İzleyipbatanna

24 Kasım 2008 Pazartesi

Cin Mısdıva Örtmenini Hediyi Alıyoru

23 Gasım zabaa Cin Mısdıva'nın abesi Aliksan " Mısdıva yarınke gün örtmenne günü...ben örtmenimi hediyi aacem sen aameceng mi ? " deye soomuş....Mısdıva'nın örtmenne gününgden habarı yovumuş...."annaaa örtmenne günü dü ney abe...ööle bi gün mü vaa " deye soomuş...abesi Aliksan 6. zınıfı gidesi bilyomuş gari herşeylere.....bilgiş bilgiş annedmee başlımış...." sening habarın yog mu üle....tee bizmanna Atatürk yaşeyokan ona Başörtmen seşmişle, Atatürk milled megtepleene başladıg issannarı okumu yazma övredivemiş....ondan keri di 24 gasım günneri örtmenne günü oluveemiş"....Mısdıva diggatinne dinnimiş " eee" demiş "nedilyo o gün?"...Aliksan cuvap veemiş...." şiyir okunuu, okuldu tören edilii, saygı duruşu edilii, örtmenneri hediyi verilii" ....Aliksan ööle deyesi Mısdıva " ben di hediyi alen ozman" demiş...iki gadeş el eli yapışmışla, parıları da cepleeni ga'mışla vaamışlaa Bazarisdanı....anı bi girmişlerimiş çeşid çeşid işeele ışıldeepduru ...bi di bi galıbeşlig...talibelee bazaatesi örtmenne günü deye yaamır yavış dememişle doluşuvemişlee Bazarisdanı.....Aliksanınan Mısdıva höle bi bakınmışla....Aliksanın örtmeni adam olduvundan Aliksan örtmenini bi tıraş golennesi aamış emme Cin Mısdıva bi garaa verimeyomuş.....Mısdıvanın örtmeni garıyımış ....höle mı'lag herşeesi alen demiş emme beg hoşunu gidmemiş...ing songunda farfim almee garaa veemiş....garaa veemiş emme ni annasın Mısdıva farfimden...ordeeke raflara dovru bakaakan höle güleş yüzlü, gözlüglü, daklı dilli bi genş gız göömüş....Gıı Esra dı o gün akedeşleenen Bigboyus da buluşug ondan geri Şampiyon kokureşde kokureş yimegden geliggeliimiş...evi gigmiden Bazarisdanı girig " bi farfim alen...havılaa sovudu..bakaasıng zobu hilen yakılceg oluu...farfimsiz necep yagcen ben zobee" deye düşünmüşümüş.....Cin Mısdıva vaamış Esra gızın yanna " aba beni bak biyo...ben örtmenimi farfim alcem nankına alen beni bi akıl vee gari...bilimedim ben" deye sorası Esra gız dı bagmış hööle boncug göznü daklı bi ovlan kendini bakıpduru...."niden akıl veemiyen seni ben...beg akllı bi ovlanı benzeepdurrun sen ya...adıng ney bakem sening"...."Cin Mısdıva"....Esra gız cuvaba duyası eyicen saşmış..."ana gı ben sene hikaya gahrımanı sanıpdurudum ya...gerçeg ming sen " deye saşgınnına belirdmiş..Mısdıva olannarı hiş annımamış ....Esra gız bagmış Mısdıva halenda bi cuvap begleepduru, onu güze bi farfim tavsiyi edmiş....Mıdıva farfime aldıgdan keri abesi Aliksanına baraba Bazarisdandan çıgmışlaa....yoldu gidekeni Aliksan "sening gonuşubatdıvın gız kimidin? tanıyyong mu sen ona ?" deye soomuş....Mısdıva " ya'a tanımeyyodum emme o bene tanıyyodu yalım...hikaya gahrımanı hilen dedi ya hiş annımadım" deyiregden abesinin elini yapışıg evin yoluna dutmuş

5 yorum:

asıman dedi ki...

gısmedim alnının çatından öpçem gari sene. nazar ilmesin bu ne yaradıcılık gı. bi di esra gızın zobu yakışına daşlamışın satirik olmuş gari. elin golun deet gömesin.

Gader aba dedi ki...

gaç günneedir girimeyodum bilokumuza eyer ossun bitaa bu gıda boşlaasam. ne gözee iisannaasıngız ya çoşcaklaam benim, hiş gülceem yoğudun emmegüldüüdüngüz gari bene. önkü denngizli şivisi grubunu gatılma'nan bek eyi etmişim sizi necap tanıyceedim yoğusam. Gocuman öptüm gari yana'laanızdan.

Gııı Esraaa dedi ki...

Gısmet bullaaamm bu hıkayayı yannış zamanda okumuşum işyerinde okuncek bişşee deelmiş.hınkırıp durdum gülmeyen deeken.elleneee savlık bullam bek gözel olmuş.

Gubarıg Gısmet dedi ki...

nssı buluşduruveedim sene cin mısdıveenen deeemi...bundan keri dıggat eding gari...hee yakıda cin mısdıveenen garşılışıbilisingiz

cırma'lı bisi dedi ki...

Anaaaaaaaaa.bu gada dı oomaz gari.pes..