İzleyipbatanna

16 Kasım 2008 Pazar

güçcük deniz gızı

eveli zamanın birinde bibirinden göze altı dene gızı olan bi gıral varımış. gral dedisem gafeniz garışmasın. bu gıral iysannarın gralı hilen deyilmiş. grallık edipbattıgı memniket gocaaa denizlerin içinde, balıgların ıldır ıldır parılepdurduğu bi memniketmiş. bu gralcıgın garısı öleli epiy olmuş. gızcazlarına annannileri böyütmüş. annannileri gızlara yeyüzüylen ilgili masalla annadıverimiş, gızla da bu masalları beg sevemiş. annannileri masallada bacak deye bi şeyden bahsedemiş, gızcıklada merag edelemiş bu bacak dene işey nasıl oluyo deye. neden deseniz bunna dengizin altındı yaşadıglarından iysanna gibi bacakları yogumuş balıglarınke gibi guyrukları vamış. guyrugun içindi de normal olurak isgiled deyil gılçık vamış tabi. bu altı gızın altısı da beg bi güzelimiş emme içindi en gözeli en güççük gızımış. saşları altın irenginde gıvır gıvır gıvrışıp duruymuş, dodagları almi gibi gısgırmızıyımış. sesi desen bülbül sesi gibiyimiş. gonuşdumuyudu hekez şarkı çekiyo zannedemiş. bu gızcaz annannesinin annattıglarına gömeye çok isdepdurumuş. emmi annannesi demiş ki “gızım onbeşini gelmiden yeyüzüne çıkımazsın. ancı onbeşine gelesi gidibilisin yeyüzüne” demiş. gızların en böyügünün yaşı gelesi çıgmış vamış yeyüzüne, ooda gödügü işeylere dönüncü gardeşlene birbir annadıvemiş. gadeşleri eyiden marag edmişle yeyüzüne. arıdan epeyi bi zaman geşmiş. bizim güçcük gızın da yaşı onbeş olmuş, annannesi “ hada gızım demiş gitcesen git, bak bakam biyo o gıda marag etçek bişey vamıymış”demiş. bizim güçcük gız heyicannanna başlamış yokara doru yüzmüye. yüzü yüzü vamış gelmiş yeyüzüne. geldiyindi güneş batcem deye uraşıp duruymuş. çıkdıgı yerin yakınında gocuman bi gemi vamış. geminin güvertesinde gardeşim olsun yakışıklı bi prens durupduruymuş. deniz gızı bi bakmış bu yakışlı bi deligannıya. “abooo, ni gıda yakışıklı bu adam yafu” demiş, “de gidi güçcük deniz gızı de ni gıda şanslıymışım ya ben dünnaya varı vamaz beg göze bi prensi göregodum” deye düşünmüş. yakışıklı prensin denizgızının kendine gödüyünden habarı olmamış. bu arıda güneş batagomuş, hava gararıvemiş. hava gararasıya bi rahmet bi fırtına, allah afatından saglasın ortalık bibirini girmiş. prensin gocu gemisi ceviz gabıı gibi sallanmeye başlamış. fırtınıdan yelkenneri parçılanmış, diree gırılmış, gosgoca gemi suyu gömülegomuş. yakışlı prens yüzmesini de bilmeyyomuş, başlamış cıpbıldımeye. gocu derya prensi dibini dovru çekmiyi başladıgındı. prens allah canıma alcek yalım benim bali mekanım cenned olsun deye başlamış şahadet getirmesine. O sırı da deniz gızı yanındı bitivemiş, prense gapdıgı gibi gucaklamış sahili gada gucaanda yüzdürmüş. nası oluyo da narin, kiba bi denizgızı boylu poslu dalyan gibi prense gucakleyyo deye şaşırmen hindi bu denizgızı aççık balık soyundan dı geldiyinden gılçıklarında omegı üş denen işeyden çoğumuş. öle olası beg güşlü guvvatlıymış. neyise yüzü yüzü çıkamış prensi sahile gumlan üsdünü yatırmış, başucundu beglimiyi başlamış. o sırı da bi kaç göz gız gelmiş. prens de uyanasıya uyku sersemnigi mi desem yosa ölümden dönmenin vediyi şaşgınnık mı gari ne olduysa deniz gızına gömemiş öbürke gızları gömüş, onarılan almış başına gitmiş. güçcük deniz gızı dinelmiş galmış. sonakı günne denizgızı her allahın günü yeyüzüne çıkıp prensi gömüye çalışmış emmi nafile bi türlü iras gelmeyyomuş prense. tak sonunda su cadısına gidip fikir danışmıya gara vemiş. su cadısı deniz gızına göresiyi çikin çikin gülmüş: “neden bulunup geldiyine bilipdurum, iysana dönüşüp prensilen dahı yakın olmag isdepdurusun” demiş. “ben büyü ediverem sene iysanı dönüşmü büyüsü emme bunun bi bedeli va, onu du başdan deyiverem” demiş. denizgızı prensin yanına varmak için her şeyi razıymış. “bedeli neyise ödümeyi hazırın” demiş. demiş emme su cadısının dediyi bedel beg bi ağırmış: “garşılıgında o göze sesine isdeyyon.eyer iysana dönesen o gözel sesin benim olcek, sendi iki bacaklı iki ayaklı gözel bi gız olcen gılçıklanın yerini isgeledin olcek. emme sakın unutma kendine sevdircesin prense, prens sene bütün galbiylen seve de evlenise ölesiyi gada mutlu olusun emmi evlenmeycek olusa deniz göpüyüne dönüşüsün” demiş. karısevda deniz gızının aglını başından almış bi yo. mantıglı düşüncek durumdu deyilimiş gızcaz “eyi, ben gararımı çokdan vediydim saten, sen bene çabıcak çevirive iysana” demiş. su cadısı deniz gızına bi badak suyula bi dene hap yutdurmuş. hapı yutası deniz gızı iysandan bi gızı dönüşmüş. sonacıma denizgızı gidmiş prensin yanını vamış. prens buna beg beyenmiş önündü arkasında beg dolanmış emme bi türlü evlenmi teklifi hilen etmeyyomuş. denizgızı da üzülüp duruyomuş bu duruma. bi gün prensin bubasıgil prense gomşu ülkenin prensesine isdeycek olmuşla. erkeg milleti deyil mi prens gomşu ülkenin prensesine de beyenmiş, evlenmiye gararına vemiş. Bi di kırk gün kırk geci düyün etmiş. hekez yimiş işmiş eylenmiş düyünde. bi tek deniz gızının moralı bozugmuş. denizin gıyısında sessiz sessiz avlepduymuş. bu geci deniz göpüyü olurum gari deye düşünüken denizden bıllıları çıkmış gelmiş. bi bakmışımış hepisinin gafası üş numura tıraşlı. bıllıları “saşlarımıza su cadılozunu vedik bıllam garşıgında bu bıçaga aldık, sen eye bu gece prensin galbine bu bıçaga saplasan büyü bozulcek” demişle (demiye gereg va mı bilmeyyon da bıçak dedikleri has yatan bıçaa). deniz gızı bıçaga almış almıyı emme bilipduruymuş bölü bi şey edimeyceni. sabalen güneş doğası bıçagı bi yana fıydırmış. kendine denizi atmış. atmış emme denizi düşümemiş. kendine havalada uçakan bulmuş. etrafını bagmış altın rengindi ışıkla dans edipduruymuş. “biz havanın gızlarıyız, senin durumuna bilipduruz, sen gari biziylen yaşeycen burdu. hem burdu sene üzen kimsi olmaz ” demişle. Deniz gızı ondan sona hava gızı olmuş. havada mutlu yaşamış. yaz günnerinde aşamüsdü güneşin batdıgı yerden höle gırmızımsı bi işey olu ya işdi o esgi deniz gızı yeni hava gızıyımış.

6 yorum:

Gader aba dedi ki...

Asımanım bek gadın olmuş ya önkü masal. Ana gari, gözüm bilen dolayazdı okuukene. Dilingi savlık abam.

Gubarıg Gısmet dedi ki...

asımanım gopaadıng gari bene omega üş deekene...needen aglını geliveeyyo önkü oricinal işeele bilimeyon gari

asıman dedi ki...

savolun arkideşle. yazdıktan kere beg üzünşlü deye goymiyen dediydim emme beyendiyinizi göre ey ki gomuşun.

cırma'lı bisi dedi ki...

Ne yalan söyleyem başdan sonu gada gısmet abam yazdı sannettim.üsluplaanız da benzeyegomuş biliyo mung.ing ço' yataan pıçaa mesilesine duttum.bek güze yazmışıng asıman aba.

asıman dedi ki...

sarı öküzün yanda duran ya huyundan ya suyundan dele ya (gısmedim gusuru bakmeyyon de me, nafın gelişi didim gari) biz he perşembi günü gısmedilen görüşüyoz yimeg yip iki lafın beline gırıyoz. ööle olası benzedik gitdik gari bibirimize. aslına bakasan ben onun yazdıglarına beg sevdigimden bi di okup durdugumdan dı benim yazdıglarım onu benzlemiş olubili.

cırma'lı bisi dedi ki...

Kimbili gari!... =)