İzleyipbatanna

7 Ocak 2009 Çarşamba

gaplımbayla davşan

teee evellerin maflugatların gonuşduğu zamannada ormannarın birinde he zıman dingildepduran, zıpır mı zıpır dudugu yede durmaz bi davşan vamış. bu dingildek davşanın huyu beg çikinmiş. çog gendine beyenmiş olduvundan ormandı kimsi benden fızlı goşdurumaz deye gubarıdurumuş. bu ormanda bi de kendi halinde acıg avır gannı bi gaplumbacık vamış. gaplumbaga gımıl gımıl yörüpdurdugu bi gün davşana ırasgelmiş. davşan gaplımbağıya göresi "nere gidipgidesin gocu gabuk?" demiş. gaplımbağıda "ormanın ötü yakısındaki Memdali amcamnarı gidikdurum" deyesi davşan basmış kahkıhayı "sen öngü gibi ırlanı ırlanı gidesiy gada otla sararıp solcek gış gelcek, garla yavcek, sen otbisi bali min" deyi alay geşmiş.
bu nafla gaplımbanın beg avırıını gigmiş. gafası atdıgından heş düşünmüden “sen ne depdurun a bilmiş davşan. hindi ore gada bi yarış etsek ben senden öncü giderin” demiş. naf avızından çıkarılan çıgmaz bin pişman olmuş emme söz avızdan çıgmış bi yo. davşan bu nafnara duyası eyiden gülmiyi başlamış. "isdesen yarış edem de gö bak bakam kim kime ütcek" demiş. bölüce yarışmı etmiyi gara vermişle. ormandaki maflukadlada bu ataşlı gonuşmulara duyasıyı gelmiş çokaşagomuş. gaplan yarışmanın başlangış çizgisine cizmiş, filde yarışmanın başladıgına delalet olsun diye böğürüvemiş.
dahı yarışmanın başlangıcında gaplumba bi metiro bilen gigmiden davşan göşüyü çokdan dönmüş. ondan sonacıma dönmüş bagmış ardına gaplımba ufukda görükmüyo bilen. demiş ki "hımbıl gaplımbanın gelcee yok ben hure çönen de ecik uyuyveren dipdinnengiç kakarın goşdururun sona" demiş. gocuman bi fişni avacının altını vurmuş gafıya yagmış. davşan forul forul uyurka gaplımba boş durmamış, gımıl gımıl da olsa yoldu ilerlemiş. davşan o gada çok uyumuş o gada çok uyumuş ki, o uyurka gaplımba bitiş yeri olan memdali amcasıgilin evini çok yaglaşmış.
Sonuracıma davşan yatdıgı yerde gözüne aşmış, öncü geriyi bagmış, gaplımba hala geridi galdı sanıpduruymuş. gaplımbagıyı geridi görümiyesi öne dovru bagmış ki ni görsün teeee ufukda gımıl gımıl giden bi işey va. "abooo ben netdim!!!!" demiş. hemen seyidem de yakalıyem" deyi kakmış. uyku sersemine beg fızlı da goşamamış. dahı davşan yolun yarısını varmıdan gaplımbaa memdali amcasının zilini basmış. davşan dili dışarda memdali amcanın evine vardıgında memdali amcası gaplımbagıya afferin benim göze ovlumu deye sevip en sevdiyi otladan verip duruymuş. bu manzırı garşısında davşan etdiyinden utanmış, gaplımbagıdan özür dilemiş, bi daha kimsinin yanında gubarmeycene söz vermiş.

6 Ocak 2009 Salı

hazır cuvap dengizlili

Vakıtıng birinde bizim Üseen amcanıng İstanbol'a işi düşüyoru. Gidip Tamıkkale türüzimden biletini alı' eve geliyoru. Aşam gasına esvaplaanı hilan dengelttirip hazırladıyoru. Saat onda da otobosa minip gitcek gari İstanbolu. Gaası da sofreye hazırlep "hadi Üseen bak böyün aş ediyoz gari deye biyere gittidim oladan sene gözel aşla aldım da geldim, yörü yiyivem." Amanın gari bizim Üseen amca da denişik işeyle yeycem deye gurulmuş sofreye. Mercimek köfteleemi istesing, üstü sarımsa'lı yovurtlu balcan aşı mı istesing, bi di höle üstünde gavirengiynen beyaz kaymak gibi bişey olan bi da'lı işey mi istesing. Hepsini de yimiş. Gari üstüne bidi gaasınıng bişirdii kayfasını da höpürdete höpürdete işmiş. Vakıt gelince de eşyasına alası vamış otobusa. On saat gi'mişle İstanbol'a varıvemişle. Üseen amca hemen gari Sirkecide işleeni görmüş. Görmüş emme garnı da zil çalıbatırı. Savını ba'mış solunu ba'mış ing sonunda gözünü kestirdii bi lokanteye girmiş. Orda çalışan garson çocu'ladan biri gemiş
- Buyur amca ne isteyon
- Ni yimeniz va ay oğlum
- Ni isteseng amca
Çocu' ni yime'le vasa hemencik saymış. Bazılarına bilimemiş emme bizim Üseen amca demişkine
- Ispana' yimeeniz vamı ovlum
- Var amca
- Ölese sen beni bi ıspınak geti, üstüne de yovurt çalıve
Tamam demiş garson gi'miş, acık sonura Üseen amcanın ıspınaa gelmiş. Başlemiş şapır şapır yimee.
Yan masadan da höle kelli felli bi adam da bizim Üseen amcaya bakıp gülü'durumuş. Bizimke işkillenmiş ni gülü'duru deye. Dayanamamış "noldu gardeş ne gülü'durung sen" dimiş. Adam da "bişey decen sen Dengizliliming" demiş. Abo bu adam ne bilibatırı benim Dengizlili olduğuma deye şaşırmış Üseen amca. Hı Dengizliliyin de sen nerdeng bilibatırısıng demiş. Adam da nerden olcek ot yidiğinden dimiş.
Bizim Üseen amcaya bek goymuş gari bu laf, ne deycene bilimemiş emme bi cuvap vemezse içinde galcek. Tam o sırıda garson çocuk o adama işkembe getimesing mi bizim Üseen amca da hemen davranmış gari heç be'lemeden "sen de istanbollumung " demiş. Adam şaşmışda galmış. "Evet sen nerdeng bilding" diyesi bizim üseen amca duruumu "nerden olcek bok yimengden bildim"
Eeeee biz Dengizliliyiz demi ya altta galanıng canı çı'sıng.

5 Ocak 2009 Pazartesi

tost gadaa ucuz kilima oluu mu?

Benim gözel çoşçaklaam, abangızın gafası epeyiden işlee güşlee kirizleelen bek galıbeşlik idin, böğün intirne'te geziniiken bi gazatadan kesiligomuş bi habarı göresiye "du baken, önkü habarı bizim buloga yazıverem" dedim. Esasında habarın gomik bi tarafı yok emme altını bi dene ireklam goyuveemişlee işdi o vakıt bek gülünşlü oluveemiş gari. Habar hööle deyo : "Kilima faciası!" Alanye'de apartumanın birisinde kilimadaki kaz sıkışıveresiye güppedek patlayıveememiş mi abam? Patladığınnan da duvara göçürüveemiş adamceez altındı galmış duvarın da öte yakıya geçigomuş. Gantirilandon bi kilimaymış anneyceeniz. Efil efil oturuverem deeken adam bilimeyiz gari öte yanda serinliğe mi gidikodu veyatta taha mı ısçek yeelere düşüveedi. Neyise. İşdi tam bu habarın altında hööle gocuman bi ireklam: "Tost fiyetine kilima oluu mu?" Geliverin gari. Altındı dı sınav işeysi gibi şı'laa veemişlee, "a) oluu mu hiç? b) Eğleşimiyonuz siz bizimnen? c) çalışmıyanı bilem o fiyette olmaz. d) oluu oluu, bizinkey oluu." D şıkkısınıng üsdünü de hööle gocuman gırmızıynan yuvarleyiveemişlee. Bizi di gari bi üsdündeki habara bi di altındeki ireklama bakıp, bi yandan güleeken bi yandan üş gulhüynen bi elham okuyuveemek düşüyo netçen. Tööbü tööbüüü, ırabbım günah yazmasın gari biyo da...

4 Ocak 2009 Pazar

Cin Mısdıveenen Nuvel Buba

Çalışmegden 1 aydır yazımadım tövbilee ossun hu güze sitiye...böön eccig boşlug buluveedim de bi hikaya yazen dedim...aslında ben bo hikayaya yılbaşından evveli yazcedim ya ancı fırsad bulubilyon gari
Yılbaşını günne gala bizim Cin Mısdıvagilin evindi de bi harakadlılıg oluveemiş gari...neden deesengiz bo yılbaşının ayrı bi önemi varımış ev halkı için....Cin Mısdıva'nın alamanda yaşeebbatan amcası Muutdin bizimkennere ziyarate gemişimiş....hindi bilenne bilii covurlaan kirısmıs deye bi bayramnarı vaa...bunna 24 aralıg günü İsa aleyhiselamın dovum gününe gutleepbaala....ondan öteri de 2-3 havtı tadil edipbalaa...Muutdin de bu sene bo kirısmıs tadiline parı birigdirigomuş da fazır tadiliken biyo memliketi varen gelen demişimiş....Muutdin alamandan geliiken gari çookları bisdürü alaman çikilotası, abesi Aamad'ı depesi tüylü bi fötüürlü alaman şapgası, çeşid çeşid cuvara, yingesi Ha'mee de denişig denişig bılizlee getirigomuş....Cin Mısdıva ing çog nuvel buba şe'lindeeke çikolatalara sevmiş....höle kavıdına yıtmıdan açık ısdırı ısdırı yemiş çikolatalara....gosguca çikolatee kemiri kemiri, avzına yüzünü buleşig edi edi bitiimiş emme kaadına admamış...cetvelinen düzeldig okuldeeke ing eyi akedeşleri Nevzedinen Sabatdini gösdeemiş.....günne geşmiş tam yılbaşı gün Muutdin yingesine " yinge ben hööle çınarı dovru çıkıyon....çooklara da alen mi....hem onna havı alıılaa hem de ben eesig bişe varısa alen gelen " deye te'lif edmiş....Ha'ma beg menun olmuş gari çünkü yılbaaşı aaşamı yeyem deye Aamad'ın alıggeedi hindiye bişiicen deye uvreşiyorumuş...çookla da ayag altındı dolaşıyola deye şitrez olmuşumuş saten....aslındı Ha'ma "tavıg alam yetee neyneceng hindiye" demişimiş emme Aamad gafee dakmış..." aydı yıldı biyo tee alamandan gaadeşim gelipbaa ona hindi yedirmiden eyer ossun yılbaşına gutlıman" deep oturugomuş...needsin gari Ha'ma gocu hindiye bişircen deye aknan gareee seçiyorumuş gari...tam işdi o sırı Muutdining te'lifi beg hora geçiveemiş...." aa götüü çooklara sen yingem...alınceg beg bişee yog ...isdeyosengiz 2 gocu şiişe zafer kazozu alıng" deep Muutdininen çooklara yollamış....Cin Mısdıveenen Suna amcalaan eline yapışmışlaa vaamışla çınarı....yılbaşı deye gari hee yakılaa ışıl ışıl ışıldeepduruymuş....bizimkenne avızları gözleri açıg etrafı bakıregden dolaşııken dügennen birining önüngde gırmızı gıyafadlı, ak sakallı , gocu göbekli bi nuvel buba göömesinglee mi.....Cin Mısıdıva'nın beg hoşunu gigmiş gari...amcasına sürükleep " amcacım hu nuvel bubee bakam...bag ni güze galgıyyo..göbeg de atıyoru " deye yalvarası amcası " hada maydam eccig bakam " demiş.....beraba dinelmişle bakmee başlımışla...nuvel buba çeşid çeşid atraksiyonna ediyorumuş gari....hekeslee gülü gülü ölüyorularımış..nuvel buba hem göbeene hopladıpduruymuş hemi de gendi galgıyorumuş..müzüü göre denişig harakatla ediyorumuş....müzüüg bitesi.....nuvel buba da dansına bitiiimiş...issannaan önündü eyilmiş....tam gafe galdırası sakalına da asılmış....sakala asılası ni göösünglee...bizim nuvel buba garıymışa....heekeslee saşmış gaamış....meyer denizli şivisi dedigneri gurubun diregleenden Gader aba, gurubu gönderdivi nuvel bubalı gart hekesleeden tagdir topleesii, biyo da geeçek nuvel buba olen demişimiş...düggenin biriinen anneşmiş de çınarda şov edigduruymuş.....nuvel bubanın aslındı nuvel ana olduuna göresi Cin Mısdıvadan gocu bi " abbbbbbbbooooooooo" çıkası Gader abanın gülcee geemiş...." noldu bizim oolan beg saşdıng yalım" deye Cin Mısıdvee naf admış...Cin Mısıdva da " nassı saşmıyen dezee....ben sene gocudam sanıpduruydum emme....içinden genç bi gadın çıkıgodu...sen olseng saşmazmıng " deyesi Gader aba beg hoşleşmiş bo ufag oolandan...."beg güze naf edding gari kerıta...ney baken sening isming "....ööle sorası Suna atılmış " Cin Mısdıva"...buna duyası Gader aba "üle seng ming o Cin Mısdıva...beg çog yaşı sen " deep gülüreg uzagleşmiş....Muutdin " üle Mısdıva ne dimeg istedi gari öngü nuvel ana hindi?"....Mısdıva omuznaana silkireg " ne benya böönnede kimi adımı söylüsem böölü işeele deyyola bene...ben di annımadım gi'di " ...Muutding çooklaan ellene yapışmış " neyise gari havı gararıg gidee....varam hu kazozları alık evi gidem" deyireg çooklara alıg orecigden uzagleşmiş

3 Ocak 2009 Cumartesi

Genşlig Sırrı

Evvel zaman içingde memliketin birinde (ki bura kesin Dengizlidir) 90 yaşlaanda fakat çok dinç görüken bi adam yaşaamış.Edrafındaki heekes ona gıpda edeemiş ve soraamış: "Hacı dayı senin bu dipçig gibi halining sebebi neyi?" deye.
Ehtiyaa deligannı da gülee geçeemiş bu soruya.Emme velakin o gadaa çok kişi sorar olmuş ki cüvab vermek de vacib olmuş gari.
Düşüngmüş daşınmış goleyce bu sırrı herkese neceb annatabilirin deye.Sonura garaa vermiş ve herkesi evine yemeğe davat e'miş..Davet edeeken de duyurmuş millete: "Bu yemegte size sırrıma açıkleecen" deyesi herkes doplaşmış gitmiş hacı dayının evine.
Yemeglee yenmiş şerbetlee içilmiş sohbetlee goyulmuş emme işin sırrını annatcek bi kelam bişşee çıkmamış bizim ihdiyardan.Herkeslee merag içinde bekleeşileeken ev sahibi hacı dayı huri gibi sevimni hanımına seslenmiş:
"Hatun hu kilerden sene zahmet bize bi dene gaapız getiriveecemin?" demiş.Hanımı dovrulmuş yerinden kilere gitmiş gaşla göz arasında bi dene gaapız getirmiş.Adamcık hööle eliylen tıg tıg vurmuş garpızı sonra da :
" Bu olmamış hanım eyi çıkmecek bunun içinden.öteykini getirivee sene zahmet" demiş.
Garısı ikiletmeden kilere gitmiş bi dene daha gaapız getirmiş..Adama yine dıkıldatmış garpıza."Yok bu da deeel" demiş ve bu olay böyle uzamış ve beşinci garpıza getirdiğinde hanımı, bizim ihtiyar "haahh işde bu" demiş.
Gaapız kesilmiş musafirlere ikram edilmiş onla da afiyetlen yerken İhtiyar demiş:"
"Eee?benim gençliğimin sırrı burdaydı annayabildiniz mi?"
Herkes birbirinin yüzüne bagmış şaşgın şaşgın "Aman dede neddin sen annamadık biz hiç bişşee."
Dede gülmüş. "Efendilee o görmüş oldugunuz gaapız kilerde zaten bi denecikdi.Ben bu değil dedikçe hanım ikiletmeden kilere gidip aynı garpızı getiriyorudu. Bi kere bile "Aman be adam delimin sen şu tek gaapızı ne daşıddırıyon bene" demedi."
" Beni sizin önünüzde maaçıp etmedi.İşdi ben genşliğimi bu hanıma borçluyun.Biz birbirimize başgalaanın önüde zor durumda gomayız.Aile içindeki olaylara ellere deyiveemeyiz.Hep birbimizi desdeg oluu,yardım ederiz.Birbirimizle olan olayları yine birbirimize anandırız.İyi kötü heebişeyi gonuşuruz" demiş.
Musafirlee de meraglaanı gidermiş olmanın da etkisiyle kıssadan hısseyi annamışla..


(bu yazı kıssadan hisse adlı bir meyilden Dengizli Şivisine çevrilmiştir)