İzleyipbatanna

4 Ekim 2008 Cumartesi

Gurba Prenz

Bi varımış, bi yoğumuş. Eveli bi zamanda ülküleden birinde gralıla graliçenin göze bi gızları varımış. Bu gözel prensesin ne bi gadeşi ne bi yoldaşı vamış. Oyun oyneycek, gonuşcek kimsesi yoğumuş. Bubası içi sıkılmasın deye ona altından bi top dökdürmüş. Prenses zabahdan aşama gada bu altın topunan oynamış. Altın topa havaya ataa sona gapamış. Bütün günü topa atıp gapmaglan geçemiş. Gine günneden bi gün altın topunanan sarayın bahçasındakı derenin gıyında oynepdurumuş. Altın topa havaya atıp gapakan yalan olmasın fızlı mı atıvedi yosa gafası dalgınıdı da başgı yerimi bakıvedi ne olduysa altın topa suya düşüregomuş. Altın topa suya gaçırası “altın topum allah altın topum, altın topum allah altın topum” deye bagırmeye başlamış. Prenses ünü çıkdıgı boydan bagırıken suyun içinden pörtleg gözlü mü pörtleg gözlü yapışag mı yapışag çikin mi çikin bi gurba çıkıp gemiş. “Prensez beni bak” demiş. Prensez gurbayı göresi ing evele saşırmış. “Ne depdurun sen bene, benim derdim bene yetip duru seniyle gonuşumaycan” demiş. Gurba “Ben bilipdurun senin başını gelene, senin derdine çözüvecek gişi di benim. Hindi bi dalıvesem suyu, senin topa getiri gelirin” demiş. Prensezin gözleri parlamış. “Hada al dı gelive madem, çabık ol” demiş. Gurba “Ööle yaama yog” demiş (çikin olduğu gada ağzı dı beg bozugumuş pis gurbanın). “Bazı şardlarım olcek: ingevele bene tabaandan yimeg yidircesin, sona bene yatanda yatırcesin, son olurak da bene bi yo öpdürcesin” demiş. Prensezin şart şurt düşüncek halı yogumuş zaten. “Oluu” demiş, “Oluu oluu, hada al gel gari topuma”. Gurba bu söze duyası hemen suları dalmış. Dediyi gibi altın topa çiyinnemiş gelmiş. Prensez topa göresi beg sevinmiş, hemen gurbanın çiyninden topa gapmış. “yaşasın göze topuma gavuşdum” deye goşdura goşdura sarayı gidmiş. Gideken “aman deyen bi da dış yakılada fıydırı fıydırı oynumeyen hu topa, gayıbedesem bi da nirden bulcem” deye düşünüyomuş.
Prensez sözüne dutmadan gidesi gurba dinelmiş galmış. “Ben hindi gide söze dutmamak nacap oluyomuş gösderirin o prenseze” demiş. Galgıyı gaglıyı sarayı gidmiş. “Allah muhafaza gapıdan giresem hızmatçıla bene çiyner atar” deye düşündüyünden sarayın pençiresinden içere girmiş. Gurba gelesiye gada prensezgil aşam yemene oturmuşlarımış. Prensez gurbaya göresi başlamış bağırmeye “buba hızmatçılara haba ve, pençireden bi gurba girdi, öldürsünne hu gurbaya” demiş. Gurbada gendine öldürtçek göz va mı “gral hazratları bene dinnen biyo” deye bağırmış. Gral benim garşımdı böle bağırdığına göre önemli bişey annatcek heralda diye gurbaya gulag vemiş. Gurba olan bitene bir bir annatmış. Gral gızını dönmüş “gızım niden sözüne dutmag istimedin?” deye sormuş. Prensezin –gıybat olmasın anası bubası beg şımarıg yetişdirdiyinden- vediyi söze dutmanın ehemmiyedinden habarı yogumuş, ükela ükela “Her verdiğim söze dutçek deyilim ya” demiş. Bubası “gızım sene biz beg ırhat alışdırdık emme yarın ele çatınca bu gıda ırhadı bulumeycem, bu olaydan sona gendine bi toparla gari” demiş. Prensez “buba garşımdı iysan olsu neysi de garşımdı bi gurba va, onu vediğim söze niden dutem. Bi top alıvedim deye fırsadçılık yapıpba, gurbanın sözüne dutmeg isdimiyom” demiş. Bubası “ A benim gaba gızım" demiş, "sen bu gurba kısmına bilmeyyon. Bu kerıtıla siyil ata. Sene biz seslenmedik emme deze gızın Melaata bi gurba siyil atmış, senin habarın bilen yok” demiş. Böründen bacaklarına gada olan yere gösdemiş “gösdemeg gibi olmasın Melaatın hurları cılk siyil olmuş, heş bi şeylen iyi edimedile, geci uyuka gaşımış gaşımışda siyilleri ziril ziril ganapduruymuş” demiş. Bu naflar Prenseze beg gorkudmuş. İsdimiye isdimiye “eyi o zuman dutam maydam vediyim söze” demiş. Bu nafa duyası gurbanın içini su sepilmiş.
Gurba "hazır yimegdesiniz maydam ben prensezin tabaandan yimek yimegle başlıyen işi" demiş. Prensezin tabana ecik dahı yemeg gomuşla. Gurba başlamış bu tabagdan yimeyi. Gırılmış gibi ni va ni yoksa silmiş süpürmüş. Gralıçe prenseze “gızım sen di yisen ya yimegden, bu aşam hırlı belli bi şey yimedin” demiş. Prensez “anacım midem bulanıpba, bu gaderime gahredipdurum bi sunak dahı yeyemeycen” demiş. Yimekden sona yadma vahdı gelmiş. Gurba galgımış çıgmış prensezin yatanı. “Aboo demiş beg di yumuşagmış, beg di dayıymış bu yatag” ve gafeyi yasdıga goduğu gibi forul forul uyumeye başlamış. Prensez ağlımayı beyenimeyip durumuş. Geci gurba gaz çıkarıp durdugundan prensez kokudan övüre övüre sabaha gada uykusuz galmış.
Sabah forazla öteken gurba aşmış gözüne “günaydın prensez” demiş. “ hada gari sırı ing son şartıma dutmaya geldi, gelivede bi yo öpüverem” demiş. Prensez tiskine tiskine göze dudaglarına gurbanın yapışak dudaglarına doru uzagmış. Dodakları bibirine deyesi bi yıldızla çagmış, bi ışıkla çıkmış, bi işeyle olmuş. Prensez ne olduvuna bilimeden bi bakmış karşısındı öpüpbattığı gurba deyil, gavıniçi pelerinni yakışıglı bi prenz. Prensez “üzüntüden öldüm yalım öte dünyaya gitdim garşımdı da bi melaike va heralde” demiş. Garşısındaki prenz gülüvemiş “ölmedin prensezim” demiş. "Zamanında ben bi ülkenin eyi galpli bi prensiyidim, bene gıcıg giden götü galpli bi cadı gurbaya çevirivedi bene. Esgi halimi dönmem için bi prensezin tabandan yimek yimem, yatanda uyumam ve ona öpmem gerekiyodu. İşdi hindi büyü bozuldu, ben esgi halıma dönüvedim." demiş. Gurba prenze dönüşesi dili di bi daglanmış kı sorman gitsin. “ Prensesim beniyle evlende sene dünyanın en muglu gadını edem, bi dediyine iki etmiyem” demiş. Prensez bu teglifi de beg sevinmiş. Beraba gidip duruma gralıla graliçeyi annagmışla. Onna da duruma beg sevinmişle. Prenz “ben bubamgili de yılladır gömeyyom onnara habar salam düvün işine en göze şekildi ayarlasınna” demiş. Grallan graliçi de “gını gecesi gız evinindir biliyon, gını gecesini de biz ederiz” demişle. Gını gecesi de düvünde beg göze geşmiş. Prenz ile Prensez ölesiy gada muglu muglu yaşamışla.

1 yorum:

Gııı Esraaa dedi ki...

işyerinde okudum aazımı hilan doplaaken zorulandım bek dayı olmuş bu da yav