İzleyipbatanna

24 Eylül 2008 Çarşamba

Cin Mısdıva'nın İntigaamı

Cin Mısdıva evvelden beri uslu bi çocuğudun.Ööle el içinde hilan bek bi şımarıklıvı,eydelliği olmazdı.Anası bubası ne deeleese yaparıdın.Herbi akırbaası da bek begeniverileedi.

Cin Mısdıva arkdeşleriyle maalleede guyu gazmanı oynaalaken,longa bilye yüzünden bi da'sızlık çıktı.İki dene arkdeşi boğuşmeye başladılaa.Bizim ki bi köşeye singmiş ööle izlebba olanı biteni.Bakmış bunna ayrılcek gibi deel aralarına girem de balı hunnarı gaadeş gaadeş ayırem diyesi,yannarına varmasıylan bi dene şaplak inegomuş alnının çatısına.İlk başta singirlense de bişşee dememiş.İkisinin de golundan dutup:

"Arkdeşlee nişlebbaasıngız siz yav.Gosguca delüğannı olduk gari heç bize yaraşıyo mu öökü eddikleeniz hele ki bi bilye yüzünden.Ayıp oluyoru" demiş.

O anda gabak gafalı Üseen " sen ne debbaan be önce öökü avzında ki süt bulaaşını temizle de ööle gel bizim yanımıza" diyesiye Cin Mısdıva gözünün yaşını siğdire siğdire vaamış evine.Emme yolda gideeke demiş "eğerossun sening gününe gösdeddirmessem"deye and işmiş.
Eve varıbda yatagının üsdüne hankıra hankıra ağlebbaaken a'lına bi figir düşmüş.Üseengilin yeni tomufilinin gapısına demirlen gocuman bi cızig etmeye garaa veemiş.Hava garardıklen ünsesiz çı'mış evden,eline de ardiyadaki demir zopayı almış.Anasıgilleede yenice zofradan gakmışlaa da teliforozonung garşısında eğleşibbaalamış.
Mısdıvamız he yakayı goluçan edi edi gikmiş tomufilin yanına.Elindeki demirle gocuman bi cızgi e'miş, hırsını alamayıp demirle aynalaanı alttan ganırttırmış.Tomufilin edrafında gezinmiş bakmış gözünü ilişen yeri zopaylan dürtmüş.İçinde buz gibi ırmaklaa akıbbamış gibi hıssa'mış.Geldiği gibi ünsesiz evin yoluna dutakee arkasından bi el sırdına yapışmış."Ge bakam buraa gaçıbbaadın yalım göömesem" diye sesini duyduğu maallenin garıkolundaki gomser olmasın.Yakasından duttuğu gibi alık gi'miş garıkola.Orda ki polizlere "Atın bunu nezarete de a'lı başını geesin ,aayılasını da ünneyin" demiş.
Mısdıva gorkudan ne'ceeni şaşmış ümüğünden solug geçmeyo sanmış."Hinci bubamgillee gelcek bi tomufil zopa atceklee" deye ağlemeye başlamış.
Arıdan bi yarım sahat geçesi anası ile bubası gelmişlee garıkolu.Gomser demiş "ovlunuz hunnarı hunnarı e'miş gaçaakaa ensesindeng duttum attım godise".Bubası "yanglışınız vaa gomserim bizim ovlan böğüne gadaa heş bi şerlik hilan e'memişdir,maalledekilee de şahıttır."deye savunumuş ovluna.Anası desen zati yüzü şimşir gaşşık gibi olmuş ağlemekden.
Mısdıvayı içeri getirmişle.Ebevenneri şaşgın "oluuum neddin annat bakam biyocuk dovru mu debba gomisee?" Mısdıvanın gafesii yerde gözlee yamyaş "hee dovru" deyebildi anca.Bubası hiddetlendi bi dene ingdircek oldu suradına emme zor duttu kendine.
"Neye bööle eddin ay anam sen böölü bi çoşug deelding,nirden kimden duydungda eddin hu cavırlığı de bakam bene" deye anası cavladı.Gomser "höööyttt durung baken burası devleti temsil ediyoru kendinizi gelin" deyveresiye sözü Cin Mısdıva almış " ben bööle bi şerlik etmeeceedim emme Üseen böğün bek damarıma basdı benim.Senin avzından süt damlebbaa deye alay edesiye bende bu cavırlığı eddim.Gururuma dokanmasaydı gene e'mezdim emme gızlaa varıdı çevrimde,erezil eddi bene heekese.Moturculaan Aaşa Su da varıdın erezil oldum he yakaya."
Gomiser "Mısdıvayı götürük gidibiliisiniz ben cımık akıllansıng deye duttum getiidim lakin bi tek daa olcek oluusa bu defa onu hagim garşısına dinelttirrim onu göre." deye son bi yo çekiş eddi.Anasıylan bubası da ovullarının elinden dutuk giddilee.Bubası evin gapısından gireeke "bi da e'cemin bööle zıyannık deyive baken" deyip etini de accık burkuveedi.Mısdıva "töbe ossun e'mecen buba,yaz datilinde de baazacılıg edee sene borcuma öderin" demiş.
Eyi maydam ööle ossun bakam demiş bubası ve teliforozongda yarım galan Vaamıng Yo'mung pirogramına devam e'miş.Anası da "ovlumuz saa salim geedi ya husasız olagoduk gari" demiş Mısdıva da tos tos odasının yoluna du'muş,zıbarmış yatağına,dalmış uyguya...

5 yorum:

Gııı Esraaa dedi ki...

kendime kaptırmışım bek uzun olmuş yalım

Gubarıg Gısmet dedi ki...

ossun vaasın bizim gız...güldürdüng gine bene

asıman dedi ki...

ya-a gı o gıda uzun olmamış. sosyal içerigli olmuş eccik. gari toplumsal işeelere barnag basmışın. eyi oomuş...

cırma'lı bisi dedi ki...

benci bugünü gada yazılanlan ing iyisidi esracım.bek güze olmuş güldürdüng bene.bi di dengizlici kelimi çeşidlilii bakımından dı bek zengin oomuş.trprik ederin senee!

Gııı Esraaa dedi ki...

savolun sizlee benim örtmenneemsingiz gari.sizleeden övrenceem bek çok işey vaa.eyi ki olmuş bu bilok yaaa