İzleyipbatanna

4 Ekim 2008 Cumartesi

Cin Mısdıva Kövde

Masalları dalıgodug Mısıdvamıza unuduveedig gibi oluveedi eccig emme unuduu muyuz ona.....Bayramın geemesini 2-3 gün gala Mısdıva'nın bubası Aamad abe "haden gızanna toparleeng eşyalamıza...bayram gelip geli ...kövü gigcez...nenenizinen dedengiz be'lepduru bize " demiş....Mısdıva " anıı buba neneminen dedem borda Dengizli'di ya ...niden bize kövde begleyola önkünne " deye soomuş.... Mısdıva'nın bubası " a benim salag ovlum...hee bayram annadıveryon gine unuduyong...sening bi dene neneninen bi dene dedeng mi vaa....Hörüyi neneg ilen Irmızan dedeng borda yaşeyolaa emme Ömmü neneng ilen Mısdıva dedeng kövde yaşeyolaa ya....heee bayram gidigdurruz işdiya....saten neneg gızıp duru bizi...."böyüg gıza hada Hatce godunguz güççüg gıza niden benim adıma gomadıngız da Sunu deye isim godunuz" deyyo....bayramdı da gigmeziseg eyicen küsee gari" ....bööle bööle gonuşuregden eşyaalana toparleevemişle....hazır olası tomafili minig yolu düşmüşleee
Kövü varası Mısdıva'nın nenesi Ömmü nene beg seviniveemiş gari.....hepisine gucaklımış...ing çog da gocamın adı deyiregden Cin Mısdıvee gucaklımış....Suna'ya az gucaglımış...niden desengiz halenda içindi gırgınnıg varımış gızın adını Ömmü Su gomadılaa deye.....Cin Mısdıvagil kövü varası duyan hekesle goşug geemiş....Mısdıva'nın amcası Halilibraam, yingesi Havana, halası Gadiriye, enişdesi Alirza, guzenneri Yussuuh, Yügsel, Aşaanur, Durdane bi di Hülla....Cin Mısdıva böyügleenin ellene öpmüş....güççüglenin gözlenden öpmüş....yaşıd olanlarınen de tokuleşmiş ...sonura hepbaraba Ömmü nenenin evini gigmişlee.... çogleşip hepbaraba e'meg yimişle...Ömmü nene musafirleem geeceg deye guru fasille, tarınaaşı, tavıglı pilav, guzu göveci bişiimiş....yanna salıta edmişle...datlı olurag da ev baklıvası varımış....bi güze yemişle işmişlee...yemegden kari gelinne buleşiglere yuumuşlaa...ocaga çay furmuşlaa...beg güze vakıt geçirivemişleee
Etesi gün Ömmü nene " bayram geliise edimeyiz....bayram geemiden bekmeznere gaynadam" demiş ....hepbaraba gollara sıvımışlaa...Cin Mısdıva taa evveli hiş bekmez gaynadılıkan göömedivinden bek heyecannanmış...dikkatlı dikkatlı bagmış neelee ediyola deye....evin garıları gocu gocu gazannara alıkgemişlee....gocu gocu ataşlara ya'mışlaa....gazannarın işleene üzüm sulaana gatmışla...başlımışla gaynatmee....fakır fakır ediyorumuş gari gazanna.....Cin Mısdıva'nın halası gocu bi kepçeenen gazannarı garışdırıpbaamış...epeyi bi vakıt gaynatdıgdan keri Cin Mısıdva'nın yingesi gocu bi gofa topraga atmasıng mı gazannan işleene ..." abooooooooo " deye ünnemiş Mısdıva...." netding yinge....zebil edding dilbarım bekmezlere...niden atdıng öngü topraga...sene neneme şikayat eden di göö" deyireg nenesinin yanna vaamış...."nene nene Havana yingem bize sevmeyyo...bize yimesin bekmezden deye içini gocu bi gofa toprag atdı" demiş...hem goşuyorumuş hemi de aaleyomuş Mısdıvacık....nenesi bo nafa duyası başlımış gülmeyi....Mısdıva " nenem tusasından gafee yidi yalım " deye bakıkgamış nenesini....Ömmü nene " a benim Cin Mısıdvam, öngü toprag olmudan bekmez oomaz...bekmez topraa ya öngü...çoççacıma bayramdan bayrıma getiriyolaa memlikete needen bilceg benim yavrım" deyireg annadıvemiş işin aslına...Cin Mısdıva nenesinin annadıglaandan keri ıraatlımış...bütün bayrama kövde geçiimişle...Mısdıva guzenneriynen , kövdeeke çooklaanan güze güze oyneşmiş.....böyüglee de gaş vakıtdır gonuşumadıglaana gonuşmuşlaa hep...bayram bitesi yenikden evi dönmi vakdı geligomuş...Ömmü nene gigmiden yanlaana eddigneri begmezden, guru badılcan, guru böbee, tarına, bulguu, guru fasille, gavın, gabag, tometi, guru sovan, köv yımırtası gatmış.....hepisiinen vedaleşmişlee yolu çıgmışlaa....köv Mısdıva'nın bek hoşunu gigmiş...bubasına "yaz tadillende ben kövü geecen...neneminen dedeme yadım edcen...köv işleene de övrencen" demiş...Mısdıva'nın bubası beg guruulanıveemiş gari ovluynan " eferin Mısdıva....böyüg adam olseng de işdi bööle aslına unudmecesing ...hee zıman böyügleeni saygılı, güççügleeni sevgili olcesing....işşallah hayırlı bi issan olusun böyüyüncü de" demiş...hepisi duygusalleşmiş gari...gözleenden bire damna sevinş gözyaşı dökülüveemiş

1 yorum:

tozu gızı forazı dedi ki...

geçen ben di dilkiyile leyleg masalında "dilbarım" nafına gullanmeye çalışdıyıdım emme beg di yerine oturdumadıydım. senin bu hıkayeda gullanman öönek bi gullanım olmuş. beg dayı olmuş gari. bakam senden ta nele örencez?