İzleyipbatanna

20 Aralık 2009 Pazar

Çılbırlı Gaavaltı

Hu ücgünlüg dünya hayatında bi öti başa bi bu başa gübürüm allah goşuşdumamız, possmodeen bi gaçış mı, yoosam gaybeddiğimiz benliglemizi mi areverib duruz o gıdarı belli deel. Öle ki zabaleyin, garıla goculanla gocula garılanla, barıba, hölü biyo başbaşe verib güzee bi gaavaltı bilene edimebduru.‘Du azcıg biyo molu ve’ deeb durusanız bu gaavaltı tam size göre. Aslı va ya, beni göre, bu gaavaltının geeçek hedef gitlesine adamla oluştumagda. ‘Güze garımı hölü biyo şaşııdam, zabeleyin mıtfağa girivediğine gözleni gavıştıram’ deye sölenibduru da ilemme bunu nahal edcene bilmeyenle okuvesin de uyguluugosun.
Öncü gaavaltı masısında nile nile olcek hem sayam hem de anlıdam. Potıgal suyu; masıda mudlıga osuun. Çay ilazım deel, demlemen. Goyun peeniri ;bölü bi gavaltıya öncüden gara verib hazılıg edmelisiniz. Misal goyun peenirini iyi bilibduru bi köve varıb alıb getimelisiniz. Sonu gari, gavaltı sırasında goyun peenirinden yiiken bi yolunu bulub ‘bu peeniri de falança köve gidib alıvedidim,öncüden dolabın bi yerine godudum, eyki gömemişin’ deeceniz ki, ‘bi gavaltı için dee oları mı giddiydin üle’ deyivecek göze garınız. Siz de hemen gari: ’bi gavaltı için deyili hayatım senin damag dadın için’ deeverib oleyi gobacanız. Böbe; böbeleri gullenmecez, sadece masıya gocez, gocuman bi iki dene böbe masıda çok ‘hard’ duruveriyo, insan yimisi de iştıhaı gubarıyo.Tomiti ;hindi modu olan fındıg gadarı tomitile va ya onladan yakayıb böbelen yanına goyceniz.Çiçek balı dı, tahanı dı, üstünde zeetinyaa gezdirilmiş süzme yoğudu du, ilimonlu gırma zeetini di onlan hepiciği öncüden deeşirilcek,avuç içi gada güçük tabıklara gatılıb ölee goncek masaya. Yanlışlıla bu saydıglamı dolabınızda va da siz onları öle oldu gibi goyasanız bütün emegleniz boşu gide. Üstünde cavırca yazıla, moderin fotırafla olan irenkli tabagla, gaseele gullanın.Bunları göz alıcek şekilde masaya istif eddikten sonu, hemen ana yememizi yapmaya başlıcez.
Önlüğünüzü keyinin.Dööd çoba gaşığı süzmü yoğudun içine bi badag ılıg su gatıb eyice cıvıdın. Nomalinde bu cıvıg yoğudun içine samısak gonulu ilemme ben samısağı sevmedim için bi değişiklik yapıverem dedim ve dere otu gomaa gara veedim.Çok güze oluvedi.Siz de ölü yapın, hazırlayın o bikenada dusun. Daha sonu, fazlı çuku olmayan bir tencirede su gaynadın, suyun göbe delinib tencirede galgımaa başlıdıında yavışça yımıtaları suyun içine gırın, biraz duz sepeleyin. Su galgımıdan sakın yımıtaları gırmayın yoosa tencireye yapışıla. Damag dadınıza göre ayarlayıb yımıtaları bişirin. Beni galısa az bişirin, eyice bişidiğinizde bu yimek gavaltılıg deel beyaz şarabılan göze giden bir meze oluveriyo. Neyse, yımıtaları tencireden alıp fazlı çuku olmıyan bi tabağ goyun. Üstüne az önce hazırlevediniz dere otlu yoğudumuzdan yumıtaları tamamen gaplımıcek gibi dökün. Dığanda azcıg seğyağı eridib, gıımızı toz böbelen çevirib üstünde gezdirin.(Yalnız illi benim garım bunu zaabaleyin yiyimez,ben bunu meze edcem deyosanız, ozuman seğyağı gullanman, yımıtaları, yoğudu soğudun, üsdünde zeetinyağı gezdirin).Garaböbe sepeleyin. En üstüne bi dutam yaş nane. İşdi bu gada.Afiyet olsun.
Son söz; masıda kesinligle çicek osuun, bizim memlikette maşşallah dööd mevsim goleyce bulunu.

7 Aralık 2009 Pazartesi

zeetinyaalı balme
zeetinyaalı balme yimemizde
bizim oolan yamırlarıylan sulanmış asmılandan devşirilmiş gorukla
talalandan goparılmış balmele
doprağında gökünü sürümüş sovanla olcek
onu göre
ellen memliketlende baza bazaa galgıyıb duuman
ötü gid beri gee
vakıt yimen

elovlunun memliketinde ne ara hindi sayıvecemiz bazalıgla
hadi vaa deverelim dudta mı bizimkilen dadına?
ee nedcez?
ellen bazarına deil gari
gendimiznkine gidcez
bi imine gadın bulcez
alnacına geşcez imini gadının
-gaca bakam bunla
deecez
-nigida
-huguda

bazalıg edcez
imine gadın ırazı olcek vemee size
güzlenin nuru ellenin demaanı
bazalıglanı üç guruşa
eh gari
imine gadın da tav oluvecek siz de bazalıgla da
''de bakam biyo bunla tamam hindi nedcez?''
deyosunuz duya gibiyim
olu canım gızman devam ediverem
hindi bunla tamamsa
iş gelipduru en mühüm gısma
gorug suyunaa
goca garılan giydiği ak bi tülbent ilen yarım okga goruğu saacez
gahbe cavırın soma(ğ)ını sııka gibi
goca garı tülbentinden bohcayı
vaa gücüyle sıgıvecez
gorugla
ıhaa ırabbim deye inim inim inlecek

goyvecekle gari sulanı
bene diggatli dinleen hindi sölüücem de mühüm
bu sulaa bi gavanoza gadcez
güneşin baarında agşam ezanına gada dudcez
gapa gapalı gavanozda
bu da olduusa
hindi tamam gari yimemize edme başlecez
duu ülen duu
buuda bişee demem ilazım
bazı gendini bilmez uyanıgla memliketten gurbet ile gideeleken
ne vaasa dolduruveriyola bagajlanı
evlene varıveriyola
hadi diyola gari
bi yimek ediverelim hunlalan
''de hadaa olu mu ülen ölee?''
diyom ben enkine
he(r) bi(r)mize akı fikii veriveren goca ırabbim
verivemicek mi heç olmasa bit gada bi hisse balmeye de sovana da?!
bizim uyanıgla daa arbanın kontana çeviriverib gazleyivemeden
işgillenmee başleveriyo bazadan doldudagla(r)ı balmele sovanla
deyveriyo onla
işçleenden deyola tabi bizle duymeyoz
ey benim goca ırabbim bunlaa beni nelee götüvecek?
üle balmenin sovanın samısağın işgili mi olu dimen
goca denizde gemileri batasıca cavır yunanın gözleenin feri gibice
irengkleri soluveriyo
pörsüveriyola garible
onu göre
dimedi dimen
gurdeşen olu da canınız yimeglemize çekeese biniverin otübüse uçağıa
geliverin, yiyiverin, dönüverin
üleeeeee
ılafla(r)ı neelere getidim ben höle?
bu dilcemizde
cingen a(y)şanın üstdonunu lastiği gibi çekdikçe uzuyoruu...
de gari anlatıverem yimemiz nahal olcek:
önce balmelen dible goparılıb atılı, soğan yimeklik dooranı, domadtle irendileni, bunlan hebisi bi haranlıya gatılı, zeetinyaa, gorugsuyu, duz, salça ekleni, 10 dagga gısıg ateşde gapağı gapalı gavruldugdan soona bi baadag gaynar su yimemize gatılı, yimi dagga da gısıg ateşde duru sona altı gapatılı ve ıscak soğug yiini...

eski deeviş