İzleyipbatanna

20 Kasım 2008 Perşembe

Cin Mısdıva İnkilisçe Övrenipbaa

Günneden bi gün, Mısdıva'nın bubası Aamat "maşşallah subanallah işleemiz beg güze böönnede...müşderiden başımızı alımeepbaaz...yetişimeyoz eyer ossun gelen gideni....bi di yaz gelesi eyicen çovaldı gari müşderilee...Mısdıva, ovlum sen bo havtı songu dükgene bene yardımı gee balim...abeng dersaneyi gidiyoru SBS zınavını hazırlanıpbaa...gelimez hindi " deyesi Mısdıva beg seviniveemiş gari...Aamad, Bubadağlaa İşşanında havlı, nevrisim dakımı, zofrı bezi, fisgos, mı'lag dakımı, fitrin dakımı, zeepa dakımı, kırlent, bike hilen satıpduruymuş...eee Bubadağlaa İşşanı maalım...beg güze heeşeylee va gari önkürde...biyo bi giding di bakın siz di...işleee de gari açılası müşderiden gafasına alımaz oomuş gari....Havtısongu Cin Mısdıva bubasınıng elini yapışmış baraba düggene vaamışla....Aamad bismillah deep düggene sav ayavınan giimiş...Mısdıva da bubası gibi edmiş ....bubasının düggen gonşuları da Mısdıva'ya göresi beg sevinmişle...Irza Abe " hoşgeeding bakem Mısdıva...okul nassı gidiyoru....eyi mi övretmening" deyireg Mısdıveenen diyalog guren demiş....Mısdıva aleekeye göresi beg bi sevinmiş...gubarı gubarı bi hal oluveemiş gari....dakikelee ilerledigce müşderilee gelmiye başlımış....dezeenin biri gızını çenizlig heeşeyle aamış, başga bi garı İsdanbollu musafirleene düggeneere gezdire geemiş....türlü türlü müşderile gelik giddikce Mısdıva bubasının ni gıda zorlugnan parı gazandıına taa eyi annımış...övle yimeende bubası Mısdıvee lokantıdan kööte getirdiveemiş...ayranına baraba bi güze yimişle...tam gari yimeg tepsisine gapıya goyası höööle sarı saşlı, cılbag geyimni bi garı belirivemesing mi düggenin önde....Mısdıva taa öncü hiş o gıda sarı saşlı bi issan göömemişimiş " aboo" demiş "neyi gari bo".....garı düggenin öndeeke yerli dokumuları, otantik heeşeyleri bakıyorumuş...Mısdıva "müşderi yalım bo..gaçırmiyen ben buna " deep garının yanna seyidmiş...." buyur deze ni bakdıng " deye soomuş emme garı denişig denişig nafnaa ediyorumuş...."hav maç iz dis" deepduruymuş....Mısdıvacıg ni bilsing onun turis olduvuna...gatliyen anneymemiş garının dedigleene....ööle bakıg gaamış gari...bu arıdı Aamad da eline yüzüne yuvmegden gelikgeliimiş...bagmış düggenin önde covur bi garı....gumeşlere sorupduru emme necep cuvap veeceg gari öngü garıya...kendi kendini gızmış..." üle Aamad ni vaadın liiside İnkilisçe dersleene egceg...hindi bag turis garıynan gonuşumeyosung"....Aamadcıg elinen golunan meram annaden deeken Gubarıg Gısmet dedigneri bi İnkilisçe övretmeni oodan geçmesing mi....o gün de Gubarıg Gısmedin derslee eeken bitiveemişimiş de hööle bi çarşılaada ni va baken deye gezee geemişimiş....tam Cin Mısdıvagilin düggenin önden geçeeken olaya şayid olası "du biyo hu issannarı yaadım eden" deye vaamış yannaana....turis garıynan Aamadı tercümennig edivemiş gari de garı 2 metre gumeşinen 2 dene fisgos alıggigmiş....turis gidesi Aamad " Allah senden irazi ossun gaadeş.....sen olmıseng yaadımcı olumeecedig garıya....naha işdi gafa vakdında övrenmedig inkilisçeye...hindi çilesine çekipbarız " demiş...Gubarıg Gısmet de " nolceg gaadeş...tişeggür edceg bişee yog...anaaa bu daklı ovlanın adı ney bakem" deep Mısdıvanın gafasına ooşamış...."benim di senin gıda bi gızım vaa...bag bubeng övrenimemiş İnkilisçeye sen balim övren oldu mu....inkilisçe heekesi nazım...haden bakem bene musaade...sizi hayırlı işlee " deep gigmiş...Gubarıg Gısmet gidesi Mısdıva bubasını...." buba bene kursu gaydeddir...ben di İnkilisce övrencem...deminke deze gibi güze güze gonuşcem" demiş....Aamad o günke yaşadıglaandan keri çooklaana needip edip İnkilisce kursunu yollumee gara veemiş....Cin Mısıdva da bu işi beg sevinmiş....bundan keri cumeetesi günneri kursu gidmee başlımış....hindikden "my name is Mısdıva" demesine övrenmiş.

5 yorum:

asıman dedi ki...

naha sene gısmet ya. nerden gelivedi gı aglına önkü??? hem yazmış hem oynamışın gari önkünde :=)
çok beyendim eyer osun. madalla dakcen sene.

Gubarıg Gısmet dedi ki...

savol....epeyidir düşünüpduruydum hu lisan mesilesine necep dili getiisem deye....aglımı 2-3 seni evvel başımı gelen bi olay geliveedi gari

Gııı Esraaa dedi ki...

:)))))))))))))))))))) off gariii güleeken çatlecem eğerossun :)) çok güzel olmuş bullam ellene saalık

cırma'lı bisi dedi ki...

ülen her seferinde yeni yeni işeyler keşfedipbaz..cin mısdıvayınan başladık,masalla,habarla derke biyo da yazınıng içini girivedik.işdi eserinen bütünleşmiş bi sanatcı..teprik ediyorun,alnıngdan öpüyorun...

Gubarıg Gısmet dedi ki...

savolung varolung bene sizlee varedipbatısıngız sevgili okuyculaam ( beg bi havee giriveedim yalım) ...hindi benim aglımı yeni yeni fikirlee gelmiye başlıdı...söylümiyen hindi de süprüz ossun