İzleyipbatanna

7 Ağustos 2009 Cuma

Cin Mısdıva Uçağı Minibbaa


Cin Mısdıvanın deezesining oglu Mısa, Urfede örtmennik yapıyorumuş..Datillee başlayası Mısa, Deezesine aramış demiş " Deezeceezim hu senin ovlanları benim yanıma yollayagosan neceb olu? Hem ben Denizli'ye dönceem fakıt cımık benim toparlanmama yardım edeelee hem de yanıma yoldeş olurlaa" demiş.Cin Mısdıvanın anası Ha'ma gadın "Mısa hinci ben bişşe deyemen aaşamınan Aamad enişden gelsin bi gonuşam bakam ne deceek deyip tilihonu gapadmışla.

Tilihonda gonuşmeyi az buçuk sezinneyen Aliksan'ın garnında gurtlaa gıpramaya başlamış.Datilde uzak yole gitmeyi bek isdeyomuş.Hemi de anasıylan bubası yoğuken gardaşıyla gidcek olması daha bi hayacannı gelibbaamış..Aliksan anasının avzını aremeye başlamış: "Anaa Mısa abem ne debbaa bee?" demiş..Ha'ma da sizi Urfeye ünnebba gidmek isderseniz bubenize sööleceen." demiş.Aliksan: "Neddin gari ana sen hiç gidilmemi bi da neceb görcez orlara" Ha'ma:" Eyi maydam bubanıza bi soram aaşamınan" deyveresiye Aliksanın gurtlaa eyiden eyiye gıpremiş.
Aaşamınan bubaları Aamad gelince Ha'ma annadıveemiş gonuya.Aamad da ço'lara sormuş gidmek isdeyomusunuz deye ço'laada bir avızdan " isdebbarız buba" demişle.Cin Mısdıva da "Bubaa otobüsde en ön goltugtan alıve maydam bileti" deyveresiye Aamad " Ya'a ben caydım sizi yollemecen iki sabiyi kimlere güvenem de o gadaa saat yollara yalınız başına gönderem" deyince Cin Mısdıvaynan Aliksanın hevesleri gursaklarında galagomuş..

Evin içinde bi sessizlik oluveresiye Ha'ma demiş: " Aamad bee uçağınan yollayam ço'ları,hııı ne debbaasın.İndirimlee de vaa debbaala otobüs parasıynan aynıya gelir.Bi araşdıram maydam" deyveresiye Aamad'ın da a'lını ya'mış.Araşdırmışla etmişle otübüz bileti parasıynan gafa gafeye iki dene bilet almışlaa.Cumaatezi gün zabahınan uça'ları İzmirden galkceemiş..Eşyaalaanı hazırlamışlaa.Aliksan foturap makinasına gomuş çantasına Cin Mısdıva da uçaake dinnerin deye empiüş pileyırına gatmış,pilleni de şarz eddiresiye husasız olagomuş, her bişeyleri tamamıken yataglaana yatmışlaa..Cümeetezi gün zabah ezanıylan yole çıgıp İzmire havıalınına gitcekleemiş.Cin Mısdıva yastıgına başını goduğunda heyecandan sırıdıbbaamış..

İmam Allaaebber deyveresi bizim iki gafıdarla gözleeni belertmişlee.Yataglaandan fırladıkları gibi elleni yüzleeni yüyüp anasıgili uyandırmışla..Bir an eveli hazırlanıp yola çı'mışla..Ha'ma da yolda yeriz deye cüğare böreği sarıp da geceden gızartmışmış.Aamad da yolda belde tomofile bişşee olmasın diye sanayiye hilan götürüp Torus'u gösdermişmiş.Lepege dakdıralı tomofilin performansı bek eyi olmadıvından bi de motur silk almışlaa onu da gatmışlaa düşmüşle yola..Ellende böregleri keyifli keyifli gidikdurulaamış.Otubanda hilan Aamad arabanın moturunu eyice açmış Torus yaldır yaldır yol alıbbaamış vaktinde yerişmilee havıalınına..Valizlerini geçirip işlemlee içün sıraya durmuşlaa Aliksan ilen Cin Mısdıva da gocu gocu pençireleeden aprondaki uça'lara bakıbbaalaamış..İşlemlerini halledip kontürolden geçmek için sırıyı girmişle.Aliksan tek seferde geşmiş emme Cin Mısdıva ver Allah ötüyorumuş.Bi tek daha geçibbaamış gene bip bip..

Görevli sormuş: "Ni vaa senin cepleende neyi bo bip bip debbaa." deyesi;
Cin Mısdıva:Ulaaa hacı dayı zaa cebimdeki Rey Bang gözlüg ötübbaadır demiş.(Gınıglı'daki Be'demir de gasalaan yanında güneş gözlüğü göresiye ordan bubasına aldırtmışmış da unutmeyen deye cebine gatıgomuşmuş bizim ovlan.)
Kontürolden de geçince anasıgile el sallayıp uçağın gapısına dovru yörümüşle.İng sonunda uçağın gapısı açılmış körügten geçip uçağın içine vaamışla emme Cin Mısdıva bayılceg hayacandan..

Yerlerini gösdeemiş Hostez abaları..Gız da bek gözelimiş gari Aliksanla Cin Mısdıva gızı eyice kesmişle.Zaa onna da delügannı olup giderlee..Kemerleeni dakmışla beklemeye başlamışla..Sonura uça'dan sesle gelmiş moturu çalışmış har har har gür gür gür Aliksan'ın galp çarpıntısı Mısdıveye duyulcekmiş nerdeyse..Cin Mısdıva'da süpaanekeye okumeye başlamış, iki gardeş neceb uşcek bi deye düşünükee uçak pistte uçuş için hazırlenmeye başlamış, avır avır yol alıbbaamış pistte..
Cin Mısdıva serde erkeklik vaa gorktugunu belli etmeyen deye sırıda sırıda "bu fızlaa gideese Urfeye varameecez yalım" deyip gülüşmüşle..
O sırıda uça' dönmüş ve başlamış fızlanmaya bizim genşlee goltuklaana yapışmışlaa gıpreyemeyolaamış.Aliksan "Mısdıva ne olubbaa bunaa" deye ünsesiz gardaşına sokulmuş..Cin Mısdıva gözleeni gapamış süpaanekeylen bütün duvaala garışmış gari birbirini.Gafaları eyice arkaya yaslanıp epey yümseldikten keri Cin Mısdıva gözleeni aşmışş.Abeesine dürtmüş "Abeecim hura bak biyo" deyince Aliksan pençireden aşarı bi bakmışımış bulutların üsdündelee..O zıman heyecannarı eyice artmış..Sonura bi anons:

"Gaptan pilodunuz gonuşubbaa, hinci 11000 metre yümseklikde, 850 kilümetire fızdayız..Hava sıcaklıvı 31 derice civarındadır.Hinci Uşak şehrimizin üzerindeyiz.Hepinizi eyi yolculu'laa dilerin."
İki gaadeş pençireden aşarı izlebbaalamış..Az sonura yanlaana hostez gelmiş:Bişşee arzu edemisingiz acebola? deyince Cin mısdıva'nın a'lına Cem Yılmaz'ın "Portıgal suyu işmeden uçameyorun" esprisi gelmiş..Cin Mısdıva: Ben portıgal suyu işcen bulla bene ondan vee demiş..Portıgal suyuna alan Cin Mısdıva arkasına kaykılmış, gulaanda empiüş pileyırdan Denizlinin forazları türküsüylen manzaranın da keyfine çıkara çıkara Urfe'ye inmiş..
Uça'la yolculug e'mek de ayrı bi zevkliymiş üle kendime galantor gibin hissedegodum deye içinden geçirmiş...

5 yorum:

asuman dedi ki...

abam beg gomig etmişin gari. ing çok mısdıvanın ötükduran markedden alınmı rey beng gözlüğünü güldüm :))

Gııı Esraaa dedi ki...

Ama haggatende gözlüvün markası Rey Bang di :))) gülü gülü öldük markedte :)))
orda yazarken farketmedim emme cımık uzun olmuş gari..

cırma'lı bisi dedi ki...

ben di en çok empiüş pileyırı güldüm.Ne zimattır yazmadııdın esra gız,özülemişim.

Gubarıg Gısmet dedi ki...

esra gı özlemişiz senin hikayalara...güldümet'i de asıman'ı da gatılyon empiüş ne biblimede ben de çog güldüm...beg dayı yazmışıng gari

Gııı Esraaa dedi ki...

savolun bullam telaşamızdan Mısdıvayı ihmal ettiydig de yazarız işşaallah devamını da :)))