İzleyipbatanna

13 Mart 2009 Cuma

Gocuman Irabbım akıl fikir veesin...

Ben bo habara okuyeli epey olduudun da hiş aglımı bure yazmeg gelmeediidi....böön sizinnen payleşen dedim gari...ben ilk defa okuyası gülmegden ça'leceedim eyerossun.....halenda aglımı geldiksırı gülüpbam....hindi İsdanbolda oluyoru bo mesile.....iki dene zıpır ünifersti talibesi bi aaşam oturyola gafalara çekiyola....işdikce içiyola...deeken eyiden zerhoş oluyola.....biri deyoku zerhoş gafeenen "ben ho ampile avzıma gatıbilrin" öteyke deyyo " get üle necep sıvceg önkü ampil senin avıza....gatımazsıng" ....gatarın gatımazsın deeken gatarın deyen gapıyo bi ampil gatıyo avzına....hepsi girmeyo yalım da şişman yakasına gatıyo heralda ....ampile gatıyo avzına emme salag biyo da çıkarımeyyo....uvreşiyola gatliyen çı'meyyo.....buna gören öteyke salag akedeşimin başını ni geedi demeyyo da o du bulyo bi ampil gatıyo avzına....onunke de dıkılıpgalmeyo mu avzında....bakıyola bo iş olceg gibi deyili....çıkıyola bunna avızlaanda ampil...bi taksiyi miniyola....taksici gari bunnarı gülmegden ölüyoru...."üle deli misingiz siz necep gatdıngız önkü ampillere" deye maytap geçiregden bunnara hasdanaya götürüveryo....bu iki salaga hemşirile acılda " hure oturgong geeceng hindi toktur " deep bi odayı gatıyola...heralda önkü hemşirilee de atılıg gigmişdir gari bunnara avızlaanda ampilnen göresi...bunna begleşiiken on dagge geşmeyoku içeri taksici salag geliyoru avzındı ampil...meyersem öngü saşgın dı bo salaglara bıragası marag edigomuş issanın avzını ampil necep girceg deye....vaamış bi baggalı aamış ampile gatmış avzını.....o geci o hasdanada acıldeeke tokturun halına düşünümeyorun bilen...garşındı üş salag avızlaanda ampil...aman deyen akedeşle siz di gatmeng avzınızı ampil mampil...erezil oluverisingiz işdi bööle

3 yorum:

asıman dedi ki...

allahdan hemşirile bilen ampil gatıgomamış avızlarını sen onu şügret. hindi bizim bulogun okuyucuları gata mı avızlarına bire ampil? biyo da bizi dava açala sitilerinde "avızınızı ampil sokman" deye yazmamışla deye. bizi di ceza hilen yazala gari allah etmesin. olu mu olu.

cırma'lı bisi dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından silindi.
cırma'lı bisi dedi ki...

De gidi ampiling girdi'den keri çı'madıına bilmiyen mi va hindi bu zamanda?