İzleyipbatanna

4 Ekim 2008 Cumartesi

Hacı Leyleyile Dilki

Geşmiş zamannada bi leyleyile dilki arkideş olmuşla. Bi yo dilki leyleye evine çığırmış, “bi manin yosa aşam bene buyur gel, sene yemeg bişiren” demiş. Yemeg için bi gocu gazan keşgeg bişirmiş, balcan turşusu gurmuş, datlı olurakda tahın begmez garmış. Yemeglere evdi bulunan yayvan çanaglara dökmüş getirmiş maseye goymuş. “Hada buyur afiyed olsun” demiş. Derilen demez gendi löpür löpür yemiye başlamış keşgeye. Emme leylegin gagası upuzun olduğundan ümüğünden bi sunak geşmemiş. Balcan turşusu sarımsaglı sarımsaglı beg göze kokupduruymuş emme o du yayvan zini gibi bi çanagda olası ondan dı yeyimemiş. Tahın begmeze bakmıya bile cesaret edimemiş. Bakasa avzı eyce sulancek deye kogkmuş. Kesdirmiden deycek olusak leylekcik dilbarım yimegleen heş birinden yiyimemiş gaanı aş galmış, dilkiyi beg çok gızmış. “Hindi ben buna gopyörüyüvesem eyiydi emme du ben buna bi oyun oyniyen, hiş bişey demiyen hindilik, eve varası bi film düşünürün” demiş. Sona kakmış sokurdana sokurdana evini gigmiş.
Zabahı gada garnı gurul gurul ötmüş, aşlıgdan bi kirpik yummamış. Ben bu dilkiyi bi dees verem deye düşünmüş. İki üş gün sona dilkiyi “Dilki gadeş ben sene yimeye geldim sırı sende. Bene yimeye gelive de, sene göze yimegle bişiren” demiş. Dilki bu davede beg sevinmiş. Aşamına leyleg beg göze yimegler edmiş. Bol egli arabaşı ilen göveş bişirmiş, bol sarımsaglı panca turşusu hazırlamış, üsdünü datlı olurak yeyelim deye eyci duru bi begmez bulumbacı egmiş. Dilki leyleyin evine gelesi kokuladan başı dönmüş. “Abo beg dayı kokupba, sen nile bişirivedin leyleg gadeş” demiş. Leyleg sayıvemiş etdiglerine. Dilkinin eyiden avızı sulanmış. Ecik de aş gözlü olduvundan “Al ge o zuman hemen yiyelim” demiş. Leyleg o dakike masıya donadıvemiş. Emmi yeyceglerin hepisine upuzun vazo gibi gaplara gomuş. “Hada buyur bakam sovutmudan yeyelim” demiş. Leylek gendi gabına gagasına sogmuş lıkır lıkır yiyip işmiye başlamış. Dilki ötü uğraşıvemiş, beri uğraşıvemiş yimesine becirememiş. Yiyemedikçide eyiden avızı sulanmış, siniri di bozulmuş. O vakıt annamış gari gendi yidiyi halta; “Ahh leyleg gadeş” demiş. “ ben bi cavırlıg etdim sene aş godum öte aşam. Emmi sen beni dersime beg gadın vedin” demiş. Bizim leyleg öle bi dees vemiş vemesine emme esasındı beg yufgu yüregliyimiş. “Ben senin evde umuruma gatmamış gibi etdim emme beg gücümü gitdiyidi" demiş. "Gini de senin yeyebilcen gibi çanagda tedarig etdim sen deesine aldıgdan kari o çanaga gatam depduruydum” demiş. “Gorgma sen hindi ben sene o çanagdan vecem. Arabaşından yimiden yolluman sene” demiş. Dilki bu eyilige göresi etdiyinden eyce utanmış. Leylegden özür dilemiş. Çanagdı gelen yemeglere afiyedilen yimiş. Ondan sona da leylegilen dilki ömür billah çog eyi arkıdaşla olurak yaşamışla.

Hiç yorum yok: