İzleyipbatanna

31 Temmuz 2009 Cuma

Cin Mısdıva'nın Dovum Günü


Günneden bi gün Cin Mısıdıva'nın abası Hatce gine tes çözüpduruymuş....Hatcegız 5 defa girmiş ünifersite zınavını emme böönü gada deyil gazanmeg, baraca bilen geçimemiş...Hatcecig gine de pes edmezimiş, hee sene hee sene gazancen deye uureşiiduruymuş...bubası gızının bu halına beg üzülürümüş emme edceg bişe yog...evdeke öteke çookla; Aliksan, Cin Mısdıva bi de Suna beg akıllıyımış emme bu gızceezde varımış bi no'sanlıg...uffaakan gırdırgeşden düşmüşümüş, ondan ellem...Hatcegız'ın gafası derslere beg basmazımış emme beg maharetliyimiş gari...hele gari bişirdii yimegleen, eddii pasdılaan üsdünü yoğumuş....gini işde bööle tes çözeeken Aliksan goşduru goşduru geemiş içeri..."aba abaaa sene ne decem...demikden feyisbukdu göödüm....böön Cin Mısdıvanın dovum günüümüş ya....kerıtaya güze bi dovumgünü süprüzü edem mi"...."üle feyisbuk du neyi....onna needen bilipdurumuş Cin Mısdıva'nın dovum gününe?" deye saşmış gaamış Hatcegız....Aliksan bilgiş bilgiş cuvap veemiş " naha gari sene de aba...sen de hişbişe bilmeyosung...hana interinetde vaa ya...heekesle esgi yeni akedeşleene buluyoru, iresimleene yü'leyoru, gurupları giriyoru, fidooo helen paylaşıyoru, işde ore yazıgomuş ellem Mısıdıva bilgileem işeesine dovum gününe...ben de benim feyisbuku açası göödüm...sol gıyıda "böön Mısdıva'nın dovum güne isdeyoseng bedafa hediyi göndee" deye yazıpba"...."abooo töbossun ne önkü dediyin işeye ne de Mısıdıva'nın dovum günü olduuna bilmeyodum ben...nassı süprüz edcez deyve bakem bene"...Aliksan pilanına annatmee başlımış "hindi sen höle güzee bi pasdı edcesin, ben de Suneele baraba hediyi aacen...ondan keri Mısdıva'nın akedeşleene, Üsen Dayımın çooklaana halan habaa edcez...ben bubama ayaaladım saten..."dügenne bene yaadımı gee" deye alıg götüüdü Mısdıvee....anamı ta bişe demidim Nesibi dezegili oturmee gidivedi....aaşam yimene yiyeni gıda Mısdıve bişe belli edmecez...yimegden kari baaçe çıkık süprüzümüze edcez"....Aliksan pilanına annatdıgdan kari Hatcegız dooru mı'lagı gidmiş, pasdı tarifleene ba'mış, malzimelere gonturol edmiş malzimelere bakaakan ni göösün...evde gabartma tozu, yımırta bi de girem şanti yoğumuş...evden çıkmıdan Aliksana bakgalı yollamış eesiglere aldırıg 3-4 şişi gada esgi zafer kazozunun 2 litreelik olannandan isdemiş...
Aliksanına Hatce hazırlıglara edipdurukan, Mısdıva'nın da canı beg sıggınımış gari...niden deesengiz...evdeke kimse dovum gününe hatırlamadıı gibi bubası bi de düggene ünnememiş mi....aslında gırizden öteri esgisi gada müşderi geemeyomuş emme bubasının böön Mısdıvee nidense düggene ünnece dutmuş...feyisbukdan balim gutliyen vaamı ke deye ba'mış emme lisdesindeke okul akedeşleenen guzenneri uffecig bi mesec bilen yazmamışlaa ...hatda motorculan gızı Aaşa Su bilen bişe yazmamış..."hu dünnada bene seven yog" deye dokansılaa aaleceg haalı geemiş Mısdıvecig...gini de içinden "acıba aaşam eve gidesi mi gutlecegle" deye düşünmiden edemeyomuş emme boşunu da umutlanmeg isdimeyomuş...
Aaşam olası bubasına evi gemişlee...onna gelii gemez anası zohre gurmuş...aaşam yimee bilen özel deyilimiş...anası tarına çoobası, bulgur aşı, bi de gelin turşusu edmiş...eccig de yovurt ezmiş yanna da yuvka e'mee...yimeg yeeken Mısdıvacıg heekesin suradına ba'mış acıba bişe deyen oluu mu ke deye emme....neede o günne..oolancezin eyicem galbi gırılmış gari..."hu yimee yiyem de ben decegleeme bilyon" deye pilanna guruyorumuş gafasında...yimegle yindigden, zohra toplandıgdan kari Aamad " hatce gızım hada bi çay go da baaçide içem..evlen işleri beg ısceg..." deep evdekennere " hadan bakam baaçiye çıkam " deye ünnemiş...Cin Mısdıva ba'mış ke hiş umud yog, gözleende birikipbatan yaşlara dutumeeceg, bubasına garşı geeceg gudreti de yog " ben bi memişhaneyi varen gelen ondan kari gelen baaçiye" deep çiş edmi mahanasına tolette aalamış da aalamış...Mısdıva kenefdeeken Aliksan, Suna bi, de Hatce baaçiye işceglere, pilasdik gupulara, sandallelere, mumlara daşımışla...Mısdıva'nın en eyi okul akedeşleri Sabatdinine Nevzed, öteke okul akedeşleri Ismayıl, Gülsün ile Nazmiyi, mahalle akedeşleri Gaya ile Çetin, motorculaan Aaşa Su, örtmeni Meyrem, Üsen Dayısı, Keziben Yingesi, ekiz guzenneri Ercebine Irmızan, dayısının gızı Höriye, Höyiye nenesi, Irmızan dedesi hepisi geemişlee...Mısdıva epee bi aaladıgdan keri gözlene ooşleye ooşleye bahçiye çıka çı'maz bi alkış gopmuş Mısdıva gorkusundan yerinde sışramış...göödügleene inanımeepbamış...sevdii hekeslee ordemiş ...kimlee vaa deye bakaakan abası Hatce eddii gocu pasdenen "eyi ke dovdung Cin Mısıdvaaaaa" deyireg de gelesi hepden sevinş gözyaşlaana dutumamış..Aliksan da bo mu'lu dakikelere dicital hotoraf mekinesinee ölümsüzleşdiriveemiş gari....Cin Mısdıvagilin baaçesinde eelence bööle devam edeken gapıdan bi posdeci geemesin mi....Ha'ma " hayırdı işşallah aaşam aaşam bo posdeci ni areyyo buuda " demiye gaamıdan " posdeci " Cin Mısıdva kim...onu telgiraf vaa" deep uffag bi kaat veemiş Mısdıva'nın elini...kaatda hööle deepbaamış " eyike dovdung Cin Mısdıvamız...benibakbiyo ayilesi"...Cin Mısıdvagil buna bi annam verimemişlee,"bi iysan şakı edyo yalım" deye düşünüp eelencileene galdıgları yeeden devam edmişelee

2 yorum:

asuman dedi ki...

maşşallah mısdıvama 1 yaşını dahı girivedi gari.

cırma'lı bisi dedi ki...

feysbuka beni bak biyoya cin mısdıvaylan eyi harmanlamışıng bizim gız