İzleyipbatanna

31 Ekim 2008 Cuma

altın yımırtı yımırtlıyan tavıg

Eveli zamanın birinde Mommed deye bi çivdçi yaşeyyomuş. Çivdçi Mommedin bi dene forazınnan bi dene tavıgı varımış. Emme bu forazınnan tavık bildiyiniz forazılan tavık deyilimiş. Foraz gocuman bi Denizli forazıymış. Zabahları bi ötmüyü başladımıydı avazı tee öteki kövdekilere gada yetemiş. Tavık desen eyce bi başgaymış. He zabah gocası öteken o bi dene yımırtı yımırtlamış. Yımırtası ööle bildiyiniz içindi beyazınnan sarısı gonupduran yımırtıdan deyilimiş. En eyisinden som altın bi yımırtıyımış yımırtladıgları. Çivdçi beg sevinirimiş bu işe. He zabah kümese gire tavıgın yenice yımırtladıgı ıscacık altın yımırtıya alımış. Alıken de gus gus gubarımış sankı gendi bi iş dutmuş da altın gazanmış gibi...
Günneden bi gün bu çivdçinin aglına bi fikir gelivemiş. “Bu tavığın içindi gömü va yalım” demiş. “Ben he zabah boglu kümesi girip durcem mi. Kesiverem de hu tavıga gömünün kendisini ulaşen. He zabah bokun püsürüün içini girmegden di gurtulen” demiş. Mommed’in garısı Iraz “adam şaşdın yalım sen. Hu gidenne de başgı altın yımırtlıyan tavık mı va? Cenaballah sene en gözelinden bi tavık vemiş ona kescem depdurusun” demiş. Demiş demiyi de bu gaba Mommed’e naf geçcek mi. Evelden beri dediyim dedik çaldığım düdük bi adamımış zati, garısına “Yılık yılık gonuşmu da ve oodan yatıgan bıçana bene. Sen çaya ocaa goyugo, iki dilim egmege de sanaylan salçı çalıverego ben kümese varcem gelcem” demiş. Demesinnen evden çıgması bir olmuş. Dahı ortalıg şavkırmadıgından forazınnan tavık forul forul uyupdurlamış. Mommed’in seyidip geldiginden heş habarları olmamış. Mommed tavıga dutdugu gibi kümesden çıkamış, dahı uyanasıyı galmıdan dayamış bıçaa tavıgın ümügüne. Orecigde canına alıgomuş. Sonura bıçagınnan içine deşmiye goyulmuş. Deşmiş emme zandetdigi gibi altın hilen çıgmeyyomuş tavıgcıgın içinden. Normel tavıklarınke gibi ciyer bavırsak yüreg hilen çıkıyomuş emme zir gada altın çıgmeyyomuş. O sırıda garısı goşduru goşduru geemiş. “Ciyerinden yanasıca adam ne etdin dilbarım tavıgı kesdin atdın dı dinnendin mi” deye gızmış. İşdi o zuman Mommed annamış ne gıda aşgözlü olduvuna. Kendi kendine beg gızmış. Gızmış gızmasını da son bişmannıg faydı ede mi? Olan olmuş gari, iş işden geşmiş. Hem bi de forazcık bu olayın üzüntüsünen bi dahı ötmemiş. Böylüce Mommed aşgözlülüyünden hem tavıgına hem di forazının göze sesine gaybedmiş.

5 yorum:

Gııı Esraaa dedi ki...

bizim kövün ireklamıda edilmiş garı yatıgan bıçağıylan :)) bek gözel olmuş bullam ellenee gollaana savlık

Yasemen deeze dedi ki...

Önkü bilokdakı gıscaazla bek güzel işeyle yazıboturula gari. Naha elleengiz gollangız hiş husa görmeye yavrılarım, ço'la binle yaşeng emi. Savolung. Hede hepingize öpüyon.
Yasemen deezengiz

Gubarıg Gısmet dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından silindi.
Gubarıg Gısmet dedi ki...

gız asıman taa masalın songunu bagmıdan annevedim senin yazdıına....kendini göre sitil oluşduruvemişing gari sen...höle 2 nafını bakası anneşilipbatı masala kimin yazdıvı...beg güze yazıveemişin gari...fırsad bulası ben yazen deepdurudum eyi sen benden gıvrag davranmışıng

cırma'lı bisi dedi ki...

çok hoşuma gi'di.hakket herkesing bi tarzı va ha..şıpıdak annadım ben di asımanın yazdıına..