İzleyipbatanna

10 Şubat 2009 Salı

ÜYÜMEK İSDİMIYEN ZÜREYFA

Bi zımanna bi ormanda bi züreyfa varımış....bo züreyfa ayeçleeden yaprak yeyiregden gezennepduruymuş...gini bööle bi gün ayeçleedeyke yapraklara yeepdurukan bi çıvrınma duymasıng mı...."aboo " demiş " neyi gari bo" ....bi di bagmışke ni görsüng...ayecin dallanda uffecig bi guş çemkiripduruymuş..."beni baksenya sen biyo....nedyon üle sen...benim evin baaçasındeeke yapraklara yeepdurusung....eccig diggatlı olseng ya.....bubengin çitlivi mi sandıng bure" deyyomuş...züreyfa saşmış galmış..." üle " demiş " sen di kimsing ayo...ni bahçası..ayeçde bahça ni araa...ben yaprak yeepduruydum...sen di needen çıkıgodung ööle" demiş...guş demiş " bure benim yuva...öngü yapraklaa da benim bahça oluyoru...demikdenbereli yeepdurusung benim yapraklara"..."annaaaa" demiş züreyfa " töbelee ossun bilmeyodum ben...neben ya ben onnara yaprag deye yeyodum...gusuru ba'mı gari gaadeş" deyiregden özürü dilimiş...guş bakmışke züreyfa kötü niyetli deyili höle bi te'lifdi bulunuveemiş..." ozman höle edem ben önden uçen...ayeçleen dallarını baken...sene habaa eden...yuva olan dallara ellimezsing " demiş...bo te'lif züreyfanın beg hoşunu gigmiş..guş önden uçarımış yuvasız ayeçleri habaa ederimiş züreyfa da garnına bi güze doyuruumuş bu arıda dallada gurt hilen görüse guşu habaa ederimiş baraba sebepleniilerimiş gari...gini bööle gezenneriken bunna...züreyfa gini bi çıvrınma duymasıng mı..." öytttttttt...kendini gee üle...niden çiyneyong bene...önünü baksenya sen biyo...havaaları bagmagdan önünü görümeyong yalım gocu boyunnu işee"...bunnara deyen güççüg bi davşanımış...yerleede galgıyreg gideriken züreyfacıg buna çiynemişimiş...yazzıg beg üzülmüş...." ana gari gusuru bagma davşan gaadeş göömedim sene ....guşuna baraba bovaz derdini düşmüşüz "...davşan bagmış züreyfa aslındı beg eyi " eyi maydam ozman hööle edem..ben hep marag edipdurudum acıba yüüsegden dünne necep görünüpba ...bene gafenge goseng de ben de dünneye okardan biyo baksam necep oluu acıba"...böölelignen üçü baraba akedeş oomuşla..bütün gün oyneep galgımışla...aaşam olukgiderimiş...guş demiş " üle akedeşlee aaşam oluyoru evi gidem gari...ezen okunceg hindi"....davşan " abooo savat gaş oldu acıba...anam bene evi gatmeceg eyer ossun" züreyfaysa oyunu doyumamış..." amanen akedeşle gidmeng eccig taa oyniyam...hatda zabaa gıda oyniyam hiş üyümiyem...beg sevdim ben siziyle oyneşmesine üyüyesim bilen yog"...o bööle deyesi guşunan davşan eccig taa oyalenmişlee emme hava garardıgnan eyicen üyküleri geemiş " hadan eyi gecile, daklı üryalaa" deyiregden evleeni gidmişlee...züreyfa dakmış gafee gari üyümeycen deye.... bo sefee kendi kendini oyneşmeyi devam edmiş...hava eyicen garardıgnan biyo da evin yoluna bulumamış, eyiden ormanda yitmiş...beg de yorulmuşumuş gari...bagmış olceg gibi deyili gıvrılmış çimennen üsdünü dalıggidmiş...zabaa gıda ormanda üyümüş emme şifae de gapmış...gün ışıyası zar zor evini vaamış...tam 15 gün hasda yatmış yataanda tööbile ossun..yapdıı yannıclıga annamış....kendi kendini " üle bi taa gece vakdını gıda oyun oynaasam allah buba daş edsin bene.....neyneyong sen... elle gibi aşam ezenine vaa ge evini, ıscacıg yataanda yat" deye söylenmiş bundan keri aaşam ezeni okunmıdan evi geemiş hiş geci vakdını gıda akedeşleenen oyneşmemiş

3 yorum:

Yasemen deeze dedi ki...

ni yalan deyen bu hikayala gısmeting galeminden başka bi çeşit olupba okudu'ça bi taa okuyası gelibatırı ısanıng.ni güze annatmışıng gısmet elingi golungu savlık...

Gubarıg Gısmet dedi ki...

savol yasemen dezem ....annadceg beg masal galmadı gari de bööle hikayala bulug dengizliciyi çeviriyon gari

asıman dedi ki...

eyi ediyon gısmedim beg eyi ediyon. eling golong deet gömesin gari. hem örgü örüpba o elle hem masal yazıpba hem ders çalışıpba. aman gari on baamandı on marifed. öle olasıyı da nazar ilipduruyo gari sene. gurşun mu dökdütsek ne etsek bilimedim eyer olsun.