İzleyipbatanna

6 Ekim 2008 Pazartesi

Cin Mısdıva Galiçinde

Cin Mısdıva'nın anası Ha'ma hee seni salçee fazır saçılaadan alıı ööle guruduumuş... biyo gine salçılara ziniye dökük gurutcee sıra gonşusu Nesibi Deze " anıııııı gız Ha'ma sen öngü fazır salçılara alıkgeliisin emme onnan içindi gatgı maddeleri oluyorumuş...allah edmesing çikin hasdalıg edipbatıymış öngünne issandı ya....ingeyisi tometi alıg kending edmeg.....hööle yakasıng ataşa gaynediverising tometi sulaana baaçada....içingi sini sini yeesing" deyesi Ha'manın içi ıraat edmemiş gari....garaa veemiş...gocasını dı demiş "adam, ben yarın galiçini gidig bi gazan aacen geecen...Nesibi Deze içimi bi gurt düşürüveedi gari"...bo nafnara duyası Cin mısdıva dutdurmuş " anaa bene de götürüvee galiçini" deye...o ööle dee de Sunu duru mu ....o du dikduruveemiş ben di geecen deye......eetesi gün Ha'ma Mısıdveenen Sunu'ya alıg galiçini gikmiş.....dolmuşu minesi çooklanı tembih edmiş " aman diyen çookla yamecimden ayrılman...elimi yapışmıdan bi yakee gikmeeng...beg galıbeşligdiir gari böön galiçi....bazaatesi ya böön...gayboluusunguz onu göre haa" ...çookla söz veemişle " eline hiş bıragemecez" demişlee
Galiçini varası bizim çooklan gözleri pörtdideg açılıgomuş.....heli gari Suna denişig denişig fisdannara, irengli irengli babışlara göresi başlımış " anacım gazan almıyam da bene fisdan alam, babış alam " deye galgımee...Cin Mısdıva " anaa saşdıng yalım Suna....taa bayram yeni geşdi ....ni güzee heşeylee alıveedile seni ya ...emmesing ha hiş doymeyong mu sen fisdana babıca....hem gazan daa önemni ...fazır salçıdan ganser oluveriiseg allah muhfaza necep keyceng önkü fisdanınan babıca"....deye gaadaşına akılla veemiş....yörüyü yörüyü vaamışla gazancılaan olduvu yakee...Ha'ma hu gazan mı ke bo gazan mı ke deye bakaakana çooklaan ellene bıragıveemiş...çooklaa da gazancıdeyke denişig işeelere bakaken analaan yandan yitmişleee....hööle gafalana galdırası bagmışlarımış anaları yog meydanda...ordeke babışcılaadan birini demişlee " abee biz yitdig yalım...anamız gazan alıkduruydun...bize gazancılan ore götürüveseng ya" deye...babışcı onnara ore götürüveemiş emme Ha'ma yog..ordeyke gazancılara soomuşlaa onna da demişlee "az evveli burdeydin emme çooklana arımee giddi"....." bu bööle olmeceg demiş babışcı ingeyisi ben bu çooklara galiçi garagolunu götüren" ...garagol nafına duyası bizimkenne başlımışlaa aalımee...Cin Mısdıva yalvarıımış "aman abecim bizim ni suçumuz vaa...biz bişe edmedig....veemeng bizi pulisleri" ...Cin Mısdıva bööle deyesi başlımış bütün esnaf gülmeyi..." üle deli oolan biz sene bişee edding dedig mi ke bööle anırı anırı avleyosung...biz hana aneng sizi areyodur necibolsa...o du pulisleri soraa deyiregden ore götürem size dedig" ....bo nafnaadan keri Mısdıva ıraatlımış...babışcı Sülümanınan baraba galiçi garagolunu gikmişle...içeri giresi gömüşlee ke Ha'ma bi gıyıda aaleepduru...yandeeke dovara dı gocu gazana dayeeveemiş...
" neede benim çooklam....körolasıcının gazanı....gazan deeken çooklaama gaybetdim...ben hindi Aamada necep hasap veecen" ....deyorumuş...pulisleen bi denesi de " sen marag edme yinge....az sonura getirii onnara esnaflaa" ...pulis nafını bitirmiye galmıdan Suneenen Mısdıva analaan boynunu sarılıgomuşlaaa.. ..Ha'ma "yavrılam benim...siiz o gıda tembih eddim bıragmen elime deye emme ben bıragıveedim sizleen ellene...naha benim gafee...eyike gavışdım sizi " deye sevincine belli ediveemiş...sonura da hem babışcı Sülümanı hem de ordeyke pulisleri " Allah sizleeden ırazı osuun " deyireg tişeggür edmiş...gazanlaana da alıg evi gidmişlee...yoldu gidekene Suna fisdannarınan babışlara, Cin Mısdıva da pulislere düşünüpbatıymış

3 yorum:

cırma'lı bisi dedi ki...

Galiçini ne zimatdır gi'mediidim.Bayı hatırlatıcı oomuş...Dengizliyi özgü bi hikaya oluvemiş.

Avcılan Mommet dedi ki...

Ole vayyyy ben nere ne yazıcemi bilimedim arkıdeşle be nası olcek bu iş bende bulundum geldim emme ....

beni bak biyo dedi ki...

avcılan mommedi sesleniyon: mommed bıllam sen benibakbiyo@gmail.com' a bi mail atıvede oda bi habıhal edem senne. yannış annıma dediyimi de fırlısı va fırsızı va bu devirdi. bi yo sen kimiding gonuşek ingevela.