İzleyipbatanna

2 Ekim 2008 Perşembe

Çikin Ödek Yavrısı

Eveli bi zamanın birinde, bi ödek kuluşkuyu yadmış, yımırtılarının üsdündü beklepdurumuş. Yımırtıla çıtır çıtır çaglımeye başlamışla. Ödekcikdi sevinşlen vag vag ötürek kakmış üslerinden. Çıkan yavrıları bi saymış bakmışımış bi dene esik. Ecik dahı dıkkatlıca bakasıyı gömüşkü bi denesi dahı çatlımamış. Bundan çıkcak yavrı ecik tembel olcek yalım dahı çaglımadıgını göre deye düşünmüş. Oodan geçen başgı bi ödek çaglımıyan yımırtayı göresi “Anaaaaaa demiş, nahal yımırtı gı o? Maşallah hindi yımırtası gada va. Sen nacap yımırtladın ona?” demiş.
Ödekcik “Neben nacap yımırtladıgımı bayı yımırtladım işdi” demiş. “Avır top gelip geli yalım baksenya gadaşları yımırtıdan çıkdı bunun çıkcaa yok taha, gırmızı halı serivecen çıksın deye” deyiregden şaka edmiş.
Sonura gine bu gocu yımırtanın üsdünü oturagomuş. Bayı bi oturdugdan sona bu son yımırtıda çaglamış, içinden allahın gücünü gigmesin çikiiiin bi yavrı çıkıp gemesin mi? Ödekcigin analık formannarı begdi yüsek deyilimiş yalım bu yavrıyı göresi ecik utanmış. (Saten iysan gibi mi bunna töbü yarapbim bi yımırtı yımırtlımeylen formannarı yüselcek hali yogya. ) Helesin öteykinne beg göze bi denesi çikin olsa nolcek deye düşünmüş.
Ödek bütün yavrıları peşini dakmış suyun içini giregomuş. Bi bagmış bu çikin yavrı beg göze yüzüpduru. Hindi olcek hali yogya bunun allahı emaned lah beg göze yüzüpduru" deye düşünmüş. Belikim böyüyesiyi gözelleşi deye gendi gendini ferahladmış.
Günne geşdikçe çikin yavrının gaderi de çikinneşmiye başlamış. Öteki yavrıla çikin olana heş ırahat vemez olmuşla. Kümesde ona güççücük bi ye veriyolarımış. Yazık çikin yavrıcaz “Gadeşlerim bene ecik dahı ye verin, hu gıdacık ye de ben ağıp dönemedim” deyomuş. “Sen nire ağıp döncen, yat zıbar yatdıgın yede” deye gagılarınnan çikin yavrıyı dürtüyolarımış. “Sene bi bisi gapsıda bizdi başımızı dinnisek” deyolarımış. Tavıgla da buna govaleyyomuş. Çifçinin kızı Meyrem bilen ödeklere yem veriken çikin yavrıyı teliginnen kakdırıyomuş.
Çikin ödek “bunnarın içindi yaşımag beg zo geldi ben edimeycen gari, en eysi gaçen de gurtulen bunnan yandan” demiş. Çidlerin üsdünden galgımış, sona yörümiye başlamış. Yörümüş yörümüş yörümüş…Yoldu yaban ödekleri gömüş buna, onna da “abooo bu ne çikin yavrıyımış” demişle. Bizimkenin moralları eyiden bozulmuş. Ona gören güççük guşla bilen gaçışmışla. Nere gidse hekes bundan gaşmış. Bu arıda güz gelip geliymiş, havıla soğumuya, avaşların yapragları saramıya başlamış. Bi aşam üzeri güneş batarıkan büssürü böyük ve göze guşun havılandıgına gömüş bizinke. Beg göze uçup durularımış. Boğazları beg uzun beg de kiba guşlarımış bunna. “Bene begleeen!” deye bavırmış bizim çikin yavrıcaz. Emmi onna çokdan uçup gitmişle. Gidmişler emme bizim yavrı onnara unudumamış.
Gış beg uzun ve sovug geşmiş. Bizim yavrıcaz donuyazmış. Emmi bahar gelesi ecik ırahaglamış ve uçubildigine farg edmiş. Ganadlarına güçlendirmeg için gendi gendine uçmu denimileri edipduruyomuş. Bi gün uçmuya çalışırka eveli gödüğü o göze guşların yüzdüyüne görmüş. “bendi enen de yanarındı bendi yüzen” demiş. Gölü enip suyun üsdünü onarın yanını gonmuş. O sırıda gıyıda guşları yem atan bi çocuk anasına “ Ana bag biyo, bure bi dene dahı guğu gondu. Hemdi öteki guğuladan dı göze bu” demiş. Çikin Ödek ingevela bu nafı annayımamış emme sudu gendi iresmine göresi ceton düşmüş. Gendisi upuzun bovazlı, bembiyaz pamıg gibi bişey olmuş. “Ana ben ödek deyil mişim ya, ben guğuymuşum” demiş sevinşlen ganadlarına çırpmış. Öbürkenne de “hoşgedin guğu gardeş” deye ona bi hoş garşılamışla. “Sen ni gıda gözemişsin” deye göze göze nafla edmişle. Ondan keri bizimke onarıla berabe çog muglu bi hayad yaşamış.

2 yorum:

Gubarıg Gısmet dedi ki...

ay ilahi asıman...yatcedim biyo baken dediidim...gülmegden gözleem yaşaadı eyer ossun...bek güze yazmışıng gari...elini golunu savlıg

Adsız dedi ki...

pek dayı gı bunla