İzleyipbatanna

12 Haziran 2011 Pazar

Önkü Damat Hu Gelinin Neresine Öpcek Gari?

Bayı bi ara vedigden kari yuvee geri dönen dedim akedeşleem benim. Dönüşüme de denişig bi habarla eden dedim. Dün gece höle bi gasdalara beken dediydim ni gören gari, maflugatın biri gelin oluveemiş de gasdacı da sorupba "damat önkü gelinin neresine öpceg gari". Hindi iresimde görübatdıınız bo maflugat bizamanna birezillalı bi garıyımış. Hatda hemşşire olurag çalışıpbaamış (güpgüze meslegin varımış yosyonat çalış deemi). Decesingiz ke e bizmanna garıyımış da muteyon mu geçiimiş di bo haalı geemiş. Yaa akedeşle mutesyon geçiimemiş, gafee yimiş. Bu maflugat ( ben maflugat deyyon gari ona garıyı benzedimediimden) hana bi rekoolaa kitabı vaa ya, gıvınes mi deyoola ne deyyola, işde önküre yazılcen deye hee yakasını piyırsing denen işeeleden dakdırıgomuş. O du ye'memiş suradına irengareng boyadıgomuş. Şahıdın şahbaz oluveemiş gari. Bo maflugatın içingde ( içini necep dakdırdıısa öngü piyırsinglere) 1500, dışındı 6005 dene varımış öngü işeeleden. Bunnan 192 denesi de suradındayımış. Hada o gafee yimiş, onu alıg, gelinnig keydirig düvün eden gocudama ne demeli bilmeyyon ben. Dünnede bi dene garı galmısa iisan buna aamaz. Allah akıl fikii veesin ne deyen hindi.

23 Eylül 2010 Perşembe

börülce

Yaz geliverince daha bi gıymetleniyo bizim memneket, sabah kak gahvaltını yab, min özel arabana guşadasına gid; garıla denizi, longbiic ayaklan altında; olmadı gari didim, bodrum HA! deyince gidegoyasın. Çocugla okulu başladı, yaz biddi, ben yaz aylana doyumadım, valla billa.
Bişeyi daha doyumuyom yazın; zati bu yazıyıda onun için yazıbdurum. Bu sene needeyse hee gün börülce yidim. Hindiden kaygılanmaa başladım, "gıı, gış gelibduru, tezesi bulunuvemicek'' deye. Anlımadım bendeki bu börülce aşgı needen kaynaklanıbduru .
Ege bölgemizin mutfanda balmeden soonu, en önemli zebsesi börülcedi. Bazı yörülemizde ''garnı gara'' gibi çeşit çüşüt adla alsıda, en bilinivedig adı börülcedi. Fasulyeye benzimegle barıba onun inci uzun manken haalidi.
Genelligle halk oylaması sonuçlana göre, gırmızıya boyanmış illemizde yetişi, tüketili. Börülcenin siyasi tercihleede bir etkisin olup olmadığı böyüklemizin bilceği bi iş, onu ben bilimem, yalnız hindikten dikkat çekmekte fayda va. Gıda Sosyologları araşdırıb soruşdusun; yalnız beni göre bizim memneket aazının dadını biliyo akıdeş!
Uzun nafın gısası, a’şam yimende gine börülce görünübduru, tarifimizide veregoyalım, afiyet şekee olsun.
Yarım ogga börülceyi haşlayıb suyunu süzün. Bi su bardağı gorug suyu, iki diş dövülmüş samısag, zeetinyaana bi tabagda çırpın, börülcele ısscagken üstüne döküverin. Çatalın ucunla, börülcelere ezmiden aralarına garışdırın. Accıg ılıdıb dolaba soğusun deye goyuverin.
Du gari bi de, tragya yöremizden bi havayla sonluyalım yazımıza, o gada olsun..
''bahçeleede borulce oynaa gelin görümce
oynasınlaa bakalım bir araya gelince
şşt mori yeleleli yar nina nom
şşt mori yeleleli yar nina nom''

16 Temmuz 2010 Cuma

Maalisef yazdıım masallara siligodum

Güzel akedeşleem ve deyerli izleepbatannaam...gulaamı gelen istihbaratı göre dahı evvel pamıg pirenzezimize izin aamıdan kendi işeeleriymiş gibi fidooya alıp feyisbukdu ünnü olmee çalışan iisanna "yeni fidoolamız gelipbatı " deye duyuru edipbatılarımış..ben di bunu gızdıımdan kendi yazdıım masallara maalisef hindilig siligodum emme marag edmeng neptopumu yedegledim de ööle sildim..annecengiz bu fırsızlıg işeesine bi çara bulanı gada masallaama yayınnımeg isdimeyon..eyer ossun iisanın gücünü gidiyoru kendi yazdıın işeye başagaları saplanısıya..bene anneyişle garşılecengize inanıyorun...savolun

HARSLANLA GÜLETEL

Hindi okuyceeniz anıyı gendi a'lınızdan bi film müzüğü e'len.Niden derseniz az sonuru okuyceniz işeyle sizi gorku filmlerini aratmeycek.
Geşen havta sonu ,benim adamgiling melmekete giddik.Hazır çor çocuk yanımızda yoğkan(onna öngden gidigodula biliyo mung)bi denişiklik edem başgı bi yoldan höölü gezi gezi gidem dediydig.Hem ogün bizim sölümüsü ayıp evlilik yıldölümüdün.Dakdık navigasyon işeysine,ing gısı yol seşeneene işaretledig, goyduk müzüğe goyulduk yolu...Bu navigasyon covuru savı dönceng,üşüncü çıkışdan girceng hilen deyiveresi ıısana bi güven geliveriyo .Benim adam dı bek seve öölü te'nolocik işeylere...Ben biyod da hariteye çıkaragodum torpido işeysinden emme adam dediki:"nitceng haritaya navigasyon va işdi ya,nü güze annadıpba garı...Isan bunuyla te dünnening öte yannı gada gide..." Neyise varı varı Milası vardık...Yolla bek güze bi di yol çalışması olmeyıvese...Hep tadil yerleri o yanda olduundan yolla bek galebeşlik.Bayı zaman gaybeddiriyoru adama..Neyise necep osa ço'lar saalam yerde allah ırazı ossung benim gömürcele bakıpdurula deye dadını çıkarı çıkarı gidiyoz yollara...
Molu yerlende çay işdik e'mek yidik.Otduumuz yedeki denişik yöresel obcele haggında entennektüel yorumna eddik,hotrafla çekindik. Muvleye vardık her yake gürü görü.Ne zimatdır bu gada keyifni yolculuk edmediydik.Hindi kötü örnek olcek emme bi di cuvara alık işdik birer dene.Halbusem ikimizde bırakdık emme "bu bi başlengiç olmecek ha"deye söz veedik birbirmizi...(Buralarda a'lınızdan e'leceniz film müzüü allegro -neşeli bişi- olubili.)
Ne o yoksa gayıp mı oldunuz dediinizi duyar gibiyin.Evet gayıb olduk var mı deceniz!..Evet hem de navigasyon covuruna raamen hatta onung yüzüngden.Ni güze harita vadı oyusa...Ni vaasa eskilede va.Gözünü sevdiming papirüsü...
Herşe Muvleye geçik gideke savı işaret edipduran Dengizli tabilesina navigasyonung"ya'a bo deyil,ilerden ho gada kilimetro sonura solu dönceng"demesiyle başladı.Harita bene usulcam "ya'a abam tabila dooru depbaa"demiş emme müzüğün sesinden duymamaşın.Neyise navigasyonung dedii gibi eddik ilerden davı dırmanıpduran bi yolu girdik.Gireke "Dengizli"deye tabila goymasına ihmal edmemişle.Benci bu tabilaya guyaken parantez içinde "tabi .ötüngüz yeyosa"demeleri ilazımıdı.Beliki di demişleedir içlerinden...
Yannış yol olduna annamasıngla deye ilk başlara güze asfalt edmişle.Hiş şüpülenmedik eyerossung.Eveli bi vakit benim gömürce "o yol bek güze emme viraclı" hilan dediinden ona da güvenipbam gari...Giddik giddik accık evle bilen va.Durup manzırı seyreddik hotrafladık.Uşurum kenarı deye cımık başım döne gibi oldu emme benim adamın şöförlüne güveniyom ya...Ne yalan diyem manzırıla güze ötüsü.Keyik çıkıbili tabilası bene aççık işgillendirdise de 1350 metirening dadına çıkarmeye garaarlıydım.Hava sovumeye başladı.Biyo çep telifonunu bakem dedim bakdım çekmepduru.Saaten radyo dı çe'meyyo bi di evet bildingiz navigasyon da çekmeyoru...Aazını tükürdüümün cihazı maydem çekmeceding ni diyi sürdüng bizi depelere???
Neyise necip osa bi dene yol va ona takib edcez incez aşarıya dedik devam eddik.Bi dene yol va dedim ya...O bi dene yol ikiyi ayrılagomasıng mı?Üle deyyusla, keyik tebilası goyasıya ore bi Dengizli deye ok işareti goyseydiniz ya...Yokarı giden yol mu aşarı giden mi...Siz olsengiz hankine seçedingiz?Evet biz di sizing gibi depeye gideni seşdik mantık olarak.Saten tam o nokduda navigasyonu can geldi "ong altı kilimetro sürüng" dedi.Bu bizi güven veedi.Sürdük.Haralde "sürüng" derken ilenipbamış bizi...Sen sürüng yerlerde gahbanalı covur!Sürdük dağları dağları,aşdık dağlara dağlara ...ong altı kilimetro omadan yol bi çeşit oldu(Andanteye geçebilirsingiz)Çakıllı makıllı,saşma sapan şekilli (şekilsiz deyem ben ona)az ötesinde selvis yolu tamirat hilen yazıpba...Gaş hada gaş dedik.Aşarı inem ing iyisi.Geri döneke a'lımı kötü kötü işeyle geldi.Bizim dırtlı arıba ya arızı yapasa,mozot bitiverise ...Adama üç yon hilan sordum yalım mozot va mı deye.Bu benim gorkmeye başladıımın ilk işaretleridi.Adam da gorkdu yalım emme bene belli etmedi ellelem.Niyisi aşarı giden yolu bulduktan sonuru(birbirini benziyen yollarıng arısından bu bek goley olmadı) ormanıng içinden girdik.(Andanteye gorku efekdi guyubilirsiniz)Aççık doru yolu girdimizi dair bi his uyandı.Bizden başgı ıısan olmeyesi bi çeşit hisseddim.Derke teeeee aşarıdı bi köv evi önüngde di bi adam göödük.Yıllardı görmediim akırıbama gömüş gibi oldum.Benim adam ünnedi."Emmiiiiiiii!Bu yol Denizli yolu de miiiiii?" uzakdan garıncı gibi görüken adam bo şaşgınla da kim deye höölü bi bakdı "evet" annamında başına salladı.Iratladık...Üçüncü cuvaraları(!) bu ıratlamanıng şerefini yakdık..(Yenikden allegro-neşeyle-)
Hotraf çekeken bu güze(!?) evlilik yıldölümününg anısına deye not düşdüm a'lımdan.Yemişen dere deye saşma bi derening gıyından geşdik.Bu yakada heşey bene saşma gelmeyi başladı.Keyikle,guşla,normel zamanda durup meyvesini aşırcem meyve ayeşleri,burda yaşemeyi tercih eden tek tük ıısanların düşüncüleri,derenin üzdüne ırlanıpduran asma göprü arıdı bi silkinip kendini gelen navigasyon deyyusu,gelip giden radyo yayını...(Andante - hüzünglü-)
Morellerim bozuldu eye ossung.Aşam olupba.Ya güneç batasa acıba masalladaki gibi gulubemsi evleden birini tanrı misafiri mi olcez...Cadınıng gulubesinle ne ziman garşıleşcez...Kimim beng?Gız olan Hansel midin?(Gorku efektli allegro olubili)
Derke bi amca taha gödük.Neciposa bullada ıısan yok deye don toman otu yede gezip duruymuş.Bizi göresi toparlandı...Onu du sorduk yenikden.O du bizi hu tarihi söze deyvedi: "asfalta takib ed!"Bo söz gulamda yankılanıpdudu aşarı inesiyi gada.Niyse uzatmayam asfaltı takip edi edi giddik.Bövük bi ikiz gayanın depesinden fışgıran ayeçlerin hotrafına çekdik.Bu manzırı bene Yonan mitolocisindeyki hikayalara anımsaddı.İng sonundu aççık hayat belirtisi olan bi yeri vardık.İki genş gız gol golu girmiş gezipbala...Benim adam sordu:"Abem Davaz yolunu nerden çıkcez?" "Hölü solu döncen abe!" dedile sav tarafı gösterilek.Dav havası adama savını solunu saşıddırıyo yalım.Endik Davaz yolunu.Anaaaaaaaaaaa....Asıl gelcemiz yol bureymiş ya...Hana o haritanıng gösderdii...Sav tarafı dönen Dengizli tabilesına hatırladınız mı?Gaymak gibi asvaltımış töbülerim ossun!
Az ilede bi dinnenme tesisi görüvedik..Birer gözlümü ikişe çay işdik.Gözlümü yapan gadına annedemecen hindilik o du denişik bi hikaya gonusu olubili.
Yolu goyulmudan bi laaboya gidem dedim.Zıvı sabın va, kaat havlı va..Mediniyet ni güze şe deye gülümsüdüm.
Navigasyon covurunu gelingce ing gısı yol ayarlı olduundan taha bizi Davaz taraflarındı savı savı çekipba kesdirmiden götücem diyi...Kimbili gari hanki kötü yolları sokcek deyyus bize...Biz seni bi da gana mıyız?Pışşşık deye yanaamı aşarıyı çekdidim.

13 Haziran 2010 Pazar

postmodeen bi Sait Faik ö'küsü ‘Hişt, Hişt!’: Beni Bak Biyo, Beni Bak Biyo!

Yürüyübdurudum. Yürüyüb du’dukçuda açılıgoyodum. Evden gızgın çıgmışdım. Belkide dıraş bıçanga sinilenmişdim. Oluu, Olu! Mutlak gari dıraş bıçanga sinilengdim.
Otla’ yeşil, dengiz mavi, göğün başı gabag gibi parlayıb duru. Ülee!
Biri aka’mdan;
-Beni bak biyo, dedi.
Dönüb bagdım. Yolun gıyısındaki ba’mag gada devedikenleri, garabaşla erig dadında bene bagdıla. Dişlem gamaşdı. Yolda in cin top oynayıbbatı. Yapraglan arasından dengizi gö’düm. Gıvıra gıvıra yürümeme devam edeken:
-Beni bak biyo, dedi.
Üle akıdeş bu kim, bizim ovlan mı acıba? Olubili. Bizim ovlan senmin len? Deyibilidim, emmi başımı çevirib bakmag içimden heç gelmedi. Belki, beni bak biyo, diye öten bi guş va’dı ? Nebilem ben, bi yılan vaadı, tosbağa, it, olumaz mı birader, evrim geçimiişdi belkide, allah allah ya!
-Beni bak biyo! Dedi gine.
Naha gözün kör olmasın.
Yolun gıyısına otudum. Az ötübaşımda bi eşeg yayılıyo, o olmasın sakın? Yok gari deve! Eşeğin sesine heç benzimiyen bi ses;
-Beni bak biyo, beni bak biyo, dedi.
Rahmetli Hacıarif amcamın sesini benziyo eemi değil, gayibden sesle mi duyubbatım acıba? Tövbe, töbe, gocu rabbim sen aklıma göz gulag ol, üç kulfalla bi elham okudum.
Gıbradım, yolu goyuldum. A’şama gada beni bak biyo desin. Bu yaşda kafayı sıyımış ovlan dediddimem kendime! Saroş numarası yaparım ingücü, beni ne leen!
Beni bak ses, sen bene ben de sene, hadi bakem gari, hangi birimiz baskın çıkasa. Islıg çala’ gibi başladım bende, ga’şılıg ve’meğe.
Bidenbire, annacıma bi avratlan bi herif peydah oluvedi. Bene yol so’dula, dikine yürü gid…
Bi ihtiyar bahçesini belliyodu. Yanıbaşına gelince barıba:
-Merhaba akıdeşim, dedi.
-Ooo! Merhaba! Dedim.
Allah guvvet vesin, yumuldu gene işine. Beni bak biyo, dedim. Oralı olmadı. Bi daha, beni bak biyo, dedim. Gene sallımadı bene. Beni bak biyo leen!
-Buyur akıdeş, dedi.
-Bi şey demedim, dedim.
Avcunu tükrükleyib küreğinin sapına sıvazladı.
-Beni bak biyo, dedim gine.
Şaşkaloz, göğün yüzüne bagdı, guş sürülene bagdı, garib garib bene bagdı.
-Bu sene enginala nahal? Dedim.
-Heç eyi değil, dedi.
-Baglayı needcen?
-Daha e’ken, Allah bili.
Islıg çala’mış gibi ‘beni bak biyo’ dedim.
Bi havaya, bi etrafına bi de bene bagdı.
-Guşdu, guşduu, dedim. Hadi alahaısmarladıg!
İlli bi ses duyubbatı insanovlu, guşladan, bö’tü böcegden. Zati o sesi duymadın mı, bil gari sen tahtalı kövdesin. Onu göre gulagnı eyi aç, bak her bi ye’den sesle gelibduru.
Beni bak biyo! Beni bak biyo!