İzleyipbatanna

19 Kasım 2008 Çarşamba

MAYMİYON PERİ

Zamanıng biringde bi padişahılan üç dene yağışıglı boylu poslu filinta gibi ovlanları birlikte yaşeebduruymuş.Everme zamannarı geldiğinde bubaları ovlanlaanı edrafına doplemiş.

"Bakın gocuman adamnar oldunuz gari.Evlenme yaşınız da geldi.Emme ben bu işe heç garışmeycem, sonurtdan benim başıma ağrıtman deye sizi bi yöntem deyveecen.Üçünüz de ellenize oklaanızı alceesiniz fıydırdıktan keri ok ne yakaya düşerse o evin gızını size alıvecem." Ovlanlaa gabıl etmiş.

Böyükçe ovlan okunu germiş,düştüğü yer vezirin evi olmuş.Padişah vezirin kızına ovlunun talib olduvunu deyveemiş.Gız da bi güzelmiş,cakasını göösen sanırsın padişahın gızı.Bakanna bi tek daha bakıbbalaamış.Elinden de her iş gelirmiş.Hamaratça bi gızmış.Portıkallı Pekin Ördevini bek dayı bişiriymiş.
Vezir gabıl etmiş.Gızını saraya gelin yollamış.Muklu mesud yaşantıları olmuş.

Sıra ortanca ovluna gelmiş.Ortanca ovlu da gısmetini bulabilmek için germiş yayını,salmış okunu.Ok gide gide varmış vekilin evine.Padişah hemen adamnarını yollamış.Gızına talip olduklaanı açıklamış.Vekil de gabıl etmiş.Vekilin gızı da vezirin gızını aretmeyomuş hani.Gapgara ceylan gibi gözleri,bugle bugle zülüfleri,süt gibi beyaz teniyle bek gadın bi gızımış.Onun da elinden gelmeyen iş yokmuş.Hele yasdıgeçte bi yufka yazarmış hööle zar gibi olurmuş.Bakdın mı arka yannı görebilisin o gadaa yani.Neyise bu çift de gırk gün gırk gece düvünne evlenmişle.Muklu mesud geçinmeye başlamışla.

Eee sıra en güccük ovlancığa gelmiş.Abesigille bek gözel hatunnarı alıp muklulukdan uşcek gibi oldukça onu da bi heyecan basagomuş.Almış eline oku germiş yayı.Emme gerilen sankim yay değil de gönül teliymiş.Tam oku bırakacakken bulutlaan arasından güneş çıkıveemiş ovlancığın gözüne ilmiş.Hööle gözünü gaçıren deeken ok fıydırıp gitmiş.Gide gide ormanın içine düşmüş.
Abesigil gülüşmüşle:
"Naha seni Mısdıva ata ata ormanın içine mi addın güpgüzel oku."

Varmışla okun düştüğü yere.Morelleri hilan bozulmuş bizim Mısdıvanın.Ormanda oku bulduklaanda bi bakmışla ok bi maymiyonun elinde, oyneşipduru.Maymiyon ne bilsin okun ne olduvunu,ağzına hilan götürüpduru.Abesigille zaten gopcek yer areyola, güleeken uvunmuşla;
" Mısdıva çöle gitsen gutub ayısı da buluusun sen bu şansılan.Emme senin gısmetin bu gari evlenceesin bunuylan."

Netsin bizim ovlan çaresiz gabıl etmiş.Maymiyonna bir yaşemeye başlamış ormanda.Kimseye garısını gösderememiş.Emme abesigille ııraat durcek mi.Haber etmişlee gardeşleene:

"Bubam evinize gelmek isdebba" deye.

Mısdıva telaşlanmışVaamış maymiyon garının yanına."Durum bööleyken bööle bubam gelceg olmuş.Nedcem ben hinci bi akıl vee bene" demiş.Maymiyon gayet kuul bi şekilde heeç de husalanmadan:

"Bubana sööle gardeşleeni,isdediği adamnarı alsın hu garşıdaki dağa vaasın gitsin."Gabıl etmiş Mısdıvacıg.Habar yollamış bubasına.

Padişah adamnarıylan barabaa vaamış dağa.Dağda her at için altın birer gazık çakılıbduru.Yemek saati gelmiş o gadaa eşsiz bi zofra göömemişle gocu sarayda hilan.Gaşşıkla çatallaa altından.Tabaklaa desen altın işlemeli bardaklar hele göömen de yanında gıvrılın.O gadaa eşsiz bi zofra.Yemekten keri altın gazıklaa,tabaklaa sahiplende galmış.Herkesle sevinmiş daveddeki.Emme abesigil fesatlanmış.Olaya çomak sokceklee illa ki.

"De gidi Mısdıva hee.Senin zofra bek dayı olmuş.Zaa garını da getirir de gösderirsin bize.Bubamın bi elini öpsün hayır duvasını alsın bakam.Görgüsüz mü yoğsam senin garın" demişle.

Mısdıvanın elleri ayakları dolanmış birbirine.Vaamış garının yanına.
"Bubam seni görmek isdebba nedcen ben hinci" demiş.
Maymiyon gene larc bi vaziyette: " Heç tasalanma sen gucacım.Hu uca doğru var git Aaşanaaa deye bağır" demiş.
Mısdıva varmış maymiyonun dediği yere tüm gücüyle "Aaşanaaaaaa" deye bağırmış.Ovlancık bağırasıya güpgüzel bi peri oluveesin bu çikin maymiyon.Mısdıva küt deye bayılmış.Gollarının arasında ayıltmış onu peri gız.Mısdıvacık gözleeni açmış bakmış gerçek bu peri.Peri gız yüzünü oğşayarak:
"Mısdıva, bene nalet bi cadı büyü eddiydi.Beni maymiyona çevirdi.Şehzade ile evlenmem ve gocamın da Aaşana deye çığrınması gerekibbadı.Hinci bu maymiyon postundan gurtuldum.O postu heç gaybetmeceesin yoğsam ben gaybolurun" demiş.

Mısdıva garısıylan bubasının yanına vaamış.Abesigille şog olmuşlaa.Mısdıva durumu annatmış.Sonurtdan onlaa da muklu bi şekilde sareyde yaşemeye başlamışlaa.
Mısdıva postu yıllarca sıkı sıkıya saklamış.Garısından bek memnun bi şekilde yaşlanıb gitmişle...

Gene erenler oldu muradlarına varam biz de çıkam gari kerevetleene :)

4 yorum:

asıman dedi ki...

abam elini golunu salık. ben bilmepdurudum önkü masala, okuyasıyı beg beyendim. allah zihin açıklıgı vesin de yaz gine.

Gubarıg Gısmet dedi ki...

de gidinin esrası...emme güldüm ha potıgallı pekin ördevine....needen aglını gelivvedi ayoo

Gııı Esraaa dedi ki...

egzandirik işeylee olsun dedim ne ben ya bilinşaltımda portakallı pekin ördeği vaadı yalım :D savolun.eyi dilekleeniz içün :)

Adsız dedi ki...

masalınızda pek acamış hanıı pekhoşlaştım