İzleyipbatanna

4 Ekim 2008 Cumartesi

Rapınzelha

Bi zamannar bi garıylan gocasının çoşları olmeyomuş.Bek üzülüveriyollamış bu duruma her gun duva ediyolarımış.Bi gun bizim hatun hööle bi mide bılantısı,bi övürme sıkıntısıyla baş edekeen bizim adam "garı sakın sen gebe hilan olmayasın du biyo ben bi test alen gelen" demiş.Testi edmişle sonuş puzitiv çıkmış."Evelde garı sende hu cadının baaçasındaki marılları boşuna canın çekmeyomuş"demiş adam.Gadının gene a2lına düşmüş marıllaa.Nolur gocecim hu marıllaadan cımık da olsa getirive yoksa biyerleem şişcek egerossun" (bkz:denizli şivesi/dalağım şişecek muhabbeti).
Adamcık zor bela alık geliyomuş hergün emmee bi gün cadı gancık pusu gurmuş adama.Tam marılı goparcekkeen ense kökünden dutagomuş.Adamcık durumunu deyveresiye cadı accık yımışamış."Eyi maydam marılladan götür emmee çoşuk dovduğu gün bene verceesingiz"demiş.Adam da can gorkusuna gabıl etmiş.
Günnee ilerlemiş sancılaa başlamış dovum olmuuuuş.Cadı gancık heç fagıt gaybatmadan varmış komşunun evine "verin bakam çocuguma" demiş.Eee can datlı gelibbaa bek de gööze bi gızları olmuş emme netcen gari söz veemiş bulunmuşla.Adam demiş ki "ben gızın adına Zelha goyceedim anamın adı deye.Sen de onu gorsan acımız cımık azalır" demiş.
Cadı da "eyi gari o neceb isim ööle ben ona garının yediği marıllan adını yani Rapınzel guycen.zaa accık moderen oluusunuz bek evinsizsizniz gari" demiş.sonra karar kılmışla gızın adı "Rapınzelha" olmuş.
Cadı gancık gızı elimden alıılar korkusuna onu ormanın içinde bi şatuya gomuş.amanin bi gööze oluveemiş.Cadı garı ona yemek gitrcee zaman gıza ünneyomuş "Gıııı Rapınzelhaa endir baken saşlaanı dırmenem öökü kuluye" demiş.bu şekilde hee gün cadı yemeğini getirip goyyomuş yanınga.
Bi gün ormanda pirens dolanıbduruymuş.Hööle yanık sesli bi kız türkü çığırıbbaamış.Ayooo bu ses de nerden gelibbaa ki demiş.He yakalara bakaaken bizim gızı görüvemiş hemen aşık olmuş.(Eros'un oku hilan deng geldi yalım yoksa neceb olcek,aşıg olmaklaa o gadaa goley mi)
Pirens:"Eeööyyytttt bizim gız bek gözeesin haa Allaam saabına baaşlasın bakam" deye ünneyiveresiye bizim gız cüvab veemiş benim saabım hilan yog demiş almış yanaklaanı bi allık.Pirens "Arlı gızın tadı da bi başga olur ya endir merdimanı da gelem yanınga" demiş.Merdimanım yog emme saşlaamı uzadıveren sene demiş.Pirens dırmanık çı'mış.Her gün gelir olmuş bi yandan da gaşma pilannarı yapıyolamışPirens her gün yanında bi ipek ibrişim getircekmiş Rapınzelha da ondan merdiman örceemiş.(zaa pirensin sarayında laylom ip yogmuşdur yoğusa neye ipek getiisin)
Bi gün bizim gız cadıylan oturuuken avzından "anaa bee pirens senden daha fızlı dırmanyo sen neye öök gadaa yavaşısın" deye gaçırmış.ayoo senmin gari o cadı bi hiddetlenmiş "Gappacık seniii beng burda yokken elleen adamlaanı mı alyon goynuna, naha gözün kör olmasın emi,beng seni kötülü'leeden gorumaya çalışam, sen bi ata sözü dinnemeden elin bilmennesiylen gırışdır."deyip gızın saçını kesmiş ve onu sihirilen uşuruveemiş çölleen ortusına.
Aaşam olmuş piren gelmiş "Eeööyyttt endir bakam bizim merdimana demiş."Cadı gancık sallayıveemiş Rapınzelhanın saşlaanı.Pirensin okarı çıkmesiylen gıçına bi depik yiyip de aşarı uşması bir olmuş.Gebermemiş emmee yere düşünce aşşaadki dikennee gözlene batmış kör olmuş.Cadı pencireden cavlamış "yok gari Rapınzelha hilan, namısımıza göz dikeesin hee tuuuuu gözüm göömesin seni ardan nasibini almayan deyuuus tuuuuu!!" deye arkasından söylenmiş.
Pirens ormanda bulduklaanı yeyomuş Mejnun mısali sağa solu varııken Rapınzelhanın oldugu çöle vaamış.gulaanı hööle bi veemiş gaydırı gupbak Cemileem... deye bi türkü.Yanık sesli de bi gız söölebduru."Gıııı Rapınzelha senminn?? sensen eğer eyyy deyivee bene"
Bizim gız bi bakmış pirens emmee gözlee gidik.Goşmuş sarılmış pirensine sarılıveresiye gözleenden iki damıla yaş döüşüveemiş pirensin gözleene o anda açılmış gözleri.
(kornea nakli hilan hikaye bulceesin uzun saşlı bi gız akıddırceesin gözüne iki dene damla olcek herşey.Laffff!!!)
Ondan sonura da mu'lu mesud yaşamışleedir zaa.
(Rapızelha kısa saşlarıylan daha mukluymuş çünkü yıkayıp da çıkması bek ıraat gelmiş.)

2 yorum:

tozu gızı forazı dedi ki...

rapınzelha olası bizden oluvemiş gari... eye o prens ilen evlenmemiş olsa senin esgerdeki abeyne alıverem decedim emme gaçırdık gözelim gıza.

Gııı Esraaa dedi ki...

Abeemin olmasaydı Rapınzelhayı gaçırmazdık tabii bu devirde bööle gız bulunmaz :)))))) eyy gidinin zelhası :))))))