannarın işleene üzüm sulaana gatmışla...başlımışla gaynatmee....fakır fakır ediyorumuş gari gazanna.....Cin Mısdıva'nın halası gocu bi kepçeenen gazannarı garışdırıpbaamış...epeyi bi vakıt gaynatdıgdan keri Cin Mısıdva'nın yingesi gocu bi gofa topraga atmasıng mı gazannan işleene ..." abooooooooo " deye ünnemiş Mısdıva...." netding yinge....zebil edding dilbarım bekmezlere...niden atdıng öngü topraga...sene neneme şikayat eden di göö" deyireg nenesinin yanna vaamış...."nene nene Havana yingem bize sevmeyyo...bize yimesin bekmezden deye içini gocu bi gofa toprag atdı" demiş...hem goşuyorumuş hemi de aaleyomuş Mısdıvacık....nenesi bo nafa duyası başlımış gülmeyi....Mısdıva " nenem tusasından gafee yidi yalım " deye bakıkgamış nenesini....Ömmü nene " a benim Cin Mısıdvam, öngü toprag olmudan bekmez oomaz...bekmez topraa ya öngü...çoççacıma bayramdan bayrıma getiriyolaa memlikete needen bilceg benim yavrım" deyireg annadıvemiş işin aslına...Cin Mısdıva nenesinin annadıglaandan keri ıraatlımış...bütün bayrama kövde geçiimişle...Mısdıva guzenneriynen , kövdeeke çooklaanan güze güze oyneşmiş.....böyüglee de gaş vakıtdır gonuşumadıglaana gonuşmuşlaa hep...bayram bitesi yenikden evi dönmi vakdı geligomuş...Ömmü nene gigmiden yanlaana eddigneri begmezden, guru badılcan, guru böbee, tarına, bulguu, guru fasille, gavın, gabag, tometi, guru sovan, köv yımırtası gatmış.....hepisiinen vedaleşmişlee yolu çıgmışlaa....köv Mısdıva'nın bek hoşunu gigmiş...bubasına "yaz tadillende ben kövü geecen...neneminen dedeme yadım edcen...köv işleene de övrencen" demiş...Mısdıva'nın bubası beg guruulanıveemiş gari ovluynan " eferin Mısdıva....böyüg adam olseng de işdi bööle aslına unudmecesing ...hee zıman böyügleeni saygılı, güççügleeni sevgili olcesing....işşallah hayırlı bi issan olusun böyüyüncü de" demiş...hepisi duygusalleşmiş gari...gözleenden bire damna sevinş gözyaşı dökülüveemiş

Rapınzelha

Bi zamannar bi garıylan gocasının çoşları olmeyomuş.Bek üzülüveriyollamış bu duruma her gun duva ediyolarımış.Bi gun bizim hatun hööle bi mide bılantısı,bi övürme sıkıntısıyla baş edekeen bizim adam "garı sakın sen gebe hilan olmayasın du biyo ben bi test alen gelen" demiş.Testi edmişle sonuş puzitiv çıkmış."Evelde garı sende hu cadının baaçasındaki marılları boşuna canın çekmeyomuş"demiş adam.Gadının gene a2lına düşmüş marıllaa.Nolur gocecim hu marıllaadan cımık da olsa getirive yoksa biyerleem şişcek egerossun" (bkz:denizli şivesi/dalağım şişecek muhabbeti).
Adamcık zor bela alık geliyomuş hergün emmee bi gün cadı gancık pusu gurmuş adama.Tam marılı goparcekkeen ense kökünden dutagomuş.Adamcık durumunu deyveresiye cadı accık yımışamış."Eyi maydam marılladan götür emmee çoşuk dovduğu gün bene verceesingiz"demiş.Adam da can gorkusuna gabıl etmiş.
Günnee ilerlemiş sancılaa başlamış dovum olmuuuuş.Cadı gancık heç fagıt gaybatmadan varmış komşunun evine "verin bakam çocuguma" demiş.Eee can datlı gelibbaa bek de gööze bi gızları olmuş emme netcen gari söz veemiş bulunmuşla.Adam demiş ki "ben gızın adına Zelha goyceedim anamın adı deye.Sen de onu gorsan acımız cımık azalır" demiş.
Cadı da "eyi gari o neceb isim ööle ben ona garının yediği marıllan adını yani Rapınzel guycen.zaa accık moderen oluusunuz bek evinsizsizniz gari" demiş.sonra karar kılmışla gızın adı "Rapınzelha" olmuş.
Cadı gancık gızı elimden alıılar korkusuna onu ormanın içinde bi şatuya gomuş.amanin bi gööze oluveemiş.Cadı garı ona yemek gitrcee zaman gıza ünneyomuş "Gıııı Rapınzelhaa endir baken saşlaanı dırmenem öökü kuluye" demiş.bu şekilde hee gün cadı yemeğini getirip goyyomuş yanınga.
Bi gün ormanda pirens dolanıbduruymuş.Hööle yanık sesli bi kız türkü çığırıbbaamış.Ayooo bu ses de nerden gelibbaa ki demiş.He yakalara bakaaken bizim gızı görüvemiş hemen aşık olmuş.(Eros'un oku hilan deng geldi yalım yoksa neceb olcek,aşıg olmaklaa o gadaa goley mi)
Pirens:"Eeööyyytttt bizim gız bek gözeesin haa Allaam saabına baaşlasın bakam" deye ünneyiveresiye bizim gız cüvab veemiş benim saabım hilan yog demiş almış yanaklaanı bi allık.Pirens "Arlı gızın tadı da bi başga olur ya endir merdimanı da gelem yanınga" demiş.Merdimanım yog emme saşlaamı uzadıveren sene demiş.Pirens dırmanık çı'mış.Her gün gelir olmuş bi yandan da gaşma pilannarı yapıyolamışPirens her gün yanında bi ipek ibrişim getircekmiş Rapınzelha da ondan merdiman örceemiş.(zaa pirensin sarayında laylom ip yogmuşdur yoğusa neye ipek getiisin)
Bi gün bizim gız cadıylan oturuuken avzından "anaa bee pirens senden daha fızlı dırmanyo sen neye öök gadaa yavaşısın" deye gaçırmış.ayoo senmin gari o cadı bi hiddetlenmiş "Gappacık seniii beng burda yokken elleen adamlaanı mı alyon goynuna, naha gözün kör olmasın emi,beng seni kötülü'leeden gorumaya çalışam, sen bi ata sözü dinnemeden elin bilmennesiylen gırışdır."deyip gızın saçını kesmiş ve onu sihirilen uşuruveemiş çölleen ortusına.
Aaşam olmuş piren gelmiş "Eeööyyttt endir bakam bizim merdimana demiş."Cadı gancık sallayıveemiş Rapınzelhanın saşlaanı.Pirensin okarı çıkmesiylen gıçına bi depik yiyip de aşarı uşması bir olmuş.Gebermemiş emmee yere düşünce aşşaadki dikennee gözlene batmış kör olmuş.Cadı pencireden cavlamış "yok gari Rapınzelha hilan, namısımıza göz dikeesin hee tuuuuu gözüm göömesin seni ardan nasibini almayan deyuuus tuuuuu!!" deye arkasından söylenmiş.
Pirens ormanda bulduklaanı yeyomuş Mejnun mısali sağa solu varııken Rapınzelhanın oldugu çöle vaamış.gulaanı hööle bi veemiş gaydırı gupbak Cemileem... deye bi türkü.Yanık sesli de bi gız söölebduru."Gıııı Rapınzelha senminn?? sensen eğer eyyy deyivee bene"
Bizim gız bi bakmış pirens emmee gözlee gidik.Goşmuş sarılmış pirensine sarılıveresiye gözleenden iki damıla yaş döüşüveemiş pirensin gözleene o anda açılmış gözleri.
(kornea nakli hilan hikaye bulceesin uzun saşlı bi gız akıddırceesin gözüne iki dene damla olcek herşey.Laffff!!!)
Ondan sonura da mu'lu mesud yaşamışleedir zaa.
(Rapızelha kısa saşlarıylan daha mukluymuş çünkü yıkayıp da çıkması bek ıraat gelmiş.)

Yo'sul Çoccek Mugsin

Gaf Dağı'nın öteleende bi memlikette öösüz bi çoccek yaşaamış.Üvey angası Mugsin'i heç sevmeyorumuş,heybesine yemek bile gomadan dağlara goyun güdmeye gönderiyomuş.Öyle fagtı olagor Mugsin çıkınındaki guru ekmeği bunarın serin sulaanda yımışadır sonra garnını cımık da olsa doyurmeye çalışırımış.
Bi gün gene bunarın suyunda ekmeeni yımışadırkene bi dene bakımsız bi dilenci gelmiş."Garnım bek aç bizimoolan cımık da bene veesen neceb olur acebola öökü ekmekden" diyesiye Mugsin ekmeenin hepisini dilenciye veemiş.Dilenci e'meği yeeken Mugsin de analığından bahsedibbaamış.Eddikleenden hilan bahsediyorumuş."Böğüne gadaa hööle bi husasız günüm geşmedi eğerossun" diye iç çe'miş Mugsin.O fagıt dilenci demiş ki "Beni bak biyo ben dilenci hilan deelin ben aslıngda periyin sene bek üzüldüm, benden üş dene dilek dile bakam yerine getircen seni bek sevdim" demiş.
Öösüz ovlan ne dileeceni düşünmüş cımık ondan keri demiş periye :
"Birine dıkka'lı baktıgımda onun hıkıdık dutsun isdeyorun.Bu biiiir.
İkinci olurak bi ok isdebbarın.Elimdeki oku ve yayı gören kimvarısa oku attığım yere dovru goşcek..
Üçüncü olurak bi dene gaval isdeyon arkdeş.Çaldığımda heekes isdise de isdimese de dans e'meye başlecek ben gavalı susdurmadan da duraameceklee"
Peri dile'leri yerine getirip "E'mek için savol bakam" deyip toz dumannaala birligde gayıbolmuş.
Aaşam olmuş Mugsin eve giree girmez analığı çemkirmeye başlamış car car car bal e'mez arı gibi vızıldeyoomuş.Mugsin garının gözleenin içine bi ba'mış emmee hıkkıdıktan lafın gerisini söölüyememiş.Sabahı diri du'muş analık.Sabah olasıya vaamış gıralın yanına.
"Gıralım benim üvee eflat kör olasıca gocu boğaz Mugsin bene büyü yabdırmış aaşamdan beri bi hıkıdık duttu durameyon" demek isdise de diyememiş.Kağıda yazmış ööle iletmiş gari gırala.
Gıral askeerleeni gönderib Mugsini evden aldırtmış.Saraya vaadıklaanda gıral hööle kaykışmış yatıbba bi yandan da gızlaa yelpeze edibbaala.Gıral ba'mış Mugsin'e "boynuna vurung" deye emir edmiş.
Tam o sırada Mugsin yayını eline almış oodaki heekes gömüş okuna.Oku bi fıydırmış ordaki gül baaçesinin içine.Okun peşinden ordaki herkes goşmuş gülleen arasına.Bidi gaval ökdürmeye başlayınca dikenleen arasında başlamış hebisi dans e'meye .Bakmışlaa ki durumeyola gıral Mugsin'e yalvarmış."Töbeossun edmecen bi tek daa bööle bişşee.Üvey anaları eziyet edmesinnee deye gurul oluşdurcen seni başgan edcen" demiş.Bi di üsdünü söz veemiş.Mugsin durdurmuş gari gavalını üfürmeye.Emme hebiciği dikennerin arasıngda yüzleri golları hilan cirbe gibi oomuş.Helak olmakdan gurtulmuşla.Eee goley mi dikennerin arasında Kerimovlu oynemek.

Sonura gari Mugsin çocuklaana eziyet eden üvey analarını cezalandırmek için gurulan gurulun başını geşmiş yıllaca gorev yapmış.Yaşı dutasıya ka.pe.si.se'ye girmiş, kadrosunu da almış.Bek husasız yaşamış gari günlerine.Öleene gaada çalışmış eme'liline görememiş yaşı el vermemiş emme üvey anaları da yola getirmiş.

Hacı Leyleyile Dilki

Geşmiş zamannada bi leyleyile dilki arkideş olmuşla. Bi yo dilki leyleye evine çığırmış, “bi manin yosa aşam bene buyur gel, sene yemeg bişiren” demiş. Yemeg için bi gocu gazan keşgeg bişirmiş, balcan turşusu gurmuş, datlı olurakda tahın begmez garmış. Yemeglere evdi bulunan yayvan çanaglara dökmüş getirmiş maseye goymuş. “Hada buyur afiyed olsun” demiş. Derilen demez gendi löpür löpür yemiye başlamış keşgeye. Emme leylegin gagası upuzun olduğundan ümüğünden bi sunak geşmemiş. Balcan turşusu sarımsaglı sarımsaglı beg göze kokupduruymuş emme o du yayvan zini gibi bi çanagda olası ondan dı yeyimemiş. Tahın begmeze bakmıya bile cesaret edimemiş. Bakasa avzı eyce sulancek deye kogkmuş. Kesdirmiden deycek olusak leylekcik dilbarım yimegleen heş birinden yiyimemiş gaanı aş galmış, dilkiyi beg çok gızmış. “Hindi ben buna gopyörüyüvesem eyiydi emme du ben buna bi oyun oyniyen, hiş bişey demiyen hindilik, eve varası bi film düşünürün” demiş. Sona kakmış sokurdana sokurdana evini gigmiş.
Zabahı gada garnı gurul gurul ötmüş, aşlıgdan bi kirpik yummamış. Ben bu dilkiyi bi dees verem deye düşünmüş. İki üş gün sona dilkiyi “Dilki gadeş ben sene yimeye geldim sırı sende. Bene yimeye gelive de, sene göze yimegle bişiren” demiş. Dilki bu davede beg sevinmiş. Aşamına leyleg beg göze yimegler edmiş. Bol egli arabaşı ilen göveş bişirmiş, bol sarımsaglı panca turşusu hazırlamış, üsdünü datlı olurak yeyelim deye eyci duru bi begmez bulumbacı egmiş. Dilki leyleyin evine gelesi kokuladan başı dönmüş. “Abo beg dayı kokupba, sen nile bişirivedin leyleg gadeş” demiş. Leyleg sayıvemiş etdiglerine. Dilkinin eyiden avızı sulanmış. Ecik de aş gözlü olduvundan “Al ge o zuman hemen yiyelim” demiş. Leyleg o dakike masıya donadıvemiş. Emmi yeyceglerin hepisine upuzun vazo gibi gaplara gomuş. “Hada buyur bakam sovutmudan yeyelim” demiş. Leylek gendi gabına gagasına sogmuş lıkır lıkır yiyip işmiye başlamış. Dilki ötü uğraşıvemiş, beri uğraşıvemiş yimesine becirememiş. Yiyemedikçide eyiden avızı sulanmış, siniri di bozulmuş. O vakıt annamış gari gendi yidiyi halta; “Ahh leyleg gadeş” demiş. “ ben bi cavırlıg etdim sene aş godum öte aşam. Emmi sen beni dersime beg gadın vedin” demiş. Bizim leyleg öle bi dees vemiş vemesine emme esasındı beg yufgu yüregliyimiş. “Ben senin evde umuruma gatmamış gibi etdim emme beg gücümü gitdiyidi" demiş. "Gini de senin yeyebilcen gibi çanagda tedarig etdim sen deesine aldıgdan kari o çanaga gatam depduruydum” demiş. “Gorgma sen hindi ben sene o çanagdan vecem. Arabaşından yimiden yolluman sene” demiş. Dilki bu eyilige göresi etdiyinden eyce utanmış. Leylegden özür dilemiş. Çanagdı gelen yemeglere afiyedilen yimiş. Ondan sona da leylegilen dilki ömür billah çog eyi arkıdaşla olurak yaşamışla.

2 Ekim 2008 Perşembe

Çikin Ödek Yavrısı

Eveli bi zamanın birinde, bi ödek kuluşkuyu yadmış, yımırtılarının üsdündü beklepdurumuş. Yımırtıla çıtır çıtır çaglımeye başlamışla. Ödekcikdi sevinşlen vag vag ötürek kakmış üslerinden. Çıkan yavrıları bi saymış bakmışımış bi dene esik. Ecik dahı dıkkatlıca bakasıyı gömüşkü bi denesi dahı çatlımamış. Bundan çıkcak yavrı ecik tembel olcek yalım dahı çaglımadıgını göre deye düşünmüş. Oodan geçen başgı bi ödek çaglımıyan yımırtayı göresi “Anaaaaaa demiş, nahal yımırtı gı o? Maşallah hindi yımırtası gada va. Sen nacap yımırtladın ona?” demiş.
Ödekcik “Neben nacap yımırtladıgımı bayı yımırtladım işdi” demiş. “Avır top gelip geli yalım baksenya gadaşları yımırtıdan çıkdı bunun çıkcaa yok taha, gırmızı halı serivecen çıksın deye” deyiregden şaka edmiş.
Sonura gine bu gocu yımırtanın üsdünü oturagomuş. Bayı bi oturdugdan sona bu son yımırtıda çaglamış, içinden allahın gücünü gigmesin çikiiiin bi yavrı çıkıp gemesin mi? Ödekcigin analık formannarı begdi yüsek deyilimiş yalım bu yavrıyı göresi ecik utanmış. (Saten iysan gibi mi bunna töbü yarapbim bi yımırtı yımırtlımeylen formannarı yüselcek hali yogya. ) Helesin öteykinne beg göze bi denesi çikin olsa nolcek deye düşünmüş.
Ödek bütün yavrıları peşini dakmış suyun içini giregomuş. Bi bagmış bu çikin yavrı beg göze yüzüpduru. Hindi olcek hali yogya bunun allahı emaned lah beg göze yüzüpduru" deye düşünmüş. Belikim böyüyesiyi gözelleşi deye gendi gendini ferahladmış.
Günne geşdikçe çikin yavrının gaderi de çikinneşmiye başlamış. Öteki yavrıla çikin olana heş ırahat vemez olmuşla. Kümesde ona güççücük bi ye veriyolarımış. Yazık çikin yavrıcaz “Gadeşlerim bene ecik dahı ye verin, hu gıdacık ye de ben ağıp dönemedim” deyomuş. “Sen nire ağıp döncen, yat zıbar yatdıgın yede” deye gagılarınnan çikin yavrıyı dürtüyolarımış. “Sene bi bisi gapsıda bizdi başımızı dinnisek” deyolarımış. Tavıgla da buna govaleyyomuş. Çifçinin kızı Meyrem bilen ödeklere yem veriken çikin yavrıyı teliginnen kakdırıyomuş.
Çikin ödek “bunnarın içindi yaşımag beg zo geldi ben edimeycen gari, en eysi gaçen de gurtulen bunnan yandan” demiş. Çidlerin üsdünden galgımış, sona yörümiye başlamış. Yörümüş yörümüş yörümüş…Yoldu yaban ödekleri gömüş buna, onna da “abooo bu ne çikin yavrıyımış” demişle. Bizimkenin moralları eyiden bozulmuş. Ona gören güççük guşla bilen gaçışmışla. Nere gidse hekes bundan gaşmış. Bu arıda güz gelip geliymiş, havıla soğumuya, avaşların yapragları saramıya başlamış. Bi aşam üzeri güneş batarıkan büssürü böyük ve göze guşun havılandıgına gömüş bizinke. Beg göze uçup durularımış. Boğazları beg uzun beg de kiba guşlarımış bunna. “Bene begleeen!” deye bavırmış bizim çikin yavrıcaz. Emmi onna çokdan uçup gitmişle. Gidmişler emme bizim yavrı onnara unudumamış.
Gış beg uzun ve sovug geşmiş. Bizim yavrıcaz donuyazmış. Emmi bahar gelesi ecik ırahaglamış ve uçubildigine farg edmiş. Ganadlarına güçlendirmeg için gendi gendine uçmu denimileri edipduruyomuş. Bi gün uçmuya çalışırka eveli gödüğü o göze guşların yüzdüyüne görmüş. “bendi enen de yanarındı bendi yüzen” demiş. Gölü enip suyun üsdünü onarın yanını gonmuş. O sırıda gıyıda guşları yem atan bi çocuk anasına “ Ana bag biyo, bure bi dene dahı guğu gondu. Hemdi öteki guğuladan dı göze bu” demiş. Çikin Ödek ingevela bu nafı annayımamış emme sudu gendi iresmine göresi ceton düşmüş. Gendisi upuzun bovazlı, bembiyaz pamıg gibi bişey olmuş. “Ana ben ödek deyil mişim ya, ben guğuymuşum” demiş sevinşlen ganadlarına çırpmış. Öbürkenne de “hoşgedin guğu gardeş” deye ona bi hoş garşılamışla. “Sen ni gıda gözemişsin” deye göze göze nafla edmişle. Ondan keri bizimke onarıla berabe çog muglu bi hayad yaşamış.

1 Ekim 2008 Çarşamba

Babıdağ Çalgıcıları

Evel zaman içinde galbır saman içinde; develer dellal, piriler beber iken; ben gocu bubamın beşiğine tangır tungur sallarıken; Süleman deye bi adamın bi boz eşşeyi varımış. Eşşekcez senilerce Sülemanın çuvallarına deymana götümüş getimiş emmi o gıda işin altındı hem güşden düşmüş hem bi de yaşlanmış. Süleman covuru da nacap olsa bu eşşeg gocadı iş görcek deyil deye “beslimiyem bali ben buna” deye düşünmüyü başlamış. Bunu annıyan eşşek “bene bu adamdan faydı yog, gaçem de Babıdağa gidem ooda düvünnede çalgıcılıg ederim beliki.” demiş almış semerine Sülemanı gopyorüyüvemiş.
Eşşek bööle deyip çıgmış yola, ırlana ırlana Babıdağın yoluna dutmuş. Yolda bi dene gocamış göpege ırasgelmiş. Göpekcez guvvatlı guvvatlı solug alcem deye uvreşip durumuş, bi yakıdan da çikin çikin ürüp durumuş. Bizim eşşek ”göpek gardeş demiş, neyi o o gada, canın çıkıvecek gibi durupban? Netdin de yoruldun o gıda? Hemdi neden ürüpban?” demiş. Göpekcez ağlımayı beyenimeye beyenimeye saabı olcek Faritdin efendinin kendine ne gıda çok çalışdırdıvına, ne gıda az yimek vedigine annatmış. “Faritdin efendinin etdigleri beg sinirimi dokandı, bene beg zor gelivedi de evden gaçagodum. Emmi hindi neede garın doyurcen deye gara gara düşünüpdurum” demiş. Boz eşşek “gafanı yorma göpek gardeş” demiş. “Ben Babıdağa gidipdurum ooda çalgıcı olcem, isdeyyosan sendi bene dakıl ben davul çalarım sen zurna, düvünnede çala oyna dururuz” demiş.
Göpekcik bu fikirden beg hoşleşmiş, ikisi bi yola çıkmışla yörüye yörüye Babıdağın yoluna dutmuşla. Yoldu belde yeecek bişey buluruz deye dikkatlı dikkatlı gidipdurularımış. Yiycek bulumamışla emme bi dene bisicik gömüşle. Bisicik sorudupduruymuş. “Noldu göze bisicik, o gıda sorudup durma, gararmak sene heş yakışmepba” demişle. Bisicik “ben gararmıyende kimne gararsın. Derdime ne siz sorun ne ben deyverem” demiş. Demiş emme genede deyvemiş ”gocadığımdan fari yakıleyceme zobanın dibindi yatıp durasım geliyo. Saabım olcek Emiraşa denen gocugarı beg galpsiz, nedeyse bene sudu boğup atçekdi, güş bela gaşdımdı gurtuldum, hindide nere gitsem deye garı garı düşünüyon” demiş. Bizim gafıdarla bisinin durumuna beg üzülmüşle “ sen ne gafeye dakıyon bizim oolan, gel bizile hepbaraba bondo guralım. Sendi dümbüleg çalasın” demişle. Bisinin sorudupduran suradına gün doğuvemiş. “Gelmiyen ne olsun” demiş, dakılmış bizimkennerin peşine.
Üş arkıdaş yoldu gideleriken cıyak cıyak bavıran bi foraz gömüşle. “A çil foraz ne oluppduru sene böle” demişle. Forazcık “soman gari arkideşle, husamdan gafılarım avrıyıpduru” demiş. “Saabımgil gonuşulaken duydum; bene kesceglerimişde arabaşı etceglerimiş, suyumuda pilav bişirceglermiş” deye başlamış bavırmeye. Bizim üç gafıdar “sen neyneyyon saabıngillere, biz bi bondo gurcez, sening sesindi beg guvvatlıyı benzee, sen bizile gel biz çalarız sendi sölesin” demişle. Foraz bu figre beg beyenmiş, dakılmış peşlerine. Hepbaraba dutmuşla Babıdağın yoluna.
Irlana sallana gitdiglerinden gece olası Babıdağı varımamışla, anca Mollamada yakınnaşabilmişle. Hu ormandı geciliyelim zabalı yolu devam ederiz demişle. Ormanı giresi anneçde, teee uzagda bi şavk gömüşle. Şavk bi gulübüden gelipduruymuş. Gulübenin camından bagmışlarımış ne gösünle; masanın üsdündü çeşid çeşid aşla, egmegle, böregle…yeyceglerin etrafındı da haydut gılıglı adamna vamış. Bizimkennerin avızlarının suyu agmış. “Bu haydutlara gorkudalım da gaçıralım” demişle. Eşşeg ön ayaglarına galdırmış pençireyi gomuş. Göpek onun depesini çıkmış. Göpeyin depesini bisi çıgmış. Foraz da uşmuş bisinin depesini gonmuş. Sona hepbaraba ünneri çıkdığı boydan başlamışla çıvrınmeye. Çıvrınmışla çıvrınmışla da pençiriden içeri dalıvemişle.
Haydutla çıvrınışlara duyasıya ne olduglarını bilimemişle. Evin içini fortlag girigodu sanmışla. Goşduru goşduru ormanın işine gaşmışla. Onna gaçası bizimkenne oturagomuş masıya. Gırılmış gibi vermişle yimişle masıdakınnara. Garınnnarı doyası şavkı burup uyumuşla. Eşşeg avlıyı, göpeg gapının ardını, bisi ocağın içini, foraz da yüsek bi yeri yatagomuş. Hepisi de ölü gibi uykuye dalmışla. Bu arıda evden gaçan haydutla evin şavkının sövündüğünü göresiyi eve döncek olmuşla. Haydutların başı çok cavır bi adammış, “durun” demiş, “hepbaraba gidem demiyelim, Umaa sen git, şavkı yakmıdan bakıve evin he yakasına, eyer fordlag gitdiyise o zuman bizi ıslıg öttür bizdi gelem” demiş.
Umaa denen çikin adam girmiş eve, bagmış hişbi yakıdan ses gelmepduru. Mutfağı girmiş, lambeye yaken bali deye düşünmüş. Bizim bisinin garannıgdı parlıyan gözlene ataş sanmasın mı? Gulaanın ardını gısdırdıvı çöpe bu ataşda dutuşdurmag isdemiş. Buna gören bisi adamın suradına galgımış, yüzüne bi dırnaglamış.
Adamın ödü sıdıyazmış, arkı gapıdan gaçanda gurtulen deye düşünmüş emmi ordu yatıpbatan göpeg saldıragomuş bu sefee. Adamın bacana hartdak ısırıvemiş. Adam ne olduğuna bilimemiş, avlıdan fızlı fızlı gaşmıya başlamış. Avlıda yatıpbatan eşşegde arkı bacaglarınnan bi çifti atmış buna. Bu arıdıda foraz ünü çıkdıvı boydan ötmiye başlamış. Umaa goşdur Allah goşdur arkideşlenin yanını gelmiş.
- “Evdi beg fena bi cadı oturupba, bene etmedigine gıt godu. Suradımı dovru tısladı da bene yoldu yığdı, sona gapıdı bi bekçisi va bacama yatıgan bıçaana sokuvedi, avlıdakı bekçisidi ayrı bi alem meşi zopasını belimi geçirdi” demiş. “Damdı da bas bas bavıran bi adamı va, anama sövdü. Bi dahı o evin yamecini bile vamayalım” deye eglemiş.
O günden keri haydutla evin yamecinden bilen geşmemişle. Bizimkenne de eve eyce bennenmiş. Babıdağı hilen gitmegden vazgeçmişle. “Bu yaşdan sona bidi çalgıcılıg mı etcez, hurdu avız dadınnan oturupduruz necep olsa bi yakeye gitmiyem” demişle. Ömür billah o evde mugluluk içindi yaşamışla.

30 Eylül 2008 Salı

Cin Mısdıvayıla Beber Fil

(Cin Mısdıvamızın esgi bi macirası emmi anca goyubiliyon gari. İşlen altındı galıyazdım.) Cin Mısdıva, bubası, bi de gadaşı Suna aşam üzeri mahallide gezipduruladı. Apollolu bi tomofil “yarından sonura bi filin nacap bebeelik etdiyini göcesiniz” deyi çığırıpbadı.Suna bubasına “bubacım bize beber fili götür” dedi. Cin Mısdıvı da “bubacım bize götür” dedi. Bubası ikisinin de yanaglarına oşuyarak “bendi marak edipdurun, bi fil nacap bebelik edibili deyi. Ananızla bıllanıza alalım hapbaraba gidelim” dedi. Cin Mıdıvıyla Suna goşdura goşdura evlerini gitdile analarına “anacım bubam bizi tomofile gatıp beber fili götürcek” dedile. Hemdi hapbaraba gidcez deye analarına muşduladıla. Analarıylan bıllılarıda beber file merag etdile. Bi aşam Cin Mısdıvanın bubası beş dene biledile çıkıp gelme mi. Biletlere salayı sallayıvedi “beni bakın bakem sizi sirk biledi aldım, yarımazlıg etmezseniz size beber fili götürcen” dedi. Amanın bizim cin mısdıvıyla Suna bi sevindile, sevişden evin içindi dombalak aşdıla. Suna bubasına sarıldı. Cin Mısdıvı da altda galır mı odu bubasını sarıldı. Anasıyla bıllası da “çok savol, Allah ırazı olsun” deyi alkış çaldıla. Aşam yimenden sona yayan yapıldak sirki gitdile. Gosgocuman bi çadır vadı. Heş bu gıda gocuman çadır gömemişledi. Göresiyi beg şaşırdıla. İçeri girip yelerini oturdula. Yeleri beg ırahatdı. Çadırın içi beg galbeşligdi. İngevela adam çıkdı nele göceklerine annadıvedi….Sona otaya bi dene sandelle, iki dene gofa, bi dene usdura, bi di fırçı godula. “Tıraş olcek vasa gesin bure” deye apollodan ünnedile. Adamın biri utanmıdan çıkdı gelegodu. Adama oturtdula. Sonura gocuman bi fili getirdile. Fil adamın yüzüne sabınnadı. Sona verdi tıraş etdi verdi tıraş etdi. Adamın ödü sıdı hindi bi yerime kescek diye donuna ediyazdı. Sona fil sabınnı suyun durduğu gofeyi aldı da adamın gafasından aşaya döküvemedi mi. Adam ne olduğuna bilimedi. Seyircile gülmekden yeleri yatdıla. “Ne gıda gomikmiş bu beg gadın etdik geldik de” dedile. Sona fil adama temiz suyula temizledi. İng sonunda fil selam vedi gitdi. Cin Mısdıvagil bu file beg sevdile. Hatda Cin Mısdıva bubasını dedi ki buba bizdi eve fil alalım. Bubası “nahandı seni Cin Mısdıva. Adın Cin emme heş gafen çalışmepba ülen senin” deyi gızdı. Cin Mısdıva illi fil isderim deyi dutdurmasın mı. Galgıyı galgıyıvedi iysannarın içinde. Cin Mısdıvanın anası kimsi gömez yandan cin Mısdıvanın golunu burkuvedi. “Geberdirin çocuk seni” dedi. “Bi da fil isdeyyon desen dahı beter çimdiririm” deye çekişdi. Cin Mısdıva anıra anıra eve gitdi. Anasına üş gün küsdü.

27 Eylül 2008 Cumartesi

Capon Yasdıı

Benim buldum haba dı te Caponya’dan...Bu bıddırıcık adamların dı edmecee yok töbü Yarebbim…
Hindi bunglarıng maşallah nüfüsün beşdi biri a’mış beş yaşıng üzdündeemiş “Memleketimizdi gocugarıla gocudamla çovalıpbatı.Yaşam sıtandardımız yünseldii sürüce bunglarıng ölcee yok. Düşe şaşa başımızı iş açala..Bali biyo da onnarı yönelig bişeele edem.Saaten heeşeye genşlere edipdurusunuz deye çekişipduruyola”demişle.
Bunnarıg Tokyo deye şehirleri va ya işdi meekezi ooda bulunupduran bi şiiket: “Biz savı solu yalpelep duran yaşlıları hava yasdıı edem” demişle. (Saten memliket ırlanıp duru…)İng iyisi biz bu hava yasdıına yargınına saram”deye düşünmüşle.Sonurtdan sarmeyle baş oomaz yasdıı çantayı gatıp ölee saram yargınını demişle.Ööle böle derke bi di kemer edmişle belinden dolencek..Hah şölendik demişle.Yumuş yumuş dakınsınla gari yaşlılaamız .
Bu yasdı’la bizim bildimiz yasdıklaadan değilimiş tabi.İçindi sensööle varımış,gocugarıla veyatda gocudamla cımık sallanıvese hemen anneyomuş yasdıık…Hölü bi di “amaneyn düşpbam”deme galmıdan poff deye şişiveresiymiş.Hafif di edmişle covurla yaşlılaamız goley daşısınla deye.Hem galşaya hem di başa goruyomuş gari.

26 Eylül 2008 Cuma

Hure ni yazam?

Benci oree Dengizliciye dovru annıma ve gonuşma köşüsü edem...yannıc telefuznara düzeldem...mesila kimisi "nöörüyong" hilen deyyo...Dengizlicide hiş "nörüyong " denii mi...bunu benze yannıclara düzeldem

Cin Mısdıva'nın ailesi

Hindii gada yazılıpbatannadan hööle bi durum çıkıyoru....Cin Mısdıva'nın anası Ha'ma, bubası Aamat. Abesi vaa Aliksan, bıllası Hatce, gadeşi Suna ( bunu gari moderin isim gomuşla). Dayısı Üseen, yingesi Keziben, dayısının ovlannarı Erceb bi di Irmızan, dayısının gızı Höriye. Bi di zınıf akedeşleri vaa Sabatdin, Nevzet, Gülsün, Nazmiyi, Ismayıl, Zahide, Memet. Ayrıyetden mahalli akedeşleri vaa Gaya, Can, Çetin, bi de motroculaan Aaşa Su ( Aaşa'dan hoşlanıpbaaz yalım)

bişşee sorcen ben..

hinci benim gafemde bikaş soru vaa.Hu bizim Mısdıva'nın soy gütüğü neceb yaa..anasının bubasının garındaşlaanın adlarını hilan yazem hura bi yere de hem yazannaa (yani ben) bilem hem okuyannaa da kimin kim olduvuna bilsin.eyi olma mı acebola?oylumaya sunubbarın

Dovanın mucizesi: İna

Sevgili okuyucula, gastilede ina yiyerek kötü hasdalığa yenen gocugarının hikayisini hepiniz okudunuz. Böyün bu konuda görüşlerine almag üzere Zebve ve Mevye Sevenne Derneyi başganı Sarayköylü Sayın Alirza Pancar’la sizler için röpörtaç ettim. İşdi Alirza beyin ina hakgında dedigleri:
“Son zamannada gastileden, telivizyonnadan ve radıyoladan duydugunuz gibi ina meyvesi savlıgımız için beg önemlidir. Sadice kötü hasdalıgda deyil bir çok işeyde gullanılmasında faydıla vadır. Ben size inarın böyünü gada duymadıgınız başgı başgı faydılarını annadıvercem.İngevela genş gızlarımız ve deliganlılarımız bureye eyi dinnesinle; ina meyvesi cildi beg eyi gelen bi meyvidir. Suradınızdı çıkan sivilci ve çıban gibi işeylerilen baş edmek için inarın suyuna pamıgıla zabah akşam sivilcenin veyatda çıbanın üsdünü süreseniz üş günü galmaz suradınız ay gibi parleyiveri.
Başgı bi faydası mayasılı olan gardeşlerimizin yüzüne güldürcek: mayasılı olana ortı boy bi inarın gabığını 1 çay kupası gülsuyunun içindi 1 haftı bekletsinne. Bu işlemin odu sıcaglığındı olması geregdiyinden buna tel dolabınızdı yapabilisiniz. 1 haftanın sonunda sölümesi ayıp tuvalete giresiye mayasıllı bölgiye bu suyula silsinle. Bu dedigime 1 ay süreyile yapasanız anangızdan yeni dovmuş gibi oluverisiniz. Heş bişeyciniz galmaz.
Son olurak tomofil saaplarına sevindircek bi habarım va. Bildiginiz gibi telivizyonnada her gün “İnar antioksidandır, inar antioksidandır” deye bas bas bağırıpdurula. İnarın antioksidan özelliği yani oksidannarı yok etmi özelliği otomotiv sektörüne böyüg gatgıla getirmişdir. Beg çok gişinin tomofilinde akülerin gutup başları viraa oksitlenir. Gutup başı oksitlenmesine son çare ise inar çekirdeyidir. İnar çekideyine deyirmende övüdün macun gıvamını getirin, gutup başlarına macundan üş gündü bi, bire barmak sürün. Tomofilinizde bi daha oksitlenme sorunu yaşamazsınız”.
Evet Allah ırazı olsun Alirza bey bizi bu faydalı bilgilere vedi. Ayrıcı başgı bi gün ilhananın bilinmiyen yönnerine anladıvemiyi söz vedi. Başgı bi habarda görüşmeg üzere hoşçugalın.

İlan goca oluu mu heç?

Benim gözel çoşcaklaam böğünkü habarımız tee İndistanlaadan. Bimbala Das deye otuz yaşını geemiş ve de habardan da anleyceeniz gibi orların hesaabını görü evde galmış bi gızceez onmeycek bi hastalığı yakılanmışmış. Neyise günleeden bi gün bu gızceez bi gobra ilanınnan garşıleşmiş sonura da önkü ilana bi das süt veregomuş. İlan da süde işmiş. Devrisi güne gine geemiş. Gız gine süt veemiş. Bööle bööle edeeken gız bi di bakmış hastalığı iyileşipduru. Annı gari sevincinden hopleyiveemiş zıpleyiveemiş sonura da gocu ilana aşık oluveemiş. Geliverin gari...Aylesi de gız gafayı da yiyesiye zati de nanemolla olduundan keri "evlendirem balim size" demişlee. İpek fistanna geymiş bizim deli gız , memliketlerining adetleri neyise o şekil düğün e'mişlee. Gız : "biz ilannan birbirimize seviyoz , gendi aramızda gonuşup anlaşıbiliyoz emme o gıdaa ısrar ediyom evi gelmeyo önkürde mağırada yaşeyo e ben de beyim öyle istiyo gari nedem diye mağırada ziyaret ediyom ona" diyesiymiş. Gahpanalı covur. Hade maydam sen gafayı yidin o buban olcek aneng olcek deyyuslaa arlanmamışlaa mı düğün edeekene? Gocu ilanın nerilerine ziynet takmışlaa? Gaaşılıklı geçip zeybek oynamışlaa mı gari? Tööbü tööbüüü. Bayramlaada dakaalar gari gollarına damadımız deye el öpmiye götrüülee akrıbalara. Aboo, gız o ilana el de öptürülüü mü abam sokuveriise hayvanat? Tööbeler ossun irabbim.

25 Eylül 2008 Perşembe

Cin Mısdıva Terevide

Cin Mısdıvanın nenesi ırmızanda tereviyi gidcek olmuş. Cin mısdıva duramı “nenem bene de götür” demiş. Gadeşi suna da “nenem bene de götür” demiş. Nenesi haden keyinin di götürem demiş. Bu gonuşmulara duyan Cin Mısdıvanın bubası “ana ne işi va güççücük çocuklaan camide? Onnaan ödevleri va Suna dahı kerrat cetvelinde 2lere ezberlicek, Cin Mısdıva kitapdaki okumı parçasına üş yo okuycek annatcek” demiş. Çocukla ödevlere duyası eyiden camiyi gidcek olmuşla. “nenem nolusun bize camiyi götü, bubamın ağzını bakma” demişle. Neneleri bubularının gönnüne etmiş. Hazırlanıp camiyi gitmişle. Yoldu neneleri Cin Mısdıvıyı demişki “nenem sen dahı güçüksün necepolsa sendi gadınnarın yanda gıl namazına , yosa namaz bitesi ben sene neden bulcem o galbeşlikdi” demiş.
Camiyi gireke neneleri çocuklan terliklene almış eng üst rafa gomuş gaybolmasın deye. Kendi babıcına da galdırmış. Hapbaraba camiyi girmişle. Kendilerine ye beyenmişle. Namazlaları yazmışla. Neneleri demişki ben otanızda duren siz namazın ortu yerinde bibirinize dürter dürte gülesiniz” demiş. Neyise gari namaz başlamış. Bizinkine durmuşla divana uymuşla imama. İmam ne etdirdiysi etmişle. Heş gülüşmemişle. Neneleri beg sevinmiş. Namaz bitesi “aferim sizi” demiş. Siz beg akıllanmışınız. Böle edeseniz ben sizi her zıman getiririn camiyi demiş. Bizimkenne beg sevinmiş “savol nenem” deye boynunu sarılagomuşla. Galbeşlik yavaş yavaş sağılıke bunnada caminin gapısını gelmişle. Bi bagmışlarımış Cin Mısdıvanın eng üsdü duran terliyi yok. Öte areyıvemişle beri arayıvemişle yok. Cin Mısdıvanındı malı gıymatlı, dutdurmuş “terliyim de terliyim” deye. Camiden herkeslerin çıkıp gitmesine beglemişle. Herkes çıkmış geriyi bi dene barnag arası barbili pembi telik galmasın mı? Nenesi “sen hindilik buna giy Mısdıvam yarın gine camiyi geliriz. Apolloylan ünnediriz hem bu terliyin saabına buluruz hemdi senin terliyine buluruz” demiş. Cin Mısdıva “nene sen ne depban ben gız terliyi geyermin heç. Yalınayag eve giderin dahı eyi” demiş. Nenesi “olur mu öle heç ayaglarına üşüdürsün de amel olursun. Gey hade baken öngü terliye” deyi çekişmiş. Geycen geymeycen deeken Cin Mısdıva nenesinden bi sumsuk yimiş. Sumsuğu yiyesi barbili terliyi de giyegomuş. Emme yoldu belde arkideşleri göcekle deye ödleri sıdmış. Arkideşleem bene başımda dedemin takgesi ayağımda barnag arası barbili pembe teliklen görülesem ölesi gade beniyle alay geçele deye düşünmüş. garizmayı çizdiregodum deye de moralleri bozulduğundan siylim siylim ağlamış. Eve gidesi gada gözünden yaşı esik olmamış. Eve girerilen girmez doğru yatana girmiş. Ödev mödev etçek halı galmamış zaten. Ağleyi ağleyi uyuyuk galmış. O gıda morali bozug uyumasını rağmen üryasında cennedin geniş bahçalarında güççük huri gızlarınnan top oyneyomuş. Göze rapbim tereviyi gidip namaz gıldı deye cennedin bahçalarını üryasındı gösdemiş. Yannız üryasındı gızlaan ayaglarında pembi barbili terlikle Cin Mısdıvanın ayagında ise sıpaydırmenni terlik vamış : )

habarlaa

Sevgili Bilok akideşleri
Hindiden gari edibildiğim gadarıynan gastalaadakı habarlara derlep sizi bu sayfılaada yazem deyorum , yücü ırabbım yüzleemi gara çıkarıveemesin işşalla. İşinen gücünen hepciğimizin daralıgoduu hu günneede bicik yüzleeniz gülsün deye neede en saşmı sapan habaa va onlara govaleyon bek acar mohabir oldum gari. Sizlee de buruya yazıverin emi abam garşıngıza saşmı habaala çıkaasa.Neyise, böğünkü habarımız şööle:
(Hürriyet gazatası 2005)

"Urus tokturlaa ayyeşliknen depiresyonu eyi edem deyi uğraşııkene höölü bi yol buluveemişlee. Ayyeşin cıbıldak gıçını zopeynen hööle yaradanı sığınıp guvvatlıca vuruluusa, herifing beyninden faşırdek endoripin işeysi çıkasıya iyileşiyomuş yalım. Yalınız bu sefee de dayak isteyomuş gari durmıdan. Hunu bak!

Bizim Dengizli şivisi grubunu tahı önceleeden yazdııdım, benim gocu bubamın ben büyüükene fişikolojimin yerini gıçımda tespit edesiye, gırkbeş nümüro terliğinen düzeldiveediğine, dimek ki
benim goca bubam eccik taha okuseymiş pirfüsür hilan olubiliimiş, gosgocu urus tokturlaanın once okulla okumeynen 2005 leede buldu'larına bubam ye'mişbeşleede biliyodu yemin ossun.

24 Eylül 2008 Çarşamba

Cin Mısdıva'nın İntigaamı

Cin Mısdıva evvelden beri uslu bi çocuğudun.Ööle el içinde hilan bek bi şımarıklıvı,eydelliği olmazdı.Anası bubası ne deeleese yaparıdın.Herbi akırbaası da bek begeniverileedi.

Cin Mısdıva arkdeşleriyle maalleede guyu gazmanı oynaalaken,longa bilye yüzünden bi da'sızlık çıktı.İki dene arkdeşi boğuşmeye başladılaa.Bizim ki bi köşeye singmiş ööle izlebba olanı biteni.Bakmış bunna ayrılcek gibi deel aralarına girem de balı hunnarı gaadeş gaadeş ayırem diyesi,yannarına varmasıylan bi dene şaplak inegomuş alnının çatısına.İlk başta singirlense de bişşee dememiş.İkisinin de golundan dutup:

"Arkdeşlee nişlebbaasıngız siz yav.Gosguca delüğannı olduk gari heç bize yaraşıyo mu öökü eddikleeniz hele ki bi bilye yüzünden.Ayıp oluyoru" demiş.

O anda gabak gafalı Üseen " sen ne debbaan be önce öökü avzında ki süt bulaaşını temizle de ööle gel bizim yanımıza" diyesiye Cin Mısdıva gözünün yaşını siğdire siğdire vaamış evine.Emme yolda gideeke demiş "eğerossun sening gününe gösdeddirmessem"deye and işmiş.
Eve varıbda yatagının üsdüne hankıra hankıra ağlebbaaken a'lına bi figir düşmüş.Üseengilin yeni tomufilinin gapısına demirlen gocuman bi cızig etmeye garaa veemiş.Hava garardıklen ünsesiz çı'mış evden,eline de ardiyadaki demir zopayı almış.Anasıgilleede yenice zofradan gakmışlaa da teliforozonung garşısında eğleşibbaalamış.
Mısdıvamız he yakayı goluçan edi edi gikmiş tomufilin yanına.Elindeki demirle gocuman bi cızgi e'miş, hırsını alamayıp demirle aynalaanı alttan ganırttırmış.Tomufilin edrafında gezinmiş bakmış gözünü ilişen yeri zopaylan dürtmüş.İçinde buz gibi ırmaklaa akıbbamış gibi hıssa'mış.Geldiği gibi ünsesiz evin yoluna dutakee arkasından bi el sırdına yapışmış."Ge bakam buraa gaçıbbaadın yalım göömesem" diye sesini duyduğu maallenin garıkolundaki gomser olmasın.Yakasından duttuğu gibi alık gi'miş garıkola.Orda ki polizlere "Atın bunu nezarete de a'lı başını geesin ,aayılasını da ünneyin" demiş.
Mısdıva gorkudan ne'ceeni şaşmış ümüğünden solug geçmeyo sanmış."Hinci bubamgillee gelcek bi tomufil zopa atceklee" deye ağlemeye başlamış.
Arıdan bi yarım sahat geçesi anası ile bubası gelmişlee garıkolu.Gomser demiş "ovlunuz hunnarı hunnarı e'miş gaçaakaa ensesindeng duttum attım godise".Bubası "yanglışınız vaa gomserim bizim ovlan böğüne gadaa heş bi şerlik hilan e'memişdir,maalledekilee de şahıttır."deye savunumuş ovluna.Anası desen zati yüzü şimşir gaşşık gibi olmuş ağlemekden.
Mısdıvayı içeri getirmişle.Ebevenneri şaşgın "oluuum neddin annat bakam biyocuk dovru mu debba gomisee?" Mısdıvanın gafesii yerde gözlee yamyaş "hee dovru" deyebildi anca.Bubası hiddetlendi bi dene ingdircek oldu suradına emme zor duttu kendine.
"Neye bööle eddin ay anam sen böölü bi çoşug deelding,nirden kimden duydungda eddin hu cavırlığı de bakam bene" deye anası cavladı.Gomser "höööyttt durung baken burası devleti temsil ediyoru kendinizi gelin" deyveresiye sözü Cin Mısdıva almış " ben bööle bi şerlik etmeeceedim emme Üseen böğün bek damarıma basdı benim.Senin avzından süt damlebbaa deye alay edesiye bende bu cavırlığı eddim.Gururuma dokanmasaydı gene e'mezdim emme gızlaa varıdı çevrimde,erezil eddi bene heekese.Moturculaan Aaşa Su da varıdın erezil oldum he yakaya."
Gomiser "Mısdıvayı götürük gidibiliisiniz ben cımık akıllansıng deye duttum getiidim lakin bi tek daa olcek oluusa bu defa onu hagim garşısına dinelttirrim onu göre." deye son bi yo çekiş eddi.Anasıylan bubası da ovullarının elinden dutuk giddilee.Bubası evin gapısından gireeke "bi da e'cemin bööle zıyannık deyive baken" deyip etini de accık burkuveedi.Mısdıva "töbe ossun e'mecen buba,yaz datilinde de baazacılıg edee sene borcuma öderin" demiş.
Eyi maydam ööle ossun bakam demiş bubası ve teliforozongda yarım galan Vaamıng Yo'mung pirogramına devam e'miş.Anası da "ovlumuz saa salim geedi ya husasız olagoduk gari" demiş Mısdıva da tos tos odasının yoluna du'muş,zıbarmış yatağına,dalmış uyguya...

23 Eylül 2008 Salı

Cin Mısdıva Okulu Başleyyo

Cin Mısdıvı yedi yaşını gelesi anasınan bubası ona maalleydeyki okulu yazdırdıla. Çucuk bu ya gari bek heycanlııdı.Kitaplana defderlene okulung yandeyki tükkandan aldıla. Bi di güze gapladıla,bubası üsdünü "mısdıvı" yazıvedi.İçi içini sıvmeyyodu gari.
Mısdıva bazardan aldı'ları babışlara döşeenin altını goydu.Zabalan kakası keycen deye kendi kendini söz veedi.
O gece Mısdıva’nın gözünü uyku girmedi.Acıba okul çok mu galebeşlikdi?Örtmeni nası biriidi?Can yakasa döyer miidi?Yoğusa abeysi Aliksan’ın örtmeni gibi gatı yüre’li miidi?Bölü bölü işeeele düşünürke uyuvedi.Üryasındı bili okulu gidiyodu gari.
Gocuman göbekli, şişi dibi gözlü’lü örtmen -bu Aliksan’ın örtmeniidi- elindeyki zopayla Mısdıva’ya ya'laşıp:
_Oku baken hunnara, dedi.
Mısdıva okudu:
_Ne di güze top bo
_Bek di güze top bo
_Dut Mısdıva dut
_Mısdıva topu dut
_At Mısdıva at
_Mısdıva huna at
Bizimke ,tahdıdı yazannara gıvrak gıvrak okuyvedi.
Mısdıva " bek gadın okuyvedim" deye gubarıke kendine yerdi buluvemesing mi?
_Ülen ben sizi gaç yo dedim."mısdıva topu at deyil mısdıva topA at" decesiniz deye,a galın..okla! deye kükürep bi di şaplak şapladıvemesing mi ta ensi kökünü?
Mısdıvı gözlendeyki yaşlara sili sili sırasını döneke biyo da örtmen akasından:
_Mısdıvı çucum kak gari okulu gikceesing , okulu gikcesing, deye ünneme mi?
Mısdıvı küsdü ya gari aakasını dönmeden, "Okuldayız işdi ya!Saşmış yalım ...Bi di utanmıdan çucum deyyo bene deyyus "derke derke uyandı.

Anası ünneyomuş meyersem. Mısdıvı düşdüü yerden kakdı otudu. " Abov gışlam acımış hep "deye a’lından geçidi.Sonurtdan dı :
_Ben okulu gikmecem ,depyörüdü.
_Niden?diyen anasına :
_Örtmen bene depdi , deye cuvap veedi.
Bu nafnara duyan bubası öteyki evden çıkık geedi:
_Okulu gikmezsen asıl ben sene depcem.Yörü !Öngü yüzüne yuğ ge.Cavurung eniği!... deyesi Mısdıva önlüüne keydi.İsdimiye isdimiye gaavaltısına eddi.Tırıs tırıs okulun yoluna duttu.
Yolda gideeke şu sözlere te’rarlep duudu:
"Dut Mısdıva dut "
"Mısdıva topA dut..."

Cin Mısdıva Lunupargda

Günneden bi gün Cin Mısdıva'nın bubası Aamat haden "keyining baken sizi bek güze bi yeri götürüveecen" demiş...Cin Mısdıva'nın bubası ailesini süprüzlee edmesine bek sevdiinden hepbaraba bek sevinivemişlee..Cin Mısdıveenen gadeşi Suna bek marag edipbatılarımış nire gidcegleene emme biyo da bubaları vazgeçiverii deye hiş ses edmemişle...Cin Mısdıvagil, yani Mısdıva, Suna, bıllası Hatce, abesi Aliksan, anası Ha'ma bi de bubaları minmişlee arbee yolu çıgmışlaa..varı varı vaamışla bek ışıldaglı bi yakee...oota yeede hööle goca bi ışldaglı tekee dönükduruymuş...hee yakılaadan müzük sesleri gelipbaamış...bi di bi galebeşligmişke sormeng gari...varası Suna soomuş bubasına " bura nire gari bööle...bek de güze ya" ....Aliksan hemen cuvaba yapışdırıveemiş..."lunupark bura...bek güze heeşeyle oluyoru buuda...aslan bubam benim...ni güze süprüz ediveeding gari sen bizi" demiş

Neyise gari nafı uzadmiyen...hepbaraba enmişle arbıdan...bubası fırsızlaa arbee soymasıngla deye alarıma çalışdırıgomuş...lunupargdan içeri giresi bizimkenneen gözleri fal daşı gibi açılıgomuş...nere gidcegleene nankını mincegleene bilimemişlee gari...Cin Mısdıva "ben önkü gocu tekeri minmeg isdeyon" demiş....Sunaanen anası da "hada onu minem demişle"...." eyi maydam demiş" bubası ...hep baraba dönmi dolabı minmişlee...Suna bek isdeyreg minmiş emme okarı en depee çıkası biyo da kookudan ödü sıdmış...."endring beneee" deye çıvrınmee başlevemesing mi....bubası "dellengme gızım necep enceng gari bu gıda okardan" demiş....dömi dolabda epeyi döndügden kari enmişlee....Hatceenen Aliksan balerin gızı minmişlee....balerin gız fızlı fızlı döndügce çıvrınmışlaa.....Cin Mısıdveenen Suna duru mu ....onna da a'lı garıncee minmişlee. Suna beegiri minmiş, Mısdıva deveyi.....bek güze eyleniveemişle gari....lunuparkda gezeeleken güldürüşlü aynılaa deye bi yazı görüvemişlee...bek marag edmişle gari...girmişle içeri....amaneen ni göösüngle çeşid çeşid aynılaa....birini vaamışla hepiside gocugafalı oluveemişle...öteykine vaamışla çıbık gibi galıgalmışla....nankını vaadılaasa gülü gülü öömüşlee gari

Epeyi bi gezdigden keri evi gidem demişlee...tam çıgcegleri sıra mis gibi darı kokmasıng mı?...Mısdıva dutdurmuş " darı alıvee bizi bubaaaa" deye.....Msıdıva, Suna, Aliksan közlenmişinden isdemişlee...öteykenne haşalanıg darı aamışla...bi güze yimişle...üsdünü de biree Zafer kazozu işmişlee....göbekleri şiginnigden gebeş garlaa gibi çıkıgomuş....arbılaana minig evi gemişlee....Cin Mısdıva uykuyu dalıkgideeken "yarın Sabatdin'inen Nevzet'e necep annadıveesem" deye düşünükduruymuş

Cin Mısdıva Maflugat Baaçasında

Günneeden bi gün Cin Mısdıvanın yanına bubası gelmiş."ovlum de hadi kak da cımık gezem senne biyo" demiş.Cin Mısdıva "Eyi buba gelem maydam" deyip bubasının ardısıra yörüye yörüye gitmiş."Buba nere gidibbarız bek maraklanagodum gari" demiş.Hinci övreniisin zaa acala e'me bakam deyiveresiye bubası, bizimki de ünsesiz yola devam etmiş.
Gide gide vaamışla maflukat baaçasına.Bubası gişiden bileti almış, ovlunu da yanına gatmış başlamışla dolanmaya.He yaka hayvannaalaa doluymuş.Yürübbaalaakaa Cin Mısdıva maymiyonnarın oldugu gafesin önnde durmuş bakaake dalık gi'miş.Kimi telleeng orlaada zıpleebduru, kimi elinde fıstık hilan yebduru.Cin Mısdıva da cebindeki çerezleri atasıya bubası uyarmış "Bak orda ne yazıpduru göömeyon yalım 'gafeslere yeecek atman' deyo."
"Eyi" demiş bizim Cin Mısdıva.
Gezeeleeken bu gadaa maflug göömekten ben sevindirig olmuş gari.Gafasını çeviidiği yer guşlaalaa,papağannaala,gavanozdaki ilannaalaa,tavıklaalaa, horazlaala,koşlaala,guzulaalaa tekeleelee,zürefaayla,filleelee ve daha nicesiylen doluymuş.
Gafasını hööle çeviresiye bakmış çeşit bi hayvan."Buba bu neceb bişşee gari avzını da oynadıbba ayooo" demiş.Bubası "evladım bu hayvan deve oluyoru.Avzını oynatması da gevişden gelibba"deyesiye, Cin Mısdıva "geviş neyi gari heç duymamışın töbeler ossun" demiş.Bubası elinnen gafasını ooşamış "beni eyi dinne bakam Mısdıva" demiş."Hayvannaan bazısı bu deve gibi midesindeki yeecekleri bi tek daar avzına getiriide bi tek daar çiğnee,işdi buna geviş denir" demiş.
Cin Mısdıva şaşgınnıklan bek de bişşee annamamış emme "uuulaa!!" demiş, gözleeni belerdip galmış.Ortalıklaada dolanırkee aaşam oldugunu farketmişlee. "Hadi bakam Mısdıva anang aşları gomuşdur çanağa gidem de fakıtlıca sovutmayam yemeklere" demiş.
Gün batımına dovru Redgit misali yörüye yörüye evleenin yolunu duttula.Eve geldikleende Mısdıva hayacandan anasınga nelee göödüğünü annatmaya başladı.İşdi hööleydi de bööleydii de hurdan zıpladıla,zoppan aşdılaa,öteyki hayvannaala boğuşdula,geviş mi neyise gari işdi ondan eddilee deye, anasının gafasına zofrada şişirdi.Anası da "Ayooo Mısdıva bek gööze geçmiş işdi ya günün sokaklaada avız açıp eydellenceene bak ne gada çeşit işey göömüşün deemi" demiş.Mu'luluk içinde hepbir nofut aşlaanı banaklamışlaa..

Cin Mısdıva'nın Topeci

Dayısı Cin Mısdıvı'ya bi dene topecinen bi dene gırbaç alıveemiş. Cin Mısdıva topcinen gırbaca göresi bek seviniveedi "savol dayı " dedi. Cin Mısdıva goşdurdu bir elini topeci öteyke elini gırbaca alık dayısını geedi " dayı hu topecinen gırbaca alıvee de bene dönderivee" dedi.dayısı topece aadı,gırbaca topece sarıveedi, yeri godu sonurtda gırbaca fızlıca çekiveedi...amanneen topec dönmiye başlımısıng mı. sonurtda gırbaca topece fızlı fızlı furdu. dayısı topece aadı Cin Mısdıvı'ya veedi "hindi de sen ed bakem edibilceng mi" dedi. "topece hööle yeri koyuk gırbaca sarcesing sonurta fızıca asılcesing" deye annadıveedi.Cin Mısdıva cin ya gari dayısının eddiin aynısına ediveedi. topec bek güze dönüveedi gari. Cin Mısdıva bek seviniveedi önkü işi." bakıve biyo dayı ni güze edipbaan"dedi. dayısı da "Allah amanet Mısdıva becerikgideesing topece döndermesine"dedi. Cin Mısdıva topece aadı yolu çı'dı. höle güze düz bi yakeee topece goop döndermeyi başleeveedi. gırbaca furu fur topece dönderiveedi gari maşşallah.....Cin Mısdıva topece dönderiken akedeşi Gaya geliveedi. Can bi di Çetin di geliveedi.Üşü Mısdıvanın yanna geedilee. Mısdıva'nın topecini bakdıla. Meyerisem önkü ovlannan da varımış topeci. onna da alık geedile topeçleene. hepbaraba topeclere dönderiveedile gari yolda. Topec dönderiken Gaya yoruluveedi. yazık gocu bi daşın üsdünü oturuveedi. Can oolan da yoruluveedi o du buluveedi bi gocu daş. Önkünü de o otuudu. Emme Cin Mısdıvenen çetin yorulmadıla. Enerci işcee işmişlee yalım. dönderikdurdula oona topeclere. Bunna böle edekene Çetinin abesi de çıkıgeedi.Gadeşinin topecine alık döndermeyi başleveedi. Gaya, Can Çetin üşü bunnarı bakdıla gari.İngsongunda Cin Mısdıva da yoruluveedi. Çatininen abesi de yoruluveedile....Cin Mısdıva dinnenem deye yeri çimneri uzanıveedi. Çetin de yamecine otuudu. Onna oturukan Çetinin halası Çetinine abesine evi çavırdı" gelin gari aaşam olukgidee hindi ezen okunceg e'meg yecez anneng badılcan közlepduru bek güze " dedi. Çetininen abesi goşduru goşduru evi gikdile. Can' a da abası ünnedi. "ge gari üleeeeeee bubam gızıpduru" dedi.O du gikdi evini. Cin Mısdıvenen Gaya duru mu? onna da akedşleri evi gidesi topecleene alık evi goşdurdulaa

Cin Mısdıva Pi'nigde

Bi bazaa zabaleen Cin Mısdıvanın bubası Aamat “ çooklaa böön havı bek güze haden pi’nigi gidem” demiş. Cin Mısdıva, gadeşi Suna bıllası Hatca, abesi Aliksan bidi anası Fa’ma bek sevinmişle önkü habara. Mısdıva’nın anası “ ben hemen gıymeye çıkıren diffirzden kööte ederiz ore varası demiş” Çookla hepbaraba çıvrınmışla “ya ya ya şa şa şa anamız anamız sen bek çok yaşevee!!!” deye. Mısdıva bubasına “buba Üseen dayımgile de çavıram” demiş. Mısdıva’nın bubası “ efferin üle Cin Mısdıva seni boşunu cin dememişiz biz hada telifona getirivee de areyen ben demiş”. Böölelignen pi’nigi Üseen dayı, Keziben yinge , ekiz oolannarı Irmızanınan Erceb bi di gızları Höriye de gemişle. Pi’gnig yerini varası adamna mangala ya’mışla, garlaa köötelere yuvurmuşlaa, Hatcenen Aliksan gızları sallengeç gurvemişle. Höriyenen Suna sallengecde sallanmışla. Hem sallanmışla hem de türkü çığırmışla. İng çog da “ Cemilem’e” söölemişlee. Aamadınan Üseen mangala ya’dıgdan keri köötelee bişesi gada cızgılı bicima bi de a’ledinen ayecin altında üyümüşlee. Onna böle eyleşiiken Cin Mısdıva, Irmızan bi di Erceb can oynıyam demişlee. Başlımışlaa oynımee. Bek güze oyneepdurularımış emme Erceb oynakan topa ööle bi fıydırmış ke top yanıpbatan mangalı denk geemesin mi? Boooooooom! Deye bi ses çıkıveemiş. Aamadınan Üseen uykulandan sışrımışlaa. “ de gidinin Ercebi” demiş bubası terlige gapdıı gibi goşdurmee başlımış ovlanın ardından. Cin Mısdıva’nın bubası “ nedyon üle edme öngüle çoççağa” deyeleg Üsene duten deye goşdurukan daşı dakılık düşmesing mi??? Düşesi gafası da cacık çanaanı girmesing mi??? Aboo gari. Buna gören Cin Mısdıva başleevemiş gülmeyi. Suneenen Höriye di başlımışla gülme. Irmızanınan Erceb de gülmüşle. Hatcenen Aliksan dı gülmüş.Garlaa duruu mu onna basıvemişle kahkahaye. Üseenin bilen singiiri geşmiş o du başlevemiş gülmeyi. İng çog da Mısdıva’nın bubası Aamad gülmüş. Cin Mısdıva bubasını zabınnı çapıd veemiş “ aa buba silem öngü gafange demiş” Aamad temizlendigden keri köötelere yimişle. Köötelee bek güze oluveemiş. Cin Mısdıva nedeyse bamaklaana yeceg omuş da anası “ nedyong olum sen bamag yini mi heç” demiş Bek güze eylenivemişlee gari. Dönleriken Cin Mısdıva “havtee bi taa gidem buba “ demiş