İzleyipbatanna

25 Eylül 2008 Perşembe

Cin Mısdıva Terevide

Cin Mısdıvanın nenesi ırmızanda tereviyi gidcek olmuş. Cin mısdıva duramı “nenem bene de götür” demiş. Gadeşi suna da “nenem bene de götür” demiş. Nenesi haden keyinin di götürem demiş. Bu gonuşmulara duyan Cin Mısdıvanın bubası “ana ne işi va güççücük çocuklaan camide? Onnaan ödevleri va Suna dahı kerrat cetvelinde 2lere ezberlicek, Cin Mısdıva kitapdaki okumı parçasına üş yo okuycek annatcek” demiş. Çocukla ödevlere duyası eyiden camiyi gidcek olmuşla. “nenem nolusun bize camiyi götü, bubamın ağzını bakma” demişle. Neneleri bubularının gönnüne etmiş. Hazırlanıp camiyi gitmişle. Yoldu neneleri Cin Mısdıvıyı demişki “nenem sen dahı güçüksün necepolsa sendi gadınnarın yanda gıl namazına , yosa namaz bitesi ben sene neden bulcem o galbeşlikdi” demiş.
Camiyi gireke neneleri çocuklan terliklene almış eng üst rafa gomuş gaybolmasın deye. Kendi babıcına da galdırmış. Hapbaraba camiyi girmişle. Kendilerine ye beyenmişle. Namazlaları yazmışla. Neneleri demişki ben otanızda duren siz namazın ortu yerinde bibirinize dürter dürte gülesiniz” demiş. Neyise gari namaz başlamış. Bizinkine durmuşla divana uymuşla imama. İmam ne etdirdiysi etmişle. Heş gülüşmemişle. Neneleri beg sevinmiş. Namaz bitesi “aferim sizi” demiş. Siz beg akıllanmışınız. Böle edeseniz ben sizi her zıman getiririn camiyi demiş. Bizimkenne beg sevinmiş “savol nenem” deye boynunu sarılagomuşla. Galbeşlik yavaş yavaş sağılıke bunnada caminin gapısını gelmişle. Bi bagmışlarımış Cin Mısdıvanın eng üsdü duran terliyi yok. Öte areyıvemişle beri arayıvemişle yok. Cin Mısdıvanındı malı gıymatlı, dutdurmuş “terliyim de terliyim” deye. Camiden herkeslerin çıkıp gitmesine beglemişle. Herkes çıkmış geriyi bi dene barnag arası barbili pembi telik galmasın mı? Nenesi “sen hindilik buna giy Mısdıvam yarın gine camiyi geliriz. Apolloylan ünnediriz hem bu terliyin saabına buluruz hemdi senin terliyine buluruz” demiş. Cin Mısdıva “nene sen ne depban ben gız terliyi geyermin heç. Yalınayag eve giderin dahı eyi” demiş. Nenesi “olur mu öle heç ayaglarına üşüdürsün de amel olursun. Gey hade baken öngü terliye” deyi çekişmiş. Geycen geymeycen deeken Cin Mısdıva nenesinden bi sumsuk yimiş. Sumsuğu yiyesi barbili terliyi de giyegomuş. Emme yoldu belde arkideşleri göcekle deye ödleri sıdmış. Arkideşleem bene başımda dedemin takgesi ayağımda barnag arası barbili pembe teliklen görülesem ölesi gade beniyle alay geçele deye düşünmüş. garizmayı çizdiregodum deye de moralleri bozulduğundan siylim siylim ağlamış. Eve gidesi gada gözünden yaşı esik olmamış. Eve girerilen girmez doğru yatana girmiş. Ödev mödev etçek halı galmamış zaten. Ağleyi ağleyi uyuyuk galmış. O gıda morali bozug uyumasını rağmen üryasında cennedin geniş bahçalarında güççük huri gızlarınnan top oyneyomuş. Göze rapbim tereviyi gidip namaz gıldı deye cennedin bahçalarını üryasındı gösdemiş. Yannız üryasındı gızlaan ayaglarında pembi barbili terlikle Cin Mısdıvanın ayagında ise sıpaydırmenni terlik vamış : )

Hiç yorum yok: