İzleyipbatanna

26 Eylül 2008 Cuma

Dovanın mucizesi: İna

Sevgili okuyucula, gastilede ina yiyerek kötü hasdalığa yenen gocugarının hikayisini hepiniz okudunuz. Böyün bu konuda görüşlerine almag üzere Zebve ve Mevye Sevenne Derneyi başganı Sarayköylü Sayın Alirza Pancar’la sizler için röpörtaç ettim. İşdi Alirza beyin ina hakgında dedigleri:
“Son zamannada gastileden, telivizyonnadan ve radıyoladan duydugunuz gibi ina meyvesi savlıgımız için beg önemlidir. Sadice kötü hasdalıgda deyil bir çok işeyde gullanılmasında faydıla vadır. Ben size inarın böyünü gada duymadıgınız başgı başgı faydılarını annadıvercem.İngevela genş gızlarımız ve deliganlılarımız bureye eyi dinnesinle; ina meyvesi cildi beg eyi gelen bi meyvidir. Suradınızdı çıkan sivilci ve çıban gibi işeylerilen baş edmek için inarın suyuna pamıgıla zabah akşam sivilcenin veyatda çıbanın üsdünü süreseniz üş günü galmaz suradınız ay gibi parleyiveri.
Başgı bi faydası mayasılı olan gardeşlerimizin yüzüne güldürcek: mayasılı olana ortı boy bi inarın gabığını 1 çay kupası gülsuyunun içindi 1 haftı bekletsinne. Bu işlemin odu sıcaglığındı olması geregdiyinden buna tel dolabınızdı yapabilisiniz. 1 haftanın sonunda sölümesi ayıp tuvalete giresiye mayasıllı bölgiye bu suyula silsinle. Bu dedigime 1 ay süreyile yapasanız anangızdan yeni dovmuş gibi oluverisiniz. Heş bişeyciniz galmaz.
Son olurak tomofil saaplarına sevindircek bi habarım va. Bildiginiz gibi telivizyonnada her gün “İnar antioksidandır, inar antioksidandır” deye bas bas bağırıpdurula. İnarın antioksidan özelliği yani oksidannarı yok etmi özelliği otomotiv sektörüne böyüg gatgıla getirmişdir. Beg çok gişinin tomofilinde akülerin gutup başları viraa oksitlenir. Gutup başı oksitlenmesine son çare ise inar çekirdeyidir. İnar çekideyine deyirmende övüdün macun gıvamını getirin, gutup başlarına macundan üş gündü bi, bire barmak sürün. Tomofilinizde bi daha oksitlenme sorunu yaşamazsınız”.
Evet Allah ırazı olsun Alirza bey bizi bu faydalı bilgilere vedi. Ayrıcı başgı bi gün ilhananın bilinmiyen yönnerine anladıvemiyi söz vedi. Başgı bi habarda görüşmeg üzere hoşçugalın.

Hiç yorum yok: