İzleyipbatanna

10 Haziran 2010 Perşembe

abanız yuveye dönee gibi yapıveecek emmeee...

benim bi denecik çoşcaklaam hööle bi di bakıvedimdi hureye yazmıyalı seneyi geçivemiş ayonna..."naha sene" dedim kendime "iisan bu gıdaa mı yalınız bırakıı akideşleeni çoşcaklaanı, sıtırasız işey, işten gayıttan gafeyi galdırımeycek ni vaa sankimse üş guruşluk mayış için debilenipdurduun önkü işin yüzünü bi gülücük gondurubilimiyo hurda yazılanna gibi otu baken de iki galem oynadıvee" dedim. "eyi maydam" deye covap veedim gendime.
evvela mahsus selam edee gözleringizden öperin. büssürüü yazılaa yazıveemişingiz, takip ediyolaamış bize bek sevindim. biloga açaa açmaz bakdıydım gamuoyu araşdırmaları hilan etmişingiz bek gadın olmuş gari abam elceezleringizi saalık.
bene soraasangız, aynı hamam aynı das havlu etcez deye elin faprikesinde goşturup dururun.bek huzurlu deyilin işing aslı, gidiveresim vaa memliketten emme gidimeyibatırıyım. covur memliketinge, tee önkü ganadalara hilan gitmiye galktık, niden deesengiz benim burdeyki covur patron uyuyugosun daha tee orlaadan faprikenin biri beni gel deyo, bek beyendik sene deyo bizim müdürümüz ol sen neyneecen orlaada üş guruş parıye depiniyon deyo. e benim oolan da vaa biliyonguz, onun için bek eyi olcek g,dem bari deyom emmee donguzun dölü gonsulosluktan daha habar bekleyoz.şincilik burlardeyim anneyceeniz.
Hayden gidiyoz dimek goleydi emmee gidiveriisek nişleycez deye düşünükduruuken geçenneede "anııı" dedim "ulen orlara pendir, çökilek, taahana, guru balcan, guru tomatis, guru balme hilan götürümeycez , ireçelidin, salçeydin izin vermeyolaa, necap yimek bişircez?" deye höle bi a'lımı gelivedi, geliveresiye de eccik hööle vazgeçee gibi oluvedim emme bilimeycen gari, bulcez bi yoluna. Bakasıngız orlaada gader abanın şipitevi deye bi ye açıveririm gavurcuklaa da saş böree, börülcü aşı, gısır hilan yimesine öğreniile, haşşööle deele, işdi yimek bööle oluu deele. ne bilem ben, taahana çoobasını hemi de bol samırsaklısından yirlee, "ay abam biz necap bilem bunnara bişirmesine, yücü ırabbım sene başımızdan e'sik etmesin" derlee.
Neyise... hindiden geri yazmeye çalışçem gine, ööle gayboluveemeycem ortalıklaadan.

siz di yazın e mi gızlaam oolanlaam..

hepinize öpüyom gözleringizden.

Gader Abangız.

3 yorum:

asıman dedi ki...

gader abam, a benim canım abam,
beg sevindirdin eyer olsun bene. aşamınan gendi gendime depduruydum "ihmal edipduruz burlara" deye. bizim derviş oğlana transver ettik nazilliden emme gendimiz iki satır yazmaz olduk dediydim. sona bi bakıvedim: aboooo bıllam yazagomuş hure.
bıllam areye aşmıyalım. yazıları ardı ardını ekliyelim gari deme. şennenivesin bu gidenne.
bu arıda demek ganıdayı getçen ha? gideke ayaana sürü git de biz di ardından gelem gari. senin şipitevine hindiden iş başvurusundu bulunuyom bak onu göre.

asıman dedi ki...

gader abam, a benim canım abam,
beg sevindirdin eyer olsun bene. aşamınan gendi gendime depduruydum "ihmal edipduruz burlara" deye. bizim derviş oğlana transver ettik nazilliden emme gendimiz iki satır yazmaz olduk dediydim. sona bi bakıvedim: aboooo bıllam yazagomuş hure.
bıllam areye aşmıyalım. yazıları ardı ardını ekliyelim gari deme. şennenivesin bu gidenne.
bu arıda demek ganıdayı getçen ha? gideke ayaana sürü git de biz di ardından gelem gari. senin şipitevine hindiden iş başvurusundu bulunuyom bak onu göre.

eski derviş dedi ki...

gader abla, bende bi proce sayesinde isveçlere, finlandiya adılana gada bi gidib geldim yenileylen, tö'be olsun Maslow amca do'ru sölemiş;insan ga'nını hölü biyo mıh gibi doyurumayınca; o gidenle sarayımış cennetimiş bene ne ya deyib geçiyo! aaşam yimende guru balme, yoğutlu balcan gömmesi yiyimedikden sona needem ben istockholme dedim du'dum valla :)ağız dadınla bi çay bilen içimedim ya!