İzleyipbatanna

22 Eylül 2008 Pazartesi

Cin Mısdıva Pamukgalide

Bi gün öretmenneri sınıfı giresiye çocuklara dimiş ki çocukla böyün eyitsel gollara seçcez. Çeşid çeşid golların içinden bizim Cin Mısdıva gezi ve gözlem golunu seçilmiş. Hem di o golun başganı olmuş. Eve gidesi böyüg bi sevinşlen bu habere anasınnan bubasını muşdulamış. Anası bu işi beg sevinmiş: "aferin ülee Cin Mısdıvı sene, işallah mıhdar, gaymıkam olduvuna da görürüz" demiş. Bubası dı beg sevinmiş : "ee Cin Mısdıvam, netcen gari arkideşlene gezmilerimi götücen?" demiş. Bizimke "hee buba götücem ya" demiş.

O aşam Cin Mısdıvı acıba arkideşleme nere götüsem deye garı garı düşünmüş. Tak sonunda "Denizlimizin en göze yeri pamıkgale ya, ben bali ore gezi düzenniyen de arkideşlemne berabar yüzen havızlada" demiş.Ertesi gün okuldakı ilk dersde figrine sölemiş. Öretmeni ve arkideşleri bu fikre beg beyenmişle. "Allah senden ırzı olsun Cin Mısdıva sayanda gezileri gidcez" demişle. Cin Mısdıva da gus gus gubarmış.

Öretmenneri hemen bi plannıma edem de nele götücez onnara ayarlıyem demiş. Sabatdin parmag galdırmış "öretmenin bizim baçamız va ben ordan tomati, böbe, balcan yolem onnara getirem" demiş. Gülsün "öretmenim ben anama patitiz haşladam da ona getiren" demiş. Bu şekildi bütün örencilen geticekleri gavillenmiş. Gavile göre Zahide haşlanmış yımırta, Nevzet elmayıla ceviz, İsmayıl ıspınaglı böreg, Memet garpız, urkiye tahın halvesi, nazmiyi portıkal mandalin getircekmiş. (Anaaa) Hem portıkal mandalin hem de garpız deyesi çocukla saşırmışla. Öretmenim sen bizile alay mı geçipdurun, garpızıla mandalin aynı mevsimdi olu mu heş, sen mi saşdın yosa bu hikayaya yazıpbatan mı saşdı demişle. (Üleee işdi böle brecht taazı yabancıleşdirme etdim gari. hedef kiglemizdi kövlü memedağadan dutuve entellere gada hekes olsun deyi düşünüvedim. rayting gaygısı mı daşıyyom ne?) Neyise öretmen çoççakları demiş ki hekes havlı, mayo, telik gatsın muglıka, bi di hırkı hilen gatın havanın gararı belli olmaz demiş. Bendi bi otbis ayarliyem, otbislen gideriz demiş.
Gezi günü gelmiş çatmış. herkez heyecanna otbisi minmiş. Pamıkgaleyi varası gada şarkı türkü çegmişle. "gompile gompile gompile dengizliliyiz" deye bi şarkı uydurmuşla, ünneye ünneye sölemişle. Hepisde mayolarını işlerini geydiklerinden Pamıkgaleyi varası gendilerine havızlaa atmışla. İşlerinden heşbiri yüzmesine bilmediğinden suyun içindi çıpbıl çıpbıl oynumekden başğı bişey edimemişle. Emmi oynuması da beg zevgliymiş saten. Gıpır gıpır oynepduruken enercileri bitivemiş. Hepsidi gurumsamışla. Sudan çıkıp yimek yicek olmuşla. Öretmenneri de onna yüzeken yeri kilimi yazmış üsdünü yiycekleri sırılepdurumuş. Kilimin üsdünü yımırta, gapız, balcan, tomati, böbe, ıspınaglı börek, efendime söleyiverem paglamış darı hilen sırılaken bi di bagmış, gülsünün çentesinden de yımırtı çıgmasın mı? "gülsüüüüün" deye ünnemiş. Gülsün goşduru goşduru öretmeninin yanını gelmiş. "öretmenim ne dedin?" demiş. Öretmen "gızım sen anana patitez haşlatcekdin emme yımırtı getimişsin" demiş. Gülsün "öretmenin bubam bu havtı baza haacı gömedi de ondan patitez getirimedim. Anam bene bakgaldan yımırta aldırdı ona getirdim "demiş. Çocuklan çovu bu işi beg sevinmişle: "öreetmenim biz yımırtaya dahı çok sevipduruz saten. 2-3 dene yiriz dahı da eyi olu" demişle. Sonura hekes zofranın başını çögmüş dıkı bası yimiş işmiş. Öretmen şöfere de ecik ıspınaglı bbörek, balcan, tomati, böbe vemiş.
Garınnarı doyasıya uykuları gelegomuş. Öretmen "haden gari gigmi vahdi geldi, aşam ezeni okunmudan evlerinizdi olmanız için yolu çıgsak eyi olu demiş. He biri otbisi minmişle. hepisinin gözünden uyku akıpdurumuş. Dahı otbis kakmıdan uyuyanna bilen olmuş. Tüm çocugla beg muglu görünüpbalarmış emme şöfer otbisi çalışdırası sorutmeye başlamış. Vahıt geşdikçe şöferin yüzü eyiden garamış. Tam Pamıkgalenin gapısını gelince şöfer "öretmen hanım öretmen hanım" demiş. "sen bu çocuklara 2-3 dene yımırtayı yidirdin, havızlada çıpbıldaken de iyice sovukladıla yalım" demiş. "hindi uykusu içindi salı salıveriyola, otbisin içi ileşşş gibi kokdu. ben edimeycen gari" demiş. Hakgetden de çocuklan bağırsagları gaz üsdünü gaz edipdurumuş. Otbisin içindi bi kirbit çaksen otbis havılara üşcekmiş nedeyse. Öretmen ne etsen ne etsem deken aglını bi fikir gelmiş. Çocuklara otbisden endirmiş. "otbisin yanda hepiniz zıpır zıpır zıpleyceniz, bavırsaglarnız boşalmıdan otbisi minmiceniz" demiş. "otbisi bi da kokutcek olusanız şöfer amcanız bize götümicek" deye eklemiş. Çocukla beg yorulduklarından bi hallarıla zıpırdamışla. onnan yandan geçen başgı otbislerin içindeki turistle saşgın saşgın bagmışla, ne etdiglerine anneyememişle. 15- 20 dakka zıpırdadıkdan sona "öretmenim ne va ne yok çıkdı gitdi gari, bizimdi zıpıreycek halımız galmadı, hade şöfer amcıya deyivede gidiverem gari" demişle. Bu arıda şöfer de otbisin havalandırmasını aşmış, içedeki avır azot kokusuna çıkarmışımış. Çocukla gine otbise minmişle. Okulun önüne gelesiyi gada mışıl mışıl uyumuşla.
Okulu gelesi hebiri kendi evinin yoluna dutmuş. Emmi evlerini gigmiden öncü Cin Mısdıvı'ya teşekgür etmişle. "bu geziden beg memnun galdık. bize başgı yelere de götür" demişle. Cin Mısdıva gine gus gus gubarmış.
O gece hepiside kendilerini suyun içindi yüzüpduru sanmış. uykuları içindi şıçreyip şıçreyip uyanmışla...

4 yorum:

Gubarıg Gısmet dedi ki...

öldürdüng gine bene gülmegden....needen buluusng bööle işeelere...ing çog da isimnere gülüveedim

Gııı Esraaa dedi ki...

abam sene güleekeng haggaten garnımdan gırannaa eesik olmeyoru.senin isimleen fiilleen hepiciği güldürüşlü oluyoru.Padtiz galmamışda yımırta yemişleede gaz olmuşlaa goptum yaaa egerossun gopdum :))

beni bak biyo dedi ki...

nahandı esra, patitez galmamış deyili bıllam. nahal okudun sen öngüne!!! bubası baaza haacı gömemiş de ondan yogumuş patitez. baaza haacı gömek ne dimek bilip durusundur ellalem deme?

Gııı Esraaa dedi ki...

ne faakedee ben güleeke ne okudugumu bilibbaamın:))) hem bilion gı baaza haacını sonuşda patites yo' ya onu bak sen :))))))