İzleyipbatanna

27 Mart 2009 Cuma

ÖLDÜRMEECEN DEYEN IRABBIM ....

Heheey bizim memlegeting guyzlaaa hepiciinize bek münasip yerleenizdeng öpem de başliyem dedim böyün garii ..
Gulaama geldigini göre benim ilginş habee guldürüveemiş sizlere.
Eee mademkey öleeyken böle bi dene daaa dakılıveedi gözüme .
Şincik eyi dinlen;
Cavıristan memleketleenin birinde(adını demeyoru yazan herifçi) garii griz mi vaadı da ,veyatta beciriksizliinden mii borcu harcı varıdı,yoğsam gredi gaatı borcu götüne mi gaştı onu bilimeecem ,herifin teki ölmeee gagmış.Bi nevi kendini intaar etmege çabılamış.

Garibim ne gadddan bıktiyse yaşımekten iyicem bi ölen gari deyilek aşşalada madde madde sizle içün sayıveediiim işeeleri sıraalan etmiş ,ölcek ya gat’i oluraktan :-)

1- İlk evvela bi deniz gıyısını gi’miş
2- Ooda bek yüksek bi yamaca ıkına sıkıla çı’mış
3- Tepe varinceye gendi boynunu ip bağlımış,sonurt da ipin öteyki ucuna gocca bi kayeye bağlayıgomuş
4- Hölü bekleeken boş durmeyen günaf deye bi kupa suylan guvvatlı bi zehir içiveemiş
5- Zehir içini bek yakıveemiş herhal, madem demiş içim yanıbbatırı ben de hu fani bedene de yaken barabaa getsinnee ötee tarıfa deye gendini ateşe vememiş mi bi yotta
6- O alazın gavreyen acısiilen gendini goyvemiş tumbak aşşa,
7- İneeken de Allah mahfaza ölümezsem deye gendi gaffasına tabanceelen ataş ediyorumuş bi yandan, hey benim çizmi goncu gafalım tööbü tööbü ...

Şinci gulaama geldi hepingizin” herifçining külüne bilem bulumamışlaadır “dediginiz..
Emme gocuman ırabbımıng ettikleene bi bakıveen bakam

1-Kör gurşun dediklee bu olubilii ki,o içiboş gocca gafeye ıskıleyo,gidip ipi kesikoyyo
2-Bööle olunceeye gadan, herifçi suyun göbeene düşükoyyo
3-Suya düşüncee, dutuşmuş gıyafatlaa ney sönüveriyoo
4-Buzlaa gibi derya dengiz şoka sokuyo herifi, bi di üstülük gusuuyyo zehire, gusmuk içindi galasıca cavır
5-Bitmedi a guyzlaa. Irabbım öldürmeycen deye ayak direyyo,herif ölcem deye, baag garii gomediye
6-Netttce itiberiylen ölümeyoru, hemi dee balı’çının tekine rastleyoru.Balı’çı buna gurtarıp hastaneeeye bilem yetiştiriyoru.

Öldürmeeceese Irabbım öldüümeez dedingiz halıylan .
Emme bu gadaa azımlı çıkanıng da yolunda durmeyoru :-)
Netekiim garibim nehaayet vücüdü bek bi üşüdügünden(üstünge bi battaneye almeyi akıl edimediinden gocugafa) ısı gaybıngdan ,amacına ulaşeyoru.
Irabbım gani gani rahmet eyleeken, zannımca bu heriflen öteeyki darafta da uğraşceyi içün ,ben nettim deyipbatııdır gaari
:-)

13 Mart 2009 Cuma

Gocuman Irabbım akıl fikir veesin...

Ben bo habara okuyeli epey olduudun da hiş aglımı bure yazmeg gelmeediidi....böön sizinnen payleşen dedim gari...ben ilk defa okuyası gülmegden ça'leceedim eyerossun.....halenda aglımı geldiksırı gülüpbam....hindi İsdanbolda oluyoru bo mesile.....iki dene zıpır ünifersti talibesi bi aaşam oturyola gafalara çekiyola....işdikce içiyola...deeken eyiden zerhoş oluyola.....biri deyoku zerhoş gafeenen "ben ho ampile avzıma gatıbilrin" öteyke deyyo " get üle necep sıvceg önkü ampil senin avıza....gatımazsıng" ....gatarın gatımazsın deeken gatarın deyen gapıyo bi ampil gatıyo avzına....hepsi girmeyo yalım da şişman yakasına gatıyo heralda ....ampile gatıyo avzına emme salag biyo da çıkarımeyyo....uvreşiyola gatliyen çı'meyyo.....buna gören öteyke salag akedeşimin başını ni geedi demeyyo da o du bulyo bi ampil gatıyo avzına....onunke de dıkılıpgalmeyo mu avzında....bakıyola bo iş olceg gibi deyili....çıkıyola bunna avızlaanda ampil...bi taksiyi miniyola....taksici gari bunnarı gülmegden ölüyoru...."üle deli misingiz siz necep gatdıngız önkü ampillere" deye maytap geçiregden bunnara hasdanaya götürüveryo....bu iki salaga hemşirile acılda " hure oturgong geeceng hindi toktur " deep bi odayı gatıyola...heralda önkü hemşirilee de atılıg gigmişdir gari bunnara avızlaanda ampilnen göresi...bunna begleşiiken on dagge geşmeyoku içeri taksici salag geliyoru avzındı ampil...meyersem öngü saşgın dı bo salaglara bıragası marag edigomuş issanın avzını ampil necep girceg deye....vaamış bi baggalı aamış ampile gatmış avzını.....o geci o hasdanada acıldeeke tokturun halına düşünümeyorun bilen...garşındı üş salag avızlaanda ampil...aman deyen akedeşle siz di gatmeng avzınızı ampil mampil...erezil oluverisingiz işdi bööle

10 Mart 2009 Salı

mikro dalgı fırını niişi yaraa?

Hindi müfdü gızı annatıveresiye a'lımı geedi...bunu benziyen bi işee de amarigada oluveemiş.....hindi garının biri mikro dalgı fırını mı deyyola ne deyyola öngüle bi fırın alıg geliyoru çaaşıdan...evi gelesi di a'lını evdeeke kediye yüümeg geliyoru....kediye yüüyoru...guruleceg hayvana...."anııı" deyyo "ben niden öngü kediye hu yeni alıbatdıvım fırındı gurulumeyyon deyyo...necibolsa hu fırın herşeylere ısıtmee yareyyo bişirmeye yarımeyyo ku....nolceg kediye ...bişecigle oomaz allahın izniynen" deyyo...gatıyo hayvanceeze fırını...çalışdırıgoyyo fırına...yazzıg kedicig yanıgoyyo fırındı.....anıııı gari garı "ben salaglıg eddim kedi gurulanıı mı" demeyyo da bi hışımınan varyo fırına aldıvı düggene "siz" deyyo "niden gullanmı gılavızını hayvan gurulemeg için gullanılmeceg yazmadıngız...benim kedi yanıg kül olagodu sizin yüzüngüzden" deyyo...mahkimeyi veryo firmıya....bi di gazanmeyyo mu davee...bi dünne tazminat alıgoyyo bi di bundan kelli firmı gullanmı gıavızını " hayvan gurulumeg için gullanmeng" deye uyarı yazıgoyyo gari