İzleyipbatanna

29 Nisan 2009 Çarşamba

Bedafa Tıraş

Ben de bi denişiglig eden de bi fı'ra annaden dedim bu sefee....bi arı fakıt bulası gafamdeeke yeni Cin Mısdıva hikayasına yazcena gahba dünnanın işleenden fakıt bulumeepban gari...neyise gelem fı'rımızı....hindik vaa ya bizımanna memliketin biringde bi dene belbel varımış.....bo belbelin dügggenine bi gün bi papaz tıraş olagemiş...belbel tıraşa edmiş....papaz tam eline çeketinin cebini gatceg parı veren deye. belebel "ya'a anı gari nedyon gari seng papaz efendi..ben senden naha parı aacen ayıp oomamı üle" deyileg paree aamamış..papaz dı " üle oolum ni aameyong paree" demiş illake veecen deye uvreşmiş emme belbele ırazı edimemiş...neyise gari papaz düggenden çı'mış...eetesi gün zabaleen belebel düggenini vaamış ...düggeni varası ni göösüng...gapının önde 12 dene altın parı durmeyo mu " anııı demiş göödüng mü bag hayır edmeg ni gıda yareyişli...dün tıraş parısı aamadım emme böön 12 dene altınım oluveedi"...günne geşmiş...bo sefee de düggeni bi imam geemiş...imam dı tıraşa oomuş tam pare veeceg bizim belbel gini " ya'a hocuefendi gatliyen aaman parenge...gat bakem öngüne cebini...sen benim düggene gemişin tıraş olmee bene bo yetee" demiş...imam bo nafa beg sevinmiş..." eyi bakem bizimoolan maydam ööle deyyosung haggına halal ed gari " deyileg düggenden uzagleşmiş....bizim belbel devrisi zabah goşuregden düggeni vaamış....bi di bagmış gapıdı 12 dene gıymatlı daş...belbel bo daşlara göresi gus gus gubarmış gari....arıdan, yalan oomasın 1 hafdı mı desem 2 hafdı mı desem, bi fakıt taa geşmiş bo sefee bi dene haham geemiş düggene ( haham ni deesengiz bo yafudilee vaa ya onnan hocusu oluyoru gari bo haham deneng iysan)...bizimke hahama tıraş edmiş...adam tam pare veecee sırı bizike gini garşı çı'mış...aamış ya gari gıymatlı daşlaan , altınnaan dadına..." ya'a nedyong sen abee...bizden olmıseng de sen di gocuman bi dining urfanı liderising...gatliyen parenge aaman...vaa git bakem yolunu" demiş.... haham dı " eyi maydam sen biliising ...aaseng eyiydina pare" deyireg gi'miş....o aaşam uyuymemiş belbel heyecandan gari....ertesi gün goşureg geemiş gari düggene ...vaamış ba'mış bi di ni göösüng...12 dene haham belbelin gapısında belbele be'lepduru !!!

ıssız deyyus

arkideşle bi süredir işlerin altındı galdık töbü yarapbim. beg az yazar olduk. biraz cannanalım deye ben yeni bi gonu açıyom; filimne. bakdıgımız, beyendimiz, beyenmedimiz filimnerin özedine yazıbiliriz deyi düşündüm. ilk filim benden;

ıssız deyyus
hindi alper deye gıvırcık şaşlı bi bi ovlan va. bu alper ovlan ben diyen otuz sen de otuz üş yaşındı hilen. lokantıda aşçılık edipba. lokantı dediysem gendinin dükkanı gari bununke. hana gurme deyipbatdıklarından. lüküs içinde yaşapba bu, gıybat olmasın hem di beg çapgın. her gün başgı bi gadınnan yatıp kalkıpduru. esgi plaglara seviyoru. eski modu şarkılara daş plagladan dinneyip duruyo.
sona bi gün esgi plaklarılan esgi kitapla satan bi dükkende bi gızı rastleyyo. gızın adı ada. ada daş çatlasın yimbeş yaşında. çocuglara fisdan dikilek yaşamını gazanıpba. sırıdan, alperinke gibi ilginş olmıyan bi hayatı va bunun. esgi kitaplara okumasına seviyo. esgi dediysem öncüden başgılarının okudugu kitapla yani. ecik romantik ya bu gız. böle çeşit huyları va gari allah günah yazmasın. alper çapgın dediydim ya, bu adaya dükkende göresi hemen heycannanıyo, takip ediyo. adanın esgicidi bulumadıgı kitabın yenisini alıveriyo; "ı-hı ben buluvedim kitaba. eskisini deyil hem de yesyeni gari bo" deyyo. dahı ordu belli aslındı filimin sonu. ikisinin dünyası ayrı emme gahbi genşlig gömeyyo gari bu işaretlere. bi birlerine bi seviyoriyola. sevişip oyneşiyola gari ilk seviyle. emme alper normelde hayatına bi düzene sokumamış biri ya. güya sırıdan, sıkıcı, monuton deye bi düzen isdimeyyo. nerdi çalgı ordu galgı misali zabah aşam gezip, yep durcek, bi gadını bağlı galımeycek. için için sıkılıyo. bizim saf ada çocukları fisdan diki diki çocukla gibi düşünmiye başlamış saten annımeyyo öncü alpere olannara. eyicile aşık oluveriyo mu bu deyyusa. bu arıda alpere afıkanna basıveriyo. evini budey yağasıca herif gızcaza "isdimiyon ben illi de ayrılcen senden" deyyo. ada başleyyo bavırmeye. amanın gari geliven can dayancak deyil. "niden benim peşimdi goşdun bene gandırdın kendini sevdirdin" deye yıkıyo ortalığa emmi faydası yok.
neysi gari bunna ayrılıyola.
arıdan yalan olmasın 3 sene mi 5 sene mi bi zaman geçiyo. bunna bi sinimanın girişinde garşılaşıyola. bu arıda ada saşlara kesdirmiş gulanın hizasında, evlenmiş, cavır memniketlere gitmiş. allah uzun ömür vesin bi dene çocuu olmuş. alper desen esgi tas esgi hamam. yani zihniyed esgi tas emme o monuton olmuyan nerdi çalgı ordu galgı hayatından dı sıkılmış. beg mutsuz, hem bi de adaya unudumamış. emme böle deyimeyyo tabi cavır. burdan çıkcem de sevgilimnen buluşcen gezcez tozcez deyyo. guyruglu yalan tabi yalançılıgıda alışmış gari. garıla dönüp bagmaz olmuş buna. ada "darçınnı havışlı kekin tarifine bene vemedidin ya sen, ben internetden buldum ettim afiyetlen yidim. benim güççük paşıyı da yiditdim. seninke gada gözel olmusu da oluyo işdi" diyo. alperin gücünü gidiyo gari bu sözle emme benci filimin en göze sözü. en iyisi olumusu da idare etticen gari demiye getiriyo gız.
işdi böle bitiyo filim.
hindi sonunda alper mutsuz oldu ada mutlu oldu gibi annatmışım emme için için odu üzülüpba. ayrılesi alperin anasının evini hilen gidmiş. alperin güççüglük eşyalarına hilen bakmış, yasdına goklamış. hem üzülmemi hiç. gızcazın genş gızlık duygularınnan oynanmış bi yo. tabi üzülcek. emme diycem ada gendine dahı goley doparlamış hayatını devam edmiş yani.
işdi böle gari zenginnig, zamani hayatı insanı bi hoş ede demesini getiriyo yönetmen. gızla olanna gidyo bu filmi bakmıya. gızla salyı sümüg ağleyyo, erkeglerin bazısı için için "of olsun hayatının anasını satcesin, yaşeycesen bölü yaşeycesin arkideş" deyyo, bazısının içi sıkılıyo.

neben gari siz ne desiniz bilmeyyon.

22 Nisan 2009 Çarşamba

galp sancısı

sen bene akıllı ol deding emme anam beni bilip durusun

ben duusam da gözüm gaşım durmas ki huyum gurusun

gızma emme ben açcık gıpırdak olcam ki devam etsing soyum

hani gızla da beni seve bilirsing yete boyum posum


bidene gızı kestirivedim gözüme emme biraccık işim zorcana

içimden bi ses deyoki olum horazoolan hu işi gurcula

bizim oyannı deel ganımca deyişik sıması falan

gözüne galem çekiyo yüzüne boyuyo allıgınan

hiç deyiveme needen buldung bu gızı a horazoglan

gülüşüngü göseng gırmızı gülle gibi açıp duru

şarabı içip bağırıcan denizi gaaşı cof ulannnn içim yaneyoru


okulu erken gideyom inanmassıng

yanına varıyom höle elim ayaam gıpraşıyo

adını deecem deyimeyyom dilim gırtlaam garışıyo

evini vaacam elemme bilmeyon nerdi yaşayo

gazanım gaynadı gari ay anam suyum dolup daşıyo


geçen omarılan gezmeye giddiydik dönüp batırız

seninki garşımdan gelip duru yapıyalınız

omar dedim beni dut beni geliyolar yalım accık

seninki de bi geliyo emme sorma ah gidi gahpe gancık

yetee deecem sarılcam boynuna zaten cıpcılız

hölü gacırcam gari eğer olsun az galdı gız


yandan sosyite gibi duruyo emme olmuyıdabilir

emme aççıık havalı gibi hölü bi kibir bi kibir

ulen decem fiyakan kime sening a yandançarklı

sankim apartumanıng var bilmem kaç gatlı


velhası anam bek kötüyüm hu günledee

seni getirsem aha gelining deye beyinemessin emme

huramda hölü bi guş va çırpınıpduruveriyoru

yav ana allahın aşgına bu gız bene bakmayoruuu

16 Nisan 2009 Perşembe

bu gocu memliketlee nireee...

bu gocu memlikete geldik emme herişey başgı burda
biz gahpe cavırı gızarız emme burdakinlee cavırı aratmeyyip durulaa
adamcaların isleri başga ocakları sonsün güçleri başga
hölü baktım biyoru sankim burasi başga bi dünya
eee horazoglan gelding gocu memlikete dedim kendi kendime
bu gocu memliket niree bizim köv niree

gocu vapırı bindim yolumu denizden aşırıvedim
metru yapmışlaa köstübek treni, evleen altından geçirivedim
iki dene yumuta çatlettim taveye dogalgazınan bişirivedim
eee horazoglan gelding gocu memlikete dedim kendi kendime
bu gocu memliket niree bizim köv niree

anam geçenlede telifonunan areyoru
künafa girem deyip ciplak gaalara bakma deyoru
tımam deyip geçeyom emme anam neden bilivecek
bu şeherde gaalar fistanılan gezmeyo ku
eee horazoglan gelding gocu memlikete dedim kendi kendime
bu gocu memliket niree bizim köv niree

davaa öküz görümessin buurlada hayatta
kedi köpek deseng gocagarıların cantılarında
hemıstır deyipdurulaa kafesing içindeki siçana
eee horazoglan gelding gocu memlikete dedim kendi kendime
bu gocu memliket niree bizim köv niree

bilmepdurrun gızla buuda bek fingirdek bek oynak
gecen görüvedim bizim su sulaken giydigimiz çizmiden giymis mayyak
üstünde bi garış don olduuu gibi görünüpbatı bacak
eee horazoglan gelding gocu memlikete dedim kendi kendime
bu gocu memliket niree bizim köv niree