İzleyipbatanna

5 Kasım 2008 Çarşamba

eşşeg şakası

Saşmı sapan habarlaa göşesi için böğün Yasemen deezem areyip höle höle bi habaa va ona yazıbiliiisin demiseydi önkü habaarı a'leyceedim maazallah. Savolasın benim bi denecik deezem.
Şincik habarımız teee İngilterileeden. Bu covurların caddileende soka'laanda bizinkeyle gibi umumi helaala va, e covurlaan da işeycee dutuyo taabi, gıraliçening memliketi deye olmeycek mi, heç. Hindi bunla biz gibi çömeşip de edimeyolaa illakine otrak olcek. Neyise, şaka etcem deye donguzun teki önkü otrağın oturulcek işeysine capon icadı yapıştırmaç sürüveememiş mi ay abam? Adamceezin teki de oturasıya yapışıvememiş mi! Geliverin gari. İtfayelee aranmış adama gurtaralım deye, ya a mıh gibi yapışıgomuş gapak götünge. Höle edem bööle edem demişlee emme edimemişlee. Ondan kelli ambulans çavırmışlaa, otrağa da üsdündeyki adamnan birlik yerinden sökmüşlee de öylesi götüümüşle hastaneyi. Dokturlaa ilaşlaalan hilan bek zo sökmüşlee gari adamceezin gıçından helaya. Olcek işey mi hindi bo! Töbü tööbüü. Helada edilcek şaka öylesi mi oluu? Tahret musluuna eğiveriisin, suyu açasıya pantolu neyin ıslanıı ona anleycen. Veyatta gapaan videlerine söküveriisin, oturunca gayıverii şappıdak yeri yapışıı ona da anleycen emme endeeki gibi oluu mu ga? Bu akideş evini bizim çömelmeni helalaadan yaptırıı gari.
Umumi helalaadan gonuşunca a'lımı geliveedi, övrenciykene Beşi'taşta bi hela varıdın, helaanın sahıbı gral deyorudun kendinge, boyu devrilesici herif, gapıya gocuman bi ırobot goydurugomuş hööle tenikeden, tam yanından geşçeesin ırobot "öncü fiş sonru çiş" deyoru iisanın a'lına hoplattırıyodun. Bi di deyyus, içeedeki gapıların iç gısmına, tamı da hööle çömeşince gabak gibi görceen gibi ayna goydurmuş, eyi gari, kendi kendinge seyredipoturuyon ayonna! Gahpanalı, niden seyre'cez kendimize, "amanin bek de gadın işeemişim" mi deycez gari, dürzü! Bu gıda mı ireklam delisi olunu abam, gaç! Gızdım hindi biyo da. Neyise başgı başkı saşmı habaalada buluşubilmek üzüre savlıceklen galın çoşcaklaam.

5 yorum:

cırma'lı bisi dedi ki...

ing sondeyki sonurtdan görme dürzününgke taha komik gedi bene..aba alemsin ha..

Müfdü Gızıı dedi ki...

Ay abam beg gadın yzmışın gııı.Ölüyazdım gülme'deeen.Haabara mı yoğsam sening laflaana mı gülübatırım bilimemmpdurum gari.Elleen dert bilem göömesin

asıman dedi ki...

habara bag gari :))) abam cavırlan tovaletlende tahret musluğu mu sanki. ööle olmayası adamna paltılon ısladmı şakası edimepdurla. bööle çikin bi işey edibilmiş evini buudey yavasıcıla. haba gasdıladı çıkasıyı bi di utanmıdan gülmüşdür.

Gader aba dedi ki...

Hakkat önkü covurlaada musluk hilan goymeyolaa tovletleene de mi abam? a'lımı gelmemiş de adama muslu'lan şaka övretiyom hu işe bak gari. Bizmanlaa o tovletlee yüzünden ni gada sıkıntılaa çekiveediydim yaban elleede. Biloga anılaa deye de bi bölüm açem balim, ben düzdaban olduumdan yalım başımı hep saşmı işeylee gelipduru , sizi de annadırım hep beraba gülüvememiyiz.

asıman dedi ki...

abam, berket senin o istamboldaki dürzü aynıların ardını gamara hilan gomamış. yoosa gomuş mudur? goduysu gari cannı yayından izlepdurmuşdur hekezin ne edipbattıgına.