İzleyipbatanna

8 Ağustos 2009 Cumartesi

Cin Mısdıveenen İbibig Foraz


Cin Mısdıveene Aliksan'ın Urfu gezisi beg dayı geşmiş gari....Mısa abeleri ikisine bi güze gezdiimiş Urfu'da...çarşılara, balı'lı göle, urfu galesi'ne, türbülere (Allah gabıl edsin gari eddigleri ziyaratlara, okuyvedigleri dovalara) , Eyüb Pegamberin maarasını varanı gıda nigıda gezilceg yee varısa gezmişlee...Aliksan dicital hotoraf makinesinee bisdürü iresim çe'miş....Cin Mısdıva 'da empiüş pileyırıngda "Dengizli'nin forazlaa'ndan" ayrı "Urfu'nun edrafı dumannı daalaa... aman deyen ceylan gezme önkürleede sene daalaalaa, anengden bubengden, yavıglıngdan ayrı guyaalaa" türküsüne de dinne oomuş....bizimkenle gündüz gezmişlee aaşamları da Mısa'nın eşyalana toparlımışla.... 1 havtı sona gülü eeleni Dengizli'yi geri gemişlee
İşde tam Dengizli'yi geedigleri günne Cin Mısdıvagilin kövünden bi düvün okusu geemiş...Amaad'ın dezegızı Zeenep oolu İbraam'a sünned eddiribamış....bütün ayile çorçocug heyecanına kövü gidmee hazırlanmış...saten yaz tatili girelden bereli kövü gidemeepdurularımış..Cin Mısdıva'nın Ömmü nenesi beg yaşenmeyomuş emme işden işe gücenipbamış gemeyola deye....bu işi ing çog sevinen Cin Mısdıvemiş gari hem İbraam'ın sünnedine gidcem hem de Ömmü neenemi göcen deye sevincinden dutumeyomuş kendine...hatda sevincine feyisbuku daşıyreg sitatüsünü " yaşasın ...kövü gidipbarız" yazıgomuş.
Kövde bizimkenlere nenesigil,Gadiriye halasıgil, Halilibram amcısıgil bi de alamandan tadili gelen Mutdin amcısı garşılamış...Ömmü nenesi goklee goklee öpmüş gari ing sevdii torunu Cin Mısdıvee....nenesinin Mısdıvee bi di süprüzü varımış..."ge bakem gönnümün nuru oolum bak seni ni gösdeecen" deyireg evin aakısındeke kümese götmüş Mısdıvee...kümesde nenesinin bisdürü tavıgı varımış ...tavıglan arasında da ışıl ışıl irenkleede, gocu ibigli, gabarıg guyruglu güpgüze bi dene de foraz varımış..."işde önkü foraz sening...hakıkı dengizli forazı önkü....onu göre".....Mısdıvanın beg hoşunu gidmiş gari nenesinin hediyisi....sevincinden foraza gucagleceg oomuş emme foraz gucagladıı mı kendine....bi iki dahı denemiş gini yakıleymemiş foraza....hayalgırıglına " anı nene eyi deyosung da baksen ya sevdirmeyo öngü foraz kendine bene ya...ben gucakleep sevmeg isdeyon ona ya" deyesi nenesi " naha sene saf oolan hiş foraz gucaglanıı mı...hem yazzıg tanımeyyo dahı sene ondan yaneşmez....sen hindi heegün yemine suyuna goveriken alışıı sene yanını yaneşii...bagsen ya ni güze maşallah irenkleri"...hagget foraz beg güzelimiş hele gari günecde yaldır yaldır parleyomuş...Cin Mısıdıva forazına ingevvila bi isim guymaya garaa vemiş..."bundan keri sening adıng İbibig Foraz ossun" demiş ..böleligne forazın adı İbibig Foraz olmuş.
İbibig foraz kendi beg güzelimiş emme ötüşü dahı bi güzelimiş...zabalen (esragızın dedii hesab) imam Allahıekber demiden bi goverimiş gari sesine Allah gari bütün Babıdağı duyaamış ötüşüne. Cin Mısdıva, Ömmü Su ( Ömmü nenesi Ömmü Su deye ünnemiş Sunee kövdee) bi de Aliksan zabalen eekenden kakaa, kümesden ıscecig yımırtılara alıla, İbibig Forazına tavıklaan yemlene sulana goverilerimiş...İbibig foraz hagget Ömmü nenenin dedii gibi biyo da Cin Mısdıvee alışagomuş...Cin Mısdıvee göresi goşduru goşduru gelii Mısdıva'nın aayaglanıng dibinde dönenii duruymuş...hatda eccig eccig sevdirmiye bilen başlımış...arıdan, yalan omasın, bi havta halan geçesi İbibig Forazına Cin Mısıdıva kankı olukgiderilerimiş....bi aaşam Cin Mısdıva'nın a'lını müttiş bi fikiii geemiş..hana guşla aaşamnarı garannıgda görümeyyola ya, işdi bunu fırsad bilireg bi gece hekesle yatdıgdan keri enmiş baaçee oodan da kümese gidmiş (gözüng körolmeye a deli oolan garannıgdan da mı kookmadın deemi), garannıgda el yordaminee tavıglan içinden İbibig Foraza goltuunun altını gatdııgibi alıkgemiş okarı gatdeeke yatagına...aklınca forazına sameşip üyüyceg gari...forazcıg kookdundan mı gari, üyküsü avır olduundan mı yoğusam garannıgda göömediinden midir bilemeycem hiş sesine çıkaatmıdan Cin Mısıdva'nın yanını büzüşüg gamış yazzıg.
Saatle geşmiş..heekes gibi Cin Mısdıva'nın da bi yakasından pirilee üçüşmee başlımış....İbibig Foraz eccig kendini gelii gemez kendine Cin Mısdıva'nın gollandan guutamış..başlımış evde gezennimee...tam gari Hatcenee Aamad'ın odasını gireegirmez ötcee gemising mi....maked uffag Aamadla baraba sıımeyola deye Ha'ma gadın yeri yatag edmişimiş...İbibig foraz da bunnan edraafında höle bi gezennimiş tam da Ha'ma'nın gulaa dibine gelesi Babıdağına inleden ötüşüne salıvemesing mi...abbov...Ha'ma gadın yerinden hoppideg galgımış ....ni olduna bilimemiş iyerossun...uyku selsemi terliyine gapdıı gibi İbibig Forazın depesine fıydırmış...dahı hırsına alımamış yaldır yapıldeg Cin Mısdıvagilin odasını " somadına sı'dımın çucuu ni areyyo önkü foraz evin işleende " deye üüneeregden goşu goşu gidmiş...terliyin öteke eşine de Cin Mısdıva'yı fıydırmış....Cin Mısdıva bi yakıdan anasının çıırışı bi yakıdan gafasına enen terligne neyi uuradına bilimemiş emme olannan İbibig Forazına alekeli olduna anneybilmiş...." kescen eyer ossun kescen önkü foraza...ondan keri de sene kescen, covurun çoccuu" deye çıırınıpduruymuş Ha'ma ...Cin Mısıdıva kese mike bene deye gookusundan yalnayag başı gabag gaşmış evden...evdekenne bihalına yatışdırmışlaa Ha'mee...soona da Cin Mısdıvee singnendii darı taalısından alıggemişlee....Cin Mısıdva bi bişmanna oluvemiş gari foraza evi getirdiine...anasına " aman deyen anacım gızmı bene..ben İbibig Foraza beg sevdim...hana yanıdı üyüsün isdedim ..needen bilen gaçıp gidcene" deep anasının öncü eline öpmüş sona da sameşmiş...Ömmü nenesi " a benim deli oolum sen önküne bisi mi sannetding hiş forazna üyünüü mü....yürene endirceeding eyerosuun anening...edmi bi dahı ööle işeele" deyileg nasihad edmiş...Cin Mısdıva ondan keri İbibig Foraza sadice baaçide bakmee, bi dahı gizli işlee edmimiye garaa vemiş

5 yorum:

Gııı Esraaa dedi ki...

Cin Mısdıva Babıdaalı mı demg anaaa hee gün yeni bişşeele öğrenibabrın :)) bu arada bek dayı olmuş abam hele maked ufag gısmında goptum :)))) emeene savlık

asuman dedi ki...

abooo mısdıveylen hemşeri çıkıpbaz :)

saglik dedi ki...

harikasınız :) hepsini tek tek okumaya çalışıyorum. okudukça da küçükken babamın arkadaşının köyüne gittiğimizde amcaların, teyzelerin, abilerin, ablaların, kardeşlerin aralarında o benim anlamadığım dilde konuşmalarını hatırlıyorum :) tabi büyüdükçe daha da bu dile alıştığımı farkediyorum.

Tekrardan teşekkürler hepinize..

Gııı Esraaa dedi ki...

sizlee okudukça bizlee de sevinibbarız :)) tüm okuyucularımıza teşeggür ediyon :))

neyzensefa dedi ki...

Ellerinizi sağlık bek göze oluvemiş gari,emme benim merak ettiim bişe vaa müsadenizle,ben Burdurluyum ve bizim burdurda özellikle yeşilova garımannı,tefenni ve çavdırdada aynı sizinki gibi gonuşulupduru,acıba denizlinin her yakasında bölemi gonuşulupba,yoğusa denişiklik gösteriboturumu deye sorcedim,hindiden teşekkür ederin,elleniz gollanız dert görüvemesin gari..