İzleyipbatanna

23 Eylül 2008 Salı

Cin Mısdıva Lunupargda

Günneden bi gün Cin Mısdıva'nın bubası Aamat haden "keyining baken sizi bek güze bi yeri götürüveecen" demiş...Cin Mısdıva'nın bubası ailesini süprüzlee edmesine bek sevdiinden hepbaraba bek sevinivemişlee..Cin Mısdıveenen gadeşi Suna bek marag edipbatılarımış nire gidcegleene emme biyo da bubaları vazgeçiverii deye hiş ses edmemişle...Cin Mısdıvagil, yani Mısdıva, Suna, bıllası Hatce, abesi Aliksan, anası Ha'ma bi de bubaları minmişlee arbee yolu çıgmışlaa..varı varı vaamışla bek ışıldaglı bi yakee...oota yeede hööle goca bi ışldaglı tekee dönükduruymuş...hee yakılaadan müzük sesleri gelipbaamış...bi di bi galebeşligmişke sormeng gari...varası Suna soomuş bubasına " bura nire gari bööle...bek de güze ya" ....Aliksan hemen cuvaba yapışdırıveemiş..."lunupark bura...bek güze heeşeyle oluyoru buuda...aslan bubam benim...ni güze süprüz ediveeding gari sen bizi" demiş

Neyise gari nafı uzadmiyen...hepbaraba enmişle arbıdan...bubası fırsızlaa arbee soymasıngla deye alarıma çalışdırıgomuş...lunupargdan içeri giresi bizimkenneen gözleri fal daşı gibi açılıgomuş...nere gidcegleene nankını mincegleene bilimemişlee gari...Cin Mısdıva "ben önkü gocu tekeri minmeg isdeyon" demiş....Sunaanen anası da "hada onu minem demişle"...." eyi maydam demiş" bubası ...hep baraba dönmi dolabı minmişlee...Suna bek isdeyreg minmiş emme okarı en depee çıkası biyo da kookudan ödü sıdmış...."endring beneee" deye çıvrınmee başlevemesing mi....bubası "dellengme gızım necep enceng gari bu gıda okardan" demiş....dömi dolabda epeyi döndügden kari enmişlee....Hatceenen Aliksan balerin gızı minmişlee....balerin gız fızlı fızlı döndügce çıvrınmışlaa.....Cin Mısıdveenen Suna duru mu ....onna da a'lı garıncee minmişlee. Suna beegiri minmiş, Mısdıva deveyi.....bek güze eyleniveemişle gari....lunuparkda gezeeleken güldürüşlü aynılaa deye bi yazı görüvemişlee...bek marag edmişle gari...girmişle içeri....amaneen ni göösüngle çeşid çeşid aynılaa....birini vaamışla hepiside gocugafalı oluveemişle...öteykine vaamışla çıbık gibi galıgalmışla....nankını vaadılaasa gülü gülü öömüşlee gari

Epeyi bi gezdigden keri evi gidem demişlee...tam çıgcegleri sıra mis gibi darı kokmasıng mı?...Mısdıva dutdurmuş " darı alıvee bizi bubaaaa" deye.....Msıdıva, Suna, Aliksan közlenmişinden isdemişlee...öteykenne haşalanıg darı aamışla...bi güze yimişle...üsdünü de biree Zafer kazozu işmişlee....göbekleri şiginnigden gebeş garlaa gibi çıkıgomuş....arbılaana minig evi gemişlee....Cin Mısdıva uykuyu dalıkgideeken "yarın Sabatdin'inen Nevzet'e necep annadıveesem" deye düşünükduruymuş

Hiç yorum yok: