İzleyipbatanna

6 Ekim 2008 Pazartesi

Gemeli Gasıbanın Gavalcısı

Eveli zamannarın birinde mu'luluk içinde yaşayen ıısannarla dolu bi gasıba varımış.Masel bu ya günneden bi gün bu gasıba da üş beş on deeken gemelee çokçuna dovurmaya başlamış he yaka gemeden geçilmez olagomuş.Gasıbanın bütün evleene gemelee dolagomuş.Yatık odısınga gitsele ordan çıkıbbamış geme,mutlakda hilan herbişeleen üsdünde fing adıp durulaamış.Çoşlaan bırınnarını hilan gemelee kemirir olmuş.analaa tela e'mişlee.Veba salgını hilan çıkaa biyo da hunun önnemini alam biran eveli deye garar alınmış ve gasıbanın mukdarına vaamışla.(o gasıba da bilidiye başganı yerine mukdar vaamış.)

Mukdar emmi bu gasıbanın adı gemeliye çıkdı gari nişleecesek edem hu meredleeden gurtulam balı yoğsa gasıbayı terk e'cez diye halg şıkayatcı olmuş.

Mukdar düşünmüş: Zefir goyyoz olmeyo,nafdanin goyyoz olmeyo e'medimiz işey galmadı.İyisimi çevrelere habar salam da çare bilen gessin de hu gemelere dengeldsin.

İntirnetteki forumnardan hilan haralda olayı duyan gelyomuş. Bi gün gasıbaya bi çalgıcı gelmiş.Vaamış mukdarın yanına."Bene bi kese altın verin hu gemeleeden size gurtaren " demiş.

Mukdar düşünmüş.Cingen midir cabar mıdır ne olduvu belli deel.Mukdar: "Sen hele bi hu gemeleeden bize gurtar ondan keri altınını al " demiş, halg da gabıl e'miş.

Çalgıcı heebesinden çıkarmış gavala, başlamış hüfürmeye .Sesi duyan gemeleen hebisi çalgıcının yanına varıb, nere gideese o yöne dovru gidiyolaamış.Çalgıcı adam yörüye yörüye vaamış dereye.Derenin garşına yörüyerek geşmiş derenin sulaana gapılan gemeleen hebisi bovulub gi'miş.

Çalgıcı doykura doykura gururla gasıbaya dovru yörürken hayelee guruyorumuş."Ulaa hinci altınnarıma alırın şehre gidee iş de gurarın oohh gari" Hayallee içinde mukdarın yanına vaamış "Gemeleeden gurtardım size vee baken altınnarıma" demiş.

Mukdar da cavır haa "gemeleeden kurtulduk altınnarı veemeesem nolcek ki nee edibilcek ki" diye a'lından geçiryoomuş.Oyunbozannıg edip altınnara veememiş çalgıcıya.

Çalgıcı haggından vaz mı geçee heç.Başlamış yine gavalına hüfürmeye gavalın sesine duyan gasıbanın çoşları dakılmışlaa çalgıcının ardına.Çalgıcı ormannıg bi yerde goyveemiş ço'ları .Anala bubalaa başlamış telaşaya.Mukdara çekiş e'mişlee."Neye veemeyong elin adamının haggına sening yüzünden gayıb oldu ço'laamız".

Çalgıcı adam ço'lan yanından ayrılıb mukdarın yanına gideekeen gavalına ço'laan orda unukmuş.Masal bu ya bizim Cin Mısdıva da o ço'lan arasındaymış.Başlamış gavala hüfürmeye, ço'ları da beşine da'mış, gasıbanın yoluna du'muş.Analaa bubalaa ço'lamıza gavuşduk deye bek sevinmişlee.Mukdara da çalgıcının haggını veemesi içün uyarmışlaa.

Çalgıcı, haggına almış şehre gidip iş gurmuş.Bu gasıba halgı da hem gemeleeden gurtulduk deye hemi de ço'laamız bulundu deye epeece bi şennik e'mişlee..Muklu mesud yaşamışlaa gari ondan keri de..

Bu masal da ing ço' üzülennee kedilee olmuş...

2 yorum:

tozu gızı forazı dedi ki...

yavrım Cin Mısdıvam dı çıkdı geligodu gari hu gemeli masalın içinden. ne gözel akıl etmişin sen ona.

Gııı Esraaa dedi ki...

bilogun çıkış no'tası o deye deyinmiden edimedim gari :))