İzleyipbatanna

4 Ekim 2008 Cumartesi

Yo'sul Çoccek Mugsin

Gaf Dağı'nın öteleende bi memlikette öösüz bi çoccek yaşaamış.Üvey angası Mugsin'i heç sevmeyorumuş,heybesine yemek bile gomadan dağlara goyun güdmeye gönderiyomuş.Öyle fagtı olagor Mugsin çıkınındaki guru ekmeği bunarın serin sulaanda yımışadır sonra garnını cımık da olsa doyurmeye çalışırımış.
Bi gün gene bunarın suyunda ekmeeni yımışadırkene bi dene bakımsız bi dilenci gelmiş."Garnım bek aç bizimoolan cımık da bene veesen neceb olur acebola öökü ekmekden" diyesiye Mugsin ekmeenin hepisini dilenciye veemiş.Dilenci e'meği yeeken Mugsin de analığından bahsedibbaamış.Eddikleenden hilan bahsediyorumuş."Böğüne gadaa hööle bi husasız günüm geşmedi eğerossun" diye iç çe'miş Mugsin.O fagıt dilenci demiş ki "Beni bak biyo ben dilenci hilan deelin ben aslıngda periyin sene bek üzüldüm, benden üş dene dilek dile bakam yerine getircen seni bek sevdim" demiş.
Öösüz ovlan ne dileeceni düşünmüş cımık ondan keri demiş periye :
"Birine dıkka'lı baktıgımda onun hıkıdık dutsun isdeyorun.Bu biiiir.
İkinci olurak bi ok isdebbarın.Elimdeki oku ve yayı gören kimvarısa oku attığım yere dovru goşcek..
Üçüncü olurak bi dene gaval isdeyon arkdeş.Çaldığımda heekes isdise de isdimese de dans e'meye başlecek ben gavalı susdurmadan da duraameceklee"
Peri dile'leri yerine getirip "E'mek için savol bakam" deyip toz dumannaala birligde gayıbolmuş.
Aaşam olmuş Mugsin eve giree girmez analığı çemkirmeye başlamış car car car bal e'mez arı gibi vızıldeyoomuş.Mugsin garının gözleenin içine bi ba'mış emmee hıkkıdıktan lafın gerisini söölüyememiş.Sabahı diri du'muş analık.Sabah olasıya vaamış gıralın yanına.
"Gıralım benim üvee eflat kör olasıca gocu boğaz Mugsin bene büyü yabdırmış aaşamdan beri bi hıkıdık duttu durameyon" demek isdise de diyememiş.Kağıda yazmış ööle iletmiş gari gırala.
Gıral askeerleeni gönderib Mugsini evden aldırtmış.Saraya vaadıklaanda gıral hööle kaykışmış yatıbba bi yandan da gızlaa yelpeze edibbaala.Gıral ba'mış Mugsin'e "boynuna vurung" deye emir edmiş.
Tam o sırada Mugsin yayını eline almış oodaki heekes gömüş okuna.Oku bi fıydırmış ordaki gül baaçesinin içine.Okun peşinden ordaki herkes goşmuş gülleen arasına.Bidi gaval ökdürmeye başlayınca dikenleen arasında başlamış hebisi dans e'meye .Bakmışlaa ki durumeyola gıral Mugsin'e yalvarmış."Töbeossun edmecen bi tek daa bööle bişşee.Üvey anaları eziyet edmesinnee deye gurul oluşdurcen seni başgan edcen" demiş.Bi di üsdünü söz veemiş.Mugsin durdurmuş gari gavalını üfürmeye.Emme hebiciği dikennerin arasıngda yüzleri golları hilan cirbe gibi oomuş.Helak olmakdan gurtulmuşla.Eee goley mi dikennerin arasında Kerimovlu oynemek.

Sonura gari Mugsin çocuklaana eziyet eden üvey analarını cezalandırmek için gurulan gurulun başını geşmiş yıllaca gorev yapmış.Yaşı dutasıya ka.pe.si.se'ye girmiş, kadrosunu da almış.Bek husasız yaşamış gari günlerine.Öleene gaada çalışmış eme'liline görememiş yaşı el vermemiş emme üvey anaları da yola getirmiş.

2 yorum:

Gubarıg Gısmet dedi ki...

gız bek sosuyel içerigli bi masalo oluveemiş senke...teprig ediyorun başgı dı bişe deyimeyorun

Gııı Esraaa dedi ki...

heee yaa cımık ööle oldu savolasın bullam