İzleyipbatanna

23 Eylül 2008 Salı

Cin Mısdıva'nın Topeci

Dayısı Cin Mısdıvı'ya bi dene topecinen bi dene gırbaç alıveemiş. Cin Mısdıva topcinen gırbaca göresi bek seviniveedi "savol dayı " dedi. Cin Mısdıva goşdurdu bir elini topeci öteyke elini gırbaca alık dayısını geedi " dayı hu topecinen gırbaca alıvee de bene dönderivee" dedi.dayısı topece aadı,gırbaca topece sarıveedi, yeri godu sonurtda gırbaca fızlıca çekiveedi...amanneen topec dönmiye başlımısıng mı. sonurtda gırbaca topece fızlı fızlı furdu. dayısı topece aadı Cin Mısdıvı'ya veedi "hindi de sen ed bakem edibilceng mi" dedi. "topece hööle yeri koyuk gırbaca sarcesing sonurta fızıca asılcesing" deye annadıveedi.Cin Mısdıva cin ya gari dayısının eddiin aynısına ediveedi. topec bek güze dönüveedi gari. Cin Mısdıva bek seviniveedi önkü işi." bakıve biyo dayı ni güze edipbaan"dedi. dayısı da "Allah amanet Mısdıva becerikgideesing topece döndermesine"dedi. Cin Mısdıva topece aadı yolu çı'dı. höle güze düz bi yakeee topece goop döndermeyi başleeveedi. gırbaca furu fur topece dönderiveedi gari maşşallah.....Cin Mısdıva topece dönderiken akedeşi Gaya geliveedi. Can bi di Çetin di geliveedi.Üşü Mısdıvanın yanna geedilee. Mısdıva'nın topecini bakdıla. Meyerisem önkü ovlannan da varımış topeci. onna da alık geedile topeçleene. hepbaraba topeclere dönderiveedile gari yolda. Topec dönderiken Gaya yoruluveedi. yazık gocu bi daşın üsdünü oturuveedi. Can oolan da yoruluveedi o du buluveedi bi gocu daş. Önkünü de o otuudu. Emme Cin Mısdıvenen çetin yorulmadıla. Enerci işcee işmişlee yalım. dönderikdurdula oona topeclere. Bunna böle edekene Çetinin abesi de çıkıgeedi.Gadeşinin topecine alık döndermeyi başleveedi. Gaya, Can Çetin üşü bunnarı bakdıla gari.İngsongunda Cin Mısdıva da yoruluveedi. Çatininen abesi de yoruluveedile....Cin Mısdıva dinnenem deye yeri çimneri uzanıveedi. Çetin de yamecine otuudu. Onna oturukan Çetinin halası Çetinine abesine evi çavırdı" gelin gari aaşam olukgidee hindi ezen okunceg e'meg yecez anneng badılcan közlepduru bek güze " dedi. Çetininen abesi goşduru goşduru evi gikdile. Can' a da abası ünnedi. "ge gari üleeeeeee bubam gızıpduru" dedi.O du gikdi evini. Cin Mısdıvenen Gaya duru mu? onna da akedşleri evi gidesi topecleene alık evi goşdurdulaa

Hiç yorum yok: