İzleyipbatanna

23 Eylül 2008 Salı

Cin Mısdıva Maflugat Baaçasında

Günneeden bi gün Cin Mısdıvanın yanına bubası gelmiş."ovlum de hadi kak da cımık gezem senne biyo" demiş.Cin Mısdıva "Eyi buba gelem maydam" deyip bubasının ardısıra yörüye yörüye gitmiş."Buba nere gidibbarız bek maraklanagodum gari" demiş.Hinci övreniisin zaa acala e'me bakam deyiveresiye bubası, bizimki de ünsesiz yola devam etmiş.
Gide gide vaamışla maflukat baaçasına.Bubası gişiden bileti almış, ovlunu da yanına gatmış başlamışla dolanmaya.He yaka hayvannaalaa doluymuş.Yürübbaalaakaa Cin Mısdıva maymiyonnarın oldugu gafesin önnde durmuş bakaake dalık gi'miş.Kimi telleeng orlaada zıpleebduru, kimi elinde fıstık hilan yebduru.Cin Mısdıva da cebindeki çerezleri atasıya bubası uyarmış "Bak orda ne yazıpduru göömeyon yalım 'gafeslere yeecek atman' deyo."
"Eyi" demiş bizim Cin Mısdıva.
Gezeeleeken bu gadaa maflug göömekten ben sevindirig olmuş gari.Gafasını çeviidiği yer guşlaalaa,papağannaala,gavanozdaki ilannaalaa,tavıklaalaa, horazlaala,koşlaala,guzulaalaa tekeleelee,zürefaayla,filleelee ve daha nicesiylen doluymuş.
Gafasını hööle çeviresiye bakmış çeşit bi hayvan."Buba bu neceb bişşee gari avzını da oynadıbba ayooo" demiş.Bubası "evladım bu hayvan deve oluyoru.Avzını oynatması da gevişden gelibba"deyesiye, Cin Mısdıva "geviş neyi gari heç duymamışın töbeler ossun" demiş.Bubası elinnen gafasını ooşamış "beni eyi dinne bakam Mısdıva" demiş."Hayvannaan bazısı bu deve gibi midesindeki yeecekleri bi tek daar avzına getiriide bi tek daar çiğnee,işdi buna geviş denir" demiş.
Cin Mısdıva şaşgınnıklan bek de bişşee annamamış emme "uuulaa!!" demiş, gözleeni belerdip galmış.Ortalıklaada dolanırkee aaşam oldugunu farketmişlee. "Hadi bakam Mısdıva anang aşları gomuşdur çanağa gidem de fakıtlıca sovutmayam yemeklere" demiş.
Gün batımına dovru Redgit misali yörüye yörüye evleenin yolunu duttula.Eve geldikleende Mısdıva hayacandan anasınga nelee göödüğünü annatmaya başladı.İşdi hööleydi de bööleydii de hurdan zıpladıla,zoppan aşdılaa,öteyki hayvannaala boğuşdula,geviş mi neyise gari işdi ondan eddilee deye, anasının gafasına zofrada şişirdi.Anası da "Ayooo Mısdıva bek gööze geçmiş işdi ya günün sokaklaada avız açıp eydellenceene bak ne gada çeşit işey göömüşün deemi" demiş.Mu'luluk içinde hepbir nofut aşlaanı banaklamışlaa..

2 yorum:

Gubarıg Gısmet dedi ki...

biizmgız...bu halıynan taa bi güze oluveemiş gari hikayan....başgalaana da bekleepbaz gari

Gııı Esraaa dedi ki...

savol bullam dün aslında yazıbbaadım emme gayıd etmeyormuş yalım.areyibdurrun emme görükmeyo.neyise yazarız işşallah