İzleyipbatanna

7 Mayıs 2009 Perşembe

Cin Mısdıveenen Dinizorlaa

Cin Mısdıveenen abesi Aliksan bi gün okuldan gelesi kapıdı bi ireklam işeesi görüveemişlee....hana yenişeyirde bi gocuman alışveriş işeesi vaa ya teraspark deye...işdi gari ordeekenne basdırıgomuş öngü ireklam işeesine....deyyomuşke..."geling biyo bakıng...bizim ore dinizorla basıgodu...aman deyen geş galmeng...görüng biyo"...ireklam işeesindi di höle gocu gafalı, gocu dişli bi dinizor iresmi goyugomuşla...Cin Mısdıva iresme göresi gookmuş...." abo bo kertinkele ni gıda böyüg ölee abe....niden gomuşa gari önkü hayvannara gari ore...issannara yimemi bunna" demiş....Aliksan bo nafa beg gülmüş gari..."ilahi deli oolan, sen di hişbişe bilmeyong....bo kertinkelilere dinizor deepbala...bunna Adem bubamız dünnaya gelmiden varımış emme artıg galmamışla...hiş öölü gocuman hayvana terasparkı guyaala mı...bunna maket yalım....hana issanna göösün övrensing deye gomuşladır önkünnere" ...abesi annadası Cin Mısdıva ıraatlamış..ıraatlamış emme meragından ölüyomuş gari...ireklam işeesinde çeşid çeşid dinizor iresmi varımış..hepisinin isimleene yazıgomuşla...Cin Mısdıva aaşamı edimemiş..aaşama olsu da bubasına ore gidem demeg isdeyomuş....bu arıda anası terasparkı gidme işini hiş dutmamış...saten iresimnere göresi gızmış çooklaana" neynecesingiz önkü çikin işeelere bakık..hindi oree vaacez başlecesingiz hunu alam bunu alam demiye...para mı vaa üle....gırizden bubeng düggene ancı idara edipba" ...Ha'ma isdimeyomuş emme çooklan hepisi beg havaslıyımış gari...hatda Mısdıvanın Hörüyi nenesinin bilen canı isdeyomuş....aaşam olası Mısdıva bubasını dahı gapıdı garşılamış....çooklaan hepisi beg bi usluyumuş o aaşam....Aamad çooklan halından annamış dahı onna demiden soomuş "deyveng bakem ney sizing bo halınız...beg bi eyisingiz ya böön...gavga edişmeyosunguz bavrışıp çıvrınmeyosunguz....ne isdeyosunguz deyveng bakem bene"...Aamad ööle deyesi Cin Mısdıva bubasının gucanı oturmuş elindeke ireklam işeesine gösdermiş...." benim dünna eyisi bubacım....biz bordeeke dinizorlara göömeg isdeyoz...nolur bize ore götürüvee yimegden kaari".....Aamad bagmışke çooklaan hepisi beg havaslı "eyi maydam" demiş..."emme orlaada dondurmu alıvee balon alıvee dimeg yog"..."hiş deemiz buba yimeyverriz dondumu hem saten netcem ben balona" demiş Cin Mısdıva....Ha'ma aaşam yimeende badılcan közlemiş, 3-5 dene yuvka çilemiş, Gale böberinden gelin turşusu edmiş, eccig de yanıg kokulu goyun yovurdu ezmişimiş...hep baraba közlümeye yuvkee dürünüg yimişlee...zohree topladıgdan kaari düşmüşlee yolaa... gideken Aliksan'ın yeni aldıvı dicital hotoraf makinesine de aamışlaa iresim çekinem deye....ore varası dahı gapıdan girmiden gosguca bi dinizor göömüşlee....hepsi de saşmış gamışlaa...Ha'ma bilen marag edmiş gari öteke dinizorlara....terasparkın içini girmişlee..aman yarebbim aynı ireklam işeesinde yazdıı gibi hee yakılara dinizorlaa basmamış mı...bazısı o gıda gerçekciymiş ke Cin Mısdıva'nın ödü sıdmış...Höriyi nenesinin bacaklaana yapışmış...gadeşi Sunu du bubasının bacaklaana yapışmış...Aliksan da hem gadeşleenne gülüyorumuş hem de hee dinizorun hotorapına çekipduruymuş....ertisi gün okuldeke akedeşleene, özelliknen de Keziban Su 'yu havaa adcemiş....az dahı gidesi hööle uffag 2 dene dinizor göömüşlee...Sunu ile Cin Mısdıva "illa hunu minem" deye dutdurmuşlaa...analarınan bubaları oomaz desilee de dinnimemişle...bireleş payleşmişlee dinizorlara....at gibi minmişle...onnaa dinizorun üsdünde galgııpdurukan terasparkdeeki güvennig görevlisi çıkık geemiş "öyytt enin baken önkürden....beegir sannetdingiz siz onnara yalım...gırılır ya abem önkünne üsdünde galgııkan...alşıdan önkünne" sona da Aamada dönüg " abe niden çooklara mindirdingiz kertinkelilere....biyo dur çüş desengize çooklaaanızı...hurda dokanmeeng deepba tabilida göömeyongunuz mu " ..Aamad utancinden mancar gibi gızarmış " nebenya abem ben önkünnen alşıdan oldduna.... ben onnara pollesderden sanıpban.....çoklaaa illa mincez dedilee de gırımadım..yazıya da töbossun göömemişin...gusuru ba'mı gari" deye özür dilimiş...çookla da suşlu suşlu enmişlee dinizorlaadan...Ha'ma ikisinin de gafalaana biree sumsug endirigomuş ça'dırmıdan....."yörrüng gari gidem eve" deye gızmış..."ben taa buleşiglere yuvmadım...yetee bu gıda" deye baarıbaarıvemiş.Her ne gıda doyumadılaasa da çoklaan hepisi dinizoolara gördü'lene sevinmişle.hap baraba terespaakdan ayrılmışla,evleening yoluna dutmuşla...

2 Mayıs 2009 Cumartesi

ak sakallı dede

gününg birinde bi adam teyyareye binigomuş gare ne yannı gitcese... teyyare yökselmiş yökselmiş şeherlering tepesinden geçigomuş... deeken bi zelzele gopmuş hooooop deye düşmüş... bizim adamcaaz bi uyanmış emme teyyaredeki herkes ölügomuş. Neese adam hölü edeeken bölü edeeken çıkmış teyyarening içinden... yaralı bereli ayaa gırık yürümee başlımış. yörümüş yörümüş.. sanırsam demiş bu yerde kimsecikler yok.. haggıten de orası gari kimsilerin bilmeedii bi adıymış.. gideken edeken ileeden sesle duyuvemiş... tam tam tam deye... bi de çalılarıng ardından bakası ne görügomuş? yamyamlaa ateşin yanında dönüyomuş delilee.. anı gari demiş boku yidik ellem.. ne yapıcaz ule deeken kendi kendine bi ak sakallı dede geligomuş yanına.. dur biyo bizim oolan sen ne yicen boku.. du biyo hölü sen ne gorktun bu kadaa demiş... ee neetcez o zıman dede? de biyo hele demiş.. hah demiş bak bizim oolan şu daşı demiş görübatımıng? onu al huu yamyanlaan mıhtarını ta kafısından emme tam kafısından vur demiş.. adam da netcek ya. almış gocu daşı bi fırladıvemiş tam dı yamyam mıhtarın kafasından vurmuş... yamyamlaa da tam o zıman bizim adıma bi dönmüş.. dede hölü bi bizim adama bakmış... aha demiş bizimolan hidi boku yidin!...