İzleyipbatanna

18 Temmuz 2009 Cumartesi

CİN MISDIVA AKUVIPAAKDA

Cin Mısdıvıgil'e kövden Ömmü Nenesining gaadeşi gızıgil gelce' oomuşla.Üş gün öncüden habaa edmişle.Ha'ma Aamad'ı demiş ke "Aamad dezegızınggille gelce'le evdi bişi gaamadı.Var gid di Pe'demir'i pirinş,tavık,battes,yanık kokulu goyun yovurdu,garın yavı,zafer kazozu alık ge".Aamad kapıdan çıkakan "E'mek di alınce' mi?"deye sormuş."Ya'a ben yuvke ısladıdım almene gerek yok" deye cuvap veemiş Ha'ma."Eyi maydam "demiş Aamad varmış marketi.Alınceklere aamış.Kasıdeyki gız:"abe,üş lireelik taa alışveriş edeeseng sene hu hediyi çikilişi guponungden veecem"demiş.Aamad taa öncüleri heş böölü bişeele garşılaşmamışımış."hindi ben üş lireelik ta bişe alcem ,sen di bene hediyi vecesing ööle mi?"deye sormuş.Sıranıng aakasındeyki bi genş oolan "hade dayı be'lepduruz buudu alceseng al aameceseng geş git"deye çekişmiş.(Hindiki genşlede heş sabır yo')Aamad da netsin üş lirelik bişeele de alık gemiş "heş deyilse bi şansıma deneyen"demiş.Kasıdeyki gız "eyi şansla abe inşallah gazanırsın.Unudma çekilişing sonuşları yarın belli olcek "deye hatırlatmadı bulunmuş.
Aamad hindi çı'maz biyo da üzülüülee deye evdeykelere heş bişe dememiş.Belli mi oolu beliki di çıka.İşdi ozman süprüz olu çor çocuu deye düşünmüş.Allah böyük ya bizim Cin Mısdıvıgil'e tam dı onnara görü bi hediyi çı'masın mı?Neyse uzatmayam ,bunnara Didim Akuvıpaakda bir günlük tatil hediyesi çıkmış.Çokla bunu duyası sevinşlerinden galgımışla bubalarına sarmeşip "eyi ki o üş lirelik alış verişi edmişing bubacım "demişle.Ha'ma dı sevinmiş tabe emme akuvıpaakıng ne olduuna bilmedinden bek havesli görünmeyoomuş.O geci çoklarıng hepisi hayalle gurmuşla..Aliksan dicital potooraf makinesining pilleene gontrol edmiş.Odu çekdii resimlere Keziban Su'ya gösderike hayal edmiş kendine.Cin Mısdıvı dı uykuya dalaakan MegaMagazin'di göödüüü gibi akıvıpaaka gidceklerine inanamepbaamış.Suna'ya gelince o saaten park nafına duyası kendinden geşmiş.Bi di onung su parkı olduna bilse..
Zabalan eekenden kakmışla eşyaalana renosıteyşınıng bagecine yerleşdirmişle.Üş dört saatlik yoldan sonura varmışla Didim'i.Cin Mısdıvının sevinşden ve saşgınlıkdan aazı açık gaamış.Her yakıla renkarenk gule gibi bişeelerle doluymuş.Acıba nası di'mişle bu gululere deye düşünmeden edimemişle.Savını baksen gaydırak solunu baksen gaydırak...Hankinden başleceklerine bilimemişle..Bubası çoklara "beni bakın hindi ben ananızla Suna'ya alcen bo yanna gitcen,Hatçe gızım sen di Aliksanılan Cin Mısdıvı'yı alcesing ho yanna gitcesingiz .Başga türlü bitmez bo.Emme heş birbirinizden ayrılmecesiniz,gaybolcek hilen oluusanız tam bu nokduda buluşcez anneşdik mi demiş."Çokla hap baraba "anneşdik buba"demişle.Savlı sollu yularından boşanmış gibi goşgurupgidmişle.Hele bu saate gada heş gonuşmeyen Ha'ma'ya gööcesiniz.İng önden seyirdipgiderimiş yaşını başını ba'mıdan.
Cin Mısdıvı abası ve abesiyle ing başda yılan gibi gıvrılan gaydırağa minmeye gara veemişle.Öngünneden dört dene yanyana sıralıyımış.Hepsining irenkleri denişikmiş.Aliksan maviye,Hatçe gırmızıya,Cin Mısdıvı da yeşile seşmiş.Biyo da beyazı mı minseydim acıba deye düşünmüş emme abesi "üle vakdimizi boşu harcanma geş hure baken" deye govgo edmiş.Hepisi bi sıreye dizilmişle yarış edmişle.Hada bakem ing önce hankimiz düşcez havıza deye gülüşmüşle.Bir iki üş deyesi fırlamışla yataklarından.Cin Mısdıvıya bu yol bek uzun geemiş.Heş düşmecem sannetmiş.Emme hoşunu du gidmiş."anaaaaaaaaaaaaaaaa" deye baarmış.Abasıyla abesi aççık avır olduklarından yalım,geridi gaamışla.Hatça'nın çıvlıklarına bütün akıvıpaak duymuş.Aliksan dı dutuncen derke elini sürtdürügomuş gaydıran gıyısını emme umursımamış neynesing gare...İngevela Mısdıvı varmış havızı..Gazandım deye gubarmış gari.Aliksan "boşunu gubaama ta yolung başıngdeyiz "demiş .Sırıdı boru gibi gaydırak varmış.Aliksan poturaf makinasına Hatça'nıng elini duduşdurmuş,"aba bak ben borudan çıkakan hure bascesing "deye tarif edmiş.Okuldu akideşlere gösdercem onu görü deye de tembihlemiş(Kezban Su demeyo gari akideşle deyyo.Ni akideşi?Ya dürzü ya!)Borunung depesini çı'mış,içini girmiş, gay bubam gay ,gay bubam gay...Altından sular fışgırı fışgırı...Hatça dı Aliksan heş çı'mecek sannetmiş.Tam çıkakan düümüyü basmış emme Aliksan'ın sadeci havaaada yüüselen ayaanıng ucuna çekibilmiş.Cin Mısdıvı dı abasıyla gaycek oomuş.Borunung içini göresi ödleri sıdmış."Ucu buca yok bunung ya !"deye şasmışla.Mısdıvı salmış kendine aşarı gi'miş gi'miş takıdak bişeye tosleyvemesing mi?"Anı bu neyiki böölü yuryumşecik" derke o tosladığı işeylen baraba aşarı gaymeye başlamamış mı?"aboooovvv ben ne oluyoruyum" deye düşünürken önünde sürü'lediği işeyle gonuşmeye başlamışla.Iısanımış bunnaa.(Evelde va yuryumşecikimiş)Bu gişile heş durmudan "Hay Allah ırazı olsun Cin Mısdıva .Kısılıpgaldıydık buuda.Sayende kurtulugoduk"depdurulaamış.Sonurtdan üçü birlik patıdek havıza düşmüşle.Bunla, gocuman garnını ba'mıdan akuvıpaaka giden Cırma'lı Bisiynen her yaz Didim'i tatili giden Gubarık Gısmet'ten başgası deyilmiş.Mısdıvı ne olduna,bu iki gebeş garınıng ona nirden tanıdıklarına bek annamamış emme borudan ta ancı çıkan abası Hatçeyi göresi "bubam yabacılarla gonuşma dedidi "deye goşturuk gidmiş abasınıng yanını .
Bu arıdı bubasıgil di Sunaya trambolingde galgıttırmış gelip gelirlerimiş.Saaten aşam olmak üzüreymiş.Hap baraba buluşup arbe minmişle.Evlerining yoluna dutmuşla.Dengizlililee sitisining annecinden geçerke güneç di batıp giderimiş yaveç yaveç.

4 yorum:

Gubarıg Gısmet dedi ki...

teprik ediyorun bizim gız beg gadın yazmışıng gari hikayaya...ing çog da finaline beyendim töbossun...gözleemden yaşlaa akdı

cırma'lı bisi dedi ki...

aççık formdan düşmüşüm deye düşünüpbam aslında.niyise açılıgide haralde

asuman dedi ki...

abooo cirma`li bisi ben oldurdun guleke. hes dusmemisin formdan hilen. gebelik sene yaramis bizim giz. emmi eye dediyin gibi o gocu gobelen gaydiraglara mindiysen o zuman sene tam helal olsun gari. senin velet cok firlimi olu gi sen bole edesen.

Gııı Esraaa dedi ki...

çok güldüm abam yaaa bek gözel olmuş garii..nefes alameceen sandım bi an :))) bekdemir falan abooovvv :))) eline savlık abama