İzleyipbatanna

27 Kasım 2008 Perşembe

Cin Mısdıva Tokdoru Gidiyoru

Cin Mısdıva 'nın örtmenne günü beg dayı geşmiş gari....örtmeni Mısdıva'nın aldıvı farfime beg bi seviniveemiş..hemen orecigde sıkınıveemiş...Mısdıva da örtmeni hediyesine beyendi deye beg bi gubarıveemiş....Nevzed de farfim almışımış emme örtmen onunkene sıkınmamış...Nevzed de gısgancından Mısdıveene küsüşmüş.....Mısdıva o gün beg bi sevinşliyimiş beg bi eyiymiş emme övlen evi varası bi gırgınnıg çöküvemesing mi çucuu....höle göz gapagnarına bilen açımeceg haalı geliveemiş yorgunnugdan....Ha'ma ovlanın halını bakası annımış...."dün hediyi aacez deyi yavmırdı Bazarisdanı gidesi yavmıra yimişing sen yalım.....bovazlaan hile gızarıgomuş...varen bi ilimon gayneden seni " deyireg mı'lagı gi'miş...gelesi bi di ni göösüng...Mısdıvacıg makedin üsdündü gıvrılıg uyuyugalıvemiş....ööten deye yanna vaamışımış yavrıcag ataşla içindi yanmeyo mu....hemen ilaş içiimiş Mısdıvee, ataşı düşsüng deye alnını yaş bezlee gomuş....ya'a işi yarımeyomuş....eccig düşceg gibi olyomuş emme gini yüüseliyomuş ataş cavırı...needsing Ha'ma gocası Amaadı telifon edmiş.....bi yandan da Aliksanı çekişmiş "yavmırdı ni vaadın çucuu Bazarisdanı götüüceg" deye.....Aamad düggene gonşulaanı amaned edig geemiş baraba tokduru gi'mişlee....tokduru vaamışla emme beklime odası bi galibeşlig....avleepbatan böbeglee mi deesing, ataşlanmış çooklaa mı deesing, gabagulag olana mı araasıng, hönk hönk öösürene arasıng....o galıbeşligde Ha'tma gucaanda Mısdıva höle gıyıda bi goltuvu erişmiş....yanlaanı da höle güleş yüzlü , gözlüglü. avır avır gonuşuveren genş bi garı oturuveemiş gucaanda böbeenen.....böbecig hiş hasdee benzimeyomuş...cin gibi gözleenen oyneşigduruymuş ( aman maşşallah deyen....nazarım ilee biyoda)...Ha'ma dı marag edmiş " hu garı hu böbeecii niden getriggeedi" deye....ing songunda dayanımamış soomuş " sen önkü savlam böbee ni getiiding ayabam bure...hasdalıg gapaa aman diyen biyoda " ....Bildiyiniz Asıman mı desem Beni Bak Biyo mu desem ( çift gişiligli ya bizimgız) " ya'a savlam deyili.....beg hasdı dı sayılmaz emme diş çıkarıpba benim ovlan...eyiydin emme dünden bereli bi amel gidiyoru sormu gigsing...bez yetişdirimeyyon eyer ossun...hana bi di heeşeyle yimeyi başlayası eesi pis gokuyoru gari....issanın burnunun diregleene zızıladceg...hana höle bi şurup hilen yazdıren tokduru deye geedim gari " deye Ha'me aydınnaddıgdan kari " sening ovlanın dı ataşı vaa yalım" demiş...Ha'ma tee örtmenne günü Bazarisdanı gi'me işinden başleereg olannarı annadıveemiş....o sırı Mısdıva eccig kendini gelii gibi oomuş...Ege böbeen oyneşmesini bakmee başlımış....sonurtda Asımanı soomuş " deze sening böbeng adı ney?" ....Asıman " Ege...senke ney bakem " ..."Cin Mısdıva" ...Asıman buna duyası..."aboo dedileridin de inanmadııdım....hagget Cin Mısdıva deye bi ovlan vaa mıymış" deye saşırıg gaamış....tam Ha'ma " noluyoru? ne dimeg isdeyon sen " deye sorcee sırı Asımangilin tokdur sırısı geligomuş Asıman da böbeene gucagleep içeri gi'miş....Ha'ma hiş bişee annımamış bu işden...Mısdıva dı bişee annımamış ....saten umurunu ga'ceg halı da yovumuş...yummuş gözleene övretmening farfim sıkınışına düşünüg daklı üryaları dalıgomuş

24 Kasım 2008 Pazartesi

Cin Mısdıva Örtmenini Hediyi Alıyoru

23 Gasım zabaa Cin Mısdıva'nın abesi Aliksan " Mısdıva yarınke gün örtmenne günü...ben örtmenimi hediyi aacem sen aameceng mi ? " deye soomuş....Mısdıva'nın örtmenne gününgden habarı yovumuş...."annaaa örtmenne günü dü ney abe...ööle bi gün mü vaa " deye soomuş...abesi Aliksan 6. zınıfı gidesi bilyomuş gari herşeylere.....bilgiş bilgiş annedmee başlımış...." sening habarın yog mu üle....tee bizmanna Atatürk yaşeyokan ona Başörtmen seşmişle, Atatürk milled megtepleene başladıg issannarı okumu yazma övredivemiş....ondan keri di 24 gasım günneri örtmenne günü oluveemiş"....Mısdıva diggatinne dinnimiş " eee" demiş "nedilyo o gün?"...Aliksan cuvap veemiş...." şiyir okunuu, okuldu tören edilii, saygı duruşu edilii, örtmenneri hediyi verilii" ....Aliksan ööle deyesi Mısdıva " ben di hediyi alen ozman" demiş...iki gadeş el eli yapışmışla, parıları da cepleeni ga'mışla vaamışlaa Bazarisdanı....anı bi girmişlerimiş çeşid çeşid işeele ışıldeepduru ...bi di bi galıbeşlig...talibelee bazaatesi örtmenne günü deye yaamır yavış dememişle doluşuvemişlee Bazarisdanı.....Aliksanınan Mısdıva höle bi bakınmışla....Aliksanın örtmeni adam olduvundan Aliksan örtmenini bi tıraş golennesi aamış emme Cin Mısdıva bi garaa verimeyomuş.....Mısdıvanın örtmeni garıyımış ....höle mı'lag herşeesi alen demiş emme beg hoşunu gidmemiş...ing songunda farfim almee garaa veemiş....garaa veemiş emme ni annasın Mısdıva farfimden...ordeeke raflara dovru bakaakan höle güleş yüzlü, gözlüglü, daklı dilli bi genş gız göömüş....Gıı Esra dı o gün akedeşleenen Bigboyus da buluşug ondan geri Şampiyon kokureşde kokureş yimegden geliggeliimiş...evi gigmiden Bazarisdanı girig " bi farfim alen...havılaa sovudu..bakaasıng zobu hilen yakılceg oluu...farfimsiz necep yagcen ben zobee" deye düşünmüşümüş.....Cin Mısdıva vaamış Esra gızın yanna " aba beni bak biyo...ben örtmenimi farfim alcem nankına alen beni bi akıl vee gari...bilimedim ben" deye sorası Esra gız dı bagmış hööle boncug göznü daklı bi ovlan kendini bakıpduru...."niden akıl veemiyen seni ben...beg akllı bi ovlanı benzeepdurrun sen ya...adıng ney bakem sening"...."Cin Mısdıva"....Esra gız cuvaba duyası eyicen saşmış..."ana gı ben sene hikaya gahrımanı sanıpdurudum ya...gerçeg ming sen " deye saşgınnına belirdmiş..Mısdıva olannarı hiş annımamış ....Esra gız bagmış Mısdıva halenda bi cuvap begleepduru, onu güze bi farfim tavsiyi edmiş....Mıdıva farfime aldıgdan keri abesi Aliksanına baraba Bazarisdandan çıgmışlaa....yoldu gidekeni Aliksan "sening gonuşubatdıvın gız kimidin? tanıyyong mu sen ona ?" deye soomuş....Mısdıva " ya'a tanımeyyodum emme o bene tanıyyodu yalım...hikaya gahrımanı hilen dedi ya hiş annımadım" deyiregden abesinin elini yapışıg evin yoluna dutmuş

20 Kasım 2008 Perşembe

Cin Mısdıva İnkilisçe Övrenipbaa

Günneden bi gün, Mısdıva'nın bubası Aamat "maşşallah subanallah işleemiz beg güze böönnede...müşderiden başımızı alımeepbaaz...yetişimeyoz eyer ossun gelen gideni....bi di yaz gelesi eyicen çovaldı gari müşderilee...Mısdıva, ovlum sen bo havtı songu dükgene bene yardımı gee balim...abeng dersaneyi gidiyoru SBS zınavını hazırlanıpbaa...gelimez hindi " deyesi Mısdıva beg seviniveemiş gari...Aamad, Bubadağlaa İşşanında havlı, nevrisim dakımı, zofrı bezi, fisgos, mı'lag dakımı, fitrin dakımı, zeepa dakımı, kırlent, bike hilen satıpduruymuş...eee Bubadağlaa İşşanı maalım...beg güze heeşeylee va gari önkürde...biyo bi giding di bakın siz di...işleee de gari açılası müşderiden gafasına alımaz oomuş gari....Havtısongu Cin Mısdıva bubasınıng elini yapışmış baraba düggene vaamışla....Aamad bismillah deep düggene sav ayavınan giimiş...Mısdıva da bubası gibi edmiş ....bubasının düggen gonşuları da Mısdıva'ya göresi beg sevinmişle...Irza Abe " hoşgeeding bakem Mısdıva...okul nassı gidiyoru....eyi mi övretmening" deyireg Mısdıveenen diyalog guren demiş....Mısdıva aleekeye göresi beg bi sevinmiş...gubarı gubarı bi hal oluveemiş gari....dakikelee ilerledigce müşderilee gelmiye başlımış....dezeenin biri gızını çenizlig heeşeyle aamış, başga bi garı İsdanbollu musafirleene düggeneere gezdire geemiş....türlü türlü müşderile gelik giddikce Mısdıva bubasının ni gıda zorlugnan parı gazandıına taa eyi annımış...övle yimeende bubası Mısdıvee lokantıdan kööte getirdiveemiş...ayranına baraba bi güze yimişle...tam gari yimeg tepsisine gapıya goyası höööle sarı saşlı, cılbag geyimni bi garı belirivemesing mi düggenin önde....Mısdıva taa öncü hiş o gıda sarı saşlı bi issan göömemişimiş " aboo" demiş "neyi gari bo".....garı düggenin öndeeke yerli dokumuları, otantik heeşeyleri bakıyorumuş...Mısdıva "müşderi yalım bo..gaçırmiyen ben buna " deep garının yanna seyidmiş...." buyur deze ni bakdıng " deye soomuş emme garı denişig denişig nafnaa ediyorumuş...."hav maç iz dis" deepduruymuş....Mısdıvacıg ni bilsing onun turis olduvuna...gatliyen anneymemiş garının dedigleene....ööle bakıg gaamış gari...bu arıdı Aamad da eline yüzüne yuvmegden gelikgeliimiş...bagmış düggenin önde covur bi garı....gumeşlere sorupduru emme necep cuvap veeceg gari öngü garıya...kendi kendini gızmış..." üle Aamad ni vaadın liiside İnkilisçe dersleene egceg...hindi bag turis garıynan gonuşumeyosung"....Aamadcıg elinen golunan meram annaden deeken Gubarıg Gısmet dedigneri bi İnkilisçe övretmeni oodan geçmesing mi....o gün de Gubarıg Gısmedin derslee eeken bitiveemişimiş de hööle bi çarşılaada ni va baken deye gezee geemişimiş....tam Cin Mısdıvagilin düggenin önden geçeeken olaya şayid olası "du biyo hu issannarı yaadım eden" deye vaamış yannaana....turis garıynan Aamadı tercümennig edivemiş gari de garı 2 metre gumeşinen 2 dene fisgos alıggigmiş....turis gidesi Aamad " Allah senden irazi ossun gaadeş.....sen olmıseng yaadımcı olumeecedig garıya....naha işdi gafa vakdında övrenmedig inkilisçeye...hindi çilesine çekipbarız " demiş...Gubarıg Gısmet de " nolceg gaadeş...tişeggür edceg bişee yog...anaaa bu daklı ovlanın adı ney bakem" deep Mısdıvanın gafasına ooşamış...."benim di senin gıda bi gızım vaa...bag bubeng övrenimemiş İnkilisçeye sen balim övren oldu mu....inkilisçe heekesi nazım...haden bakem bene musaade...sizi hayırlı işlee " deep gigmiş...Gubarıg Gısmet gidesi Mısdıva bubasını...." buba bene kursu gaydeddir...ben di İnkilisce övrencem...deminke deze gibi güze güze gonuşcem" demiş....Aamad o günke yaşadıglaandan keri çooklaana needip edip İnkilisce kursunu yollumee gara veemiş....Cin Mısıdva da bu işi beg sevinmiş....bundan keri cumeetesi günneri kursu gidmee başlımış....hindikden "my name is Mısdıva" demesine övrenmiş.

19 Kasım 2008 Çarşamba

MAYMİYON PERİ

Zamanıng biringde bi padişahılan üç dene yağışıglı boylu poslu filinta gibi ovlanları birlikte yaşeebduruymuş.Everme zamannarı geldiğinde bubaları ovlanlaanı edrafına doplemiş.

"Bakın gocuman adamnar oldunuz gari.Evlenme yaşınız da geldi.Emme ben bu işe heç garışmeycem, sonurtdan benim başıma ağrıtman deye sizi bi yöntem deyveecen.Üçünüz de ellenize oklaanızı alceesiniz fıydırdıktan keri ok ne yakaya düşerse o evin gızını size alıvecem." Ovlanlaa gabıl etmiş.

Böyükçe ovlan okunu germiş,düştüğü yer vezirin evi olmuş.Padişah vezirin kızına ovlunun talib olduvunu deyveemiş.Gız da bi güzelmiş,cakasını göösen sanırsın padişahın gızı.Bakanna bi tek daha bakıbbalaamış.Elinden de her iş gelirmiş.Hamaratça bi gızmış.Portıkallı Pekin Ördevini bek dayı bişiriymiş.
Vezir gabıl etmiş.Gızını saraya gelin yollamış.Muklu mesud yaşantıları olmuş.

Sıra ortanca ovluna gelmiş.Ortanca ovlu da gısmetini bulabilmek için germiş yayını,salmış okunu.Ok gide gide varmış vekilin evine.Padişah hemen adamnarını yollamış.Gızına talip olduklaanı açıklamış.Vekil de gabıl etmiş.Vekilin gızı da vezirin gızını aretmeyomuş hani.Gapgara ceylan gibi gözleri,bugle bugle zülüfleri,süt gibi beyaz teniyle bek gadın bi gızımış.Onun da elinden gelmeyen iş yokmuş.Hele yasdıgeçte bi yufka yazarmış hööle zar gibi olurmuş.Bakdın mı arka yannı görebilisin o gadaa yani.Neyise bu çift de gırk gün gırk gece düvünne evlenmişle.Muklu mesud geçinmeye başlamışla.

Eee sıra en güccük ovlancığa gelmiş.Abesigille bek gözel hatunnarı alıp muklulukdan uşcek gibi oldukça onu da bi heyecan basagomuş.Almış eline oku germiş yayı.Emme gerilen sankim yay değil de gönül teliymiş.Tam oku bırakacakken bulutlaan arasından güneş çıkıveemiş ovlancığın gözüne ilmiş.Hööle gözünü gaçıren deeken ok fıydırıp gitmiş.Gide gide ormanın içine düşmüş.
Abesigil gülüşmüşle:
"Naha seni Mısdıva ata ata ormanın içine mi addın güpgüzel oku."

Varmışla okun düştüğü yere.Morelleri hilan bozulmuş bizim Mısdıvanın.Ormanda oku bulduklaanda bi bakmışla ok bi maymiyonun elinde, oyneşipduru.Maymiyon ne bilsin okun ne olduvunu,ağzına hilan götürüpduru.Abesigille zaten gopcek yer areyola, güleeken uvunmuşla;
" Mısdıva çöle gitsen gutub ayısı da buluusun sen bu şansılan.Emme senin gısmetin bu gari evlenceesin bunuylan."

Netsin bizim ovlan çaresiz gabıl etmiş.Maymiyonna bir yaşemeye başlamış ormanda.Kimseye garısını gösderememiş.Emme abesigille ııraat durcek mi.Haber etmişlee gardeşleene:

"Bubam evinize gelmek isdebba" deye.

Mısdıva telaşlanmışVaamış maymiyon garının yanına."Durum bööleyken bööle bubam gelceg olmuş.Nedcem ben hinci bi akıl vee bene" demiş.Maymiyon gayet kuul bi şekilde heeç de husalanmadan:

"Bubana sööle gardeşleeni,isdediği adamnarı alsın hu garşıdaki dağa vaasın gitsin."Gabıl etmiş Mısdıvacıg.Habar yollamış bubasına.

Padişah adamnarıylan barabaa vaamış dağa.Dağda her at için altın birer gazık çakılıbduru.Yemek saati gelmiş o gadaa eşsiz bi zofra göömemişle gocu sarayda hilan.Gaşşıkla çatallaa altından.Tabaklaa desen altın işlemeli bardaklar hele göömen de yanında gıvrılın.O gadaa eşsiz bi zofra.Yemekten keri altın gazıklaa,tabaklaa sahiplende galmış.Herkesle sevinmiş daveddeki.Emme abesigil fesatlanmış.Olaya çomak sokceklee illa ki.

"De gidi Mısdıva hee.Senin zofra bek dayı olmuş.Zaa garını da getirir de gösderirsin bize.Bubamın bi elini öpsün hayır duvasını alsın bakam.Görgüsüz mü yoğsam senin garın" demişle.

Mısdıvanın elleri ayakları dolanmış birbirine.Vaamış garının yanına.
"Bubam seni görmek isdebba nedcen ben hinci" demiş.
Maymiyon gene larc bi vaziyette: " Heç tasalanma sen gucacım.Hu uca doğru var git Aaşanaaa deye bağır" demiş.
Mısdıva varmış maymiyonun dediği yere tüm gücüyle "Aaşanaaaaaa" deye bağırmış.Ovlancık bağırasıya güpgüzel bi peri oluveesin bu çikin maymiyon.Mısdıva küt deye bayılmış.Gollarının arasında ayıltmış onu peri gız.Mısdıvacık gözleeni açmış bakmış gerçek bu peri.Peri gız yüzünü oğşayarak:
"Mısdıva, bene nalet bi cadı büyü eddiydi.Beni maymiyona çevirdi.Şehzade ile evlenmem ve gocamın da Aaşana deye çığrınması gerekibbadı.Hinci bu maymiyon postundan gurtuldum.O postu heç gaybetmeceesin yoğsam ben gaybolurun" demiş.

Mısdıva garısıylan bubasının yanına vaamış.Abesigille şog olmuşlaa.Mısdıva durumu annatmış.Sonurtdan onlaa da muklu bi şekilde sareyde yaşemeye başlamışlaa.
Mısdıva postu yıllarca sıkı sıkıya saklamış.Garısından bek memnun bi şekilde yaşlanıb gitmişle...

Gene erenler oldu muradlarına varam biz de çıkam gari kerevetleene :)

16 Kasım 2008 Pazar

güçcük deniz gızı

eveli zamanın birinde bibirinden göze altı dene gızı olan bi gıral varımış. gral dedisem gafeniz garışmasın. bu gıral iysannarın gralı hilen deyilmiş. grallık edipbattıgı memniket gocaaa denizlerin içinde, balıgların ıldır ıldır parılepdurduğu bi memniketmiş. bu gralcıgın garısı öleli epiy olmuş. gızcazlarına annannileri böyütmüş. annannileri gızlara yeyüzüylen ilgili masalla annadıverimiş, gızla da bu masalları beg sevemiş. annannileri masallada bacak deye bi şeyden bahsedemiş, gızcıklada merag edelemiş bu bacak dene işey nasıl oluyo deye. neden deseniz bunna dengizin altındı yaşadıglarından iysanna gibi bacakları yogumuş balıglarınke gibi guyrukları vamış. guyrugun içindi de normal olurak isgiled deyil gılçık vamış tabi. bu altı gızın altısı da beg bi güzelimiş emme içindi en gözeli en güççük gızımış. saşları altın irenginde gıvır gıvır gıvrışıp duruymuş, dodagları almi gibi gısgırmızıyımış. sesi desen bülbül sesi gibiyimiş. gonuşdumuyudu hekez şarkı çekiyo zannedemiş. bu gızcaz annannesinin annattıglarına gömeye çok isdepdurumuş. emmi annannesi demiş ki “gızım onbeşini gelmiden yeyüzüne çıkımazsın. ancı onbeşine gelesi gidibilisin yeyüzüne” demiş. gızların en böyügünün yaşı gelesi çıgmış vamış yeyüzüne, ooda gödügü işeylere dönüncü gardeşlene birbir annadıvemiş. gadeşleri eyiden marag edmişle yeyüzüne. arıdan epeyi bi zaman geşmiş. bizim güçcük gızın da yaşı onbeş olmuş, annannesi “ hada gızım demiş gitcesen git, bak bakam biyo o gıda marag etçek bişey vamıymış”demiş. bizim güçcük gız heyicannanna başlamış yokara doru yüzmüye. yüzü yüzü vamış gelmiş yeyüzüne. geldiyindi güneş batcem deye uraşıp duruymuş. çıkdıgı yerin yakınında gocuman bi gemi vamış. geminin güvertesinde gardeşim olsun yakışıklı bi prens durupduruymuş. deniz gızı bi bakmış bu yakışlı bi deligannıya. “abooo, ni gıda yakışıklı bu adam yafu” demiş, “de gidi güçcük deniz gızı de ni gıda şanslıymışım ya ben dünnaya varı vamaz beg göze bi prensi göregodum” deye düşünmüş. yakışıklı prensin denizgızının kendine gödüyünden habarı olmamış. bu arıda güneş batagomuş, hava gararıvemiş. hava gararasıya bi rahmet bi fırtına, allah afatından saglasın ortalık bibirini girmiş. prensin gocu gemisi ceviz gabıı gibi sallanmeye başlamış. fırtınıdan yelkenneri parçılanmış, diree gırılmış, gosgoca gemi suyu gömülegomuş. yakışlı prens yüzmesini de bilmeyyomuş, başlamış cıpbıldımeye. gocu derya prensi dibini dovru çekmiyi başladıgındı. prens allah canıma alcek yalım benim bali mekanım cenned olsun deye başlamış şahadet getirmesine. O sırı da deniz gızı yanındı bitivemiş, prense gapdıgı gibi gucaklamış sahili gada gucaanda yüzdürmüş. nası oluyo da narin, kiba bi denizgızı boylu poslu dalyan gibi prense gucakleyyo deye şaşırmen hindi bu denizgızı aççık balık soyundan dı geldiyinden gılçıklarında omegı üş denen işeyden çoğumuş. öle olası beg güşlü guvvatlıymış. neyise yüzü yüzü çıkamış prensi sahile gumlan üsdünü yatırmış, başucundu beglimiyi başlamış. o sırı da bi kaç göz gız gelmiş. prens de uyanasıya uyku sersemnigi mi desem yosa ölümden dönmenin vediyi şaşgınnık mı gari ne olduysa deniz gızına gömemiş öbürke gızları gömüş, onarılan almış başına gitmiş. güçcük deniz gızı dinelmiş galmış. sonakı günne denizgızı her allahın günü yeyüzüne çıkıp prensi gömüye çalışmış emmi nafile bi türlü iras gelmeyyomuş prense. tak sonunda su cadısına gidip fikir danışmıya gara vemiş. su cadısı deniz gızına göresiyi çikin çikin gülmüş: “neden bulunup geldiyine bilipdurum, iysana dönüşüp prensilen dahı yakın olmag isdepdurusun” demiş. “ben büyü ediverem sene iysanı dönüşmü büyüsü emme bunun bi bedeli va, onu du başdan deyiverem” demiş. denizgızı prensin yanına varmak için her şeyi razıymış. “bedeli neyise ödümeyi hazırın” demiş. demiş emme su cadısının dediyi bedel beg bi ağırmış: “garşılıgında o göze sesine isdeyyon.eyer iysana dönesen o gözel sesin benim olcek, sendi iki bacaklı iki ayaklı gözel bi gız olcen gılçıklanın yerini isgeledin olcek. emme sakın unutma kendine sevdircesin prense, prens sene bütün galbiylen seve de evlenise ölesiyi gada mutlu olusun emmi evlenmeycek olusa deniz göpüyüne dönüşüsün” demiş. karısevda deniz gızının aglını başından almış bi yo. mantıglı düşüncek durumdu deyilimiş gızcaz “eyi, ben gararımı çokdan vediydim saten, sen bene çabıcak çevirive iysana” demiş. su cadısı deniz gızına bi badak suyula bi dene hap yutdurmuş. hapı yutası deniz gızı iysandan bi gızı dönüşmüş. sonacıma denizgızı gidmiş prensin yanını vamış. prens buna beg beyenmiş önündü arkasında beg dolanmış emme bi türlü evlenmi teklifi hilen etmeyyomuş. denizgızı da üzülüp duruyomuş bu duruma. bi gün prensin bubasıgil prense gomşu ülkenin prensesine isdeycek olmuşla. erkeg milleti deyil mi prens gomşu ülkenin prensesine de beyenmiş, evlenmiye gararına vemiş. Bi di kırk gün kırk geci düyün etmiş. hekez yimiş işmiş eylenmiş düyünde. bi tek deniz gızının moralı bozugmuş. denizin gıyısında sessiz sessiz avlepduymuş. bu geci deniz göpüyü olurum gari deye düşünüken denizden bıllıları çıkmış gelmiş. bi bakmışımış hepisinin gafası üş numura tıraşlı. bıllıları “saşlarımıza su cadılozunu vedik bıllam garşıgında bu bıçaga aldık, sen eye bu gece prensin galbine bu bıçaga saplasan büyü bozulcek” demişle (demiye gereg va mı bilmeyyon da bıçak dedikleri has yatan bıçaa). deniz gızı bıçaga almış almıyı emme bilipduruymuş bölü bi şey edimeyceni. sabalen güneş doğası bıçagı bi yana fıydırmış. kendine denizi atmış. atmış emme denizi düşümemiş. kendine havalada uçakan bulmuş. etrafını bagmış altın rengindi ışıkla dans edipduruymuş. “biz havanın gızlarıyız, senin durumuna bilipduruz, sen gari biziylen yaşeycen burdu. hem burdu sene üzen kimsi olmaz ” demişle. Deniz gızı ondan sona hava gızı olmuş. havada mutlu yaşamış. yaz günnerinde aşamüsdü güneşin batdıgı yerden höle gırmızımsı bi işey olu ya işdi o esgi deniz gızı yeni hava gızıyımış.

5 Kasım 2008 Çarşamba

eşşeg şakası

Saşmı sapan habarlaa göşesi için böğün Yasemen deezem areyip höle höle bi habaa va ona yazıbiliiisin demiseydi önkü habaarı a'leyceedim maazallah. Savolasın benim bi denecik deezem.
Şincik habarımız teee İngilterileeden. Bu covurların caddileende soka'laanda bizinkeyle gibi umumi helaala va, e covurlaan da işeycee dutuyo taabi, gıraliçening memliketi deye olmeycek mi, heç. Hindi bunla biz gibi çömeşip de edimeyolaa illakine otrak olcek. Neyise, şaka etcem deye donguzun teki önkü otrağın oturulcek işeysine capon icadı yapıştırmaç sürüveememiş mi ay abam? Adamceezin teki de oturasıya yapışıvememiş mi! Geliverin gari. İtfayelee aranmış adama gurtaralım deye, ya a mıh gibi yapışıgomuş gapak götünge. Höle edem bööle edem demişlee emme edimemişlee. Ondan kelli ambulans çavırmışlaa, otrağa da üsdündeyki adamnan birlik yerinden sökmüşlee de öylesi götüümüşle hastaneyi. Dokturlaa ilaşlaalan hilan bek zo sökmüşlee gari adamceezin gıçından helaya. Olcek işey mi hindi bo! Töbü tööbüü. Helada edilcek şaka öylesi mi oluu? Tahret musluuna eğiveriisin, suyu açasıya pantolu neyin ıslanıı ona anleycen. Veyatta gapaan videlerine söküveriisin, oturunca gayıverii şappıdak yeri yapışıı ona da anleycen emme endeeki gibi oluu mu ga? Bu akideş evini bizim çömelmeni helalaadan yaptırıı gari.
Umumi helalaadan gonuşunca a'lımı geliveedi, övrenciykene Beşi'taşta bi hela varıdın, helaanın sahıbı gral deyorudun kendinge, boyu devrilesici herif, gapıya gocuman bi ırobot goydurugomuş hööle tenikeden, tam yanından geşçeesin ırobot "öncü fiş sonru çiş" deyoru iisanın a'lına hoplattırıyodun. Bi di deyyus, içeedeki gapıların iç gısmına, tamı da hööle çömeşince gabak gibi görceen gibi ayna goydurmuş, eyi gari, kendi kendinge seyredipoturuyon ayonna! Gahpanalı, niden seyre'cez kendimize, "amanin bek de gadın işeemişim" mi deycez gari, dürzü! Bu gıda mı ireklam delisi olunu abam, gaç! Gızdım hindi biyo da. Neyise başgı başkı saşmı habaalada buluşubilmek üzüre savlıceklen galın çoşcaklaam.

2 Kasım 2008 Pazar

Şivir göşesi

A guyzlaa duyduk duymadık demeen garii.Müfdü Gızı bundan kelli şivir köşesine bilog sakineleenin hizmetine açıpduruuu.
İlk evveli goyceem şivir ıromantik bir şivir olcek.Hisleenize dokuncem acık.
De bakaam besmeleeelen buyurung.

YALINIZ GOMA GARİ BENE

Ildızıdın ülen sen bene gara geceleede
Parleepduruudun hu fakirin gövünde
Eleğemsağmamıdın ney gününg göbeeende
Gel otuuu hureee,yamacıma,dibime
Yalınız goma gari benee

Gelcem üzümlee doplanııken
Deyibatırıdın saçlaaana asmı yapraa dakcen
Küfeleee doldu daştı be'leeken
Üzümleen dadı acık sirkeye gaçtı
Çarda'laa gelipduruu üstüme üstüme
Gel biyo yalınız goma gari bene

İki satıı habee çızıktıısan ölüümün?
Be'le be'le göbee saraadı gözümüng
Ersözü dutumeeceemin sen cavırın dölümün?
Gısmetlere deptim gancık eşşek gibin
Gız gurusu ölüüsem gına mı yakceklee senee
Gelivee de yalınız goma gari benee

1 Kasım 2008 Cumartesi

Garısından zeepa ediveedi!

Benim gıymatlı çoşcaklaam,
Bi vakıttır acar gazatacıngız habarlara takip edimeyodun hindi yesyenice bi haba düşüvedi önümü de yazen dedim.
Hu Amarikelilere ırabbım bicik akıl fikii ihsan eyleyiveseydi bek gadın olceemiş. Amarikeli herifin teki garısı ölesiye "edimeycem,ben helalımdan ayrılımeycem" deye dutmuş, garısına camdan bi dene zeepanın içini goydurmuş, evining de oota yerini goyugoymuş zeepaya. Annaa gari, ödüm sıddı da ensemdeeki tüylee hilan gırmaştı, gaç. Üsdünü bi di önkü manyaan abeesi ölüvememiş mi, "ya a ben abeciimden de ayrılımam" deyesiye ona da masa eddiimemiş mi, geliverin gonşulaa. Neyi gari bo? Aaşam aş yiyem deye oturcen masıya dabaktaki fıransa aşını bakaaken aşarıdan hööle çipil çipil ölü cesedi de seni bakcek. Bi çay içem deyceesin yimeği yidikten kelli, veyatta inar, darı, ayve hilan yiyem deye oturceesin, ölmüş garı da dizining dibi sıra yatıgoycek ayonna! Eyi bakam. Bubasından goltuk ettirivesin maydam, hemi de adama hööle oturuu vazıyatta goysunna da içini goltuğun, bu dürzü de bubamın gucaanda oturuyom gari deye seviniveesin. Anasından da maket etsinlee goynunu gıvrılsın yatsın ni deyem gari abam önkü işe. İçleem bi hoş oluveedi. Bi allaahü laa'ynan, üş gulhü bi elam okuyem balim.