İzleyipbatanna

30 Eylül 2008 Salı

Cin Mısdıvayıla Beber Fil

(Cin Mısdıvamızın esgi bi macirası emmi anca goyubiliyon gari. İşlen altındı galıyazdım.) Cin Mısdıva, bubası, bi de gadaşı Suna aşam üzeri mahallide gezipduruladı. Apollolu bi tomofil “yarından sonura bi filin nacap bebeelik etdiyini göcesiniz” deyi çığırıpbadı.Suna bubasına “bubacım bize beber fili götür” dedi. Cin Mısdıvı da “bubacım bize götür” dedi. Bubası ikisinin de yanaglarına oşuyarak “bendi marak edipdurun, bi fil nacap bebelik edibili deyi. Ananızla bıllanıza alalım hapbaraba gidelim” dedi. Cin Mıdıvıyla Suna goşdura goşdura evlerini gitdile analarına “anacım bubam bizi tomofile gatıp beber fili götürcek” dedile. Hemdi hapbaraba gidcez deye analarına muşduladıla. Analarıylan bıllılarıda beber file merag etdile. Bi aşam Cin Mısdıvanın bubası beş dene biledile çıkıp gelme mi. Biletlere salayı sallayıvedi “beni bakın bakem sizi sirk biledi aldım, yarımazlıg etmezseniz size beber fili götürcen” dedi. Amanın bizim cin mısdıvıyla Suna bi sevindile, sevişden evin içindi dombalak aşdıla. Suna bubasına sarıldı. Cin Mısdıvı da altda galır mı odu bubasını sarıldı. Anasıyla bıllası da “çok savol, Allah ırazı olsun” deyi alkış çaldıla. Aşam yimenden sona yayan yapıldak sirki gitdile. Gosgocuman bi çadır vadı. Heş bu gıda gocuman çadır gömemişledi. Göresiyi beg şaşırdıla. İçeri girip yelerini oturdula. Yeleri beg ırahatdı. Çadırın içi beg galbeşligdi. İngevela adam çıkdı nele göceklerine annadıvedi….Sona otaya bi dene sandelle, iki dene gofa, bi dene usdura, bi di fırçı godula. “Tıraş olcek vasa gesin bure” deye apollodan ünnedile. Adamın biri utanmıdan çıkdı gelegodu. Adama oturtdula. Sonura gocuman bi fili getirdile. Fil adamın yüzüne sabınnadı. Sona verdi tıraş etdi verdi tıraş etdi. Adamın ödü sıdı hindi bi yerime kescek diye donuna ediyazdı. Sona fil sabınnı suyun durduğu gofeyi aldı da adamın gafasından aşaya döküvemedi mi. Adam ne olduğuna bilimedi. Seyircile gülmekden yeleri yatdıla. “Ne gıda gomikmiş bu beg gadın etdik geldik de” dedile. Sona fil adama temiz suyula temizledi. İng sonunda fil selam vedi gitdi. Cin Mısdıvagil bu file beg sevdile. Hatda Cin Mısdıva bubasını dedi ki buba bizdi eve fil alalım. Bubası “nahandı seni Cin Mısdıva. Adın Cin emme heş gafen çalışmepba ülen senin” deyi gızdı. Cin Mısdıva illi fil isderim deyi dutdurmasın mı. Galgıyı galgıyıvedi iysannarın içinde. Cin Mısdıvanın anası kimsi gömez yandan cin Mısdıvanın golunu burkuvedi. “Geberdirin çocuk seni” dedi. “Bi da fil isdeyyon desen dahı beter çimdiririm” deye çekişdi. Cin Mısdıva anıra anıra eve gitdi. Anasına üş gün küsdü.

Hiç yorum yok: