İzleyipbatanna

23 Eylül 2008 Salı

Cin Mısdıva Okulu Başleyyo

Cin Mısdıvı yedi yaşını gelesi anasınan bubası ona maalleydeyki okulu yazdırdıla. Çucuk bu ya gari bek heycanlııdı.Kitaplana defderlene okulung yandeyki tükkandan aldıla. Bi di güze gapladıla,bubası üsdünü "mısdıvı" yazıvedi.İçi içini sıvmeyyodu gari.
Mısdıva bazardan aldı'ları babışlara döşeenin altını goydu.Zabalan kakası keycen deye kendi kendini söz veedi.
O gece Mısdıva’nın gözünü uyku girmedi.Acıba okul çok mu galebeşlikdi?Örtmeni nası biriidi?Can yakasa döyer miidi?Yoğusa abeysi Aliksan’ın örtmeni gibi gatı yüre’li miidi?Bölü bölü işeeele düşünürke uyuvedi.Üryasındı bili okulu gidiyodu gari.
Gocuman göbekli, şişi dibi gözlü’lü örtmen -bu Aliksan’ın örtmeniidi- elindeyki zopayla Mısdıva’ya ya'laşıp:
_Oku baken hunnara, dedi.
Mısdıva okudu:
_Ne di güze top bo
_Bek di güze top bo
_Dut Mısdıva dut
_Mısdıva topu dut
_At Mısdıva at
_Mısdıva huna at
Bizimke ,tahdıdı yazannara gıvrak gıvrak okuyvedi.
Mısdıva " bek gadın okuyvedim" deye gubarıke kendine yerdi buluvemesing mi?
_Ülen ben sizi gaç yo dedim."mısdıva topu at deyil mısdıva topA at" decesiniz deye,a galın..okla! deye kükürep bi di şaplak şapladıvemesing mi ta ensi kökünü?
Mısdıvı gözlendeyki yaşlara sili sili sırasını döneke biyo da örtmen akasından:
_Mısdıvı çucum kak gari okulu gikceesing , okulu gikcesing, deye ünneme mi?
Mısdıvı küsdü ya gari aakasını dönmeden, "Okuldayız işdi ya!Saşmış yalım ...Bi di utanmıdan çucum deyyo bene deyyus "derke derke uyandı.

Anası ünneyomuş meyersem. Mısdıvı düşdüü yerden kakdı otudu. " Abov gışlam acımış hep "deye a’lından geçidi.Sonurtdan dı :
_Ben okulu gikmecem ,depyörüdü.
_Niden?diyen anasına :
_Örtmen bene depdi , deye cuvap veedi.
Bu nafnara duyan bubası öteyki evden çıkık geedi:
_Okulu gikmezsen asıl ben sene depcem.Yörü !Öngü yüzüne yuğ ge.Cavurung eniği!... deyesi Mısdıva önlüüne keydi.İsdimiye isdimiye gaavaltısına eddi.Tırıs tırıs okulun yoluna duttu.
Yolda gideeke şu sözlere te’rarlep duudu:
"Dut Mısdıva dut "
"Mısdıva topA dut..."

Hiç yorum yok: