İzleyipbatanna

13 Haziran 2010 Pazar

postmodeen bi Sait Faik ö'küsü ‘Hişt, Hişt!’: Beni Bak Biyo, Beni Bak Biyo!

Yürüyübdurudum. Yürüyüb du’dukçuda açılıgoyodum. Evden gızgın çıgmışdım. Belkide dıraş bıçanga sinilenmişdim. Oluu, Olu! Mutlak gari dıraş bıçanga sinilengdim.
Otla’ yeşil, dengiz mavi, göğün başı gabag gibi parlayıb duru. Ülee!
Biri aka’mdan;
-Beni bak biyo, dedi.
Dönüb bagdım. Yolun gıyısındaki ba’mag gada devedikenleri, garabaşla erig dadında bene bagdıla. Dişlem gamaşdı. Yolda in cin top oynayıbbatı. Yapraglan arasından dengizi gö’düm. Gıvıra gıvıra yürümeme devam edeken:
-Beni bak biyo, dedi.
Üle akıdeş bu kim, bizim ovlan mı acıba? Olubili. Bizim ovlan senmin len? Deyibilidim, emmi başımı çevirib bakmag içimden heç gelmedi. Belki, beni bak biyo, diye öten bi guş va’dı ? Nebilem ben, bi yılan vaadı, tosbağa, it, olumaz mı birader, evrim geçimiişdi belkide, allah allah ya!
-Beni bak biyo! Dedi gine.
Naha gözün kör olmasın.
Yolun gıyısına otudum. Az ötübaşımda bi eşeg yayılıyo, o olmasın sakın? Yok gari deve! Eşeğin sesine heç benzimiyen bi ses;
-Beni bak biyo, beni bak biyo, dedi.
Rahmetli Hacıarif amcamın sesini benziyo eemi değil, gayibden sesle mi duyubbatım acıba? Tövbe, töbe, gocu rabbim sen aklıma göz gulag ol, üç kulfalla bi elham okudum.
Gıbradım, yolu goyuldum. A’şama gada beni bak biyo desin. Bu yaşda kafayı sıyımış ovlan dediddimem kendime! Saroş numarası yaparım ingücü, beni ne leen!
Beni bak ses, sen bene ben de sene, hadi bakem gari, hangi birimiz baskın çıkasa. Islıg çala’ gibi başladım bende, ga’şılıg ve’meğe.
Bidenbire, annacıma bi avratlan bi herif peydah oluvedi. Bene yol so’dula, dikine yürü gid…
Bi ihtiyar bahçesini belliyodu. Yanıbaşına gelince barıba:
-Merhaba akıdeşim, dedi.
-Ooo! Merhaba! Dedim.
Allah guvvet vesin, yumuldu gene işine. Beni bak biyo, dedim. Oralı olmadı. Bi daha, beni bak biyo, dedim. Gene sallımadı bene. Beni bak biyo leen!
-Buyur akıdeş, dedi.
-Bi şey demedim, dedim.
Avcunu tükrükleyib küreğinin sapına sıvazladı.
-Beni bak biyo, dedim gine.
Şaşkaloz, göğün yüzüne bagdı, guş sürülene bagdı, garib garib bene bagdı.
-Bu sene enginala nahal? Dedim.
-Heç eyi değil, dedi.
-Baglayı needcen?
-Daha e’ken, Allah bili.
Islıg çala’mış gibi ‘beni bak biyo’ dedim.
Bi havaya, bi etrafına bi de bene bagdı.
-Guşdu, guşduu, dedim. Hadi alahaısmarladıg!
İlli bi ses duyubbatı insanovlu, guşladan, bö’tü böcegden. Zati o sesi duymadın mı, bil gari sen tahtalı kövdesin. Onu göre gulagnı eyi aç, bak her bi ye’den sesle gelibduru.
Beni bak biyo! Beni bak biyo!

10 Haziran 2010 Perşembe

abanız yuveye dönee gibi yapıveecek emmeee...

benim bi denecik çoşcaklaam hööle bi di bakıvedimdi hureye yazmıyalı seneyi geçivemiş ayonna..."naha sene" dedim kendime "iisan bu gıdaa mı yalınız bırakıı akideşleeni çoşcaklaanı, sıtırasız işey, işten gayıttan gafeyi galdırımeycek ni vaa sankimse üş guruşluk mayış için debilenipdurduun önkü işin yüzünü bi gülücük gondurubilimiyo hurda yazılanna gibi otu baken de iki galem oynadıvee" dedim. "eyi maydam" deye covap veedim gendime.
evvela mahsus selam edee gözleringizden öperin. büssürüü yazılaa yazıveemişingiz, takip ediyolaamış bize bek sevindim. biloga açaa açmaz bakdıydım gamuoyu araşdırmaları hilan etmişingiz bek gadın olmuş gari abam elceezleringizi saalık.
bene soraasangız, aynı hamam aynı das havlu etcez deye elin faprikesinde goşturup dururun.bek huzurlu deyilin işing aslı, gidiveresim vaa memliketten emme gidimeyibatırıyım. covur memliketinge, tee önkü ganadalara hilan gitmiye galktık, niden deesengiz benim burdeyki covur patron uyuyugosun daha tee orlaadan faprikenin biri beni gel deyo, bek beyendik sene deyo bizim müdürümüz ol sen neyneecen orlaada üş guruş parıye depiniyon deyo. e benim oolan da vaa biliyonguz, onun için bek eyi olcek g,dem bari deyom emmee donguzun dölü gonsulosluktan daha habar bekleyoz.şincilik burlardeyim anneyceeniz.
Hayden gidiyoz dimek goleydi emmee gidiveriisek nişleycez deye düşünükduruuken geçenneede "anııı" dedim "ulen orlara pendir, çökilek, taahana, guru balcan, guru tomatis, guru balme hilan götürümeycez , ireçelidin, salçeydin izin vermeyolaa, necap yimek bişircez?" deye höle bi a'lımı gelivedi, geliveresiye de eccik hööle vazgeçee gibi oluvedim emme bilimeycen gari, bulcez bi yoluna. Bakasıngız orlaada gader abanın şipitevi deye bi ye açıveririm gavurcuklaa da saş böree, börülcü aşı, gısır hilan yimesine öğreniile, haşşööle deele, işdi yimek bööle oluu deele. ne bilem ben, taahana çoobasını hemi de bol samırsaklısından yirlee, "ay abam biz necap bilem bunnara bişirmesine, yücü ırabbım sene başımızdan e'sik etmesin" derlee.
Neyise... hindiden geri yazmeye çalışçem gine, ööle gayboluveemeycem ortalıklaadan.

siz di yazın e mi gızlaam oolanlaam..

hepinize öpüyom gözleringizden.

Gader Abangız.