İzleyipbatanna

31 Ekim 2008 Cuma

altın yımırtı yımırtlıyan tavıg

Eveli zamanın birinde Mommed deye bi çivdçi yaşeyyomuş. Çivdçi Mommedin bi dene forazınnan bi dene tavıgı varımış. Emme bu forazınnan tavık bildiyiniz forazılan tavık deyilimiş. Foraz gocuman bi Denizli forazıymış. Zabahları bi ötmüyü başladımıydı avazı tee öteki kövdekilere gada yetemiş. Tavık desen eyce bi başgaymış. He zabah gocası öteken o bi dene yımırtı yımırtlamış. Yımırtası ööle bildiyiniz içindi beyazınnan sarısı gonupduran yımırtıdan deyilimiş. En eyisinden som altın bi yımırtıyımış yımırtladıgları. Çivdçi beg sevinirimiş bu işe. He zabah kümese gire tavıgın yenice yımırtladıgı ıscacık altın yımırtıya alımış. Alıken de gus gus gubarımış sankı gendi bi iş dutmuş da altın gazanmış gibi...
Günneden bi gün bu çivdçinin aglına bi fikir gelivemiş. “Bu tavığın içindi gömü va yalım” demiş. “Ben he zabah boglu kümesi girip durcem mi. Kesiverem de hu tavıga gömünün kendisini ulaşen. He zabah bokun püsürüün içini girmegden di gurtulen” demiş. Mommed’in garısı Iraz “adam şaşdın yalım sen. Hu gidenne de başgı altın yımırtlıyan tavık mı va? Cenaballah sene en gözelinden bi tavık vemiş ona kescem depdurusun” demiş. Demiş demiyi de bu gaba Mommed’e naf geçcek mi. Evelden beri dediyim dedik çaldığım düdük bi adamımış zati, garısına “Yılık yılık gonuşmu da ve oodan yatıgan bıçana bene. Sen çaya ocaa goyugo, iki dilim egmege de sanaylan salçı çalıverego ben kümese varcem gelcem” demiş. Demesinnen evden çıgması bir olmuş. Dahı ortalıg şavkırmadıgından forazınnan tavık forul forul uyupdurlamış. Mommed’in seyidip geldiginden heş habarları olmamış. Mommed tavıga dutdugu gibi kümesden çıkamış, dahı uyanasıyı galmıdan dayamış bıçaa tavıgın ümügüne. Orecigde canına alıgomuş. Sonura bıçagınnan içine deşmiye goyulmuş. Deşmiş emme zandetdigi gibi altın hilen çıgmeyyomuş tavıgcıgın içinden. Normel tavıklarınke gibi ciyer bavırsak yüreg hilen çıkıyomuş emme zir gada altın çıgmeyyomuş. O sırıda garısı goşduru goşduru geemiş. “Ciyerinden yanasıca adam ne etdin dilbarım tavıgı kesdin atdın dı dinnendin mi” deye gızmış. İşdi o zuman Mommed annamış ne gıda aşgözlü olduvuna. Kendi kendine beg gızmış. Gızmış gızmasını da son bişmannıg faydı ede mi? Olan olmuş gari, iş işden geşmiş. Hem bi de forazcık bu olayın üzüntüsünen bi dahı ötmemiş. Böylüce Mommed aşgözlülüyünden hem tavıgına hem di forazının göze sesine gaybedmiş.

23 Ekim 2008 Perşembe

BENİ BAKING BİYO

Merıba ço'la. Bizim yiyen bene de bu biloga gatmış savolsung emme üş gündür ni yazen deye düşünüpdurun. Eng eyisi kendime tanıden. Ben bildiingiz gibi Gader Abengizing deezesiyim. Evliyin, bi gızım va. Benim adam otuduunguz evleen pirocelerine çiziboturu. Gızım da bubası gibi oldu. Beng ni gada ev gadınıyım disem de benim adam bene evde oturtmeyo. Ço' vakıt onu yardım ediyon. Sizleden eççik(?) böyügün. Ne eden deezem sizlelen akıdeşlik edesem belikim genşleşirin didim.Dün biloga aşdıdım bi de ni gören bizim dayı gızı da(müfdü gızı) burda deemi? Anna dimişim bek gadın oldu garim.Bütün ça'la'la burda. Müfdü gızı bi ça'lak, gader bi ça'lak, beng en gocuman ça'lak. Bu iki gız bizim sülalede ölülere güldürü yeming ossung. Neden ötüre ça'ladık bilimeyom. Bu Gader abengiz benim gadeşim gibiydin. Benden 14 yaş daa güççük( ana yaşım ortee çıkıbatırı); neyse işti bu gader savolsun güççükkene benim guyruumdan heç ayrılmezdi. Aşam olunce avleene damlaana gi'mez beniilen galen deye uyudu numırası ededi. Beniilen yatcek ya. Bizim zamanlarımızda a'mışlı ye'mişli yıllaan müzi'le vaadı tabii. Bu yavrım annamı dı annamazmı dı bilmem ben dinleyom deye onnarı bek sevedi. Bide bene taklit ederidi hep sankim beniilen yaşıt töbü töbü. Beng medinoz sevmeyom deyi yimezidi şaşgın. Emme höle 14-15 yaşını geliverinceye gada bi di baktı medinozu bek sevipbatırı. Gari bene singir e'mek için garşıma geçip ilimanları da sıkıp şapır şapır medinozları yeyo. Beng bi üzülüveren ço'la, bene kendini örnek eden bi yiyenim vaadı netcem deye bene bi husa aldı. Ben de genştim emme canım o vakıtla. Hinci gari gocadık kemala erdik gari bunlara tasa etmeyon. Ona bek severin ben. O da bene...
Müfdü gızı da dovdugunda bubası bene "bak güççük hala oldung" didiydi. Ana ben bi tasa ediveren ben gocadım deye. Bi gızdıydım emme sormeng gitsing. Heç 10 yaşında ço'laadan hala oluumu deye.Ben de didim "hala"dimesing bene aba deyen yokkine bu gız aba desing. Ondankeri gari bu müfdü gızı da gardaşı da bene aba didile. Haşşöleee deemi? Amanıng bunnada bi fı'rala vadır sormeng gi'sing. Bene annadıveriyoola emme benim gafeye yazılmeyo gari. Ezberimiz accıcık zayıflemiş. Hu cavırıng alete bile öğrenesi nelee çekibatırım bi bilsengiz. Bek haves etdiidim eyi oldu gafasına gözüne yara yara etcez gari. Huncaaz yazıya yazcen deye ruhumu teslim edibatırın. Bi saat olupduru başleyeli. Ondan ötüre benden gıvrak gıvrak yazen deye be'lemeng. Sizle üş dene ben bi dene emi yavrılarım.
Hu bilok kiming a'lına geldiise çoola binle yaşasıng, bek güldürüşlü şeyler yazıpbatırıngız gıı. Bizim bu iki delifişe'le bene her vakıt güldürüle emme önkürdee yazıbattıklarıngız da bek gomedi işeylee. Bene bek güldürüyonguz gocuman ırabbım da sizlere güldürsüng. Ben hepiciingizing deezesi oluveren gari.
Eeee deezengiz böyünlük bu gada yazcek gusura ba'meng gari e mi? Güldürüşlü şeyle a'lıma gelise yazarın. Hepingizi selamla, bene de aldııngızdan ötüre savolung.......

21 Ekim 2008 Salı

gatgılı yeycekleee

Hincik,bizimgızlaaa,bizimoğlanlaa,

Geçennede bizim halagızı Gader Aba bene üynedi "beni bak biyo "deyilek.

Gafeyi döndeedim ba'tım ne görem,yarılcek seniyki gülme'deen.
"Guuuyzz çatleecen didim ne gülüpdurn?"
"Anı gıız ,o bizim blog neyin işeesi "didi.
"Neysi gıız?" didim.
"İsmi len ismiii"didi gooveedi kahkıheyi.

Soona annattı kim,çızıktırıbatırımışıngız burlaada ööölü ,bene de irice ediveedi yazam deyi.
"
"Ne yazcem gııız naha gözzü körolmeye" didim ben de kıkırdedim duudum.

"Gatkıdı bulunceen gıı ettirivee hureee "didi.

"Halagızı "dedim "sen eccik gafeyi yidin herhal,bas bas baarttırıp durulaa habaalada, gatgılı yeyceklee götü hastalık işeydeemiş deyi,heç birinizing kulaaa duymeyo mu da bene diyonguz gatkı gat deyi.Naha Irabbım bildii gibi etsin hepsinize".
Ediveceem ,höküle sırçıdan kaada ,hanı bilgisaray mı ne deyolaa işte ona ,organik işeyler çızıktırıveemek olcek.Amanın Irabbımın kulaandan ırak,kötü hastalıktan neyin gurtaren deyom guzulaama.
Eh bene müsaade gari hindilik gıyın gıyın gaçem ben.
Soranlara selam edeee, güççükleen gözleenden,gocumanlaan elleenden öperin..

Naha sene doktoo!

Bizman ara veedikdi emme acaa mohabiringiz Gader Abangız sahılara döndü.
Böğünkü habarımız Alamanya'dan. Herifin teki 48 yaşını gelinci bi di ba'mış ki gadın deel miymiş? Anı gari..Hunu bak... Bu herif aslındı gancıkmış emme yeniye'meyken apandisi alıncek olmuş, doktoo apandise alcem deeken irahmine yumurtalaana ni vaasa temizlemiş çıkıveemiş. Ondan kelli de önkünün vicudu erkeg hormonlaa salgılıyıveemiş. Üş beş tel sakal bilen çı'mış garıda. Bu du erkeg sanmış gari kendine. Te 48 yaşını gadaa "ule endeeki işdi bi bokluk vaa" dimemiş covurun dölü, doktura dava açasıymış hindi. Habarın neresine dutsan depesining dasını attırıyo iisanın bıllam. Tööbü tööbüü. Hindi haydin önkü doktur şaşı deyem, apandis işeysiylen irahme garıştırıyo, veyatta doktur yerini baytarı gi'miş bu garı yalım deyem, a gahpe, ergenli' çağını geemişin maydam, hiş mi bilmeyon sen adammın gızmın? Üş dene sakalı göresiye erkeg oldum deyceene aşarılarda görüken veyatta görükümeyen (!) işeylere bi incileme mi iisan? Tovulete hilan da mı gitmedin a gızım? Gööya, amaliya'laa oomuş, iğnilee oomuş dasdamam erkeg oluveesin deye (bak gari, bilipduruula yani de annımazdan mı geliyola?) sonurtdan bi di ba'mışlaa, "ayonnaa! garıymış ule bo!" demişlee. Geliverin gari gonşulaa. Bi di gazatacı olcek deyyusun teki habaa deye yazmış gari buna.
Hindi ben size söyleyiverem işin aslına. Bu gazatacı olcek gahpanalı, gaavede iddaaydın, beegir yarışıydın oynaakene habar neede bulcek di yazcek? Başkı gastalaadan aşırsa bilce'le. O du alıveemiştir bi dene alamanca gazata, çünke alamancı ayleden geemişdir, alamancası vaadır, hayta olduundan okulu gikmemişdir, covurca liisanım vaa benim deye danıdıklaanan hilan iş bulmuşdur emme haytalığından da geri galmeyodur. Taabi, gözü beegirleede, a'lı fidboldaykene okuduğu habara da yannış annamışdır. Belikim alt alta habarlara garıştıımış da olubilii donguzun dölü, el işde göz oyneşte nolcek. İşdi Gader Abangız olurak, bööle habarlara inanıveemeyin deye sizi ışılda' dutuyom, aydınnanın deye. Gader abangız hep size düşünüpduru.

13 Ekim 2008 Pazartesi

parılara nası biriktiribilcez?

Benim gözel akideşleem, hindi gocu dünya dombalak açıpduru Amerikelee , Avropalaa depesi da'la' geligodu, ben de düşünüveedim daşınıveedim parılara nası idare e'mek ilazım gelii yaaşenmedim araşdırdım. Amerikede bek sevdiğim bi tilivizyoncu vaa, bek gomik bi garı, yaşı böyük benden emme bugıda mı benzee iki iisan bilimeyom ben, nafnara ağzımdan alıyoru ben söyleyesiye, benden çok yaşeycek gahpecik yalım. İşdi geçennede o du annadıyodu pirogamında, bek hoşumu gitti gari söyledi'leri. Ben di kendi düşüncüleemi yazem balim dedim.
Parılara biri'tirmenin yolları hööle olubili:
1- Harcımeyceengiz. En bi yareyişli yöntem bu.
2- Gaber abam netting sen deyosangız ozuman ikinci şıkkı deneyceesingiz: Her Allaan günü akideşleringizle buluşup yimeğe gitçeesingiz emme cüzdanınıza yanınıza almeyce'singiz. "Anııı unuduveemişim gı cüzdana, sen ödeyigo ben sene yarın verem" deycesingiz. Akideş çevresi geniş olanna dahı şanslı haliynen niden,çünkü bi daha görüşümeyceengizden doleyi.
3- Gıyafatlara hilan aldı'tan keri giyeekene etketlerine sö'meycesingiz, bicik keyip sonurtdan dükkana geri götüceesingiz "olmeyoru bu" deye. (Babışlara da ööle edibiliisingiz emme yörüüken boku hilan basmen.)
4- Su fatırlarına azaldabilmek için gullandığıngız heeşeylere ööle bi kere gullanıp yıkımeyin, ni vaa nolcek, el mi evdekilee? Oğlunuzun südü bitesiye o barda'tan siz gave içeesengiz hem sütlü gavenize işmiş oluusunguz hem de ilaşdan sudan tasarruf edilibili. Gocanız aaşamcıysa yalınız tikkat edin, çocuğu südü hilan veriiken gokleyiverin bardağa biyo da çoşcak sarhoş oluverii.
5- İlantrik fatırları için hööle gıvrışgan, eccicik yakan ampulleden alceesingiz emme onlara bile ya'meyce'singiz, aaşam ezanında yimeğingize yidikten kelli yatceesingiz. Ödevlere bitirsin çoçcaklaa, yalınız üyüyümeyosangız tehlikeli olubilii, herif galkıp da "avrat maydam üyüyümeyoz ge baken biyo" deyverii deye necap gonturol işeysi gullanceesengiz garar veemek ilazım gelii, davşan gibi dovuruusunguz da dilbarım parılaa gine saçılıı gari.
6- Çayınıza gaavenize ööle gökgöömediklee gibi şekere doldurmeyceesingiz. Zaten bok mu vaa çay gaave içikdurcek hallaa böyleeken?

İşdi böğün de sizi akılla fikirlee veedim gari, Gader Abangız her daim size düşünüpduru. Haden galın sağlıcekle.

9 Ekim 2008 Perşembe

Dazecik dedigodulaa..

Benim gözel çoççaklaam bayrama deviresiye bazırertesi günü dönüvedik işimize gaydımıza emme birikigomuş işlee güşlee, biloglara hilan girimedim günneedir gusura bakman gari. Böğün sizleri en dazecik daraflaandan dedigodu habarlaana yazıveecem. Yaaşenmedim gazatalara daradım hepiciğinin magazin sayfalaana baktım.
İng evvela habarımız Nilay Dorsa deye bi gancıktan. Danımeyom ben. Kimin neysidir bilimeyom. Neyise bu gızımız hayvan ha'larına goruycem deye cıscıbıldek soyunugomuş otuumuş, fotraplaa çekinmiş. "Hayvanlara bek sevdiimden necap olsa yaparım gari" deyesiymiş. "Avropalaada da soyunuyo iisanna hindi ben soyundum deye dimedikleri naf galmaz gari" deye de olubilcek eleştirilere göğsünü geriveemiş , gazatacı öyle deypbatırı. Göğsüne nası gerivediyse artık gazatacı baş sayfılara daşımız gızımıza. Hindi bu gahpecik hayvannara bu gada seviyokene sormak ilazım gelii, evinde hayvan bakıyomuymuş, yollaada gezinipduran itlere kedilere alıp baytara hilan götürüyomuymuş, veyatta damını bi das guş yemi goyuveriyo muymuş? "hayvannara bek seviyom du bakem biyo soyunukdökünem de cıscıbıldak fotrap çekinen" Eyi gari. Ben di ağaşlara seviyom nerleemi açem gari kimleri garşı? Tööbü tööbüüü.. O soyunan covurlaa bu gancık gibi durdu'ları yerde soyunmeyola, varıverip baksan parılaa dopleyola, hööle denişik sana'çılalan gompozisyonna yapıyolaa da öylesi. Yoğsam heekesle "onu goruyom, hunu seviyom" deye götünge başına aşçeksee işimiz va.
Acar gazatacınız Gader Abanız başkı habaalar doplamak üzere hindilik hoşçugalın deyoru.

6 Ekim 2008 Pazartesi

Cin Mısdıva Galiçinde

Cin Mısdıva'nın anası Ha'ma hee seni salçee fazır saçılaadan alıı ööle guruduumuş... biyo gine salçılara ziniye dökük gurutcee sıra gonşusu Nesibi Deze " anıııııı gız Ha'ma sen öngü fazır salçılara alıkgeliisin emme onnan içindi gatgı maddeleri oluyorumuş...allah edmesing çikin hasdalıg edipbatıymış öngünne issandı ya....ingeyisi tometi alıg kending edmeg.....hööle yakasıng ataşa gaynediverising tometi sulaana baaçada....içingi sini sini yeesing" deyesi Ha'manın içi ıraat edmemiş gari....garaa veemiş...gocasını dı demiş "adam, ben yarın galiçini gidig bi gazan aacen geecen...Nesibi Deze içimi bi gurt düşürüveedi gari"...bo nafnara duyası Cin mısdıva dutdurmuş " anaa bene de götürüvee galiçini" deye...o ööle dee de Sunu duru mu ....o du dikduruveemiş ben di geecen deye......eetesi gün Ha'ma Mısıdveenen Sunu'ya alıg galiçini gikmiş.....dolmuşu minesi çooklanı tembih edmiş " aman diyen çookla yamecimden ayrılman...elimi yapışmıdan bi yakee gikmeeng...beg galıbeşligdiir gari böön galiçi....bazaatesi ya böön...gayboluusunguz onu göre haa" ...çookla söz veemişle " eline hiş bıragemecez" demişlee
Galiçini varası bizim çooklan gözleri pörtdideg açılıgomuş.....heli gari Suna denişig denişig fisdannara, irengli irengli babışlara göresi başlımış " anacım gazan almıyam da bene fisdan alam, babış alam " deye galgımee...Cin Mısdıva " anaa saşdıng yalım Suna....taa bayram yeni geşdi ....ni güzee heşeylee alıveedile seni ya ...emmesing ha hiş doymeyong mu sen fisdana babıca....hem gazan daa önemni ...fazır salçıdan ganser oluveriiseg allah muhfaza necep keyceng önkü fisdanınan babıca"....deye gaadaşına akılla veemiş....yörüyü yörüyü vaamışla gazancılaan olduvu yakee...Ha'ma hu gazan mı ke bo gazan mı ke deye bakaakana çooklaan ellene bıragıveemiş...çooklaa da gazancıdeyke denişig işeelere bakaken analaan yandan yitmişleee....hööle gafalana galdırası bagmışlarımış anaları yog meydanda...ordeke babışcılaadan birini demişlee " abee biz yitdig yalım...anamız gazan alıkduruydun...bize gazancılan ore götürüveseng ya" deye...babışcı onnara ore götürüveemiş emme Ha'ma yog..ordeyke gazancılara soomuşlaa onna da demişlee "az evveli burdeydin emme çooklana arımee giddi"....." bu bööle olmeceg demiş babışcı ingeyisi ben bu çooklara galiçi garagolunu götüren" ...garagol nafına duyası bizimkenne başlımışlaa aalımee...Cin Mısdıva yalvarıımış "aman abecim bizim ni suçumuz vaa...biz bişe edmedig....veemeng bizi pulisleri" ...Cin Mısdıva bööle deyesi başlımış bütün esnaf gülmeyi..." üle deli oolan biz sene bişee edding dedig mi ke bööle anırı anırı avleyosung...biz hana aneng sizi areyodur necibolsa...o du pulisleri soraa deyiregden ore götürem size dedig" ....bo nafnaadan keri Mısdıva ıraatlımış...babışcı Sülümanınan baraba galiçi garagolunu gikmişle...içeri giresi gömüşlee ke Ha'ma bi gıyıda aaleepduru...yandeeke dovara dı gocu gazana dayeeveemiş...
" neede benim çooklam....körolasıcının gazanı....gazan deeken çooklaama gaybetdim...ben hindi Aamada necep hasap veecen" ....deyorumuş...pulisleen bi denesi de " sen marag edme yinge....az sonura getirii onnara esnaflaa" ...pulis nafını bitirmiye galmıdan Suneenen Mısdıva analaan boynunu sarılıgomuşlaaa.. ..Ha'ma "yavrılam benim...siiz o gıda tembih eddim bıragmen elime deye emme ben bıragıveedim sizleen ellene...naha benim gafee...eyike gavışdım sizi " deye sevincine belli ediveemiş...sonura da hem babışcı Sülümanı hem de ordeyke pulisleri " Allah sizleeden ırazı osuun " deyireg tişeggür edmiş...gazanlaana da alıg evi gidmişlee...yoldu gidekene Suna fisdannarınan babışlara, Cin Mısdıva da pulislere düşünüpbatıymış

Gemeli Gasıbanın Gavalcısı

Eveli zamannarın birinde mu'luluk içinde yaşayen ıısannarla dolu bi gasıba varımış.Masel bu ya günneden bi gün bu gasıba da üş beş on deeken gemelee çokçuna dovurmaya başlamış he yaka gemeden geçilmez olagomuş.Gasıbanın bütün evleene gemelee dolagomuş.Yatık odısınga gitsele ordan çıkıbbamış geme,mutlakda hilan herbişeleen üsdünde fing adıp durulaamış.Çoşlaan bırınnarını hilan gemelee kemirir olmuş.analaa tela e'mişlee.Veba salgını hilan çıkaa biyo da hunun önnemini alam biran eveli deye garar alınmış ve gasıbanın mukdarına vaamışla.(o gasıba da bilidiye başganı yerine mukdar vaamış.)

Mukdar emmi bu gasıbanın adı gemeliye çıkdı gari nişleecesek edem hu meredleeden gurtulam balı yoğsa gasıbayı terk e'cez diye halg şıkayatcı olmuş.

Mukdar düşünmüş: Zefir goyyoz olmeyo,nafdanin goyyoz olmeyo e'medimiz işey galmadı.İyisimi çevrelere habar salam da çare bilen gessin de hu gemelere dengeldsin.

İntirnetteki forumnardan hilan haralda olayı duyan gelyomuş. Bi gün gasıbaya bi çalgıcı gelmiş.Vaamış mukdarın yanına."Bene bi kese altın verin hu gemeleeden size gurtaren " demiş.

Mukdar düşünmüş.Cingen midir cabar mıdır ne olduvu belli deel.Mukdar: "Sen hele bi hu gemeleeden bize gurtar ondan keri altınını al " demiş, halg da gabıl e'miş.

Çalgıcı heebesinden çıkarmış gavala, başlamış hüfürmeye .Sesi duyan gemeleen hebisi çalgıcının yanına varıb, nere gideese o yöne dovru gidiyolaamış.Çalgıcı adam yörüye yörüye vaamış dereye.Derenin garşına yörüyerek geşmiş derenin sulaana gapılan gemeleen hebisi bovulub gi'miş.

Çalgıcı doykura doykura gururla gasıbaya dovru yörürken hayelee guruyorumuş."Ulaa hinci altınnarıma alırın şehre gidee iş de gurarın oohh gari" Hayallee içinde mukdarın yanına vaamış "Gemeleeden gurtardım size vee baken altınnarıma" demiş.

Mukdar da cavır haa "gemeleeden kurtulduk altınnarı veemeesem nolcek ki nee edibilcek ki" diye a'lından geçiryoomuş.Oyunbozannıg edip altınnara veememiş çalgıcıya.

Çalgıcı haggından vaz mı geçee heç.Başlamış yine gavalına hüfürmeye gavalın sesine duyan gasıbanın çoşları dakılmışlaa çalgıcının ardına.Çalgıcı ormannıg bi yerde goyveemiş ço'ları .Anala bubalaa başlamış telaşaya.Mukdara çekiş e'mişlee."Neye veemeyong elin adamının haggına sening yüzünden gayıb oldu ço'laamız".

Çalgıcı adam ço'lan yanından ayrılıb mukdarın yanına gideekeen gavalına ço'laan orda unukmuş.Masal bu ya bizim Cin Mısdıva da o ço'lan arasındaymış.Başlamış gavala hüfürmeye, ço'ları da beşine da'mış, gasıbanın yoluna du'muş.Analaa bubalaa ço'lamıza gavuşduk deye bek sevinmişlee.Mukdara da çalgıcının haggını veemesi içün uyarmışlaa.

Çalgıcı, haggına almış şehre gidip iş gurmuş.Bu gasıba halgı da hem gemeleeden gurtulduk deye hemi de ço'laamız bulundu deye epeece bi şennik e'mişlee..Muklu mesud yaşamışlaa gari ondan keri de..

Bu masal da ing ço' üzülennee kedilee olmuş...

5 Ekim 2008 Pazar

Osduruga Dışa Gaçırtmıyen Don

ben di dün gazatalaada hööle bi habarı raslıdım....Amarigadeyke bazı işi gücü bıragmış bilimadamnarı osuruga dışı gaçırtmıyen don icad edmişlee...yannız hindilig irkeg donu olurag edibilyolarımış, garı donu edmemişlee... (irkeglee taa çog mu osdurpbatı acıba)...hindi öngü donun gumaşı özelimiş...işleendi de mi mekanizıma varımış adam osurdugnan gokuya içindi hapsedigoyyomuş...annecengiz isdediyin gıda osdur goku çıgmeyomuş...yannız dona çıkarası ortee necep bi goku davılıı bilimecen gari....bi di öngü bilimadamnarı hunu tusa ediyolarımış...deyyolarımış ke " hindilig goku mesilesine çözübildig emme ses mesilesine halenda çözümedig....hana gokuya sa'leebilyoz emme sese sa'lemeyyoz...adamnna osdurası goku çıgmayoru emme ses duyulubotu...işdi bunu da bi çözüm bulunuveese ıpırraatediveecez"....ee işdi hanımlaa gocengiz eyer çog osdurupbatıysa, özelligne guru fasiile , nofud gibi yimeglee bişiidiniz vakıtla keydiring öngü donnadan adamnara deye yazıveedim gari bo habara

4 Ekim 2008 Cumartesi

İtden Garı Olu Mu Heş?

Amanin dosla…Gini denişik bi haba okumadım mı ya? Geçen günü Gader Abanıng yazdııı habarın bi denişiii gari.(Saaten başlıına da aynısına goyvedim bellolsun deye) Geliven gari biyo da köpeyinen evlenipbaala…
Memliket gini aynı. Hindistan..Bu sefe gahrımanımız gız deyil gosgocu adam.. Adamın adındı hayır yok:Selvakumar. Hindistanıng tarlalanda ireşberlik ederimiş bu . Ta işdi o zamanla , bu gumarcı deyyus it daşlamışımış. Daşladıkdan sonuru bi felş iniyoru bunu… Bi zaman kakameyoru yerinden. Deyola ki bunu : “ Bizim olan deyola filen yede bi falcı va ing iyisi sen onu gid .” Bu du seyirdip gidiyoru ,falcı deyyoku bunu: “Abem sen itleri daşlayısıya naletlenegomuşung. Naleting geşmesi için varceng bi itinen nıkahlanceng” Yetişiveng gari..
Gikmiş bi sokak köpee bulmuş. Dişisingden tebe. Geneneksel düvünlenden e’mişle. Bi di resmini gomuşa gastaya iting boynunu ziynet dakaakan. Amanın Yarebbim o du sırıdmış gari ıısana varıyom deye.
Hoş dutuyodur za garıyı ısdırıveri deye. Gonum gonşuyu du irezil edee gari havlaakan.. Aşam yemende de “Bey eti sening kemi benim deyodur haralde” Töbülerim oossun arılaandaki muhabbete siz düşününg gari.

Gurba Prenz

Bi varımış, bi yoğumuş. Eveli bi zamanda ülküleden birinde gralıla graliçenin göze bi gızları varımış. Bu gözel prensesin ne bi gadeşi ne bi yoldaşı vamış. Oyun oyneycek, gonuşcek kimsesi yoğumuş. Bubası içi sıkılmasın deye ona altından bi top dökdürmüş. Prenses zabahdan aşama gada bu altın topunan oynamış. Altın topa havaya ataa sona gapamış. Bütün günü topa atıp gapmaglan geçemiş. Gine günneden bi gün altın topunanan sarayın bahçasındakı derenin gıyında oynepdurumuş. Altın topa havaya atıp gapakan yalan olmasın fızlı mı atıvedi yosa gafası dalgınıdı da başgı yerimi bakıvedi ne olduysa altın topa suya düşüregomuş. Altın topa suya gaçırası “altın topum allah altın topum, altın topum allah altın topum” deye bagırmeye başlamış. Prenses ünü çıkdıgı boydan bagırıken suyun içinden pörtleg gözlü mü pörtleg gözlü yapışag mı yapışag çikin mi çikin bi gurba çıkıp gemiş. “Prensez beni bak” demiş. Prensez gurbayı göresi ing evele saşırmış. “Ne depdurun sen bene, benim derdim bene yetip duru seniyle gonuşumaycan” demiş. Gurba “Ben bilipdurun senin başını gelene, senin derdine çözüvecek gişi di benim. Hindi bi dalıvesem suyu, senin topa getiri gelirin” demiş. Prensezin gözleri parlamış. “Hada al dı gelive madem, çabık ol” demiş. Gurba “Ööle yaama yog” demiş (çikin olduğu gada ağzı dı beg bozugumuş pis gurbanın). “Bazı şardlarım olcek: ingevele bene tabaandan yimeg yidircesin, sona bene yatanda yatırcesin, son olurak da bene bi yo öpdürcesin” demiş. Prensezin şart şurt düşüncek halı yogumuş zaten. “Oluu” demiş, “Oluu oluu, hada al gel gari topuma”. Gurba bu söze duyası hemen suları dalmış. Dediyi gibi altın topa çiyinnemiş gelmiş. Prensez topa göresi beg sevinmiş, hemen gurbanın çiyninden topa gapmış. “yaşasın göze topuma gavuşdum” deye goşdura goşdura sarayı gidmiş. Gideken “aman deyen bi da dış yakılada fıydırı fıydırı oynumeyen hu topa, gayıbedesem bi da nirden bulcem” deye düşünüyomuş.
Prensez sözüne dutmadan gidesi gurba dinelmiş galmış. “Ben hindi gide söze dutmamak nacap oluyomuş gösderirin o prenseze” demiş. Galgıyı gaglıyı sarayı gidmiş. “Allah muhafaza gapıdan giresem hızmatçıla bene çiyner atar” deye düşündüyünden sarayın pençiresinden içere girmiş. Gurba gelesiye gada prensezgil aşam yemene oturmuşlarımış. Prensez gurbaya göresi başlamış bağırmeye “buba hızmatçılara haba ve, pençireden bi gurba girdi, öldürsünne hu gurbaya” demiş. Gurbada gendine öldürtçek göz va mı “gral hazratları bene dinnen biyo” deye bağırmış. Gral benim garşımdı böle bağırdığına göre önemli bişey annatcek heralda diye gurbaya gulag vemiş. Gurba olan bitene bir bir annatmış. Gral gızını dönmüş “gızım niden sözüne dutmag istimedin?” deye sormuş. Prensezin –gıybat olmasın anası bubası beg şımarıg yetişdirdiyinden- vediyi söze dutmanın ehemmiyedinden habarı yogumuş, ükela ükela “Her verdiğim söze dutçek deyilim ya” demiş. Bubası “gızım sene biz beg ırhat alışdırdık emme yarın ele çatınca bu gıda ırhadı bulumeycem, bu olaydan sona gendine bi toparla gari” demiş. Prensez “buba garşımdı iysan olsu neysi de garşımdı bi gurba va, onu vediğim söze niden dutem. Bi top alıvedim deye fırsadçılık yapıpba, gurbanın sözüne dutmeg isdimiyom” demiş. Bubası “ A benim gaba gızım" demiş, "sen bu gurba kısmına bilmeyyon. Bu kerıtıla siyil ata. Sene biz seslenmedik emme deze gızın Melaata bi gurba siyil atmış, senin habarın bilen yok” demiş. Böründen bacaklarına gada olan yere gösdemiş “gösdemeg gibi olmasın Melaatın hurları cılk siyil olmuş, heş bi şeylen iyi edimedile, geci uyuka gaşımış gaşımışda siyilleri ziril ziril ganapduruymuş” demiş. Bu naflar Prenseze beg gorkudmuş. İsdimiye isdimiye “eyi o zuman dutam maydam vediyim söze” demiş. Bu nafa duyası gurbanın içini su sepilmiş.
Gurba "hazır yimegdesiniz maydam ben prensezin tabaandan yimek yimegle başlıyen işi" demiş. Prensezin tabana ecik dahı yemeg gomuşla. Gurba başlamış bu tabagdan yimeyi. Gırılmış gibi ni va ni yoksa silmiş süpürmüş. Gralıçe prenseze “gızım sen di yisen ya yimegden, bu aşam hırlı belli bi şey yimedin” demiş. Prensez “anacım midem bulanıpba, bu gaderime gahredipdurum bi sunak dahı yeyemeycen” demiş. Yimekden sona yadma vahdı gelmiş. Gurba galgımış çıgmış prensezin yatanı. “Aboo demiş beg di yumuşagmış, beg di dayıymış bu yatag” ve gafeyi yasdıga goduğu gibi forul forul uyumeye başlamış. Prensez ağlımayı beyenimeyip durumuş. Geci gurba gaz çıkarıp durdugundan prensez kokudan övüre övüre sabaha gada uykusuz galmış.
Sabah forazla öteken gurba aşmış gözüne “günaydın prensez” demiş. “ hada gari sırı ing son şartıma dutmaya geldi, gelivede bi yo öpüverem” demiş. Prensez tiskine tiskine göze dudaglarına gurbanın yapışak dudaglarına doru uzagmış. Dodakları bibirine deyesi bi yıldızla çagmış, bi ışıkla çıkmış, bi işeyle olmuş. Prensez ne olduvuna bilimeden bi bakmış karşısındı öpüpbattığı gurba deyil, gavıniçi pelerinni yakışıglı bi prenz. Prensez “üzüntüden öldüm yalım öte dünyaya gitdim garşımdı da bi melaike va heralde” demiş. Garşısındaki prenz gülüvemiş “ölmedin prensezim” demiş. "Zamanında ben bi ülkenin eyi galpli bi prensiyidim, bene gıcıg giden götü galpli bi cadı gurbaya çevirivedi bene. Esgi halimi dönmem için bi prensezin tabandan yimek yimem, yatanda uyumam ve ona öpmem gerekiyodu. İşdi hindi büyü bozuldu, ben esgi halıma dönüvedim." demiş. Gurba prenze dönüşesi dili di bi daglanmış kı sorman gitsin. “ Prensesim beniyle evlende sene dünyanın en muglu gadını edem, bi dediyine iki etmiyem” demiş. Prensez bu teglifi de beg sevinmiş. Beraba gidip duruma gralıla graliçeyi annagmışla. Onna da duruma beg sevinmişle. Prenz “ben bubamgili de yılladır gömeyyom onnara habar salam düvün işine en göze şekildi ayarlasınna” demiş. Grallan graliçi de “gını gecesi gız evinindir biliyon, gını gecesini de biz ederiz” demişle. Gını gecesi de düvünde beg göze geşmiş. Prenz ile Prensez ölesiy gada muglu muglu yaşamışla.

Cin Mısdıva Kövde

Masalları dalıgodug Mısıdvamıza unuduveedig gibi oluveedi eccig emme unuduu muyuz ona.....Bayramın geemesini 2-3 gün gala Mısdıva'nın bubası Aamad abe "haden gızanna toparleeng eşyalamıza...bayram gelip geli ...kövü gigcez...nenenizinen dedengiz be'lepduru bize " demiş....Mısdıva " anıı buba neneminen dedem borda Dengizli'di ya ...niden bize kövde begleyola önkünne " deye soomuş.... Mısdıva'nın bubası " a benim salag ovlum...hee bayram annadıveryon gine unuduyong...sening bi dene neneninen bi dene dedeng mi vaa....Hörüyi neneg ilen Irmızan dedeng borda yaşeyolaa emme Ömmü neneng ilen Mısdıva dedeng kövde yaşeyolaa ya....heee bayram gidigdurruz işdiya....saten neneg gızıp duru bizi...."böyüg gıza hada Hatce godunguz güççüg gıza niden benim adıma gomadıngız da Sunu deye isim godunuz" deyyo....bayramdı da gigmeziseg eyicen küsee gari" ....bööle bööle gonuşuregden eşyaalana toparleevemişle....hazır olası tomafili minig yolu düşmüşleee
Kövü varası Mısdıva'nın nenesi Ömmü nene beg seviniveemiş gari.....hepisine gucaklımış...ing çog da gocamın adı deyiregden Cin Mısdıvee gucaklımış....Suna'ya az gucaglımış...niden desengiz halenda içindi gırgınnıg varımış gızın adını Ömmü Su gomadılaa deye.....Cin Mısdıvagil kövü varası duyan hekesle goşug geemiş....Mısdıva'nın amcası Halilibraam, yingesi Havana, halası Gadiriye, enişdesi Alirza, guzenneri Yussuuh, Yügsel, Aşaanur, Durdane bi di Hülla....Cin Mısdıva böyügleenin ellene öpmüş....güççüglenin gözlenden öpmüş....yaşıd olanlarınen de tokuleşmiş ...sonura hepbaraba Ömmü nenenin evini gigmişlee.... çogleşip hepbaraba e'meg yimişle...Ömmü nene musafirleem geeceg deye guru fasille, tarınaaşı, tavıglı pilav, guzu göveci bişiimiş....yanna salıta edmişle...datlı olurag da ev baklıvası varımış....bi güze yemişle işmişlee...yemegden kari gelinne buleşiglere yuumuşlaa...ocaga çay furmuşlaa...beg güze vakıt geçirivemişleee
Etesi gün Ömmü nene " bayram geliise edimeyiz....bayram geemiden bekmeznere gaynadam" demiş ....hepbaraba gollara sıvımışlaa...Cin Mısdıva taa evveli hiş bekmez gaynadılıkan göömedivinden bek heyecannanmış...dikkatlı dikkatlı bagmış neelee ediyola deye....evin garıları gocu gocu gazannara alıkgemişlee....gocu gocu ataşlara ya'mışlaa....gazannarın işleene üzüm sulaana gatmışla...başlımışla gaynatmee....fakır fakır ediyorumuş gari gazanna.....Cin Mısdıva'nın halası gocu bi kepçeenen gazannarı garışdırıpbaamış...epeyi bi vakıt gaynatdıgdan keri Cin Mısıdva'nın yingesi gocu bi gofa topraga atmasıng mı gazannan işleene ..." abooooooooo " deye ünnemiş Mısdıva...." netding yinge....zebil edding dilbarım bekmezlere...niden atdıng öngü topraga...sene neneme şikayat eden di göö" deyireg nenesinin yanna vaamış...."nene nene Havana yingem bize sevmeyyo...bize yimesin bekmezden deye içini gocu bi gofa toprag atdı" demiş...hem goşuyorumuş hemi de aaleyomuş Mısdıvacık....nenesi bo nafa duyası başlımış gülmeyi....Mısdıva " nenem tusasından gafee yidi yalım " deye bakıkgamış nenesini....Ömmü nene " a benim Cin Mısıdvam, öngü toprag olmudan bekmez oomaz...bekmez topraa ya öngü...çoççacıma bayramdan bayrıma getiriyolaa memlikete needen bilceg benim yavrım" deyireg annadıvemiş işin aslına...Cin Mısdıva nenesinin annadıglaandan keri ıraatlımış...bütün bayrama kövde geçiimişle...Mısdıva guzenneriynen , kövdeeke çooklaanan güze güze oyneşmiş.....böyüglee de gaş vakıtdır gonuşumadıglaana gonuşmuşlaa hep...bayram bitesi yenikden evi dönmi vakdı geligomuş...Ömmü nene gigmiden yanlaana eddigneri begmezden, guru badılcan, guru böbee, tarına, bulguu, guru fasille, gavın, gabag, tometi, guru sovan, köv yımırtası gatmış.....hepisiinen vedaleşmişlee yolu çıgmışlaa....köv Mısdıva'nın bek hoşunu gigmiş...bubasına "yaz tadillende ben kövü geecen...neneminen dedeme yadım edcen...köv işleene de övrencen" demiş...Mısdıva'nın bubası beg guruulanıveemiş gari ovluynan " eferin Mısdıva....böyüg adam olseng de işdi bööle aslına unudmecesing ...hee zıman böyügleeni saygılı, güççügleeni sevgili olcesing....işşallah hayırlı bi issan olusun böyüyüncü de" demiş...hepisi duygusalleşmiş gari...gözleenden bire damna sevinş gözyaşı dökülüveemiş

Rapınzelha

Bi zamannar bi garıylan gocasının çoşları olmeyomuş.Bek üzülüveriyollamış bu duruma her gun duva ediyolarımış.Bi gun bizim hatun hööle bi mide bılantısı,bi övürme sıkıntısıyla baş edekeen bizim adam "garı sakın sen gebe hilan olmayasın du biyo ben bi test alen gelen" demiş.Testi edmişle sonuş puzitiv çıkmış."Evelde garı sende hu cadının baaçasındaki marılları boşuna canın çekmeyomuş"demiş adam.Gadının gene a2lına düşmüş marıllaa.Nolur gocecim hu marıllaadan cımık da olsa getirive yoksa biyerleem şişcek egerossun" (bkz:denizli şivesi/dalağım şişecek muhabbeti).
Adamcık zor bela alık geliyomuş hergün emmee bi gün cadı gancık pusu gurmuş adama.Tam marılı goparcekkeen ense kökünden dutagomuş.Adamcık durumunu deyveresiye cadı accık yımışamış."Eyi maydam marılladan götür emmee çoşuk dovduğu gün bene verceesingiz"demiş.Adam da can gorkusuna gabıl etmiş.
Günnee ilerlemiş sancılaa başlamış dovum olmuuuuş.Cadı gancık heç fagıt gaybatmadan varmış komşunun evine "verin bakam çocuguma" demiş.Eee can datlı gelibbaa bek de gööze bi gızları olmuş emme netcen gari söz veemiş bulunmuşla.Adam demiş ki "ben gızın adına Zelha goyceedim anamın adı deye.Sen de onu gorsan acımız cımık azalır" demiş.
Cadı da "eyi gari o neceb isim ööle ben ona garının yediği marıllan adını yani Rapınzel guycen.zaa accık moderen oluusunuz bek evinsizsizniz gari" demiş.sonra karar kılmışla gızın adı "Rapınzelha" olmuş.
Cadı gancık gızı elimden alıılar korkusuna onu ormanın içinde bi şatuya gomuş.amanin bi gööze oluveemiş.Cadı garı ona yemek gitrcee zaman gıza ünneyomuş "Gıııı Rapınzelhaa endir baken saşlaanı dırmenem öökü kuluye" demiş.bu şekilde hee gün cadı yemeğini getirip goyyomuş yanınga.
Bi gün ormanda pirens dolanıbduruymuş.Hööle yanık sesli bi kız türkü çığırıbbaamış.Ayooo bu ses de nerden gelibbaa ki demiş.He yakalara bakaaken bizim gızı görüvemiş hemen aşık olmuş.(Eros'un oku hilan deng geldi yalım yoksa neceb olcek,aşıg olmaklaa o gadaa goley mi)
Pirens:"Eeööyyytttt bizim gız bek gözeesin haa Allaam saabına baaşlasın bakam" deye ünneyiveresiye bizim gız cüvab veemiş benim saabım hilan yog demiş almış yanaklaanı bi allık.Pirens "Arlı gızın tadı da bi başga olur ya endir merdimanı da gelem yanınga" demiş.Merdimanım yog emme saşlaamı uzadıveren sene demiş.Pirens dırmanık çı'mış.Her gün gelir olmuş bi yandan da gaşma pilannarı yapıyolamışPirens her gün yanında bi ipek ibrişim getircekmiş Rapınzelha da ondan merdiman örceemiş.(zaa pirensin sarayında laylom ip yogmuşdur yoğusa neye ipek getiisin)
Bi gün bizim gız cadıylan oturuuken avzından "anaa bee pirens senden daha fızlı dırmanyo sen neye öök gadaa yavaşısın" deye gaçırmış.ayoo senmin gari o cadı bi hiddetlenmiş "Gappacık seniii beng burda yokken elleen adamlaanı mı alyon goynuna, naha gözün kör olmasın emi,beng seni kötülü'leeden gorumaya çalışam, sen bi ata sözü dinnemeden elin bilmennesiylen gırışdır."deyip gızın saçını kesmiş ve onu sihirilen uşuruveemiş çölleen ortusına.
Aaşam olmuş piren gelmiş "Eeööyyttt endir bakam bizim merdimana demiş."Cadı gancık sallayıveemiş Rapınzelhanın saşlaanı.Pirensin okarı çıkmesiylen gıçına bi depik yiyip de aşarı uşması bir olmuş.Gebermemiş emmee yere düşünce aşşaadki dikennee gözlene batmış kör olmuş.Cadı pencireden cavlamış "yok gari Rapınzelha hilan, namısımıza göz dikeesin hee tuuuuu gözüm göömesin seni ardan nasibini almayan deyuuus tuuuuu!!" deye arkasından söylenmiş.
Pirens ormanda bulduklaanı yeyomuş Mejnun mısali sağa solu varııken Rapınzelhanın oldugu çöle vaamış.gulaanı hööle bi veemiş gaydırı gupbak Cemileem... deye bi türkü.Yanık sesli de bi gız söölebduru."Gıııı Rapınzelha senminn?? sensen eğer eyyy deyivee bene"
Bizim gız bi bakmış pirens emmee gözlee gidik.Goşmuş sarılmış pirensine sarılıveresiye gözleenden iki damıla yaş döüşüveemiş pirensin gözleene o anda açılmış gözleri.
(kornea nakli hilan hikaye bulceesin uzun saşlı bi gız akıddırceesin gözüne iki dene damla olcek herşey.Laffff!!!)
Ondan sonura da mu'lu mesud yaşamışleedir zaa.
(Rapızelha kısa saşlarıylan daha mukluymuş çünkü yıkayıp da çıkması bek ıraat gelmiş.)

Yo'sul Çoccek Mugsin

Gaf Dağı'nın öteleende bi memlikette öösüz bi çoccek yaşaamış.Üvey angası Mugsin'i heç sevmeyorumuş,heybesine yemek bile gomadan dağlara goyun güdmeye gönderiyomuş.Öyle fagtı olagor Mugsin çıkınındaki guru ekmeği bunarın serin sulaanda yımışadır sonra garnını cımık da olsa doyurmeye çalışırımış.
Bi gün gene bunarın suyunda ekmeeni yımışadırkene bi dene bakımsız bi dilenci gelmiş."Garnım bek aç bizimoolan cımık da bene veesen neceb olur acebola öökü ekmekden" diyesiye Mugsin ekmeenin hepisini dilenciye veemiş.Dilenci e'meği yeeken Mugsin de analığından bahsedibbaamış.Eddikleenden hilan bahsediyorumuş."Böğüne gadaa hööle bi husasız günüm geşmedi eğerossun" diye iç çe'miş Mugsin.O fagıt dilenci demiş ki "Beni bak biyo ben dilenci hilan deelin ben aslıngda periyin sene bek üzüldüm, benden üş dene dilek dile bakam yerine getircen seni bek sevdim" demiş.
Öösüz ovlan ne dileeceni düşünmüş cımık ondan keri demiş periye :
"Birine dıkka'lı baktıgımda onun hıkıdık dutsun isdeyorun.Bu biiiir.
İkinci olurak bi ok isdebbarın.Elimdeki oku ve yayı gören kimvarısa oku attığım yere dovru goşcek..
Üçüncü olurak bi dene gaval isdeyon arkdeş.Çaldığımda heekes isdise de isdimese de dans e'meye başlecek ben gavalı susdurmadan da duraameceklee"
Peri dile'leri yerine getirip "E'mek için savol bakam" deyip toz dumannaala birligde gayıbolmuş.
Aaşam olmuş Mugsin eve giree girmez analığı çemkirmeye başlamış car car car bal e'mez arı gibi vızıldeyoomuş.Mugsin garının gözleenin içine bi ba'mış emmee hıkkıdıktan lafın gerisini söölüyememiş.Sabahı diri du'muş analık.Sabah olasıya vaamış gıralın yanına.
"Gıralım benim üvee eflat kör olasıca gocu boğaz Mugsin bene büyü yabdırmış aaşamdan beri bi hıkıdık duttu durameyon" demek isdise de diyememiş.Kağıda yazmış ööle iletmiş gari gırala.
Gıral askeerleeni gönderib Mugsini evden aldırtmış.Saraya vaadıklaanda gıral hööle kaykışmış yatıbba bi yandan da gızlaa yelpeze edibbaala.Gıral ba'mış Mugsin'e "boynuna vurung" deye emir edmiş.
Tam o sırada Mugsin yayını eline almış oodaki heekes gömüş okuna.Oku bi fıydırmış ordaki gül baaçesinin içine.Okun peşinden ordaki herkes goşmuş gülleen arasına.Bidi gaval ökdürmeye başlayınca dikenleen arasında başlamış hebisi dans e'meye .Bakmışlaa ki durumeyola gıral Mugsin'e yalvarmış."Töbeossun edmecen bi tek daa bööle bişşee.Üvey anaları eziyet edmesinnee deye gurul oluşdurcen seni başgan edcen" demiş.Bi di üsdünü söz veemiş.Mugsin durdurmuş gari gavalını üfürmeye.Emme hebiciği dikennerin arasıngda yüzleri golları hilan cirbe gibi oomuş.Helak olmakdan gurtulmuşla.Eee goley mi dikennerin arasında Kerimovlu oynemek.

Sonura gari Mugsin çocuklaana eziyet eden üvey analarını cezalandırmek için gurulan gurulun başını geşmiş yıllaca gorev yapmış.Yaşı dutasıya ka.pe.si.se'ye girmiş, kadrosunu da almış.Bek husasız yaşamış gari günlerine.Öleene gaada çalışmış eme'liline görememiş yaşı el vermemiş emme üvey anaları da yola getirmiş.

Hacı Leyleyile Dilki

Geşmiş zamannada bi leyleyile dilki arkideş olmuşla. Bi yo dilki leyleye evine çığırmış, “bi manin yosa aşam bene buyur gel, sene yemeg bişiren” demiş. Yemeg için bi gocu gazan keşgeg bişirmiş, balcan turşusu gurmuş, datlı olurakda tahın begmez garmış. Yemeglere evdi bulunan yayvan çanaglara dökmüş getirmiş maseye goymuş. “Hada buyur afiyed olsun” demiş. Derilen demez gendi löpür löpür yemiye başlamış keşgeye. Emme leylegin gagası upuzun olduğundan ümüğünden bi sunak geşmemiş. Balcan turşusu sarımsaglı sarımsaglı beg göze kokupduruymuş emme o du yayvan zini gibi bi çanagda olası ondan dı yeyimemiş. Tahın begmeze bakmıya bile cesaret edimemiş. Bakasa avzı eyce sulancek deye kogkmuş. Kesdirmiden deycek olusak leylekcik dilbarım yimegleen heş birinden yiyimemiş gaanı aş galmış, dilkiyi beg çok gızmış. “Hindi ben buna gopyörüyüvesem eyiydi emme du ben buna bi oyun oyniyen, hiş bişey demiyen hindilik, eve varası bi film düşünürün” demiş. Sona kakmış sokurdana sokurdana evini gigmiş.
Zabahı gada garnı gurul gurul ötmüş, aşlıgdan bi kirpik yummamış. Ben bu dilkiyi bi dees verem deye düşünmüş. İki üş gün sona dilkiyi “Dilki gadeş ben sene yimeye geldim sırı sende. Bene yimeye gelive de, sene göze yimegle bişiren” demiş. Dilki bu davede beg sevinmiş. Aşamına leyleg beg göze yimegler edmiş. Bol egli arabaşı ilen göveş bişirmiş, bol sarımsaglı panca turşusu hazırlamış, üsdünü datlı olurak yeyelim deye eyci duru bi begmez bulumbacı egmiş. Dilki leyleyin evine gelesi kokuladan başı dönmüş. “Abo beg dayı kokupba, sen nile bişirivedin leyleg gadeş” demiş. Leyleg sayıvemiş etdiglerine. Dilkinin eyiden avızı sulanmış. Ecik de aş gözlü olduvundan “Al ge o zuman hemen yiyelim” demiş. Leyleg o dakike masıya donadıvemiş. Emmi yeyceglerin hepisine upuzun vazo gibi gaplara gomuş. “Hada buyur bakam sovutmudan yeyelim” demiş. Leylek gendi gabına gagasına sogmuş lıkır lıkır yiyip işmiye başlamış. Dilki ötü uğraşıvemiş, beri uğraşıvemiş yimesine becirememiş. Yiyemedikçide eyiden avızı sulanmış, siniri di bozulmuş. O vakıt annamış gari gendi yidiyi halta; “Ahh leyleg gadeş” demiş. “ ben bi cavırlıg etdim sene aş godum öte aşam. Emmi sen beni dersime beg gadın vedin” demiş. Bizim leyleg öle bi dees vemiş vemesine emme esasındı beg yufgu yüregliyimiş. “Ben senin evde umuruma gatmamış gibi etdim emme beg gücümü gitdiyidi" demiş. "Gini de senin yeyebilcen gibi çanagda tedarig etdim sen deesine aldıgdan kari o çanaga gatam depduruydum” demiş. “Gorgma sen hindi ben sene o çanagdan vecem. Arabaşından yimiden yolluman sene” demiş. Dilki bu eyilige göresi etdiyinden eyce utanmış. Leylegden özür dilemiş. Çanagdı gelen yemeglere afiyedilen yimiş. Ondan sona da leylegilen dilki ömür billah çog eyi arkıdaşla olurak yaşamışla.

2 Ekim 2008 Perşembe

Çikin Ödek Yavrısı

Eveli bi zamanın birinde, bi ödek kuluşkuyu yadmış, yımırtılarının üsdündü beklepdurumuş. Yımırtıla çıtır çıtır çaglımeye başlamışla. Ödekcikdi sevinşlen vag vag ötürek kakmış üslerinden. Çıkan yavrıları bi saymış bakmışımış bi dene esik. Ecik dahı dıkkatlıca bakasıyı gömüşkü bi denesi dahı çatlımamış. Bundan çıkcak yavrı ecik tembel olcek yalım dahı çaglımadıgını göre deye düşünmüş. Oodan geçen başgı bi ödek çaglımıyan yımırtayı göresi “Anaaaaaa demiş, nahal yımırtı gı o? Maşallah hindi yımırtası gada va. Sen nacap yımırtladın ona?” demiş.
Ödekcik “Neben nacap yımırtladıgımı bayı yımırtladım işdi” demiş. “Avır top gelip geli yalım baksenya gadaşları yımırtıdan çıkdı bunun çıkcaa yok taha, gırmızı halı serivecen çıksın deye” deyiregden şaka edmiş.
Sonura gine bu gocu yımırtanın üsdünü oturagomuş. Bayı bi oturdugdan sona bu son yımırtıda çaglamış, içinden allahın gücünü gigmesin çikiiiin bi yavrı çıkıp gemesin mi? Ödekcigin analık formannarı begdi yüsek deyilimiş yalım bu yavrıyı göresi ecik utanmış. (Saten iysan gibi mi bunna töbü yarapbim bi yımırtı yımırtlımeylen formannarı yüselcek hali yogya. ) Helesin öteykinne beg göze bi denesi çikin olsa nolcek deye düşünmüş.
Ödek bütün yavrıları peşini dakmış suyun içini giregomuş. Bi bagmış bu çikin yavrı beg göze yüzüpduru. Hindi olcek hali yogya bunun allahı emaned lah beg göze yüzüpduru" deye düşünmüş. Belikim böyüyesiyi gözelleşi deye gendi gendini ferahladmış.
Günne geşdikçe çikin yavrının gaderi de çikinneşmiye başlamış. Öteki yavrıla çikin olana heş ırahat vemez olmuşla. Kümesde ona güççücük bi ye veriyolarımış. Yazık çikin yavrıcaz “Gadeşlerim bene ecik dahı ye verin, hu gıdacık ye de ben ağıp dönemedim” deyomuş. “Sen nire ağıp döncen, yat zıbar yatdıgın yede” deye gagılarınnan çikin yavrıyı dürtüyolarımış. “Sene bi bisi gapsıda bizdi başımızı dinnisek” deyolarımış. Tavıgla da buna govaleyyomuş. Çifçinin kızı Meyrem bilen ödeklere yem veriken çikin yavrıyı teliginnen kakdırıyomuş.
Çikin ödek “bunnarın içindi yaşımag beg zo geldi ben edimeycen gari, en eysi gaçen de gurtulen bunnan yandan” demiş. Çidlerin üsdünden galgımış, sona yörümiye başlamış. Yörümüş yörümüş yörümüş…Yoldu yaban ödekleri gömüş buna, onna da “abooo bu ne çikin yavrıyımış” demişle. Bizimkenin moralları eyiden bozulmuş. Ona gören güççük guşla bilen gaçışmışla. Nere gidse hekes bundan gaşmış. Bu arıda güz gelip geliymiş, havıla soğumuya, avaşların yapragları saramıya başlamış. Bi aşam üzeri güneş batarıkan büssürü böyük ve göze guşun havılandıgına gömüş bizinke. Beg göze uçup durularımış. Boğazları beg uzun beg de kiba guşlarımış bunna. “Bene begleeen!” deye bavırmış bizim çikin yavrıcaz. Emmi onna çokdan uçup gitmişle. Gidmişler emme bizim yavrı onnara unudumamış.
Gış beg uzun ve sovug geşmiş. Bizim yavrıcaz donuyazmış. Emmi bahar gelesi ecik ırahaglamış ve uçubildigine farg edmiş. Ganadlarına güçlendirmeg için gendi gendine uçmu denimileri edipduruyomuş. Bi gün uçmuya çalışırka eveli gödüğü o göze guşların yüzdüyüne görmüş. “bendi enen de yanarındı bendi yüzen” demiş. Gölü enip suyun üsdünü onarın yanını gonmuş. O sırıda gıyıda guşları yem atan bi çocuk anasına “ Ana bag biyo, bure bi dene dahı guğu gondu. Hemdi öteki guğuladan dı göze bu” demiş. Çikin Ödek ingevela bu nafı annayımamış emme sudu gendi iresmine göresi ceton düşmüş. Gendisi upuzun bovazlı, bembiyaz pamıg gibi bişey olmuş. “Ana ben ödek deyil mişim ya, ben guğuymuşum” demiş sevinşlen ganadlarına çırpmış. Öbürkenne de “hoşgedin guğu gardeş” deye ona bi hoş garşılamışla. “Sen ni gıda gözemişsin” deye göze göze nafla edmişle. Ondan keri bizimke onarıla berabe çog muglu bi hayad yaşamış.

1 Ekim 2008 Çarşamba

Babıdağ Çalgıcıları

Evel zaman içinde galbır saman içinde; develer dellal, piriler beber iken; ben gocu bubamın beşiğine tangır tungur sallarıken; Süleman deye bi adamın bi boz eşşeyi varımış. Eşşekcez senilerce Sülemanın çuvallarına deymana götümüş getimiş emmi o gıda işin altındı hem güşden düşmüş hem bi de yaşlanmış. Süleman covuru da nacap olsa bu eşşeg gocadı iş görcek deyil deye “beslimiyem bali ben buna” deye düşünmüyü başlamış. Bunu annıyan eşşek “bene bu adamdan faydı yog, gaçem de Babıdağa gidem ooda düvünnede çalgıcılıg ederim beliki.” demiş almış semerine Sülemanı gopyorüyüvemiş.
Eşşek bööle deyip çıgmış yola, ırlana ırlana Babıdağın yoluna dutmuş. Yolda bi dene gocamış göpege ırasgelmiş. Göpekcez guvvatlı guvvatlı solug alcem deye uvreşip durumuş, bi yakıdan da çikin çikin ürüp durumuş. Bizim eşşek ”göpek gardeş demiş, neyi o o gada, canın çıkıvecek gibi durupban? Netdin de yoruldun o gıda? Hemdi neden ürüpban?” demiş. Göpekcez ağlımayı beyenimeye beyenimeye saabı olcek Faritdin efendinin kendine ne gıda çok çalışdırdıvına, ne gıda az yimek vedigine annatmış. “Faritdin efendinin etdigleri beg sinirimi dokandı, bene beg zor gelivedi de evden gaçagodum. Emmi hindi neede garın doyurcen deye gara gara düşünüpdurum” demiş. Boz eşşek “gafanı yorma göpek gardeş” demiş. “Ben Babıdağa gidipdurum ooda çalgıcı olcem, isdeyyosan sendi bene dakıl ben davul çalarım sen zurna, düvünnede çala oyna dururuz” demiş.
Göpekcik bu fikirden beg hoşleşmiş, ikisi bi yola çıkmışla yörüye yörüye Babıdağın yoluna dutmuşla. Yoldu belde yeecek bişey buluruz deye dikkatlı dikkatlı gidipdurularımış. Yiycek bulumamışla emme bi dene bisicik gömüşle. Bisicik sorudupduruymuş. “Noldu göze bisicik, o gıda sorudup durma, gararmak sene heş yakışmepba” demişle. Bisicik “ben gararmıyende kimne gararsın. Derdime ne siz sorun ne ben deyverem” demiş. Demiş emme genede deyvemiş ”gocadığımdan fari yakıleyceme zobanın dibindi yatıp durasım geliyo. Saabım olcek Emiraşa denen gocugarı beg galpsiz, nedeyse bene sudu boğup atçekdi, güş bela gaşdımdı gurtuldum, hindide nere gitsem deye garı garı düşünüyon” demiş. Bizim gafıdarla bisinin durumuna beg üzülmüşle “ sen ne gafeye dakıyon bizim oolan, gel bizile hepbaraba bondo guralım. Sendi dümbüleg çalasın” demişle. Bisinin sorudupduran suradına gün doğuvemiş. “Gelmiyen ne olsun” demiş, dakılmış bizimkennerin peşine.
Üş arkıdaş yoldu gideleriken cıyak cıyak bavıran bi foraz gömüşle. “A çil foraz ne oluppduru sene böle” demişle. Forazcık “soman gari arkideşle, husamdan gafılarım avrıyıpduru” demiş. “Saabımgil gonuşulaken duydum; bene kesceglerimişde arabaşı etceglerimiş, suyumuda pilav bişirceglermiş” deye başlamış bavırmeye. Bizim üç gafıdar “sen neyneyyon saabıngillere, biz bi bondo gurcez, sening sesindi beg guvvatlıyı benzee, sen bizile gel biz çalarız sendi sölesin” demişle. Foraz bu figre beg beyenmiş, dakılmış peşlerine. Hepbaraba dutmuşla Babıdağın yoluna.
Irlana sallana gitdiglerinden gece olası Babıdağı varımamışla, anca Mollamada yakınnaşabilmişle. Hu ormandı geciliyelim zabalı yolu devam ederiz demişle. Ormanı giresi anneçde, teee uzagda bi şavk gömüşle. Şavk bi gulübüden gelipduruymuş. Gulübenin camından bagmışlarımış ne gösünle; masanın üsdündü çeşid çeşid aşla, egmegle, böregle…yeyceglerin etrafındı da haydut gılıglı adamna vamış. Bizimkennerin avızlarının suyu agmış. “Bu haydutlara gorkudalım da gaçıralım” demişle. Eşşeg ön ayaglarına galdırmış pençireyi gomuş. Göpek onun depesini çıkmış. Göpeyin depesini bisi çıgmış. Foraz da uşmuş bisinin depesini gonmuş. Sona hepbaraba ünneri çıkdığı boydan başlamışla çıvrınmeye. Çıvrınmışla çıvrınmışla da pençiriden içeri dalıvemişle.
Haydutla çıvrınışlara duyasıya ne olduglarını bilimemişle. Evin içini fortlag girigodu sanmışla. Goşduru goşduru ormanın işine gaşmışla. Onna gaçası bizimkenne oturagomuş masıya. Gırılmış gibi vermişle yimişle masıdakınnara. Garınnnarı doyası şavkı burup uyumuşla. Eşşeg avlıyı, göpeg gapının ardını, bisi ocağın içini, foraz da yüsek bi yeri yatagomuş. Hepisi de ölü gibi uykuye dalmışla. Bu arıda evden gaçan haydutla evin şavkının sövündüğünü göresiyi eve döncek olmuşla. Haydutların başı çok cavır bi adammış, “durun” demiş, “hepbaraba gidem demiyelim, Umaa sen git, şavkı yakmıdan bakıve evin he yakasına, eyer fordlag gitdiyise o zuman bizi ıslıg öttür bizdi gelem” demiş.
Umaa denen çikin adam girmiş eve, bagmış hişbi yakıdan ses gelmepduru. Mutfağı girmiş, lambeye yaken bali deye düşünmüş. Bizim bisinin garannıgdı parlıyan gözlene ataş sanmasın mı? Gulaanın ardını gısdırdıvı çöpe bu ataşda dutuşdurmag isdemiş. Buna gören bisi adamın suradına galgımış, yüzüne bi dırnaglamış.
Adamın ödü sıdıyazmış, arkı gapıdan gaçanda gurtulen deye düşünmüş emmi ordu yatıpbatan göpeg saldıragomuş bu sefee. Adamın bacana hartdak ısırıvemiş. Adam ne olduğuna bilimemiş, avlıdan fızlı fızlı gaşmıya başlamış. Avlıda yatıpbatan eşşegde arkı bacaglarınnan bi çifti atmış buna. Bu arıdıda foraz ünü çıkdıvı boydan ötmiye başlamış. Umaa goşdur Allah goşdur arkideşlenin yanını gelmiş.
- “Evdi beg fena bi cadı oturupba, bene etmedigine gıt godu. Suradımı dovru tısladı da bene yoldu yığdı, sona gapıdı bi bekçisi va bacama yatıgan bıçaana sokuvedi, avlıdakı bekçisidi ayrı bi alem meşi zopasını belimi geçirdi” demiş. “Damdı da bas bas bavıran bi adamı va, anama sövdü. Bi dahı o evin yamecini bile vamayalım” deye eglemiş.
O günden keri haydutla evin yamecinden bilen geşmemişle. Bizimkenne de eve eyce bennenmiş. Babıdağı hilen gitmegden vazgeçmişle. “Bu yaşdan sona bidi çalgıcılıg mı etcez, hurdu avız dadınnan oturupduruz necep olsa bi yakeye gitmiyem” demişle. Ömür billah o evde mugluluk içindi yaşamışla.