İzleyipbatanna

7 Aralık 2009 Pazartesi

zeetinyaalı balme
zeetinyaalı balme yimemizde
bizim oolan yamırlarıylan sulanmış asmılandan devşirilmiş gorukla
talalandan goparılmış balmele
doprağında gökünü sürümüş sovanla olcek
onu göre
ellen memliketlende baza bazaa galgıyıb duuman
ötü gid beri gee
vakıt yimen

elovlunun memliketinde ne ara hindi sayıvecemiz bazalıgla
hadi vaa deverelim dudta mı bizimkilen dadına?
ee nedcez?
ellen bazarına deil gari
gendimiznkine gidcez
bi imine gadın bulcez
alnacına geşcez imini gadının
-gaca bakam bunla
deecez
-nigida
-huguda

bazalıg edcez
imine gadın ırazı olcek vemee size
güzlenin nuru ellenin demaanı
bazalıglanı üç guruşa
eh gari
imine gadın da tav oluvecek siz de bazalıgla da
''de bakam biyo bunla tamam hindi nedcez?''
deyosunuz duya gibiyim
olu canım gızman devam ediverem
hindi bunla tamamsa
iş gelipduru en mühüm gısma
gorug suyunaa
goca garılan giydiği ak bi tülbent ilen yarım okga goruğu saacez
gahbe cavırın soma(ğ)ını sııka gibi
goca garı tülbentinden bohcayı
vaa gücüyle sıgıvecez
gorugla
ıhaa ırabbim deye inim inim inlecek

goyvecekle gari sulanı
bene diggatli dinleen hindi sölüücem de mühüm
bu sulaa bi gavanoza gadcez
güneşin baarında agşam ezanına gada dudcez
gapa gapalı gavanozda
bu da olduusa
hindi tamam gari yimemize edme başlecez
duu ülen duu
buuda bişee demem ilazım
bazı gendini bilmez uyanıgla memliketten gurbet ile gideeleken
ne vaasa dolduruveriyola bagajlanı
evlene varıveriyola
hadi diyola gari
bi yimek ediverelim hunlalan
''de hadaa olu mu ülen ölee?''
diyom ben enkine
he(r) bi(r)mize akı fikii veriveren goca ırabbim
verivemicek mi heç olmasa bit gada bi hisse balmeye de sovana da?!
bizim uyanıgla daa arbanın kontana çeviriverib gazleyivemeden
işgillenmee başleveriyo bazadan doldudagla(r)ı balmele sovanla
deyveriyo onla
işçleenden deyola tabi bizle duymeyoz
ey benim goca ırabbim bunlaa beni nelee götüvecek?
üle balmenin sovanın samısağın işgili mi olu dimen
goca denizde gemileri batasıca cavır yunanın gözleenin feri gibice
irengkleri soluveriyo
pörsüveriyola garible
onu göre
dimedi dimen
gurdeşen olu da canınız yimeglemize çekeese biniverin otübüse uçağıa
geliverin, yiyiverin, dönüverin
üleeeeee
ılafla(r)ı neelere getidim ben höle?
bu dilcemizde
cingen a(y)şanın üstdonunu lastiği gibi çekdikçe uzuyoruu...
de gari anlatıverem yimemiz nahal olcek:
önce balmelen dible goparılıb atılı, soğan yimeklik dooranı, domadtle irendileni, bunlan hebisi bi haranlıya gatılı, zeetinyaa, gorugsuyu, duz, salça ekleni, 10 dagga gısıg ateşde gapağı gapalı gavruldugdan soona bi baadag gaynar su yimemize gatılı, yimi dagga da gısıg ateşde duru sona altı gapatılı ve ıscak soğug yiini...

eski deeviş

6 yorum:

asıman dedi ki...

maşşallah süpanallah beg göze yazmışın gari. ellene gollana savlık.

Müfdü Gızıı dedi ki...

Naha gözüng körolmasıng cavır derviiş niiden buldung ,bilding de bi de gözel annadıviidin bammeaşına :-)Gocugarılaa bilem annadimez böölü
Hoşgelding sürüsüünen garıların göbeene bizimovlan.
Ellen kollana savlık ,yazıpduuu sen bööle.De bakan be'leep duruuz bi tahakine..

eski derviş, dedi ki...

öncü bene, barıbaalığa gabıl edivediniz için beg savolun deecem, hoşbuldug.ee gari köö şeytanna düüddtükce yazıvecem, ne cavırlıgla gelibduru aglıma! emme bizceezleen dilce yazılıvedii gibi okunmuyoru, söülenivediği gibi yazılmıyoru, ondan gari gırdavlanıb gırdavlanıb yazcem.enkii sözleeniz beg hoş edivedi bencezi savolun...

cırma'lı bisi dedi ki...

İngevela Deeviş oolana hoşgeding bizimoolan deyem.Ellene saalık güze yazmışıng.Heli gari bi di menüle münüle hazırlamışıng ya bek gadın oomuş..Eferin üle!İşdi bo dedirtdin bene.Okuyuveresi canım balme isdedi yeming ossung.Ayrıcı yazım ve no'dalaama gurallarını diggat eddiin gözümden gaşmadı.Farkında mıng bilmeyyom, bizim akideşle bore yazaka guralları uymemezlik edmeyyola.(Arıdı bi olan yannıçlıklara saymeyyon.O gıda oluu.)Emme yazıng niden şiyir gibi alt alta uzepgidiyoru bi ona anneyemedim.Accık anlemeye zorleşdiriyo öölü oluncu.Ya dı bene ööle gelmiş di olubili; çünkü bende böğnlerde va bişe.Ende tarifdeki gibi zebse yeye yeye b12 azalıpduru biliyon m?

asıman dedi ki...

hindi ben ecik açıklımı edem size: hindi bu dervis ovlan; benim hacattepideyke talibem idi. yani anleyceniz matimatik öretmeni gendisi. ingevela ondan ötüre gubarıyom gari sanki ben öretmişim bölü gonuşmasını gibi :) başgı bi mesile derviş olan denizlili deyili nazillili. gonşu memnikedin iysanı yani. bi de cırmaglı bisi demiş ya "bıllam niden şiyir gibi yazıpoturun sen" deye. ona da ben açıkleyverem; hindi bu derviş ovlan bi çeşit iysan gari allahın gücünü gidmesin. matimetik öretmeni emme şayir gibi şiyir hilan yazıpduru büssürü. ondan alışganlıg yalım şiyir gibi yazıp atmış. hindi bakası benci de şiyir gibi yazmısa dahı eyi olubili.
neyise gini de nazar ilmesin beg göze yazmış, elini golunu savlık.
(derviş gödün mü biyo hem hocan oldum hem afıkadın.)

eski derviş dedi ki...

Gömem mi heç asıman hocam hemdi beg gözee özedlevemişsin benceezi, savol hocam.
Şiyir gibi yazmısına gelince; ben di bagdım höle biyo,yazılam bizim dağın yamecinden aşa, köve ine gibi uzeverib gidmiş.(Ben alışmışım gari günlüg hayaddı bilene böölü satı satı gonuşmaa yazma.)
Fotırafla fazlı ye gablımış; daha gücük gonubilimiş,nahal olsa 'glig'leence büyüyoru onla.
Hekesleen dedigleni anneyibdurum, gocu ırabbim irezil etmesse ötikinde da gööze olcek.