İzleyipbatanna

21 Ağustos 2009 Cuma

CİN MISDIVA ORUŞ DUTAASA


Yaz datilinin sonnarına dovru möbarek Irmızan ayı başlar..
Irmızan öncesi Cin Mısdıvagilin evinde de az biraz da olsa bi farklı hava olmaya başlamıştır.İftariyelikleeden; guru gayısılaa,fırmalaa,cövizlee alınır goyulurmuş..Önceden daha bi başga olurmuş emme bu sene Irmızan ıscaga denk geldi deye o gıııda avır hazırlıg etmemiş Ha'ma gadın..Hinci bastırma hilan da alındımı gokusuna hilan bakmadan yenyo emme bu defa da su adamı gandırmeyo ni gııda içeese içsin..Iısanın yalağa çönesi gelyo deye Ha'ma aldırtmamış, öökgibi susadcek yeceekleri.zaten bu sene ki ırmızan da yimegden çok suya fucüm edilceg gibi hissedegomuş..(Hisli garıdır vesselam)
Cin Mısdıva anasına demiş ki: Ana bee ben hazır datildeyken bi gün bi denesem mi ki hu oruş işini acebola demiş.. Ha'ma gıyameyoo tabii evladıına "Ay ooolum dayanabilceemin bakam zaten öörözgaa hüüf dese uşceesin canın cinin yog du'ma sen bizlee bile zorlancez sen heç edemessing" deyesi Cin Mısdıva höd demiş:
"Anaa anaaa canın cinin yok debbaasın emme adıma da Cin Mısdıva deyyoolaa ben biyo deneycen, heş de garışma bene ben bi yoluna bular dayanırım" demiş..
"Eyi maydam" demiş Ha'ma Gadın..Geci olmuş yatmışlaa...
Safur vakti yaklaşasıya zofra hazırlanmış teriyavı,seetin,çoban peeniri,çöküleg,nor,dığanda yımırta,domitez,bibee,ireçel ne araasan varımış safur zofrasında..Cin Mısdıva'nın bubası da fırından ıscak e'mek almış, Ha'ma da yuuka tavlamışımış zati,zofra grallara layıg gibinmiş..

Ço'ları ünnemişlee emme heş birinden ses yog.Kaldırmayam balı deecegleri sırıda Cin Mısdıva gözleeni ovuşdura ovuşdura zofraya çönmüş."Hele gari hunnara bag bensiz gööze gööze yecegleri yudcaadınız deemi" demiş gülüşmüşle..Ha'ma heş de ümütlü deelmiş yaa gari Mısdıvanın oruşundan....
Cin Mısdıva acıkmeyen deye bol bol yemiş herşeyleeden gana gana da su işmiş..İmsag fakıtında top sesini duyduunda dişleeni fırçılamıyı yenice bitirmişimiş.
Cin Mısdıvaa yataana geşmiş elleeni açıp Irabbına duva etmiş.."Ee Goca Irabbım beni anamgile maaçup etme gari dutcem dedim, bene orucu dutudtur gari,hu ufacık ellemi açıp sene yalvarıbbarın..amin" deyip yatmış..
Sabaalaa gözünü aşmeg isdedikçe bi türlü yategden galkameyomuş geci yarısı uyanınca zaa uykusuna alamamıştır.Saat 11 de gözünü zorulan aşmış."Naha gari şeytan yağlı yorganını serdi üstüme herhal bi türlü uyanamadım haaa gaç hada..." deye söölenirken a'lına oruşlu oldugu gelmiş.."Töbü tööbü Yarebbim çikin naf edilmeeceedi dee mi hemen susdum" derke
anası gadın "kime söölenibdurusun sen bakeeen" deye yanına gelmiş "heç ana heç ööle gonuşudum kendi kendimi demiş."
"Hada gak da maydam accık hu baaçayı onaram" demiş..Cin Mısdıva yataandan galkası yüzünü yürke hööle avzına bi avuş su alcek olmuş sonuradan a'lını geliveemiş "oruş duttum ya ben az daha bozceedim" deyip gülmüş..

Baaçaya çıkmış bu sene yavışlaa eyi olduvundan otlaa fışgırmışımış,baharın neyse de yapyaşıl gözee görüküyoolaa emme yazın ıscagda guruyunce çikin görüküyo deye otları bıçmışlaa anasıyla ikisi.Tepede Güneş gavurupduru Cin Mısdıva bir iki ses etmiyen demiş emme yog olceg gibin değil "Ana ben içeri geşcen gari sanki güneşi başımın depesine baalaamışla" gibi oldum deyip orağı yere fıydırıp sıvalı duvarların sovuttuğu buz gibi eve girmiş..Canı ne biçim su çekibbaamış hele accık da garnından gurul gurul seslee gelesiye neben dayanemeecen yalım ben.
"Allaam hu sabi sıbyana sabır vee gari utandırme gari beni" demiş somyanın üstüne yatmış galmış.Evin içi de serin olasıya uyuklemeye başlamış..Zaten heç elleni gollanı gıpırdatcek haalı da yoğumuş..O sırıda Ha'ma Cin Mısdıveyi merag edik gelmiş..
"Nassın benim Cin ovlum" demiş.
"Eyyin ana eyyin, accık çeşid oldum yalım da höölü bi uzanem dediydim" demiş.
"Eyi maydam sen uzanago ben de işleemi bitirem de yemeğe girişcem daaca" demiş..Ha'ma odadan çıkaaken Mısdıva anaa bee kaç saat galdı aaşam ezanına demiş..hinci saat 3 ise düpçünün veediği imsakiyeye bakam bi.hımmm 5 saat gadaa vaa ovulceezim" demiş..
"Eyi ben accık uyumeye çalışen" demiş Mısdıva..
Gözleeni gapatıp üyümeye çalışsada daa az eveli uyandığından bi de garnının gurultusundan avzının guruluğundan ne etceedi şaşagomuş..Somyanın üsdünde döönekee dönneeke bagmış olceg gibi deel cımıg oyuncaklaamla oyulanem balı deye galkmış emme heç takatı yog ki bacaklaanda yığılcek gibi oluveresiye gene gıvrılmış galmış oracıkda..

Canı ne çekceeni bilimemiş zati..Su işceg olyomuş,şokomel,teriyaalı gaba e'mek,patitiz gızartması,ireklamlaada göödüğü yuvarlag e'megli yuvaalag etli işeeleenden,sevemezimiş bek emme canı höölee eeşili bamya aşı bile çekibbaamış bunnarı düşünüüke uyküye dalmış..

Zaa aş tavık düşünde kendine darı ambarında görüü misali Mısdıva da bi sürü yeecek işceeğin arasında göömüş kendini bi ondan bi ondan yebduruumuş biyocuk ıssırıp gerisini yemeyomuş o gadaa çoğumuş ki hepsinin sadice dadına bakyomuş sonura da renk renk şerbeetleeden içibbaamış.Mısdıva'nın keyfi yerindeymiş "Gral olsa anca benim gadaa muklu olabilii" deyip gevrek gevrek güleemiş..
Mısdıva eline bi gocu tavıg almış da ıstırcee sırıda hööle gara guru bi çocug göömüş.Çocug Mısdıvaya mahzun mahzun bakıbbaamış Mısdıva öökü çiroz gibi çocuğa ünnemiş beni bak biyo arkdeş kimsin sen niye ötede durupdurusun hööle yamacıma dovru gelsene demiş..Çocuk Mısdıvaya yakleşince Cin Mısdıva çocugtan ürkmüş gemikleri görünübduruymuş garşıdan.İng sonunda bu gara çocuga dayenemeyip sormuş "agam necebsin sen bööle gurumuş galmışiın ya iki lokma yemek ye" deyince etrafa bakmış ki hiç ısırıg atmadığı yeeceg galmamış..

Gara çocuk boynunu bükmüş Cin Mısdıva aranmış emme bulumamış..Gara çocuk da demiş ki "Sizlee böölü yebduruuken başgalaanı heç aklınıza getirmeyonguz.Ben bi tek deelin benim gibin aç bi halkım vaa emme siz acın haalından heç anlemeyonuz.Siz yeep yeep şişeekee bizim derileemiz gemikleemize yapışıyoru..Biraz da kendi aşlığınızdan başga aşlıg çekenneri düşünseniz neceb oluu ay agam" deyince Cin Mısdıva yerin dibine girmeg isdesede edememiş..Telaşayla hala artık olmeyen yeeceg arayoomuş emme gan ter içinde galmış..

O sırıda omzunda bi el onu salleyoomuş gözleeeni açdıgında anası " Cin Mısdıva uykuya dutturdun gari orucu böğün hadi imam öttü, de gari zofrada seni beklebdurruz" demiş..Cin Mısdıva avır avır galkıp elini yüzünü yümüş zofraya çönmüş..Durgun durgun fırmasından yeyip orucuna sıydırmış..
Yümsek sesle de "tok açın halinden ne anlaa deye boşuna demeyoolaa" demiş..
Cin Mısdıva ifdardan sonura rüyasına annatmış herkese ve bu Irmızan sayasında sadice Irmızanda deel her vakıt,sadece kendi etrafındaki değil tüm Dünya'da ki aç olanna için herkesi güççük bedeni gocu galbiyle uyarmış..Bundan sonura yemegleri çöpe addırmamışlaa heç, hep ihtiyacları gadaa tüketmişleee herşeyden..İsraf etmeden,garınları davıl gibi şişmeden diğer açları düşünereg yemişlee yemekleeni..

Hiç yorum yok: