İzleyipbatanna

23 Eylül 2008 Salı

Cin Mısdıva Pi'nigde

Bi bazaa zabaleen Cin Mısdıvanın bubası Aamat “ çooklaa böön havı bek güze haden pi’nigi gidem” demiş. Cin Mısdıva, gadeşi Suna bıllası Hatca, abesi Aliksan bidi anası Fa’ma bek sevinmişle önkü habara. Mısdıva’nın anası “ ben hemen gıymeye çıkıren diffirzden kööte ederiz ore varası demiş” Çookla hepbaraba çıvrınmışla “ya ya ya şa şa şa anamız anamız sen bek çok yaşevee!!!” deye. Mısdıva bubasına “buba Üseen dayımgile de çavıram” demiş. Mısdıva’nın bubası “ efferin üle Cin Mısdıva seni boşunu cin dememişiz biz hada telifona getirivee de areyen ben demiş”. Böölelignen pi’nigi Üseen dayı, Keziben yinge , ekiz oolannarı Irmızanınan Erceb bi di gızları Höriye de gemişle. Pi’gnig yerini varası adamna mangala ya’mışla, garlaa köötelere yuvurmuşlaa, Hatcenen Aliksan gızları sallengeç gurvemişle. Höriyenen Suna sallengecde sallanmışla. Hem sallanmışla hem de türkü çığırmışla. İng çog da “ Cemilem’e” söölemişlee. Aamadınan Üseen mangala ya’dıgdan keri köötelee bişesi gada cızgılı bicima bi de a’ledinen ayecin altında üyümüşlee. Onna böle eyleşiiken Cin Mısdıva, Irmızan bi di Erceb can oynıyam demişlee. Başlımışlaa oynımee. Bek güze oyneepdurularımış emme Erceb oynakan topa ööle bi fıydırmış ke top yanıpbatan mangalı denk geemesin mi? Boooooooom! Deye bi ses çıkıveemiş. Aamadınan Üseen uykulandan sışrımışlaa. “ de gidinin Ercebi” demiş bubası terlige gapdıı gibi goşdurmee başlımış ovlanın ardından. Cin Mısdıva’nın bubası “ nedyon üle edme öngüle çoççağa” deyeleg Üsene duten deye goşdurukan daşı dakılık düşmesing mi??? Düşesi gafası da cacık çanaanı girmesing mi??? Aboo gari. Buna gören Cin Mısdıva başleevemiş gülmeyi. Suneenen Höriye di başlımışla gülme. Irmızanınan Erceb de gülmüşle. Hatcenen Aliksan dı gülmüş.Garlaa duruu mu onna basıvemişle kahkahaye. Üseenin bilen singiiri geşmiş o du başlevemiş gülmeyi. İng çog da Mısdıva’nın bubası Aamad gülmüş. Cin Mısdıva bubasını zabınnı çapıd veemiş “ aa buba silem öngü gafange demiş” Aamad temizlendigden keri köötelere yimişle. Köötelee bek güze oluveemiş. Cin Mısdıva nedeyse bamaklaana yeceg omuş da anası “ nedyong olum sen bamag yini mi heç” demiş Bek güze eylenivemişlee gari. Dönleriken Cin Mısdıva “havtee bi taa gidem buba “ demiş

4 yorum:

asıman dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından silindi.
Gubarıg Gısmet dedi ki...

Aslını bakaseng ben ona gopye çe'dim...hana şivi gurubunu biri ööle yazıveemiş de ondan aglımda galıveedi

asıman dedi ki...

benim en çok zabınnı çapıt hoşumu gitdi. bizim oda ona elbezi deniyo. senin zabınnı çapıt nafına beg sevdim. yapdıgları köfdüle merdinozlu mu ona merag ediyon.

Gubarıg Gısmet dedi ki...

medenoz vaa yalım içindi...sovannan yımırtı dı vaa...eccik de bayad e'meg...garıbübe..kimyon..hepsine gatmışla